Haberler

Şans Oyunlarının Özelleştirilmesi

ŞANS oyunlarının özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Lisans hakkı devri süresinin 10 yıl olacağı yeni ihalede, teklifler 5 Ağustos’ta alınacak. Milli Piyango özelleştirmesinde imtiyaz hakkı yerine “030ın lisansı” verilecek. ihale dolar cinsinden gerçekleştirilecek ancak yatırımcının ödemeyi dolar veya Türk Lirası cinsinden yapma konusunda seçim hakkı bulunacak. Alıcı vadeli ödeme seçeneğini kullanırsa, yatırması gereken peşinat yüzde 20 olacak. Lisans sahibi her yıl için hasılatın yüzde 25’ini, diğer gelirlerin yüzde 28’ini alacak. İhaleyi kazanan yatırımcı, Milli Piyango İdaresi’nden onay almak koşuluyla oyun sayısını artırabilecek, aynı oyun için günde iki çekiliş yapılabilecek. Milli Piyango İdaresi yeni oyun düzenleyemeye-cek, denetleme görevini yürütecek. Önceki ihaleye kazanan ancak kur farkının açılmasından dolayı ödemeyi zama mnda yapamayan Net Holding ihaleye girmeyi planladığım duyururken, Ahlatcı Grubu ise ihaleye tek başına katılacak.

Milli Piyango

İLANA ÇIKILDI

Milli Piyango özelleştirmesi için yeniden ihale ilanına çıkıldı. Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşülürken, şans oyunları lisansı verilmesine ilişkin yönetmelik ve şartnamelerde iyileştirmeye gidildi. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) lisansa konu şans oyunları düzenleyemeyeceği ve ayrı bir lisans veremeyeceği hususu yönetmelikte açık bir şekilde belirlendi. İhale Komisyonu lisans değerleme çalışmasını yeniden yaptı. Çalışmaların ardından, geçen hafta Bakanlar Kurulu’nda şans oyunlarıyla ilgili lisans değerlendirmesi onaylandı.


Özelleştirme, karşılığı nakit olmak üzere şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkını içeren lisansın verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek. Lisans münhasıran verilecek. Lisans süresi bir yıllık kurulum süresinden sonra 10 yıl olacak. Satış gelirleri üzerinden yüzde 18 KDV düşüldükten sonra hasılatın yüzde 25’i lisans sahibi payı, yüzde 59’u ikramiye, yüzde 10’u şans oyunları vergisi, yüzde 3’ü Milli Piyango İdaresi payı, yüzde 3’ü ise kamu payı olarak dağıtılacak.

GEÇİCİ TEMİNAT 10 MİLYON DOLAR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’mn 6 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek ihalede ön yeterlik son başvuru tarihi 14 Temmuz, son teklif verme tarihi ise 5 Ağustos olacak. Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek. Gerçek kişiler veya yatırım fonları, OGG ortağı olabilecek. Ayrıca OGG ortağı olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen yönetimleri altındaki fonların tutarı en az 500 milyon dolar olacak ve OGG içindeki payları yüzde 70’i geçmeyecek. Katılımcılara 13 Mayıs-Temmuz arasında başvurmaları kaydıyla, 20 bin dolar karşılığında ihaleye teklif verme öncesinde şans oyunlarının son beş yıllık ve mevcut duruma ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 16 Mayıs-8 Temmuz arasında elektronik ortamda sunulacak şans oyunları bilgi sitesi ile bilgi sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odasına giriş imkanı sağlanacak. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecek. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 10 milyon dolar tutarında geçici teminat alınacak.

ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ İHALESİ

Şans oyunları lisans hakkı ihalesi, özel hukuk sözleşmesi ihalesi olarak düzenlenecek. Hatırlanacağı üzere önceki ihale, şans oyunlarına ilişkin imtiyaz hakkı ihalesi şeklinde yapılmış, Danıştay, ihale konusu lisans hakkının mevzuata göre imtiyaz sözleşmesi kapsamında olmadığını belirlemişti. İhale öncesinde mevzuatta iyileştirmeye gidildi. Şirket hisse senetlerine rehin hakkı getirildi.

Yeni oyunların onay süreleri kısaltıldı. Lisans sözleşmesinin feshi ile ilgili hususlar daha açık şekilde düzenlendi, kamu ve yatırımcıların sorumluluklarının sınırları çizildi. Reklam ve promosyon harcamalarında iyileştirme yapıldı.

GÜNDE İKİ KEZ ÇEKİLİŞ İMKANI

MPİ Genel Müdürü Muammer Çolak, günde iki defa çekiliş hakkı getirilen oyunların sayısal tabanlı oyunlar olduğunu söyledi. İdarece düzenlenen çevrim dışı ve içi oyunlar bulunduğunu hatırlatan Çolak, çevrim dışı oyunların Milli Piyango ve Hemen Kazan, “sayısal oyunlar” olarak anılan çevrim içi oyunların ise Sayısal Loto, Şans Topu, Süper Loto ve 10 Numara Muarnn’er olduğunu söyledi. Çolak, günde iki kez yapılacak çekilişin çevrim içi oyunlarda geçerli olduğunu belirtti.

Yatırımcı şans oyunlarından elde edilen gelirlerin dışında yan faaliyetlerden de gelir elde edebilecek. Biletler üzerinden reklam alınabilecek, faiz geliri elde edilebilecek. İhale öncesi, lisans hakkı sözleşme değeri yeniden belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağ-bal, ihale komisyonunun, lisans hakkı devrinin bedeline ilişkin değerleme çalışması yaptığını belirterek, bütün bu yönetmelik ve şartnamede yapılan değişikliklerin her birisinin dikkate alındığını vurguladı.

MPİ DENETLEYECEK

Lisans hakkı devrini alan firmanın bütün operasyonları MPİ’nin denetiminde ve gözetiminde yürütülecek. Oyunlarda hile olmaması için yatırımcı tarafından hazırlanacak yazüım da MPİ onayı ile devreye girecek. Sistemin güvenliği en üst seviyede korunacak.

TALİPLİLER HAZIR

Ahlatcı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, şans oyunları ihalesine tekrar katılacaklarım açıkladı. 2014 yılında ya-püan ihaleye ERG İnşaat ile birlikte giren Ahlatcı Grup, ihalede Ahlatcı-ERG Ortak Girişim Grubu olarak 2 milyar 750 milyon dolara kadar çıkmıştı. İhaleyi, Net Şans-Hitay ortak girişim grubunun ardmdan ikinci sırada tamamlamıştı.Para Dergisi’ne açıklamalarda bulunan Ahmet Ahlatcı, ihaleye tek başlarına gireceklerini söyledi. İhale şartnamesinde ve yönetmelikte yapılan değişiklikleri olumlu bulan Ahlatcı, “İhale öncesi hazırlık sürecinde üç kez Maliye Bakan Yardımcısı bizleri davet etti. Yatırımcı olarak dile getirdiğimiz tereddütlerin, neredeyse yüzde 100’ünün dikkate alındığını gördük. İhaleyi kazanırsak, oyunlarda köklü değişikliklere gideceğiz. Yeni oyunlar gündeme getireceğiz. Eski oyunların uygulama şeklini kökünden değiştireceğiz. Milli Piyango’yu ulusal yardımlaşma kampanyasına dönüştüreceğiz. Fiyatları aşağı çekeceğiz” dedi.

Yatırımcı açısından daha cazip hale getirilen Milli Piyango ihalesine yönelik bir açıklama da önceki ihaleyi kazanan ancak ödemeyi zamanında yapamayan Net Hol-ding’den geldi. Türkiye’deki şans oyunları pazarına olan inançlarının aynı şekilde devam ettiğini açıklayan Net Holding, özelleştirme sürecinde en önemli yatırımcılardan biri olmayı planladıklarını duyurdu. Net Holding, ihale sürecinin hızlı bir şekilde tekrar gündeme alınmasının yatırımcılar açısından oldukça pozitif bir gelişme olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Özelleştirme süreci

Şans oyunlarının özelleştirilmesine ilişkin olarak ilk ihale 7 Mayıs 2009’da yapılmış ancak, teklif sahiplerinin açık artırmada fiyatlarını yükseltmemeleri sonucunda ihale iptal edilmişti. Bu tarihten sonra, şans oyunları lisansının verilerek özelleştirilmesinin yanı sıra, MPİ’nin kısa vadede şans oyunlarının işletimine yönelik olarak ihtiyaç duyabileceği teknolojik altyapının karşılanması amacıyla, şans oyunlarının düzenlenmesi ve bu kapsamdaki iş ve hizmetlerin tüzel kişilere yaptırılabilmesine de imkan tanıyan yasal düzenleme, 23 Temmuz 2010’da yürürlüğe girmişti. Şans oyunlarının lisans verilerek özelleştirilmesi için gerekli çalışmalara 2012’nin son çeyreğinde yeniden başlanırken, 26 Kasım 2013’te ilana çıkılmıştı. Temmuz 2014’te yapılan şans oyunları işletme ihalesinde, 2 milyar 755 milyon dolar+KDV ile en iyi teklifi veren Net Şans-Hitay OGG ve 2 milyar 750 milyon dolar ile en iyi ikinci teklifi veren ERG-Ahlatcı OGG’nin, lisans bedelini gerekli süre içinde yatıramamaları nedeniyle yeniden ihaleye çıkılması kararı alınmıştı. Ekonomi yetkilileri ilgili dönemde döviz kurundaki yükselişin ihale iptalinde belirleyici olduğunu belirtmişlerdi.

Toplam satış geliri 2.5 milyar TL

Türkiye’de şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı bulunan Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1939 yılında kuruldu. Şans oyunları pazarı, yasal düzenleme ile tekel niteliğinde bulunuyor. Altı şans oyunu düzenleyen idare’nin 2015 yılı itibarıyla bilet satışı ve diğer gelirlerinin toplamı 2.5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Satış gelirlerinin yüzde 9’unu Kazı Kazan, yüzde 28’ini piyango, yüzde 63’ünü sayısal oyunlar oluşturdu. MPİ, şu anda piyango, hemen-kazan ile dört sayısal oyun (On Numara, Süper Loto, Sayısal Loto ve Şans Topu) düzenliyor.

Ahmet AHLATÇI / Ahlatcı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İhale daha iyi yerlere gelir

Önceki ihale ilk etapta imtiyaz hakkı olarak belirlenmişti, sonra yolun yarısında özel hukuka çevrilmişti. Burada, özel hukuk olduğunu bilerek ihaleye girilecek. Önceki ihalede, ihaleyi kazanan firma dövizle ödeyeceğim dedi, dokuz ay bekledi ödemedi. Sıra bize geldiğinde biz de tercih yapma hakkını kullanmak istedik. Kabul edilmedi. Şimdi o madde de düzeltilmiş, ihale dolar cinsinden gerçekleştirilecek ancak yatırımcının ödemeyi dolar veya Türk Lirası cinsinden yapma konusunda seçim hakkı bulunacak. Vadeli ödemede peşinat tutarı yüzde 40’dan yüzde 20’ye indirildi. Bu yatırımcıya finansman açısından kolaylık sağlayacak. Bu şartlarla ihale daha iyi yerlere gelir diye düşünüyoruz. Ayrıca operatör sorunu da çözüldü. Önceki ihalede daha yeterlik almadan bir operatörle mecburen anlaşıp, ona istediği şeyi vermek zorundaydınız. Şimdi yatırımcının eli güçlenecek, ihaleyi alınca, ‘Ben dünyanın önde gelen 3-4 operatöründen biriyle çalışacağım diye taahhütname verilince’ yeterlilik alınabilecek. Özellikle talep ettik. Bizi 3-4 operatörü mahkum etmemelerini, işin başında paramızın operatörlere gitmemesini istedik. Yeni uygulamayla yatırımcı operatöre mahkum edilmeyecek. İhaleye kazandıktan sonra, ‘hanginiz bana en iyi fiyatı verirse, onunla çalışacağım’ denilebilecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu