Haberler

Sağlığınızı 300 TL’ye sigortalatın

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar artık özel hastanelerdeki faturalarının bir bölümünü SGK’ya, kalanını ise sigorta şirketine ödetebiliyor. Özel sağlık sigortalarında 35 yaşındaki bir erkek için bin TL’den başlayan yıllık grimler, tamamlayıcı sağlık sigortasında 300 TL’ye iniyor…

tamamlayici saglik sigortasiSİGORTA şirketleri son dönemde özel sağlık sigortalarının yüksek primlerini ödeyemeyenler için çok daha ucuz bir ürün olan ‘tamamlayıcı sigortalar’ı çıkarmaya başladı. Artık 300 TL’den başlayan fiyatlarla özel sağlık sigortası yaptırmak mümkün. Evet yanlış okumadınız… Yıllarca en ucuzu bin TL’den başlayan hatta özel poliçelerde yıllık primi 10 bin TL’ye kadar çıkan özel sağlık sigortalarında fiyatlar bir anlamda aşağı indi. Ancak biraz şekil değiştirdi de demek gerekiyor. Bu ürünün ismi ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ veya ‘fark sigortası’ oldu.

Bilmeyenler için öncelikle şunu söyleyelim, tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu  ile özel sağlık sigortası arasında bir urun. Bu sıgor-ta paketini satın alanlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden yararlanabiliyor. Bugüne kadar hepimiz SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gidip SGK’nın katkı payından arta kalanı cebimizden ödüyorduk. Özellikle yapılan tahlil ve tetkikler için çok büyük meblağlarda ödemelerde bulunuyorduk.


İşte tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlar artık bu katkı paylarım ödemeyecek. Üstelik hem muayene hem de tetkiklerde hiçbir ödeme yapmayacak. Kısacası, SGK ile anlaşmalı özel hastaneye gidenler eğer seçtikleri sigorta şirketi bu hastane ile anlaşma yaptıysa ceplerinden hiç para ödemeden tüm sağlık hizmetini ücretsiz alacak.

KULLANIMDA SINIR VAR

Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasını sınırsız kullanamıyorsunuz. Özel sağlık sigortasında limit sınırı koyan sigorta şirketleri, tamamlayıcı sağlık sigortasında, genelde yılda altı veya sekiz kez kullanım hakkı veriyor. Bu kullanımlar tahlil, tetkik, muayene olarak kullanılabiliyor. Ancak bu sigortanın en önemli özelliği yatarak tedavilerde sınırsız ödemede bulunması. Özellikle büyük ameliyatlarda ve kritik hastalıklarda bu sigorta sahibine büyük avantaj sağlıyor.

Tamamlayıcı sigortanın bir diğer handi-kapı ise sigorta şirketinizin gittiğiniz sağlık kurumu ile anlaşmalı olması gereği. Yani her istediğiniz özel hastanede tamamlayıcı sağlık sigortanızı kullanamıyorsunuz.

FİYATLAR ÇOK DÜŞÜK

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık sigortasının yerine geçmediği. Buradaki amaç en ucuzu bin TL’den başlayan özel sağlık sigortası yaptıramayan geniş kesimi, özel sağlık sigortasının nimetlerinden sınırlı da olsa faydalandırabilmek.

Bu nedenle hizmet sınırlı, ancak fiyat oldukça makul seviyelerde tutuluyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatı belirleyen ise kişinin yaşı ve yaşadığı şehir. Yani siz Gaziantep’te yaşıyorsanız başka bir prim ödüyorsunuz, İstanbul’da yaşıyorsanız başka. Tahmin edersiniz ki en yüksek primi, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar ödüyor. Diğer kriter ise yaş. Örneğin, İstanbul’da çalışan 35 yaşında bir erkek yıllık 313 TL öderken, aynı kişi 55 yaşına geldiğinde sigorta primi bin 157 TL’ye kadar çıkabiliyor. 36-50 yaş aralığında ise primler genelde 500 TL ve üzerinde oluyor.

Sigortacılar, tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sağlık sigortasının yerine geçmeyeceğinin altını çiziyor. Buna karşın özel sağlık sigortası yaptıramayan geniş kesimin bundan faydalanması gerektiği belirtiliyor. Şirket seçiminde ise özellikle anlaşmalı hastanelerin hangileri olduğu ve kaç kullanım ve hangi alanları kapsadığına bakılması gerektiği ifade ediliyor.

Dünyada çok yaygın olarak kullanılan ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ veya ‘fark sigortası’ ürünü, bugün Türkiye’de sadece beş sigorta şirketinde bulunuyor. Para Dergisi olarak Türkiye’de daha emekleme dönemini yaşayan tamamlayıcı sigortanın özelliklerini ve kurum bazında sunulan ürün ve hizmetleri sizler için derledik.

YILLIK PRİMLERİ 500 TL CİVARINDA

Acıbadem Sigorta isteyen müşterilerine ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ ürününü sunuyor. Aslında Türkiye’de tam anlamıyla bir tamamlayıcı sağlık sigortasından bahsedileme-yeceğini söyleyen Acıbadem Sigorta Genel Müdürü ve CEO’su Gökhan Gürcan, “Her ne kadar bu ürünler, kendilerine piyasada tamamlayıcı sağlık sigortası olarak isim bulmuş olsa da, hükümet tarafından çeşitli sebeplerle gerekli adımların atılmasının gecikmesi nedeniyle şu anda SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) muafiyetli özel sağlık sigortası şeklini almıştır” diyor. “Bir miktar maliyete katlanabilirim ancak özel hastanelerde biraz daha farklılaştırılmış hizmet almak istiyorum” diyenlere tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü sunduklarını belirten Gürcan, bu>.yeni ürünü şöyle anlatıyor:

“Ancak bugün üçlü fatura düzenlenmek suretiyle tedavi bedelinin bir kısmı SGK’ya faturalanabildiği için klasik sağlık sigortası ürünlerinde de benzer maliyet avantajına ulaşılabiliyor. Bu yüzden tamamlayıcı sağlık, yeni bir pazar oluşturabilecek bir potansiyele ulaşamıyor. Farklı bir sosyal politikaya hizmet etmesi için tanımlanan ‘tamamlayıcı sağlık’ kavramı maalesef, zaten piyasada vücut bulmuş bir içeriğin tanımlanması için kullanılmaya başlandı. Bu da çok daha geniş kitlelere ulaşacağını düşündüğümüz gerçek anlamdaki tamamlayıcı sağlık sigortasının geleceğine ipotek koyuyor. Bu anlamda sigorta şirketlerinin hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz.”

Buna rağmen Acıbadem Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Gürcan’ın verdiği bilgiye göre, kurum iş ortakları olan hastanelerle karşılıklı anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Buradaki amacın “Doğru kitleye doğru fiyat ile doğru beklenti ve hizmeti buluşturmak” olduğunu vurgulayan Gürcan, Türkiye geneline yayılmış müşterilerine tamamlayıcı sağlık sigortasını ortalama yıllık 500 TL civarında primlerle sunduklarını belirtiyor.

SİGORTALI 60 YAŞ ALTI OLMALI

Türkiye’de müşterilerine tamamlayıcı sağlık sigortası yapan ilk kuruluş Mapfre oldu.

“Fark Yok Sağlık Sigortası” adı altında sunulan üründen sadece Sosyal Güvenlik Kuru-mu’na bağlı kişiler yararlanabiliyor. Bu poliçenin SGK’nm Genel Sağlık Sigortası’na sahip 60 yaşın altındaki TC vatandaşlarınca kullanıldığını ve sadece SGK’nın kapsama aldığı durumlar için geçerli olduğunu ifade eden Mapfre Bireysel Sağlık Sigortaları, Risk Analizi ve Sağlık Operasyon Yöneticisi Arzu Tansuk Aydın, “Bunun özel sağlık sigortasından en önemli farkı ise SGK kapsamındaki kişilerin sigortalanabilmesi ve kurum olarak sadece SGK ile anlaşmalı sağlık kuramlarının kullanıyor olması. Ayrıca özel sağlık sigortalarında mevcut olan bekleme süreli hastalıklar şirketimiz tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde bekleme süresi olmadan teminat altına alındı. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüzde poliçe başlangıcından önceki hastalıklar teminat kapsamı dışında” diyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü özel sağlık sigortasına göre oldukça avantajlı fiyatlarla kullanılabiliyor. Mapfre’nin tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde İstanbul ve İstanbul dışı ile çalışan ve bağımlı başlığı altında çok farklı fiyatlarla sunulan poliçeleri bulunuyor. Aydın, fiyatlandırma konusunda ise şu örnekleri veriyor:

“Örneğin sadece yatarak tedavi için İstanbul’da çalışan 35 yaşındaki bir erkek 313, 45 yaşındaki bir erkek 390, 55 yaşındaki bir erkek ise 463 TL sigorta primi ödeı*-ken; yatarak ve ayakta tedavi gören 35 yaşındaki bir erkek 782, 45 yaşında bir erkek 975,55 yaşındaki bir erkek ise 1.157 TL sigorta primi ödüyor.”Mapfre’nin tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü alanlar anlaşmalı kuramlarda belli bir paket üzerinden acil diş hizmeti de alabiliyorlar. Ayrıca sosyal güvenlik kurumu ile anlaşması olmamasına rağmen S.O.S ambulans hizmeti poliçe kapsamındaki tüm sigortalılara sunuluyor.

360 HASTANE İLE ANLAŞTI

Axa Sigorta Başkanı (Bireysel Teknik, Sağlık, Hasar, Hukuk) ve icra Kurulu Üyesi Ali Erlat, 2013 yılbaşından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanan tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü artık kendilerinin de müşterilerine sunmaya başladığını söylüyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının SGK’yı takip eden bir ürün olduğunu ve SGK’nm anlaşmalı olduğu her özel sağhk kurumunda kullanılabileceğini söyle-yen Erlat, Axa’mn g / ‘ tüm Türkiye’de 360’tan fazla özel sağlık kuruluşu ile anlaşması bulunduğu açıkladı.

Ürünün en te-mel özelliği olarak diğer sağlık sigortalarına göre çok daha hesaplı olması olduğu ifade ediliyor. Bu kadar geniş kapsamlı bir ürünün ilk defa bu rakamlara satılabildiğini ve bu sigortadan alt ve orta gelir grubunun rahatlıkla yararlanabildiğim kaydeden Erlat, tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelik beklentilerini ise şöyle özetliyor:

“Tahminlerimize göre bu segmentteki ürünler iyi bir tanıtımla sektöre 10 milyon yeni sigortalı kazandırabilecek bir potansiyele sahip. Axa Sigortanın tamamlayıcı sağhk sigortasını yaptırabilmek için herhangi bir başvuru formu hazırlanması gerekmiyor. 55 yaş altındaki kişiler birkaç dakika içinde poliçelerini acentelerimiz veya web sitemiz üzerinden acente seçerek online olarak satın alabilir. Ürünü bireysel olarak satın alma imkanı sunmamızın yanı sıra çalışanlarına makul bir grup sağlık sigortası desteği sağlamak isteyen işverenlere de hem hızlı hem de hesaplı çözümler üretebiliyoruz.”

HAMİLELİK VE DOĞUM TEMİNATI

Eureko Sigorta ‘Farkı Garanti’den Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşterilerine sağhk hizmetlerinden fark ödemeden yararlanma fırsatı sunuyor. Garanti Bankası şubeleri aracılığıyla satışa sunulan poliçe ile kişiler SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının pek çoğunda SGK teminatı üzerindeki sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanma imkanına kavuşuyorlar.

Tamamlayıcı sağhk sigortası kapsamında tüm planlarda ‘yatarak tedavi’ teminatına ek olarak ‘ayakta tedavi’, ‘hamilelik ve doğum’ hizmetlerinin olduğu üç farklı teminat sunduklarım söyleyen Eureko Sigorta Sağlık Sigortaları Direktörü Uğurcan Akyüz, “Ayakta tedavi teminatı yatış gerekmeyen durumlardaki muayene, laboratuvar tetkikleri, röntgen ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderlerini kapsıyor. Yatarak tedavi teminatı kapsamında ise, cerrahi müdahale gerektiren, hastanede ya da yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılan ve hayati tehli- üğurcam keye neden olabilecek durumlardaki tedavi giderleri karşılanıyor. Hamilelik ve doğumla ilgili tüm yatarak tedavi giderleri ise hamilelik ve doğum teminatıyla güvence altına almıyor. Ayrıca ‘Farkı Garantiden poliçesine sahip tüm sigortalıları ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz gibi risklere karşı da teminat altına alıyoruz” diyor.

Farkı Garanti’den poliçesi yaptıran 35 yaşındaki bir kişi yatarak tedavi için 290 TL, ayakta ve yatarak tedavi için 669 TL; 45 yaşındaki bir kişi yatarak tedavi için 340 TL, ayakta ve yatarak tedavi için 809 TL; 55 yaşındaki bir kişi ise yatarak tedavi için 387 TL, ayakta ve yatarak tedavi için 940 TL ödüyor.

Eureko Sigorta, Farkı Garanti tamamlayıcı sağlık poliçesi satın alan tüm sigortalılara yılda bir kez ücretsiz check-up hakkı sağlıyor. Ayrıca 40 yaş ve üstü kadın sigortalıların ma-mografi tetkik ücretini karşılıyor. Acil müdahale gereken durumlarda ise sigortalılarının bulundukları yere anında ambulans ulaştırıyor. Bunun dışında ‘Diş Bakım Paketi’ kapsamında diş hekimi muayenesi, diş taşı temizliği ve röntgen gibi bakım işlemlerinin masraflarını da üstleniyor.

ASİSTANS VE İNDİRİMLİ HİZMETLER

Ergo Türkiye İcra Kurulu Üyesi Yıldırım Türe, tamamlayıcı sağlık sigortasını, “Özel sağhk sigortasından farkı, sadece SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında geçerli olması. Fark ücretlerini (SGK’nın ödediği tutarın üzerinde kalan tutar) kapsadığından, primleri özel sağlık sigortasına göre daha uygun olan isteğe bağlı üründür” diyerek özetliyor. Bu kapsamda ‘Ergo Yüzde 100 Sağlık Sigortası’nı 2013 Eylül ayında hizmete sunduklarını söyleyen Türe, şu anda yaklaşık 18 bin sigortalıya bu ürünü sundukları bilgisi veriyor. Sektöre bakıldığında yatarak tedavi için 18-35 yaş arasında sigorta primlerinin 300 TL, 36-50 yaş aralığında ise 500 TL ve üzeri olduğunu söyleyen Türe sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Genç yaşta sisteme girenler uygun fiyatlardan sigorta yaptırma imkanı bulabiliyor. Bizim de Ergo olarak genç yaşta sisteme girenler için fiyatlarımız oldukça rekabetçi. Ergo ‘Yüzde 100 Sağhk Sigortası’ ile SGK’nm karşılamadığı fark ücretini, özel ve genel şartlar ile belirtilen şekilde karşılıyor. Sektörde tamamlayıcı sağlık konusunda asistans ve diğer indirimli hizmetlerimiz farklılık yaratıyor. Asistans hizmetlerimiz arasında 7/24 tıbbi danışma hattı, acil kara ambulansı gönderimi, diyetisyen desteği, acil ilaç gönderimi, acil mesajların iletilmesini söyleyebiliriz. İndirimli hizmetlerimiz ise, sağlıklı beslenme hattı, indirimli kuru temizleme, indirimli kiralık araç, indirimli deniz taksi, indirimli motovale. Bu ürünümüzü alan müşterilerimiz yatarak tedavi, yatarak+ayakta tedavi teminatlarına ek olarak doğum teminatı da alabiliyor.”

Atilla OKSAY / Türkiye Sigortalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı
“Yüzde 30-40 daha ucuz”

Bugün Türkiye’de karşılaştığımız ürünlere, tam bir tamamlayıcı sağlık sigortası yerine fark sigortası demek daha doğru.

Çünkü tamamlayıcı sigorta için bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Örneğin yurtdışı uygulamalarına baktığımızda bizdeki kadar her alanda ve geniş kapsamda bir sosyal güvenlik sistemi olmadığını görüyoruz. Bu nedenle örneğin İngiltere’de insanlar ameliyat sırasını öne alabilmek için özel sağlık sigortalarını veya tamamlayıcı sağlık sigortalarını kullanmak zorunda kalıyor. Veya bir kişilik oda farkı için özel sağlık sigortalarını devreye sokuyorlar. Örneğin Hollanda’ya baktığımızda ise sağlık hizmetlerinin tamamen özel sektörün eline geçtiğini görüyoruz. Almanya’da ise belli bir gelir seviyesinin üzerindekiler kamu sosyal güvencesi yerine özel sağlık planları için tek bir sağlık primi ödüyor. Bizde ise insanlar hem SGK’ya prim ödüyor, hem de özel sağlık sigortası için ciddi bir prim ödemesi yapıyorlar. Bunun dışında yine Avrupa ile kıyaslandığımızda SGK kapsamındaki sağlık hizmetlerimizin çok geniş kapsamlı olduğunu görüyoruz. Bugün ülkemizde robotik cerrahi de sosyal güvenlik kapsamında ödenebiliyor. Bu da Türkiye’de özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı w sağlık sigortası ihtiyacını azaltıyor. Bugün Türkiye’de 1.7-2 milyon kişi özel sağlık sigortası yaptırmış durumda.

Bunların sadece 1.2 milyonu zorunlu olan seyahat sağlık sigortasından geliyor. Bu rakam maalesef çok büyümüyor.

Ancak son yasal düzenleme ile özel hastanelerin yüzde 200’e kadar fark alma imkanı getirilmesi özellikle tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talebi biraz artırabilir diye düşünüyorum. Özel sağlık sigortasına göre yüzde 30-40 daha ucuz olması, tamamlayıcı sağlık sigortalarının özellikle B ve C segmentindeki yani daha düşük gelirli bir kesimin yönelimini artıracaktır. Örneğin İstanbul dışında yaşayan 25 yaşındaki bir erkek yıllık 160 TL ayırdığında sadece yatarak bir tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alabiliyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu