Haberler

Özel Statülü Şirketler

Devletin devlet desteği bağlamında ele alınabilecek uygulamalarından ilki, şirketlere veriler statüler düzeyinde, yani çok temel bir noktadan başlıyor. Burada elbette en önemli ölçüt ihracat. Ekonomi Bakanlığı’nın, dış ticaret işlemlerine kolaylık sağlamak, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret faaliyetlerini ortak bir platformda buluşturmak amacıyla oluşturduğu bu sistem “Özel Statülü Şirketler” başlığı altında inceleniyor. Bu kapsamda iki özel statüden bahsetmek mümkün: Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaret Sermaye Şirketleri.

ozel statulu sirketler

A) SEKTOREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

KOBİ’lerin ihracata dönük olarak bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi burada temel amaç. Firmalara ihracat ve finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme gibi konularda hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmaları ve daha etkin faaliyet göstermeleri sonucu hedefleniyor.


Sektörel Dış Ticaret Şirketi olmak için, gerekli belgelerle Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurmak gerekiyor. Diğer yandan firmalara Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü verilirken bilinmesi gereken bazı tanımlamalar ve açılımlar var: Bu kapsamda KOBİ tanımı 1-250 çalışan istihdam eden işletmeleri ifade ediyor. Kalkınmada Öncelikli Yöre ve Normal Yöre tanımları destekler açısından önemli ve firmanızın hangi başlığa girdiğini bilmeniz gerekiyor. Yine Üretici derneği ve üretici birliği tanımları da önemli. Üretici derneği, aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri, birlik ise aynı üretim dalında faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri ifade ediyor.

statulu sirket

Statü nasıl verilir?

a) Normal Yörelerde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin aynı üretim dalında faaliyette bulunan, asgari 10 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle en az 500 milyar TL sermayeli anonim şirket olarak kurulması mümkün.

b) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde, ise aynı veya ayrı üretim dalında faaliyette bulunan asgari beş KOBİ en az 250 milyar TL sermayeli-anonim şirket olarak bir araya gelebilir.

c) Aynı üretim dalında faaliyette bulunan Üretici Demekleri ve Üretici Birlikleri iseniz anonim şirket olarak ve en az 500 milyar TL sermayeyle bir araya gelerek de Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsü alabilirsiniz.

Kimler ortak olabilir?

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, şirketin kurulması ve gelişmesinde yardımcı olmak amacıyla, ortaklık payları yüzde 10’u aşmamak üzere ortak olabilecek yapıları dörde bölebiliriz: Bunlardan ilki Normal Yörelerde aynı üretim dalında, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ise aynı veya farklı üretim dalında faaliyette bulunan, 250’den fazla çalışan istihdam eden şirketler. İkinci olarak profesyonel yönetici olarak çalışmaları kaydıyla gerçek kişiler de ortak olabilir. Yine Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine ve ortaklarına mal, ekipman ve hizmet sağlayan şirketler ile üretici derneği, üretici birliği, vakıf, mesleki federasyon gibi kuruluşlar da ortak yapısı olarak kabul görüyor.STATÜ AVANTAJLARI

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve ortağı KOBİ’ler, ihracata yönelik devlet yardımlarının hedef grubunu oluşturuyor ve öncelikliler.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının üretimine katkıda bulunmak veya sektörle ilgili işlemlerde kolaylık amacıyla hizmet ve imalat sanayi sektörlerindeki şirketlere ortak olabilir veya şirket kurabilir. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ortaklarının faaliyet gösterdiği üretim dalına ait hammadde tedarikinde imalatçı olarak değerlendiriliyor.

Normal Yörelerde yerleşik olanlar, aynı sektörde faaliyette bulunmak kaydıyla ortağı olmayan KOBl’lerin, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yerleşik SDŞ’ler ise sektör ayrımı olmaksızın KOBl’lerin ihracatına aracılık edebiliyor.

B) DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında en az 100 milyon dolar veya eş değerdeki fiili ihracat yapan anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebiliyor. Ancak bu ihracatın transit ve bedelsiz olmaması gerekiyor. Bu statüyü alan şirketlerin ticaret unvanları Resmî Gazete’de yayımlanıyor ve statü, yayımlandığı tarihten itibaren müteakip yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar yayımlanıncaya kadar geçerliliğini koruyor.

SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ VE DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE ORTAĞI KOBİ’LER, İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARINDAN DAHA AVANTAJLI OLARAK YARARLANIYOR.

Başvuru

Sektörel Dış Ticaret Şirketi ve Dış Ticaret Sermaye Şirketi olmak için, gerekli belgelerle birlikte Ekonomi Hakanlığı İhracat Genel Miidürlüğü’ne başvurulması gerekiyor.

Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL ve 100 milyon dolar ihracat hacmi olan firmalara “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebiliyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu