Haberler

Hayvancılık Hibe Destekleri – Besicilik Teşvik ve Krediler

BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR

Hükümet ayrıca 8 Mart’ta Resmi Gaze-te’de yayımlanan torba yasa ile 42 bin üreticinin temerrüde düşen tarımsal kredi borçlarına yeniden yapılandırma fırsatı vermişti. Yasa ile 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla muaccel hale gelen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar yüzde 11 oranında basit usulde yürütülecek faiz uygulanacak. İlgili üretici yüzde 5 oranmda faiz ödeyecek olup Hazine Müsteşarlığı yüzde 6 oranındaki faizi gelir kaybı ödeneğinden karşılayacak. Borç beş yıl yapılandırılacak olup yapılandırmada yüzde 11 oranında basit faiz uygulanacak. Uygulanacak faizin yüzde 5’i üretici tarafından, diğer yüzde 6’sı Hazine Müsteşarlığı tarafından gelir kaybı olarak karşılanacak.


Uygulamadan Ziraat Bankası’na borcu olan yaklaşık 10 bin üretici, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ise 32 bin 87 üretici faydalanacak. Yapılandırmaya esas tutarm defaten ödemesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti 2017 yılının ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş taksitte ödemesi gerekecek.

TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şir-keti’nin (TEDAŞ) tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak. Borçlu, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 8 Mart tarihini izleyen üçüncü aym sonuna kadar, elektrik dağıtım şirketine iletilmek üzere TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunacak ve ilk taksiti 2017 Ekim ayının sonuna kadar ödeyecek. TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen alacaklar da bu hükümlerden yararlanacak. TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da yasa kapsamında yeniden yapılandırılacak.

Yasanın görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen bilgiye göre, 13 bin abonenin 780 milyon TL, tarımsal sulamada da 40 bin abonenin 1 milyar 360 milyon TL olmak üzere toplam 2.2 milyar TL’lik borcu bu kapsama girecek. Tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasının Hazine’ye maliyeti ise 825 milyon TL olacak.

Büyükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hayvancılık üretim istatistiklerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 0.7 artarak 14 milyon 222 bin baş olarak gerçekleşti.

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0.6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 6.2 artış ile 142 bin 73 baş olarak gerçekleşti.

Bu dönemde küçükbaş hayvan sayısı yüzde 1.4 azalarak 41 milyon 329 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.7 azaldı ve 30 milyon 983 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 0.7 oranında azalmayla 10 milyon 345 bin baş olarak gerçekleşti. 2016’da yapağı üretimi yüzde 5.6, tiftik üretimi yüzde 4.9 artarken kıl üretimi yüzde 2.2 azaldı.

Bal üretimi yüzde 2.2 azalarak 105 bin 727 ton, balmumu üretimi ise yüzde 6.6 azalarak 4 bin 440 ton oldu. İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artarak 576 düzeyinde gerçekleşti. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 2.3 oranında artarak 2 bin 1 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13.4 artarak 5 bin 303 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 10.4 azalarak 103 ton olarak gerçekleşti. Toplam kümes hayvanları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.4 arttı.

Destek bütçesi 12.8 milyar TL

2017 yılı tarımsal destek bütçesi 12 milyar 838.3 milyon TL olacak. Destek bütçesinin en büyük kalemini 3 milyar 792.8 milyar TL ile hayvancılık destekleri oluşturacak. 2017 yılında fark ödemelerine 3 milyar 335 milyon TL, alan bazlı desteklemelere 2 milyar 730 milyon TL, tarım sigortalarını 900 milyon TL kaynak ayrılacak. Kırsal kalkınma destekleri 835 milyon 856 bin TL, genç çiftçilere proje desteği 483 milyon TL, diğer tarımsal amaçlı desteklemelere 369 milyon 796 bin TL olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu’na 216 milyon 473 bin TL kaynak aktarılacak.

Mazot ve gübre desteğine devam

2016 yılı üretim sezonunu kapsayan mazot ve gübre desteği ödemelerinden, 2016 yılı üretim sezonunda Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan tüm üreticiler faydalanacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre bu destekten yaklaşık 2.3 milyon çiftçi yararlanabilecek. Mazot ve gübre desteğinin 2017 yılı toplam bütçesi 1 milyar 600 milyon TL olacak. Bunun 722 milyon 700 bin TL’si mazot, 877 milyon TL’si gübre desteği olarak ödenecek. 24 Şubat 2017 tarihi itibarıyla başlanan ödemeler, Mart ayında tamamlanacak. 3 Mart 2017 tarihi itibarıyla 51 ilde 1 milyon 438 bin çiftçiye 1 milyar 110 milyon TL mazot ve gübre desteği olarak çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı bilgisini veren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2016 yılı üretim sezonuna ait mazot gübre desteği birim fiyatının 11 TL/da olarak belirlendiğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın daha önce müjdesini verdiği mazotta yüzde 50 devlet desteğinin 2017 üretim yılında başlaması, ilk ödemenin 2018 yılında yapılması planlanıyor.

2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde yıl boyu devam edecek. Bu ödemelerin yüzde 70’lik kısmı yılın ilk altı ay içerisinde üreticilere ödenecek. Bilindiği üzere Milli Tarım Projesi kapsamında tarımsal desteklerin yılda iki kerede ödenmesi planlanıyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre bu kapsamda yapılacak ödemelere, yayınlanacak olan Bakanlar Kurulu Kararı sonrası 2018 yılında başlanacak.

Nihat ÇELİK / Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Bir. Gn. Başkanı
Küçükbaş bu ülkenin sigortası

Damızlık koyun keçi yetiştirici birlikleri 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik işletme kuracaklar, mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekilde bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden koç teke alımı yapacaklar yüzde 50 hibe desteğinden yararlanacak. Destekler damızlık koyun ve keçide kaliteyi artıracak. Üretici, destekleri kullanarak, teknolojinin imkanlarından yararlanacak. Koyun keçi üretiminde Türkiye Avrupa’da birinci sıradaydı. Sektör dünyada da birinci sıraya gelecek. Bir ülkenin ayakta durması için tarım ve hayvancılıkta çok ileride olması gerekir. Kırsaldaki küçük aile işletmelerini desteklediğiniz zaman, kırsaldaki göçü önlersiniz.

Ülkenin refahı ve selameti için bu önemli. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin sigortası. 2002’de 31 milyon düzeyinde olan küçükbaş hayvan varlığı bugün 42 milyona ulaştı. 260 bin koyun keçi yetiştiricisinden bahsediyoruz.Özellikle küçükbaş hayvan eti yüzde 100 organik olduğu için sağlıklı ve dengeli beslenmesi için önemli bir besin maddesi.

Tarık TEZEL / Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Der. Başkanı
“Çok büyük fırsatlar sunuyor”

Milli Tarım Projesi, tüm detaylarıyla çok iyi incelenmiş, detayına iyi girilmiş önemli bir proje. Bu projeyi sektör temsilcileri olarak, özelde ise SETBİR olarak çok önemsiyoruz. Yıllardır bu tür gelişmeler için sektör temsilcileri olarak birçok önerilerde bulunmuştuk. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu çerçevede çok ciddi hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bu bir birikim… Nihayetinde geçen yıl Milli Tarım Projesi açıklandı. Son açıklanan hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar da bu proje kapsamında atılan adımlar arasında yer alıyor.

Ülkede özellikle manda popülasyonu çok düşmüştü. Mandacılığın yeniden ayağa kaldırılması adına gerçekten çok önemli. Türkiye’nin küçükbaş hayvancılık için çok uygun bir coğrafyası var. Bu noktada sürdürülebilirliğin sağlanması için Milli Tarım Projesi çok önemli bir fırsat koyuyor ortaya. Destekleri iyi izlememiz, bu desteklere uygun çalışmaları sektör olarak yerli yerince yapmamız, bu projeye ciddi bir fırsat tanımamız gerekiyor.

2018’den itibaren de sonuçlarını topluyor olacağız. Çünkü Milli Tarım Projesi’nin unsurlarını oluşturan her bir model, ülke hayvancılığına ve dolayısıyla hayvancılığa dayalı bitkisel üretime çok önemli fırsatlar sunuyor.

Hüseyin YILMAZ / Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı
“Marka oluşturma önemli”

Türkiye’de mandacılık son beş yıldır popüler hale geldi. 2011’de 85 bin civarında olan manda üretimi 142 bine ulaştı. Manda eti ve sütü üretimi de aynı şekilde arttı. Son beş yıl içinde hem birlikler kuruldu hem de manda ıslah projesi hayata geçirildi. Anadolu mandasının ıslah projesi ile ürün kalitesi, verimi arttı, pazar büyüdü. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli çerçevesinde geliştirilen projeler ve desteklerle manda eti ve sütüyle sığıra alternatif olacak. Yetiştirici için ekonomik kazanç olacak.

Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 baş kapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veya işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması, bu işletmelerin rehabiltasyon yatırımlarının desteklenmesi, mandacılığa hevesi ve ilgiyi artıracak. Birçok ülkede mandacılık çok ön planda. Hindistan’da 150 milyon baş manda var. Pakistan da keza öyle. Dünyaya et ve süt pazarlıyorlar. Çok verimli bir manda ırkına sahipler. İtalya manda sütünden yapılan peyniri ile meşhur. Hem marka oluşturmak hem de pazar ağını genişletmek açısından bu destekler çok önemli.

Tahsin KILIÇ / Muş Malazgirt Ziraat Odası Başkanı
Hayvan ithalatının önü kesilebilir

Hayvancılığa yönelik destekler, Türkiye’nin artan kırmızı et talebinin, damızlık manda, koç teke ihtiyacının karşılanması noktasında çok önemli bir adım. Manda yetiştiriciliğinde 150 baş, koç-teke yetiştiriciliğinde 500 baş kapasiteye sahip projelerin desteklenmesi işletme büyüklüğü açısından makul. Kaz, hindi, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim, kalite ve yatırımların artmasını sağlayacaktır. Hayvancılık girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında da destek verilmesi yerinde olur. Hayvan ithalatının önü bu adımlarla kesilir. Türkiye’nin hayvancılıkta yerli ve yeterli üretim hedeflerine ulaşmada milli tarım projesi çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin katkısı olacağına inanıyorum.

Mehmet EKİCİ / Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Verimi artırır, ekonomiye katkı sağlar

Türkiye arıcılık sektörü kovan sayısı açısından dünya İkincisi ancak birim kovan başına bal verimi açısından dünya dördüncüsü. Yaklaşık 7.5 milyon kovan arıya sahip Türkiye’de yılda yaklaşık 105 bin ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bal üretiminde kovan başına dünya ortalaması 22 kilo iken, Türkiye’de 15 kilo. Bal veriminin düşük olmasında arıcılığın eğitim seviyesinin düşük olması ve modern üretim tarzlarını benimsenmemesi etkili. Bu noktada gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovan ile yapacakları arıcılık yatırımlarına, alet ve ekipman ile boş kovan alımına yüzde 50 oranında destek verilmesi önemli. Verimi artırır, ekonomiye katkı sağlar.

Arıcılıkta verilecek desteklerin kapsamına güneş panellerinin de girmesi sektör tarafından çok daha fazla rağbet görür. Arıcılığa verilecek desteklerin fondan şeker dediğimiz ‘arı keki’ yapan ekipmanları karşılaması ve destekten birlik olarak yararlanabilecek olmamız halinde birlik olarak böyle bir projeyi hayata geçirip, üyelerimize hizmet vermek isteriz. Projenin maliyeti yaklaşık 45 bin TL. Bizim burada kurduğumuz entegre bir sistem var. İçinde bal paketlemesinden, petek fabrikasına kadar birçok ünite bulunuyor. Bunlara ek olarak özellikle kış aylarında arıların beslenmesinde kullanılan fondan şeker üretimi yapacak projeyi hayata geçirebilirsek, üyelerimize daha iyi hizmet veririz.Önceki sayfa 1 2 3 4 5
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu