Haberler

Eğitim Sigortası

Sigorta şirketleri eğitim sigortası paketiyle ebeveynleri vefat eden veya malulen çalışamaz duruma düşen çocukların eğitim masrafını karşılamaya başladı.


Çocuğunun yıllık 10 bin TL’lik eğitim masrafını beş yıl boyunca garanti altına almak isteyen bir veli bunun için 235 Tl ödüyor…

EBEVEYNLERİN ortak rüyasının, çocuklarının iki yıl ana okulu, 12 yıl ilkokul-lise, dört yıl üniversite ve hatta iki yıl da yüksek lisans olmak üzere yaklaşık 20 yıllık eğitim hayatını olanakları ölçüsünde en iyi şekilde tamamlayabilmek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun içinse ya şimdiden 20 yıllık eğitim için büyük bir bütçeyi bir kenara ayıracaksınız, ki bu çoğumuz için çok zor ya da bu süreci kesintisiz sürdürebilmek için sigorta yaptıracaksınız. Kısacası, öğrencinin eğitiminden sorumlu kişinin yaşamını yitirmesi durumunda eğitimin aynı koşullarda devam etmesini güvence altına almak isteyenlerin eğitim sigortası yaptırması gerekiyor.

egitim

Son yıllarda özel okulların da hızla artmasıyla birlikte ortaya çıkan bu ihtiyaç, sigorta şirketlerim de harekete geçirmiş durumda. Çoğu şirket, eğitim sigortası yapmaya başladı. Bu sigortalar çocuğuna iyi bir eğitim planlayan ebeveynlerin kaygılarını bir ölçüde ortadan kaldırıyor. Üstelik söz konusu sigortayı 20 yıllık yaptırmanız da ge-rekmivor. Süreyi ve bu sürede ne kadar tutarda bir riski sigortalamak istediğinizi siz belirliyorsunuz.

Şu anda kurumlar bu sigortada en az dört en fazla 20 yıllık poliçeler satıyor. Ancak siz 5-10 yıl gibi dilediğiniz vadeyi seçme hakki’ na sahipsiniz…

SİGORTA PRİMİ DÜŞÜK

Şirketler bu sigortanm yüksek primli olmaması için sadece vefatı teminat altına alıyor. Az sayıda şirket ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyeti de sigorta kapsamına sokuyor.

Kapsamm bu kadar dar olması ise sigorta primlerini oldukça aşağı çekiyor. Örneğin çocuğunun beş yıllık eğitim dönemi için yıllık 10 bin TL’lik eğitim masrafmı garanti altına almak isteyen 30’lu yaşlardaki bir veli, bunun için sadece 235 TL ödüyor. Ancak bu tutar sizi yanıltmasın. Çünkü sigorta primlerinin tutarım önemli ölçüde sizin istediğiniz teminatm tutarı ve yaşınız belirliyor. Örneğin, çocuğunuzun 12 yıllık temel eğitimi için 120 bin TL’lik bir güvence isterseniz bu kez ödemeniz gereken sigorta pirimi 4 bin TL’ye kadar yükseliyor. Burada kadınlara göre erkek ebeveynler daha yüksek prim ödüyor.

SADECE VEFATI KAPSIYOR

Garanti Emeklilik müşterilerine hem TL hem de döviz bazlı eğitim sigortası yapıyor. Garanti Emeklilik Eğitim Sigortası adıyla sunulan ürün dört yıldan 20 yıla kadar kişinin istediği süre için öğrencinin eğitimini güvence altına alıyor. Kişilerin çocuğunun, torununun ya da eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin, istenen eğitim süresine ve yıllık eğitim masraflarına bağlı olarak esnek şekilde tasarlandığını söyleyen Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, bu sigortanm ödeme şartlarına ilişkin şu bilgiyi veriyor:

“Yatırılacak prim tutarı, sigortalının ihtiyaçlarına, gelecek için beklentilerine ve ödeme gücüne göre değişiyor. Örneğin çocuğunun yıllık 10 bin TL’lik eğitim masrafını beş yıl boyunca P garanti altına almak isteyen bir veli bunu için sadece 235 TL ödüyor. Bu kadar uygun koşullarla çok önemli bir güvence sunan ürünümüz, ayrıca vergi avantajı ile ödenen prim tutarını daha da azaltma imkam tanıyor, tçinde bulunulan vergi dilimine göre, ücret veya gelirin yüz-«le 15’ini aşmamak kaydıyla ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısım için vergi avantajından faydalanılabiliyor.”

Bu sigortayı beklenmedik bir vefat durumda çocuklarının eğitimlerinin kesilmemesini isteyen aileler için dizayn ettiklerini söyleyen Onaran, “Eğitim sigortasının fiyatına aşağıda tutup, herkesin ulaşabilmesi için sadece vefat teminatı sunduk. Ancak diğer teminatlara da ihtiyaç olduğunu düşünenler için ayrıca işsizlik ve tedavi destek sigortalarımız da var” diyor.

Garanti Emeklilik’in eğitim sigortası, öğrencinin eğitiminden sorumlu kişinin yaşamını yitirmesi durumunda, eğitimin aynı koşullarda devam etmesini güvence altına alıyor. Bunun için veli çocuğun en az dört, en çok 20 yılı kapsayacak şekilde ne kadarlık bir eğitim süresi olduğunu ve yapacağı yıllık ortalama eğitim harcamasını belirterek ürününü özelleştirebiliyor. Örneğin bir veli iki yıl anaokulu, 12 yıl ilkokul-lise, dört yıl üniversite, iki yıl da yüksek lisans eğitimini kapsayacak şekilde çocuğunun tüm eğitim giderlerini güvence altına alabiliyor.

ÜÇ FARKLI ÜRÜNÜ VAR

AvivaSA Emeklilik ve Hayat, müşterilerine eğitim sigortası şemsiyesi altında üç farklı ürün sunuyor. ‘Sürekli Eğitim Sigortası’, ‘Çocuğumun Eğitim Güvencesi’ ve ‘Çocuğumun Eğitim Sigortası’ isimlerinde ürünleri bulunduğunu söyleyen AvivaSA CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, “Ürünlerimizde teminat tutarı, seçilen eğitim yılma ve bu eğitim yılı için gerekli olan tutara göre belirleniyor. Sabit teminatlı ürünlerimiz olduğu gibi kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak her yıl azalmakta olan ürünlerimiz de mevcut. Primler bu kriterlere göre hesaplanıyor. Söz konusu ürünlerimizin özelliği, kalan eğitim süresini göz önüne alarak yapılan hesaplarla sigortalıya tam olarak ihtiyaç duyduğu poliçeyi adil bir prim ile sunmasıdır” diyor.

AvivaSA’nın bu ürünleri, vefat, kaza sonucu vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet ve kaza tedavi masrafları teminatlarım da içeriyor. Meral Eredenk Kurdaş’ın verdiği bilgiye göre, söz konusu paketler sayesinde vefat, maluliyet vb. gelir kaybına yol açan durumlarda çocuğun kalan tüm eğitim masrafları karşılanıyor.

12 YIL İÇİN 4 BİN TL

BNP Paribas Cardif “Eğitim Geleceğim Sigortası” ile ebeveynlerin yaşam kaybı veya hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet durumlarıyla karşılaşılması halinde çocuklarının eğitimlerini devam ettirmesini sağlıyor. Sigortadan, çocuk sahibi olan 18 ile 65 yaş aralığında her ebeveyn, dört yıldan 20 yıla kadar sürelerle faydalanabiliyor. Eğitim sigortası ile velinin beklenmedik bir durumla karşılaşması halinde çocuğun eğitimi konusundaki endişesini ortadan kaldırdığım vurgulayan BNP Paribas Cardif Emeklilik Pazarlama Direktörü Fi-sun Kaynak Seçkin, şu bilgileri veriyor:

Eğitim Geleceğim Sigortamız ile eğitime ayrılan paranın yaklaşık yüzde 3’ü kadar bir tutarla, sigorta kapsamındaki risklerden birinin gerçekleşmesi halinde çocu ğunuzun rahatlıkla tamarnlaması sağlanabilir. Örneğin 45 yaşındaki bir kişi ilkokula başlayan çocuğunun eğitimini 12 yıl boyunca güvence altına almak isterse ve çocuğun toplam eğitim masrafını 12 yıllık dönem için 120 bin TL olarak düşünürsek, sigortalının ödeyeceği toplam prim tutan yaklaşık 4 bin TL civarında olacaktır. Sigortalı bu parayı sigortayı yaptırdığı gün peşin veya dokuz taksit halinde ödeyebilir. Sigorta teminatı ise yıllar itibariyle azalır. Bu noktada poliçenin başlangıç aşamasında ortalama yıllık eğitim giderinin gerçeğe yakın olarak hesaplanması çok önemli. Ödenecek tutar, sigortalının yaşma, cinsiyetine, istenen teminat tutarına ve sigortanın süresine göre değişir. BNP Paribas Cardif olarak ebeveynlere çocuklarının tüm eğitim hayatmda gereksinim duyabilecekleri yüksek tutarlı teminatı sunuyoruz.”Seçkin’in verdiği bilgiye göre, ‘Eğitim Geleceğim Sigortası’nda yaşam kaybı ana teminat, buna karşın hastalık sonucu sakatlık durumu teminatı ise isteğe bağlı olarak seçilebiliyor.

65 YAŞ SINIRI ARANIYOR

Vakıf Emeklilik çocukların kesintiye uğramadan eğitimini sürdürebilmesi için ‘Kesintisiz Eğitim Poliçesi’ni (KEP) sunuyor. Hem dövizli, hem TL cinsi yapılabilen KEP sayesinde eğitimi üstlenen büyüklerin veya ebeveynlerin yaşamlarını kaybetmeleri halinde gençlerin veya çocukların eğitimlerini tamamlaması sağlanıyor.

Vakıf Emeklilik sigortaya giriş yaşını 18-63 yaş arasında tutuyor. Ancak sigorta süresi ile sigortalının giriş yaşmm toplamının 65 yılı geçmemesi şartı aranıyor. Poliçe sürelerinin ise 2-30 yıl arasında tercihe bağlı olarak değiştiğini söyleyen Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, “Kesintisiz Eğitim Poliçesi’nin teminatları, eğitimleri üstlenen ebeveyn veya büyükler tarafından belirleniyor. Eğitim sigortası prim tutarı, sigorta ettiren ebeveyn veya büyüklerin yaşma, sigorta süresine ve teminat miktarına bağlı olarak değişiyor. KEP sigortası yaptırmak isteyen ebeveyn veya büyükler çocukları için anaokulundan üniver-Vaknt>dM site mezuniyetini kapsayan dönem içinde sigorta yaptırabiliyor” diyor.

Bostan, primler konusunda ise şu örneği veriyor: “Örneğin, ilkokula başlayacak çocuğu olan ve 12 yıllık eğitim süresi boyunca azalan bakiyeli olarak 120 bin TL başlangıç teminatlı sigorta yaptırmayı düşünen 35 yaşındaki annenin ödemesi gereken peşin toplam prim tutarı 844,67 TL aynı koşullarda babanın ödemesi gereken peşin toplam prim tutarı ise 1 milyon 67,36 TL’dir.”

Vakıf Emeklilik eğitim sigortasının teminatını döviz cinsi üzerinden de yapıyor. Döviz cinsi ödemelerde ise, ödeme günündeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden belirtilen döviz karşılığı TL olarak peşin tahsil ediliyor. KEP’de ana teminat vefat oluyor. Ancak kişi isterse ana teminata ek olarak maluliyet risklerini de teminat altına alabiliyor.

HALALAR, AMCALAR YAPTIRIYOR

Anadolu Hayat Emeklilik kişinin vefat riskine karşı çocuğunun eğitimini garanti altma alıyor. ‘Eğitim Sigortası’ adıyla sunulan ürünü 18-65 yaş arasında sağlıklı anne, baba ve yakınları satın alabiliyor. Eğitim Sigortası ile sigortalmm vefatı halinde çocuğa veya vasisine, sigortalının belirlediği tutarda ve sürede gelir ödemesi yapıldığını söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, “Bu ürün, dövize endeksli olması özelliği ile değerini koruması bakımından avantajlı. Üstelik sadece anne, baba kendi çocuklarını değil, teyze, hala, amca, dayı gibi yakınlar da eğitim gören çocuğu lehtar gösterip bu sigortayı yaptırabiliyor” diyor.

Ödenecek prim tutarı ise farklı yaş ve teminat tutarına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, 30 yaşında olduğunuzu varsayalım, ilkokulda okuyan bir çocuğunuz var ve vefatınız durumunda çocuğunuza sekiz yıl boyunca her yıl 5 bin ABD Doları ödenmesini istiyorsunuz. Bu durumda ödemeniz gereken aylık sigorta primi 8.7 dolar olacak. Aylık 8.7 dolar prim karşılığında sekiz yılda çocuğa ödenecek toplam teminat tutarı ise 40 bin dolar olacak.

MAAŞ BAĞLANIYOR

Allianz Türkiye eğitim sigortasına alternatif olarak ‘Büyüyen Çocuk Sigortası’nı sunuyor. Bu sigortanın en büyük özelliği çocuğa hem birikim sağlaması hem de riskini ortadan kaldırması. 0-17 yaşları arasındaki çocukları kapsayan sigortada süre en az sekiz en fazla 25 yılla sınırlı. Kurum ayrıca sigorta süresi ile sigorta ettirenin yaşının toplamının 65’i aşmaması şartını arıyor.

Büyüyen Çocuk Sigortası’nda çocuk için ödenen primler, sigorta ettirenin seçtiği süre içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim çocuğa toplu olarak ödeniyor ya da isteğe göre beş ya da 10 yıl süreli maaş bağlanıyor. Ancak sigorta ettirenin vefatı durumunda da çocuk güvence altma almıyor. Vefatı takip eden aydan itibaren süre sonuna kadar prim ödemelerini Allianz üstleniyor: Ayrıca sigortalı çocuğa her yıl artan destek aylığı maaşı bağlanıyor. Süre sonunda çocuk, tüm primleri ödenmiş bir şekilde toplu para veya isterse yine beş ya da 10 yıl süreli maaş almaya hak kazanıyor. Söz konusu sigorta istenirse bakımı üstlenilen bir çocuk için de yaptırtabiliyor.

Büyüyen Çocuk Sigortasının primleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak ödenebiliyor ve teminatın tutarını, ödenecek primlerle sigortalı belirliyor. Örneğin, 30 yaşında bir erkek ebeveynin beş yaşındaki kızma 20 yıl süre ile ayda 100 TL ödeyerek başlattığı poliçede sürenin sonunda çocuğa ödenecek toplu ödeme miktarı yaklaşık 32 bin 100 TL oluyor. Sürenin sonunda çocuğa bağlanacak aylık maaş ise 10 yıl süreli olursa 301 TL, beş yıl süreli olursa 560 TL’ye ulaşıyor.

PRİMLERİ AEGON ÖDÜYOR

Aegon Emeklilik ve Hayat, ‘Eğitim için Birikimli Hayat Sigortası’ ürünü ile çocukların kesintisiz eğitim almasma imkan sağlıyor. Bunun için örneğin çocuğun dünyaya geldiği günden itibaren ebeveynleri her ay belli tutarlarda prim ödeyebiliyor. Ödenen bu primler çocuk okul çağma geldiğinde ya da lise veya üniversiteye başladığında yıllık olarak ebeveyne geri ödeniyor. Böylece çocuğun eğitim plam korunmuş oluyor.

Sadece üniversite değil, çocuğun tüm eğitim dönemini kapsayan bu üründe velilerin çocukları adına ilköğretim, lise ve üniversite seçeneklerinden birini seçmeleri mümkün. Veya tüm eğitim masrafları tek bir paket ile güvence altına almıyor. Aegon, TL’nin değer kaybını önlemek adma geri ödemeleri ABD Doları bazmda yapıyor. Ayrıca dolar bazında yıllık yüzde 2’lik gelir garantisi de sağlıyor.

Söz konusu hayat poliçesinin ana teminatı olan vefatın gerçekleşmesi durumunda ise hedeflenen tutar ve o güne kadar yapılan birikim aileye toplu olarak geri ödeniyor. Sigortanın primleri maluliyet nedeniyle ödenemezse Aegon aylık primleri ebeveynler adma ödüyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu