Haberler

Dünyada KOBİ ölçeği örnekleri ve Türkiye

Bu ay KOBİLGİ köşesine de ismini veren KOBİ kavramını; dünya örnekleri ile ülkemizdeki KOBİ tanımlarını karşılaştırarak analiz etmeye çalışacağız.

Ülkemizde KOBİ Ölçeği

kobi olcegi4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Niteliklerini Belirleyen Yönetmelik ile 2005 yılında belirlenen kriterler genişletilerek KOBİ’lerin destekler ve teşviklerden daha fazla yararlanmasının önü açılmıştır. Bu bağlamda;

■ Mikro işletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon TL aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Yeni yönetmelikle birlikte mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.


■ Küçük işletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Yeni tanımdan önce 5 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 8 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

■ Orta Büyüklükteki işletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 25 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL’ye yükseltilmiştir (KOSGEB, 2011: 25; Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2012).Yeni tanıma göre, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin taşıması gereken kriterleri aşağıdaki tablodaki gibi özetleyebiliriz (Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2012).

SONUÇ

Ülkemizde yapılan KOBİ tanımı, yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi Avrupa Birliği KOBİ Ölçeği’nin ülkemize uyarlanmış halidir. Bu tanım KOBİ kavramının karışıklığına ilişkin birçok tanımlama sorununu çözmüştür. Ancak yine de sektörel KOBİ tanımı ile bu tanımlamanın genişletilmesi özellikle teknoloji ve yenilikçilik (inovasyon) ile çalışan KOBİ’lerin kendi yerlerini bulmalarında; bu KOBİ’lerin devlet tarafından desteklenmelerinde; kredi kuruluşları tarafından fon sağlanmasında önem kazanacaktır.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu