Haberler

Çevre Maliyetleri Gözünüzü Korkutmasın

cevre maliyetleriGünümüz dünyasında çevre yatırımları yapmadan uluslararası pazarlarda yer bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu başlık altında inceleyeceğimiz Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi yardımı da, ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketlerle tarımda iştigal eden firmaların uluslararası pazarlara ulaşma, bu pazarlarda zorunlu koşul olarak düzenlenen kalite standartlarına uyum sağlama konusunda yaptıkları faaliyetleri desteklemeye dönük.

Yardım, çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlamak için akredite edilmiş kuramlardan alınacak kalite, çevre belgeleri, insan can mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerle, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların desteklenmesini amaçlıyor. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler, tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri bu desteklerden yararlanabiliyor.


Neler destek kapsamında?

Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesindeki şirketler yardımın kapsamında yer alıyor. Ek 3’teki listede yer alan belge ve sertifika türleri ile ve test ve analiz raporlarının çeşitli alım giderleri yüzde 50 oranında ve her bir belge veya sertifika başına en fazla 25 bin dolara kadar destekleniyor. Bu alım giderleri içinde, belge ve sertifikalar için müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücreti, belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri ile kayıt ücreti; test ve analiz raporları için de ücretler var.

Test ve analiz raporlarının desteklenebilmesi için, birincisi test ve analiz raporunun ilgili ülke pazarına girişte zorunlu olduğunu gösterir dokümanların, İkincisi de testi veya analizi yapılan ürünlerin ilgili ülkeye ihracat edildiğinin belgelendirilmesi gerekiyor. Yine Uluslararası Belge ve Sert ifika Desteği çerçevesinde, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, yol masrafları ve gözetim bedellerinin desteklenmediğini de hatırlatalım.

Uygulama başlıkları

1. Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesinde mevcut bir belge veya sertifikanın yenileme giderleri

2. Şirketlerin üretimini veya ihracatım yaptığı ürünlerle ilgili aldığı belge ve sertifikalar

3. İhracatın belgelendirilmesi kaydıyla, akredite kurum veya kuruluşa yaptırılan belge veya sertifikayla ilişkilendiri-lemeyen test ve analiz raporları



Dikkat edilmesi gerekenler

1. İlgili belgenin listede yer alıp almadığını kontrol edin.

2. Desteğe konu belge, sertifika ve raporlar, IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation for Accreditation) veya ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) tarafından tanınan kuruluşlar tarafından veriliyorsa, başka bir onay aranmıyor.

3. Belge, sertifika ve raporlar, ilgili ülke tarafından kabul görmüş, teknik kriterlere uygun kamu ya da özel kuruluşlardan almıyorsa, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türk ticaret müşavirliği ya da ateşiliğine, böyle bir imkan yoksa ilgili ülkenin noter, meslek odası, vergi dairesi gibi resmi bir merci tarafından onaylanmış örneklerinin Türk konsolosluklarına onaylatılması gerekiyor.

Başvuru ve ödeme

Destek başvurularının gerekli belgelerle birlikte, desteğe konu belgelerin düzenlenme tarihinden itibaren altı ay içinde üyesi olunan ihracatçı birliğine yapılması gerekiyor.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu