Haberler

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 2014 Yılı Hibe Paketleri

2014 yılının 357 milyon TL’lik İLK HİBE PAKETİ

Bölgesel kalkınma ajansları 2014 yılı için kesenin ağzını açmaya başladı. Halen 26 ajanstan 11% 38 yeni mali destek programı açıkladı. Bu programlarla şirketlerden üniversitelere, kooperatiflerden belediyelere birçok kuruluşa 357 milyon TL hibe dağıtılacak…


BÖLGESEL kalkınma ajansları hayatımıza gireli yedi yıl oldu. Halen Türkiye genelindeki 26 ajans, sorumlu oldukları bölgelerin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için çalışıyor. Ajanslar verdikleri hibelerle ‘bölgesel kalkınmada’ lokomotif görevi görüyor.

hibe paketleri

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2008-2013 yılları arasında kalkınma ajansları mali destek programlarına 1.6 milyar TL yani yaklaşık 700 milyon euro ayırdı. Bu kaynağın önemli bölümü de KOBİ’lerden sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlerden üniversitelere kadar birçok kurum ve kuruluşun projelerine hibe olarak aktarıldı.

2013 un son demlerini yaşadığımız şu günlerde ajanslar 2014 yılı için kesenin ağzını şimdiden açtılar ve yılın son çeyreğinde 2014 yılı mali destek programlarını birer birer açıklamaya başladılar.

Yaptığımız araştırmaya göre, 11 bölgesel kalkınma ajansı 38 yeni mali destek programı açıklamış durumda. Bu programlarla toplamda 357 milyon TL hibe verilecek. Projelerin yüzde 25-75 oranında desteklendiği bu programlardan, 20 bin ile 1.5 milyon TL arasında hibe almak mümkün. Bu arada önümüzdeki günlerde 10’a yakın ajansın daha yeni mali destek programlarını açıklamasının beklediğini belirtelim.

Kalkınma ajanslarının mali destek programların amaç ve öncelikleri her sene değişiklik gösteriyor. Bu yıl yeni teknolojiler, Ar-Ge, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, çevresel konular, temiz üretim, turizm gibi konularda birçok programın oluşturulduğu görülüyor.

işte 11 bölgesel kalkınma ajansının 2014 yılı yeni mali destek programlarının detayları…

kalkinma ajanslari

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

Çevreci üretimleri destekliyor

Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), beş yeni mali destek programı için 25 Kasım’da proje teklif çağrısına çıktı. Ajansın 2014 yılı mali destek programlarının toplam bütçesi 50 milyon TL düzeyinde. Proje başvurularının 14 Şubat 2014 günü saat 17:00’ye kadar yapılması gerekiyor.

Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na şirketler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları başvurabiliyor. Toplam 10 milyon TL bütçeli bir program. Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı’nın bütçesi ise 11 milyon TL.

Yapılacak hibe ve yardımlarla, kırsal alanda tarım ve sanayiye yönelik işbirliklerinin güçlendirilmesini ve tarım dışı faaliyetlerle ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği program kapsamında proje başına 250 bin ila 1 milyon TL arasında destek veriliyor. Ajans, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile bölgede çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik projeleri destekleyecek. 9 milyon TL bütçeli programdan şirketler yararlanamazken, sanayi ve ticaret odaları faydalanıyor.

BEBKA’nın açıkladığı mali destek programlarından şirketlerin direkt yararlanması açık olan ise Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı. 10 milyon TL bütçeli program tamamıyla KOBt’lerin çevre dostu üretimlerinin desteklenmesine ayrılmış. Atıkları kaynağında azaltan üretimler, çevre dostu teknoloji geliştiren KOBİ’ler, üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar destekten öncelikle yararlanabilecek. Projelere, yüzde 25-50 oranında hibe veren programdan en az 200 bin, en fazla 400 bin TL hibe almak mümkün.

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, “BEBKA’nm kuruluşundan bu yana en büyük mali destek verilecek. Bugüne kadar değişik başlıklarda üç proje teklif çağrısı ve yedi ayrı başlıkta 48 milyon TL hibe verilirken, bu yıl beş ayrı mali destek programı için 50 milyon TL bütçe ayırdık. KOBI’lere verilecek azami destek Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde en üst limit olarak belirlenen 400 bin TL olacak” diyor.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

40 milyon TL hibe dağıtacak

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Adana ve Mersin’den sorumlu. 2014 yılı için üç mali destek programı oluşturan ajans, 40 milyon TL hibe dağıtacak. Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı en çok bütçesi olan program olarak dikkat çekiyor. KOBİ’lerin ürün, süreç, pazarlama gibi alanlarda yenilikçi projeleriyle başvurabildiği programın toplam bütçesi 25 milyon TL. Asgari 75 bin, azami 500 bin TL hibenin verileceği programdan projelerin yüzde 50’si oranında hibe alınabiliyor.

ÇKA’nın Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı ise, üniversitelerden üretici birliklerine, küçük sanayi sitelerinden ticaret ve sanayi odalarına kadar geniş bir kesimin yararlanması mümkün, 10 milyon TL bütçeli program tamamıyla çevre ve üretimle ilgili altyapının iyileştirilmesi amacına hizmet eden projelere verilecek.

Ajansın, 2014 yılı için oluşturduğu üçüncü program ise Kırsal Ortak Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı adını taşıyor. 5 milyon TL bütçesi olan bu programa da tek başına özel işletmelerin başvurması mümkün değil. Teknoloji geliştirme bölgeleri, üretici birlikleri, kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri gibi geniş bir yelpazedeki kurum ve kuruluşlardan başvuru kabul ediliyor. Üretim verimliliğinin artırılması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal alanda yoğunlaşan sektörlerin teknoloji altyapısının güçlendirilmesi gibi öncelikli amaçları olan programdan 40 bin ile 150 bin TL arasında hibe sağlamak mümkün.

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Az gelişmiş ilçeleri destekliyor

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini sınırları içine alan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOGAKA), 2014 yılı için iki yeni destek programının çağrısına çıktı. Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı,

2012 yılında aynı isimle ilan edilen mali destek programının devamı niteliğinde. Programın temel amacı mevcut işletmelerde üretim, satış-pazarlama, lojistik ve depolama süreçlerinde yeni ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilerek bölgenin rekabet gücünün artırılması. Toplam 15 milyon TL hibenin verileceği programla proje başına 50 bin ila 500 bin TL arası destek almak mümkün. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birliklerin proje sunabileceği program kapsamında sektörel öncelikler de belirlendi. Mobilya, ayakkabı imalatı, zeytin işleme, fıstık işleme, madeni mutfak eşyası imalatı, demir çelik yan sanayisi, tekstil sektörlerinden gelecek projelere değerlendirmede daha yüksek puan verilecek.

DOGAKA’nın Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Prog-ramı’ndan belirli sayıda az gelişmiş ilçede yer alan ve bu ilçelere yatırım yapacak işletmeler yararlanabilecek. Hatay’da Hassa, Altınözü, Yayladağı ve Kumlu; Kahramanmaraş’ta Nurhak, Andırın, Çağlayancerit ve Ekinözü ilçeleri; Osmaniye’de Toprak-kale, Bahçe, Sumbas ve Hasanbeyli ilçelerindeki yatırımlara hibeler verilecek. Sanayi, turizm yatırımlarına öncelik verilecek. Son başvuru tarihi 7 Mart olan programla proje başına 20 bin ila 200 bin TL arasında hibe almak mümkün. Programın toplam bütçesinin de 5 milyon TL olduğunu belirtelim.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Altı yeni mali destek programı

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerine kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) bu illere yönelik toplam 25.1 milyon TL’lik altı yeni mali destek programı başlattı. Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın bütçesi 6 milyon TL. En az 30 bin en fazla 500 TL destek verilen programda en az beş ortaklı bir Ar-Ge la-boratuvarı kurulması durumunda destek miktarı 1 milyon TL’ye kadar çıkacak. Ortaklı projelerde konu ile ilgili sivil toplum kuruluşu ve üniversite ortaklığı zorunluluğu olduğunu da belirtelim. Bu destekten yararlanmak için ithal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina ya da ara mamulü imalatı yapılabilir. Makine sektöründe ciddi bir açık olan nitelikli işgücünün istihdam edilmesi ya da mevcut işgücünün eğitilmesi yönünde bir proje geliştirilerek de hibeye başvurulabilir.

MARKA’nm Temiz Üretim Mali Destek Programı, mevcut ya da yeni kurulacak KOBİTerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik projelerine veriliyor. Toplam 5 milyon TL bütçeli programda, atıkların kaynağında azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması gibi projelere öncelik veriliyor. Bu program kapsamında işletmeler en az 30 bin, en fazla 500 bin TL hibe alabiliyor.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinin turizm gelirlerinin artırılması amacıyla oluşturulan, 8 milyon TL bütçeli Turizm Mali Destek Programı’ndan yararlanmak için ise turizm işletmelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ya da belge başvurusunda bulunmuş olmak şartı aranıyor.

MARKA yeni kurulan şirketleri büyütmek için “İşletmeler İçin Mentorluk Mali Destek Programı” da başlattı. Yenilikçi fikirlerini finansal kısıtlar ve tecrübe eksikligi nedeniyle gerçekleştiremeyen bir ile üç yaş arasındaki işletmelerin projelerinin koç ve mentorlar gözetiminde desteklenmesini amaçlayan program kapsamındaki asgari destek tutarı 20 bin TL iken, azami tutarın 100 bin TL olduğunu belirtelim. Başvuru sahibinin faaliyet gösterdiği sektör ya da bağlantılı bir sektörde en az 10 yıllık tecrübeye sahip bir mentoru olması programın en önemli şartı.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı, yeni yılda üç mali destek programıyla toplam 12.5 milyon TL hibe dağıtacak. Ajans kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını açıkladı. KOBİ’ler için ise Bölgesel ve Sek-törel Rekabet Mali Destek Programı’m oluşturdu. Bölgedeki işletmelerin, bölge içi ve bölge dışı rekabet edebilirliğinin artırılması programın ana amacı. Üretim kapasitesi ve istihdam seviyesini artırmaya yönelik projeler destek alabileceği gibi Ar-Ge, ino-vasyon ve markalaşmaya yönelik projeler de desteklenecek. Programla Adıyaman ve ilçelerinde gıda, tekstil, mobilya, yenilenebilir enerji, madencilik ve tarıma dayalı sanayi desteklenirken, Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde plastik, kimya, tekstil ve gıda gibi sektörler hibe alabilecek. Kilis ve ilçelerinde ise, gıda, yemlenebilir enerji ve tarıma dayalı sanayilerin desteklenecek. Gelelim verilecek hibe miktarlarına… Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı’nın genel bütçesi 5 milyon TL. Asgari 50 bin azami 400 bin TL hibe alınabilecek programa proje başvurularının 17 Şubat’a kadar yapılması gerekiyor.

Başvuru yaparken dikkat edilecekler

■ Ajanslara proje başvuruları, http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılabiliyor. Bu sistem üzerinden indirilecek başvuru formunun ajansa teslim edilmesiyle başvuru süreci tamamlanıyor.

■ Bir başvuru sahibinin başvuru yapabilmesi için öncelikle yukarıdaki adrese girip “Başvuru Sahibi” olarak sisteme kayıt olması gerekiyor.

Sisteme kayıt olan başvuru sahibinin e-posta adresine onay kodu geliyor. Bu kodun sisteme girilmesiyle birlikte kullanıcı aktif oluyor ve sistem üzerinde açık olan teklif çağrılarına başvuru yapılabiliyor.

■ Uygun başvurular, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile incelenip değerlendiriliyor. Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşuyor. Bunlar, ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme…

■ Değerlendirme süreçleri genel olarak üç ayda tamamlanıyor ve sözleşme imzalanma aşamasına

geliyor.

■ Sözleşme imzalanırken genellikle projelerin yüzde 10’u oranında teminat isteniyor. Banka teminat mektubu ve bankadaki TL teminat olarak kabul ediliyor.■ Vergi borcu, SGK borcu, kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlarla sözleşme imzalanmıyor.

■ Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler,

destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı ajanstan tekrar destek alamıyor.

■ Başvuru sahibi, bir proje için başka bir kuruluştan hibe almış ise aynı proje için ajansa mali destek başvurusunda bulunamıyor.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

100 milyon TL hibe dağıtacak

Sürdürülebilir kalkınmada öncü olma ve İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme hedefi ile çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programları kapsamında beş tema altında yedi mali destek programı açıkladı. İstanbul için büyük önem arz eden bu temalar; afetlere hazırlık, verimli ve temiz enerji, çocuklar ve gençler, küresel turizm merkezi İstanbul ve yenilikçi İstanbul olarak belirlendi. Kurum, yeni yılda Türkiye’de en çok hibe verecek ajans olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, “Bu programlarla toplamda 100 milyon TL’lik hibe desteği vereceğiz. Proje başına destek tutarımız, asgari 200 bin ile azami 1.5 milyon TL arasında. Rakamlar başvuru yapılan programa göre değişiyor. Proje başına azami destek oranımız ise, işletmeler için yüzde 50, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için yüzde 90” bilgisini veriyor. Karataş, ajansın gelirlerinin merkezi bütçeden, bölgedeki yerel yönetimlerden, sanayi ve ticaret odalarından aktarılan paylardan oluştuğunu vurguluyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nm yedi mali destek programı farklı hedef ve önceliklere sahip. Verimli ve Temiz Enerji ile Küresel Turizm Merkezi İstanbul mali destek programları, hem kar amacı gütmeyen kurumla-ra, hem de işletmelerin başvurusuna açık durumda. Diğer temalardaki programlar ise kar amacı gütmeyen kuramların başvurusuna açık. Bu nedenle şirketlerin de başvurabileceği iki destek programı hakkında daha detaylı bilgi vermekte yarar var.

Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı’nm toplam bütçesi 10 milyon TL. Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımmm azaltılması amaçlayan program kapsamında desteklenecek projelere, 200 bin ile 500 bin TL arasında hibe verilecek. Kar amacı gütmeyen kuramların projeleri ise maksimum 1.5 milyon TL hibe alma şansına sahip.

İşletmelerin başvurabileceği diğer bir program ise Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı. 10 milyon TL genel bütçeli programın hedefi, turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak. Bu programdan işletmeler, 200 bin ila 500 bin TL arasında hibe alabilecek. Kar amacı gütmeyen kuruluşların ise 1 milyon TL’ye kadar hibe alma olanaklarının bulunduğunu belirtelim.

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Yenilenebilir enerjiye destek

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde 2010-2013 döneminde 382 projeye 60.2 milyon TL hibe desteği veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014 yılında da 20 milyon TL hibe desteği vermek için harekete geçti. Ajans Genel Sekreteri Dr. İlhan Karakoyun, ekim ayı içinde ilk teklif çağrılarına çıktıklarını ve gelecek yıl için üç mali destek programı oluşturduklarını söylüyor. Karakoyun, programların son başvuru tarihinin 6 Ocak 2014 olacağını belirtiyor.

KOBİ Mali Destek Programı ile Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler desteklenecek. Yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan özel işletmeler, üretici kooperatifleri, üretici birlikleri, diğer gerçek ve tüzel kişiler proje hazırlayarak başvurabilecek. Projelere yüzde 50’ye kadar hibe desteği verilebilecek. Toplam 10 milyon TL bütçeli programdan yararlanmaya hak kazananlar en az 30 bin, en fazla 500 bin TL hibe alabilecek.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı’nın amacı, mevcut ve yeni kurulacak İŞ-GEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar ve girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulması. Toplam 6 milyon TL bütçeli programın asgari desteği 75 bin, azami ise 1 milyon TL. Bu programa valiliklerden üniversitelere, OSB müdürlüklerinden meslek odalarına kadar geniş bir yelpazede başvuru kabul ediliyor. Projelere en fazla 75 bin TL hibe verileceğini de belirtelim. Ajansın bir diğer programı ise, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı. Kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlara verilen destek oranları değişiyor. 4 milyon TL bütçeli programdan yararlanacak kar amacı güden kuruluşlar, asgari 50 bin, azami 500 bin TL; kar amacı gütmeyen kuruluşlar ise asgari 75 bin, azami 750 bin TL destek alabilecek. Ayrıca, KOBİler projelerine yüzde 50’ye kadar destek alabilirken, STK’lar yüzde 75 hibe alabilecek.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

İki programa 21 milyon TL kaynak

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin kalkınmasına yönelik programlar oluşturan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, yılın son ayında iki mali destek programı teklif çağrısına çıktı. Bunlar; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Toplam bütçesi 21 milyon TL olan iki programa da 14 Mart 2014’te tarihine kadar başvuru yapılabilir. 13 milyon TL bütçesi bulunan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programından yararlanacak işletmeler ihracat kapasitelerini artırıp, pazarlarını çeşitlendirebilir. Şirketler programdan 50 bin ila 500 bin TL arasında hibe alabilir.

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ise, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için oluşturulmuş. Bu programla uygun projelere 450 bin ile 2 milyon TL arasında hibe verileceğini belirtelim.

MEVLANA KALKINMA AJANSI

Bilginin peşinden gidenlere destek

Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 yılma iki yeni mali destek programıyla giriyor. Bunlar, Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı.

Toplam 15 milyon TL bütçeli bu programlardan yararlanmak isteyenlerin 20 Şubat 2014’e kadar başvurmaları gerekiyor. Proje sahibi olarak gerçek kişiler ve KOBl’ler, kar amacı güden birlik ve kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri hibeye başvurabilir. Bu kuruluşlar yanlarına proje ortağı olarak yine KOBt’leri, birlik ve kooperatifleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, üniversiteleri ve bakanlıklara bağlı araştırma enstitülerini, istasyonları alabilirler. Programın adından da anlaşılacağı üzere, imalat sanayinde rekabetçi, yenilikçi ve bilgi tabanlı teknolojilerin kullanımını uygulayanlara öncelikli olarak destek verilecek. Kümelen-

Yunus YILMAZ / Batı Yönetim Danışmanlık’ın kurucusu
Hibe alacakların cebinde parası olmalı

Kalkınma ajanslarının hibe başvurusu yapan işletmeler, o yılki öncelik konularını mutlaka dikkate almalı. Eğer başvuruları öncelik konuları arasında değilse destek almaları zor. Ayrıca başvuru rehberlerinde yayınlanan puanlama kriterlerine göre projelerin hazırlanmasında büyük yarar var.

Birçok işletme puanlama kriterlerini dikkate almadan projeleri hazırladığında, sonuçta hüsran yaşıyorlar. Proje hazırlayan firmaların projelerinde mutlaka ihracat potansiyellerini, varsa ithalatın önünü keseceklerini, yerli üretim/hizmet yöntemlerini, sektöre getirecekleri yenilikleri, sağlayacakları istihdam sayısını, yan sektörlere sağlayacakları katma değerleri çok iyi bir yazım dili ile Başvurularda en çok yapılan hataların başında evrak eksikliği ve mali tabloların hazırlanmasında uygun olmayan maliyetlerin projeye yansıtılması geliyor.

Vergi ve SSK borçları olan firmaların projeleri ne kadar iyi olursa olsun reddedildiği de belirtmeliyim. Kalkınma ajansı yüzde 50 oranında hibe verdiği için yatırımcının sermayesinde en azından yatırım tutarının yarısının olması gerekiyor. Projenin kabul olduğu tarihten itibaren kalkınma ajansı ile firma arasında ortak bir hesap açılıp, proje bütçesi bu ortak hesaba yatırılıyor. Eğer yatırımcının cebinde ortak hesaba yatıracak parası yok ise proje kabul olsa bile yürütme aşamasında durduruluyor.

me odaklı ortak iş yapanlar, Ar-Ge merkezi kuranlar, yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretimini, kullanımını yapanlar da hibe alabilir. Toplam 12 milyon TL bütçeli programdan en az 25 bin, en fazla 500 bin TL hibe almak mümkün.

MEVKA’mn Kentsel Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ise, tamamen büyükşehir belediyesi, belediyeler ve il özel idarelerinin projelerini desteklemek için oluşturulmuş. 3 milyon TL toplam bütçeli programa 20 Şubat’a kadar başvurmak mümkün.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

İle özel destek programı

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin sorumluluk alanı içinde olduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2014 yılı için üç yeni mali destek programı oluşturdu. Bunlardan; Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı adını taşıyan program Kayseri, ilinde faaliyet gösteren imalat sanayi şirketlerim destekleyecek. 10 milyon TL genel bütçeli programla 50 ile 500 bin TL arasında hibe verilecek. Hibe alabilmek için Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel tasarıma yönelik yatırımların yapılması, ihracatın artırılmasına yönelik ürün çeşitlemesine gidilmesi, üretimde çevre altyapısının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması gibi projelerin geliştirilmesi gerekiyor.

Sivas ve Yozgat illeri için oluşturulan İstikrarlı Büyüme Mali Destek Programı’yla da KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yatırımlarına hibe verilecek. Başvurulan projelerde üretim kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi, dış pazarlama açılmak için ürün çeşitlemesine yönelik yatırım yapılması öncelikli alanlar olarak belirlenmiş durumda. 10 milyon TL bütçeli bu program kapsamında da 50 ila 500 bin TL arasında hibe alınacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas ve Yozgat illerinde kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik de toplam 6.5 milyon TL bütçesi olan Sosyal ve Kentsel Kalkınma Mali Destek Programını oluşturdu. Bu üç program için de son başvuru tarihi 14 Şubat 2014.

ZAFER KALKINMA AJANSI

Helal belgesini de destekliyor

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden sorumlu. Ajans 2014 yılı için iki yeni mali destek programı oluşturdu. Bunlardan Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı’na yalnızca KOBİTer başvurabiliyor. Yeni ürün geliştirmesinden atıkların değerlendirilmesine modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasından Helal Belgesi gibi yeni belgelerinin teminine kadar birçok projeyle programa başvurulabilir. Program kapsamında tahsis edilen toplam kaynak tutarı 16 milyon TL düzeyinde. En az yüzde 10, en fazla yüzde 50 hibe verilerek desteklenecek projelere 25 bin ile 400 bin TL arasında kaynak aktarılacak. 16 Şubat’a kadar programa başvurular kabul ediliyor.

Ajansın diğer mali destek programı ise Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı adını taşıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatiflerin hibe alabileceği programın bütçesi 11 milyon TL. Bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre projelerin destekleneceği programdan 45 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar hibe almak mümkün.

RAHİME BAŞ UÇARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu