Haberler

Bankaların Çiftçilere Hayvancılık ve Tarım Kredileri

Yılda bir kez hasat dönemi ödeme imkanı sağlayan banka kredilerinin faizi bugünlerde yüzde 12-18 arasında. Bankaların tarımsal girdi alımlarında çiftçilere yüzde 50’ye varan indirim sağlayan kredi kartları da var..


DÜNYADA geçmiş 50 yılın kaderini petrol belirlemişti, önümüzdeki 50 yılın kaderini ise tartışmasız su ve gıda belirleyecek. Yapılan tüm araştırmalar ve gözlemler bu ortak görüşü destekliyor. îşte bu nedenle ülkeler de özellikle son 10 yıldır tarım ve su politikalarını yeniden dizayn ederek yatırım ve üretim politikalarını buna göre şekillendiriyor.

Türkiye’de de bu yönde çalışmalar yapılıyor. Tarım ve hayvancılığın önemi fark edildiğinden bu yana yalnız ulusal değil uluslararası kaynakların da bu alana aktarılması için büyük çaba harcanıyor. Bu noktada yalnız hükümetlere değil bankalara da büyük görevler düşüyor.

tarim destekleri

2005 YILINDA BAŞLADI

Geçmişte tarım sektörünü KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletmeler) segmentinde değerlendiren ve bu işletmeler için klasik kredi mekanizmasını işleten bankalar, çok az sayıda çiftçiye ulaşabilmişti.

2005 yılından itibaren ise dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım ve hayvancılığa özel bankacılık başladı. Bankalar bu kesime verdikleri kredilerde teminat şartını gevşetirken, isteyen üreticiye yılda bir kez hasat dönemi ödemeli kredi vermeye başladı. Kaynak ihtiyacı yoğun olan tarım ve hayvancılık sektörü için bu bir dönüm noktasıydı. Bugün gelinen noktada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-mu’nun (BDDK) Haziran 2013 verilerine göre, Türk bankalarının tarım kesimine sağladığı toplam kredi tutarı 34 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bu rakamın 2009 yılında 15 milyar TL seviyelerinde olduğunu hatırlatalım. Ancak hala son beş yılda tarıma kullandırılan krediler iki katından fazla artmasına rağmen bu alanda hâlâ ulaşılamamış çok geniş bir kesim bulunuyor.

ADETA YARIŞIYORLAR

Öte yandan, bankalar son yıllarda çiftçilerin bulundukları bölge ve yetiştirdikleri ürünü tespit edip buna göre çalışmalar yapıyor. Hatta yalnız kredi değil, kredi kartı, cep telefonu tarifeleri, bireysel emeklilik planları ve SGK ödeme paketleri gibi özel çözümler de çıkarıyorlar. Bankaların çiftçilere özel çıkarttıkları kredi kartlarına yılda bir kez ödeme yapma özelliği kazandırılırken, yine çiftçiler için akaryakıt, fide, gübre, tohum gibi tarımın ana girdilerinde yüzde 50’lere varan indirimler de sağlanıyor.

Kısacası bankalar çiftçilerin özel ihtiyaçları için birçok çalışma yapıyor. Çiftçilerin sadece tarımsal ihtiyaçlarını değil, yılda bir ödemeli konut kredisi, binek araba kredisi gibi bireysel gereksinimlerini de göz önünde bulunduruyorlar. Görünen o ki bankalar tarım ve hayvancılık kesimine kredi vermek için adeta birbiriyle yarışıyor. Hatta yalnız kendi kaynaklarının değil uluslararası kaynakların da çiftçilere ulaşması için uğraşıyorlar. Ancak her bankanın bu alanda farklı uygulamaları olduğunu da belirtmek gerekiyor, işte bankalar ve çiftçilere özel sundukları ürün ve hizmetler…

KREDİLERİN YÜZDE 70’İ ZİRAAT’TEN

Türkiye’de tarım kredilerinin yüzde 70’i aşan kısmını sağlayan Ziraat Bankası aynı zamanda devlet destekli kredilerin de aracılığını sürdürüyor. Yani alanında tam bir dev. Son dönemde bankada yaşanan büyük dönüşümde Ziraat çok daha hızlı ve pozitif bir yapı kazandı. Bankanın tarım girişimlerine desteği daha yoğun hissedilmeye başlandı. Tüm bu pozitif süreç hem tarım hem de hayvancılık yatırımlarının artmasını sağladı. Bankanın toplam kredileri içerisinde tarım sektörüne yönelik kredilerin payı, Eylül 2013 itibariyle yüzde 19.3 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Ziraat Bankası tarım sektörüne kısa vadeli işlet-IrJ me kredilerinin yanı sıra uzun vadeli yatırım kredi-|ppİ leri de sağlıyor. Kamu bankası statüsündeki Ziraat ^ ^ Bankası cari vjlsuI ve mevzuat dahilinde her yıl yayımlanan kararnameler kapsamında gerçek ve tüzel kişilere indirimli faizle kredi kullandırıyor. Söz konusu kararnamelere göre limitler dahilinde çiftçilere yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz indirimi yapan banka, yatırım ve işletme kredileri içinse yüzde 0 ila yüzde 8.25 arasında faiz oranları uyguluyor. Sübvansiyonlu krediler dışındaki diğer kredilerde ise günün koşullarına göre fiyatlandırma yapıyor. Ziraat Bankası yatırım kredilerinde ise iki yılı anapara ödemesiz kredi veriyor.

İNTERNETTEN DANIŞMANLIK HİZMETİ

Tarım bankacılığında ihtisaslaşmayı hedefleyen İş Bankası, 2012 başında “Sektörel İhtisas Bankacılığı Birimi”ni kurdu. Bu konuda pazar paylarını artırmak amacıyla sektörün ihtiyaçlarına özel tasarlanan yeni kredi ürünleri çıkardıklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, “Bu kapsamda Traktör Kredisi, Tarım Ekipman Kredisi, Tarımsal İşletmeler Kredisi / Hasat Kredisi, Pick-Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi, TMO Makbuz Senedine Dayalı Kredi, Besiciliğe ve Süt Hayvancılığına yönelik İşletme ve Yatırım Kredileri, Seracılık İşletme ve Yatırım Kredileri, Tarımsal Arazi Kredisi ile İmece Kart ürünlerimizi kullanıma sunduk. Ayrıca dönemsel kampanyalar da gerçekleştiriyoruz. TARSİM Tarım Sigortaları da önem verdiğimiz hizmetlerimiz arasında yer alıyor” diyor.

Bankalardan tarıma özel kredi kartları

ZİRAAT BANKASI: Gerçek veya tüzel kişi üreticilere yönelik beş farklı tarım kredisini [arıcılık, bitkisel üretim, balıkçılık vb) Başakkart ile ilişkilendiriyor. Bu sayede üreticiler kredi limitlerinin yüzde 75’ini 7 gün 24 saat ATM’lerden nakit çekerek veya yüzde 100’ünü sayıları 12.513’e ulaşan Başakkart üye işyerlerinden mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, veterinerlik hizmeti gibi tarımsal girdileri almak için kullanabiliyor. Üye işyerlerinden satın alınan tarımsal girdilere beş aya varan dönemler için faiz alınmıyor. Faizsiz dönemin sonunda geri ödenmeyen tutarlar ise indirimli faizlerle kredilendiriliyor.

İŞ BANKASI: Bankanın imece Kart’ı sayesinde üreticiler tarımsal girdilerini geri ödemesiz dönemle alabiliyor. Söz konusu ürün aynı zamanda bankamatik kartı özelliğine de sahip. Kartın en büyük özelliği, ödemesiz dönem sonrası uygun faiz oranı ile hasat döneminde ödeme imkanı sağlaması. Bunun yanı sıra üreticiler Opet, Alpet ve Teco firmalarının anlaşmalı bayilerinde ve sayıları bine yaklaşan anlaşmalı üye işyerinde İmece Kart ile mazot ve diğer tarımsal girdilerini satın alabiliyor. Ayrıca, Pankobirlik üyesi yaklaşık 1.6 milyon üretici İmece Kart ile Birlik’e ait satış mağazalarından avantajlı koşullarla tarımsal girdi alabiliyor.

ŞEKERBANK: Şekerbank’ın Hasat Kart’ı ekstre dönemi hasat zamanına göre yılda bir kez belirleniyor. Hasat Kart ile üreticiler anlaşmalı işyerlerinden 180 güne varan faizsiz dönemle mazot, gübre, zirai ilaç vb tarımsal girdi alımlarını yapabiliyor. Ayrıca nakit limitleri çerçevesinde nakit ihtiyaçlarını ATM’lerden sağlayabiliyor; yine bu limitleri ile tarımsal girdi dışındaki diğer ihtiyaçlarını alabiliyor. DENİZBANK: Denizbank’ın Üretici Kart’ı sayesinde üreticiler anlaşmalı 12 bin üye iş yerinde tarımsal girdi alımlarında ciddi avantaj sağlıyor. Örneğin, Petrol Ofisi’nın yanı sıra benzer kampanyalar yem, tarım ilacı, tohum, fide satışı yapan bayilerde de uygulanıyor. Ayrıca Bağ-Kur primleri otomatik olarak ödeniyor; geri ödemeler ise hasat dönemi yapılıyor. Banka ayrıca tarımsal firma, birlik ve kooperatiflerle yaptığı işbirlikleri sayesinde girdi temini konusunda daha uygun maliyetli alım imkanı sunuyor. Bu kapsamda üreticiler, yüzde 12 faiz oranından faydalanıp, Turkcell faturalarını Üretici Kart ile hasatta faizsiz ödeyebiliyor.

GARANTİ BANKASI: Garanti Bankası Ekin Kart’ı mayıs ayında lanse etti. Çiftçiler bu kartla zirai ilaç, gübre, akaryakıt satışı yapan işyerlerinden alışverişlerini yaparak altı aya varan faizsiz ödeme fırsatını kullanabiliyor. Ödeme dönemi çiftçinin yetiştirdiği ürün ve yetişme bölgesine göre 3, 6 veya 12 aylık olarak belirlenebiliyor.

TEB: Banka, Harman Kart ile çiftçinin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamanın yanı sıra hasat dönemi ödeme imkanı ve temel girdilerin tedariklerinde uygun koşullar sağlıyor. Harman Kart sahibi çiftçiler Shell istasyonlarından yaptıkları yakıt ve madeni yağ alışverişlerinde beş ay faizsiz dönem avantajından faydalanabiliyor.

YAPI KREDİ: Üreticiler Yapı Kredi’nin Verimli Kart’ını tarım sektöründeki üye işyerlerinden yaptıkları tohum, yem, gübre ve akaryakıt alımlarında ve ATM ile şubelerden nakit para çekim işlemlerinde kullanıyor. Bankanın bir diğer kartı ise TMO Kart. Çiftçilere özel tasarlanan TMO Kart, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapacakları ürün tahsilatlarına aracılık ediyor ve ürün ödemelerini 20 gün erken alma fırsatı sunuyor.

Banka bunların dışında çiftçilere 2012 yılında hayata geçirdiği “Sözleşmeli Üretim Kredisi” ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında projesi onaylanan ve hibe desteği almaya hak kazanan üreticilere de finansman desteği sağlıyor. Ayrıca, Türkiye Tarım İşletmeciliği KOBİ Finansman Aracı olarak bilinen “TurAFF” Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) alman kredi ile tarım kesimine kaynak sağladıklarını belirten İnce, tarım kesimine sundukları diğer hizmetleri şöyle özetliyor:

“Bütün bunlara ek olarak İŞ’TE KOBİ (istekobi.com.tr) internet sitemizde yer verilen tarım ve hayvancılık sektörüne özel bilgiler ve raporlarla önemli bir danışmanlık hizmeti de veriyoruz.”

AFETLERDE ARTI BİR YIL VADE

Şekerbank tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticilerin her türlü ihtiyacına yönelik farklılaşan pek çok tarımsal kredi veriyor. Vadeli Zirai Kredi, Tarımsal Ekipman ve Demirbaş Kredileri, Damızlık Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi ile Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik Kredileri bunlardan bacıları. .. Bunun dışında, Et ve Yumurta Tavukçuluğu Kredisi, Çiftçi Taşıt ve Traktör Kredileri, Nakliye Aracı Kredisi, Organik Tarım-Sera Kredisi verdiklerini söyleyen Şekerbank İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Halit Yıldız, kredi dışında sundukları hizmetler konusunda şunları anlatıyor:

“Hasat Kart aracılığıyla çiftçilerimizin öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz.

Örneğin, Vodafone ile ‘Tüm Yıl Konuş, Hasat Zamanı Öde’ kampanyamız var. Bu sayede çiftçimiz cep telefonu faturalarını yılda bir kez faizsiz ödeyebiliyor. Ayrıca tarımsal sulamada kullanılan elektrik harcamalarını da yine yılda bir defada hasat zamanı ödeme imkânı gibi birçok fırsat sunuyoruz.

EKOkredi tarım ürünümüzle bugüne kadar 4 bini aşkın çiftçiyi vc üreticiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdık. Bu alanda 50 milyon TL’ye yakın kaynak kullandırdık.”

Müşterilerine finansal danışmanlık hizmeti de sunan Şekerbank ayrıca iklimsel değişiklikler nedeniyle üretim kaybına uğrayan üreticilere artı bir yıl vade sağlıyor.

600 BİN ÇİFTÇİYE KREDİ VERDİ

600 bini aşkın çiftçiye toplam 3 milyar TL kredi kullandıran DenizBank özel bankalar içinde bu alanda lider konumda bulunuyor. 2003 yılından bu yana tarım bankacılığı konusuna odaklanan DenizBank çiftçiye yalnız kredilendirme sürecinde değil, çoğu ziraat mühendisi olan personeli ile üretim sürecinin her aşamasına yönelik olarak kapsamlı danışmanlık hizmetleri de veriyor. Tarımın her alanında özellikle örtü altı tarımı, süt hayvancılığı ve meyvecilikte büyük potansiyel olduğunu gören banka bu kapsamda geliştirdiği Tarım Plus hizmet paketini de devreye soktu.Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak kazanan projeleri de finanse ettiklerini söyleyen DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Projeler Grup Müdürü Dr. Levent Öz-türk, “IPARD hibe programlarıyla ilgili proje hazırlanması ve yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi kapsamında TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ile anlaşma yapan tek bankayız” diyor. IPARD programı kapsamında önceden belirlenmiş sektörlere yapılacak tarımsal yatırımlara TKDK tarafından yatırım tutarının yüzde 50-65 arasında değişen oranlarda hibe desteği verildiğini kaydeden Öztürk, şunları belirtiyor:

“DenizBank hibe tutarının tamamına kadar ön finansman ve yatırımın hibe dışında kalan kısmı için de uygun vade ödeme koşullarında kredilendirme imkânı sunuyor. Ayrıca TKDK tarafından verilecek destekten yararlanmak isteyen tarımsal yatırımcıların başvuru paketi, teknik projesi veya iş planı yine DcnizBaıık aracılığıyla düzenleniyor.”

HER ÜRETİME DESTEK VAR

Tarım bankacılığına 2007 yılında başlatan TEB, üreticileri tarımın tüm alt kollarında işletme ve yatırım kredileriyle destekliyor. Türkiye genelinde 536 şube kanalıyla arıcılıktan balıkçılığa, organik tarımdan hayvancılığa, meyve tesisinden seracılığa, organik tarımdan sözleşmeli üretime kadar her türlü tarımsal faaliyetp ilişkin özel kredi ürünü sunduklarım söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Çiftçimizin aynı zamanda danışman bankası olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca sektörde söz sahibi markalarla işbirlikleri yapıyor ve çiftçimize destek oluyoruz. Son olarak Shell&Turcas ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çerçevesinde çiftçimiz anlaşmalı Shell istasyonlarından Harman Kart ile yaptığı yakıt ve madeni yağ alışverişlerinde beş ay faizsiz dönem avantajından faydalanabiliyor. Ayrıca sulama faaliyeti için Tüskoop (Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği) ile yaptığımız anlaşma ile üreticinin sulama bedelini dört ay faizsiz dönem avantajıyla ödemesine olanak sağlıyoruz.”

TEB ayrıca çiftçilerin konut ve taşıt gibi bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için dc hasattan hasada ödemeli konut, taşıt ve ayrıca “Tarım Kredili Mevduat” ürününü sunuyor. Banka bunun dışında “TEB KOBİ Akademi Tarım Buluşmaları” adı altında düzenlediği organizasyonlarla çiftçilere çözüm üretip fikir alışverişinde bulunuyor. Yıl içinde çok sayıda fuara katılan TEB ayrıca “Çaylar TEB’den” adım verdiği etkinlikle köylerde üreticinin ayağına gidiyor.

GERİ ÖDEMESİ KOLAY

Akbank, üreticilere yönelik olarak tarım sektörüne özel ödeme planları bulunan krediler ve sigorta ürünleri sunuyor. Örneğin, üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik “Ürün Ön Finansman Kredisi”ni sunan banka, kredinin geri ödemesini hasat zamanı yapma imkanı sağlıyor. Söz konusu kredinin yanı sıra çifçi müşterilerine özel 36 ay vadeli Damla Sulama Kredisi, Sera Kredisi, 60 ay vadeli Bahçe/Tarla Kredisi, sıfır kilometre ve ikinci el traktörler için Traktör Kredisi, yine sıfır kilometre ve ikinci el için Hafif Ticari Araç Kredisi verdiklerini söyleyen Akbank KOBI Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Halihazırda sıfır kilometre için traktör ve hafif ticari araçlarda 60 aya kadar, ikinci elde ise 36 aya kadar vade imkanı sağladık. Söz konusu kredilerde aylık eşit taksidin yanı sıra mahsûl döneminde geri ödeme seçenekleri de sağlıyoruz” diyor.

Bunların yanı sıra Toprak Mahsûlleri Ofisi (TMO) ile Makbuz Senedine Dayalı Kredi anlaşması yapan Akbank, TMO’ya ürün teslim eden üreticilere Makbuz Senedi Karşılığında TMO Kredisi de kullandırıyor. Bülent Oğuz, Akbank’m bunun dışında anlaşmalı firmalar sayesinde üreticilere gübre, ilaç, mazot, sulama, işçilik gibi maliyetlerini karşılamada kolaylık sağladığına dikkat çekiyor.

TRAKTÖR VE EKİPMAN KREDİSİ

Traktör aliminin finansmanında atağa kalkan Banka Asya, yalnız sıfır değil 10 yaşa kadar olan traktörlerin alımına da finansman sağlamaya başladı. Bunun dışında tarım ekipmanları finansmanında üç yıla kadar yılda bir ödemeli, fatura bedelinin yüzde 75’ini finanse ettiklerini söyleyen Bank Asya Ticari-KOBİ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Demir, “Tarım makinelerini leasing kredileri kapsamında değerlendirerek uygun finansman hazırlıyoruz. Bunun dışında ürün yetiştirme girdi maliyetlerinin karşılanması için ürün ön finansman paketimizi oluşturduk. 2013’ün son günlerinde ise çiftçi kartı çıkartacağız” diyor.

Bank Asya, bunun yanı sıra sera yapım ve modernizasyon finansmanı, damlama sulama ve yağmurlama sistem kurulum finansmanı, su ürünleri finansmanı, arıcılık finansmanı ve IPARD projeleri alanında gelen taleplere de cevap veriyor.

Bank Asya, çiftçilerin ödeme planlarının hasat öncesine denk gelmesi halinde bunu harman sonuna ertelemesine imkan veren çözümler de sunuyor. Bunun dışında “şimdi al iki harman sonra öde” kampanyası da bankanın sektöre kazandırdığı bir diğer yenilik. 2016 yılında KOBİ kredileri içerisinde tarımın payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Murat Demir, “Önümüzdeki yıl tarım sektörüne dış kaynağa dayalı kredi vermeye başlayacağız” di yor.

RİSK ANALİZİ YAPIYOR

Tarım kredilerine odaklanan ban kalardan biri de Garanti Bankası…

Tarım Sektör Paketi kapsamında yılda bir ödemeli, 12 aydan 60 aya varan vadelerle çok sayıda kredi seçeneği var. Tarım sektörünü “çiftlikten sofraya” yaklaşımı ile değerlendiren Garanti Bankası, bu kapsamda ürünlerin işlenmesinden paketlenmesine ve pazar-lanmasına kadar geçen her aşamada gerekli finansal desteğini sağlıyor.

Bu kapsamda çiftçilere çok sayıda farklı kredi ve ürün sundukla rını söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Y ardımcısı Nafiz Karade-re, “Çiftçilerimize bitkisel üretim kredileri kapsamında,

Ürün Ön Finansman Kredisi, Tarım Destek Kredisi, Alternatif Üretim Teknikleri Kredisi, Traktör ve Biçerdöver Kredisi, Oto Kredisi, Sera Kredisi kullandırıyoruz. Hayvansal Üretim Kredileri kapsamında ise, Besicilik Kredileri, Süt Sığırcılığı Kredileri sağlıyoruz. Bunun dışında tarımsal makine ekipman kredisi de veriyoruz” diyor.

Garanti Bankası hibe programlarına yönelik kredilere de aracılık ediyor. Bunlar içinde IPARD Kredisi, KKYDP Kredisi, Eş Finansman Kredisi var. “Sektör odaklı tarım bankacılığı” yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen Karadere, “Örneğin, şekerpancarı, tütün, çay, süt üreticileri gibi tarımın alt sektörlerindeki tedarikçilere ve firmalara yönelik finansman modelleri ve değişik üretici paketleri geliştiriyoruz. Tedarikçi Finansmanı Modeli üzerinde duruyoruz. Bu sayede ana firma ile üretici arasında imzalanacak sözleşmeyle çiftçi tarafında alım garantisi sağlanıyor. Firma tarafında ise, alacak üzerinden ortaya çıkacak ürün bedelleri ile kredinin tahsilatı gerçekleştiriyor” diyor.

Garanti Bankası’nın öneri getiren danışmanlık hizmeti sağlayan bir çözüm ortağı olmayı hedeflediğini söyleyen Karadere, yasal düzenlemeleri yakından takip ederek hem işletmeleri, hem de birlik ve kooperatifleri sürekli bilgilendirdiklerini ifade ediyor. Üretim sezonuna ilişkin risk analizleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Karadere, “Bu konuda müşterilerimizi uyarıp ödeme problemine düşmelerini önleyecek yeni ödeme planları sunmaya çalışıyoruz” diyor.

80 BİN MÜŞTERİSİ VAR

Yapı Kredi tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere farklı kredi ürünleri, faiz oranları ve vade seçenekleri sunmanın yanı sıra danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Tarım kredilerinde üreticinin tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği gelir ve geri ödeme gücünü dikkat alan banka, halen en çok tercih edilen Tarımsal Üretim Kredisi’nin yanı sıra Seracılık KreKredisi, Sıfır ve İinci El Traktör Kredisi, Besicilik Kredisi, Süt Hayvancılığı Kredisi, Hayvan Alım Kredisi , Arıcılık, Küçükbaş Hayvancılık ve Tavukçuluk Kredisi veriyor. Söz konusu kredilerde beş yıla varan vade imkanı sağlanıyor. Yapı Kredi’nin aynı zamanda sözleşmeli tarım faaliyetlerini finanse ettiği Sözleşmeli Ürün Kredisi ve TMO Makbuz Senedi Kredileri, Tarım Makineleri Kredisi ve Tarımsal Yatırım kredileri de var.

Yapı Kredi, çiftçileri desteklemenin yanı sıra çiftçi birlik, oda ve kooperatiflerini de destekleyen banka, bu kapsamda kurumlara özel hizmetler sunuyor. Türkiye’de düzenlenen tarımsal fuar ve organizasyonları yakından takip eden banka, aynı zamanda uluslararası tarım fuarlarına da katılıyor. Banka yetkilileri bunun yanı sıra köy ziyaretleri de yapıyor. 2013 yılının ilk yarısı itibariyle üreticilere 900 milyon TL finansman sağlayan Yapı Kredi, bu sektörde faaliyet gösteren 80 bin müşteriye ulaşmış durumda.

Çiftçinin faizi yüzde 12-18 arasında

Bankalar tarım kesimine yüzde 12-18 arası faizlerle kredi kullandırıyor. Buna göre halen piyasada en uygun fiyatlı tarım kredisinin faizi aylık yüzde l’lerde seyrediyor. Piyasada şu anda yüzde l’in altında kredi bulunmuyor.

Buna karşın çiftçilere özel çıkartılan kredi kartlarının faizi ise yüzde 20’ler düzeyinde seyrediyor.

Kredinin faiz oranını çiftçinin kredi skoru, ürettiği ürün ve karlılık düzeyi gibi çok sayıda değişken belirliyor. Tabii bu arada çiftçinin bir önceki kredisini veya kredi kartını düzenli ödeyip ödediği de önemli bir kriter oluyor.

Bankalar yıl içerisinde zaman zaman tarıma özel kredi kampanyaları düzenliyor. Özellikle mayıs ayında kutlanan Dünya Çiftçiler Günü’nde çok sayıda banka tarıma özel düşük faizli kampanya yapıyor. Bu arada Türkiye’de yıl boyunca düzenlenen yaklaşık 20 yöresel tarım fuarında da bankalar düşük faizli kampanyalar düzenliyor. Çiftçilere kredi ve teşvikler hakkında haberler paylaşmaya devam edeciğiz.

Esin ÇetinelBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu