Haberler

2016 Yılı Tarımsal Devlet Destekleri

MECLİS’TE bütçe maratonu bu hafta başlayacak. Bütçe giderlerinin 570.5 milyar TL, gelirlerin 540.8 milyar TL olarak öngörüldüğü bütçe yasa tasarısı, önce Plan ve Bütçe Komisyonu nda görüşülecek, ardından Meclis Genel Kurulunda ele alınacak.


Tasarıya göre hükümet, 2016 yılında tarımsal desteklemelere 11.6 milyar TL kaynak tahsis edecek. Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları ve tarımsal KIT’lerin finansmanı da dahil tarım sektörüne toplamda 15.2 milyar TL’lik kaynak aktarılacak. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırmak suretiyle ilave 2.4 milyar TL daha çiftçiye destek sağlanacak. Böylece 2016’da tarım sektörüne sağlanan toplam destek tutarı 17.6 milyar TL olacak.

butce destek

2016 Yılı Merkezi Bütçe Yasa Tasarı’na göre araştırma projeleri için bu yıl yaklaşık 4.4 milyar TL kaynak tahsis edilecek. TÜBİTAK’ın 2016 yılma devreden yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki ödeneği ile birlikte Ar-Ge harcama kapasitesi 4.6 milyar TL’ye çıkarılacak. KOBİ destekleri ise 990 milyon TL’ye ulaşacak.

GELİRLERİN YÜZDE 23.8’İ EĞİTİME

Tasarıya göre 2016 yılı bütçesinden aslan payını eğitim ve sağlık alacak. 2016’da eğitime ayrılan kaynak geçen yılın bütçesine göre yüzde 24.9 artışla 109.3 milyar TL’ye ulaşacak. Başka bir ifadeyle vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 23.8’i eğitime harcanacak. 2016’da kamu sağlık harcamaları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 18 artışla 95 milyar TL’ye çıkacak.

Özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere ‘eğitim ve öğretim desteği’ uygulaması çerçevesinde 2 bin 680 TL-3 bin 750 TL arasında değişen tutarlarda destek sağlanacak. Bütçeye bu amaçla 1.2 milyar TL ödenek tahsis edilecek.

OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına eğitim ve öğretim desteği uygulamasıyla öğrenci başına 4 bin 300-6 bin 250 TL arasında destek sağlanacak. Bu uygulama çerçevesinde 2016’da 60 milyon TL kaynak ayrılacak. FATİH projesine ise 1.5 milyar TL kaynak aktarılacak. Yurtkur dahil yükseköğretime merkezi yönetim bütçesinden 33 milyar TL tahsis edilecek.

YATIRIM ÖDENEKLERİ ARTIRILDI

Tasarıya göre yatırım bütçesi geçen yıl başlangıç ödeneklerine göre yüzde 24.2 artışla 60.1 milyar TL’ye yükselecek. 2015 Ekim’de yayımlanan Orta Vadeli Mali Plan’a göre yatırım ödeneklerindeki artış 8 milyar TL’yi aşacak.

2015 yılı programında kamulaştırma hariç toplam kamu sabit sermaye yatırımları 88.5 milyar TL iken bu yıl yüzde 14 artışla 100.9 milyar TL’ye ulaşacak.

TARIMA 11.6 MİLYAR TL

Hükümet, 2016 yılında tarımsal desteklemelere 11.6 milyar TL kaynak tahsis edecek. Bunun 3 milyar TL’si hayvancılık desteği, 2.2 milyar TL’si yağlı tohumlu bitkiler prim desteği, 1.4 milyar TL’si kırsal kalkınma desteği olarak kullandırılacak. Diğer tarımsal destekler şöyle: “Hububat prim desteği 930 milyon TL, gübre desteği 880 milyon TL, mazot desteği 740 milyon TL, fındık alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme desteği 850 milyon TL, tarım ürünleri sigortası desteği 550 milyon TL, çay primi desteği 170 milyon TL, diğer tarımsal destekleme hizmetleri 860 milyon TL.”

MİRASÇILARA KREDİ

Tarımsal üretim maliyetlerini düşürmek için arazi toplulaştırma çalışmalarına devam edilecek. Her yıl 1 milyon hektar arazi toplulaştırılarak 2023 yılma kadar 14 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanacak. Arazilerini büyütmek isteyen mirasçılara sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanalı cak. 2019’a kadar 10 milyon dekar ilave arazi sulanabilir hale getirilecek. Genç çiftçilere proje karır şılığı 30 bin TL karşılıksız hibe verilecek. işletme büyüklüğü 5 dekarın altındaki meyve, sebze, süs bitkisi yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Çiftçilerin seralarının modernizasyonu için faizsiz kredi verilecek.

TÜBİTAK’A 4.6 MİLYAR TL

2016 yılı bütçesinde araştırma projeleri için yaklaşık 4.4 milyar TL kaynak tahsis edilecek. TÜBİTAK’ın 2016 yılma devreden yaklaşık 200 milyon TL ödeneği ile Ar-Ge harcama kapasitesi 4.6 milyar TL’ye ulaşacak.

KOBİ DESTEKLERİNE 1 MİLYAR TL

Tüm işletmelere yönelik sağlanan destek üst limitlerini artıran hükümet, işletmelere projeli olarak karşılıksız 50 bin TL, kredi desteği olarak da 100 bin TL’ye kadar finansman desteği sağlayacak. Kendi işini kurmak isteyen gençlere üretmiş oldukları projelerinin finansmanı için 50 bin TL’ye kadar karşılıksız nakdi destek verilecek. 2016’da KOBİ destekleri 990 milyon TL’ye çıkarılacak. Kadın girişimciler için destek tutarı ise 90 milyon TL’ye yükseltilecek.

SOSYAL HARCAMALARA 43.1 MİLYAR TL

Hükümet, sosyal yardıma ve korunmaya muhtaç kesimlerin toplumsal hizmetlerden adilane bir şekilde yararlanmasını sağlamak üzere yürütülecek çalışmalar için 43.1 milyar TL kaynak tahsis edecek.2016 yılı bütçesinde bireysel emeklilik sistemi için 3.1 milyar TL ödenek ayrılacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu