İş Kurmak İçin Yeni İş Fikirleri

‘Yeşil Yıldız’ sertifikalı otel yatırımı yapın

Girişimciye kazandıran yatırım

Tüketicinin doğa duyarlılığı dünyada ve Türkiye’de ‘Yeşil Yıldız’ sertifikalı otel sayısının artmasına yol açıyor. Türkiye’de sayıları 100’e ulaşan çevre dostu oteller müşteri memnuniyetini artırırken, işletmecilerine de teşviklerden yararlanma ve maliyetleri düşürme fırsatı veriyor…

TURİZM ülke ekonomilerine olumlu etki yaparken, bazen doğaya ve insanların yaşamına olumsuz etkiler yapabiliyor. Çevreye verilen zararda diğer sektörler gibi turizmin de payı var. Kitle halinde yapılan seyahatler, inşa edilen devasa tesisler, gerekli özenin gösterilmediği ve önlemlerin alınmadığı durumlarda doğanın dengesini bozuyor. Küresel karbon ayak izi oranını arttıran turizm sektörünün, dünyanın karbon emisyonundaki payı yaklaşık yüzde 5 olarak hesap ediliyor.

Yapılan araştırmalar, otellerde kullanılan toplam suyun yüzde 45- 50’sinin odalarda tüketildiğini ortaya koyuyor. Otel odasında kullanılan suyun ise yüzde 56’sı duş veya banyoda, yüzde 25’i tuvalette, yüzde 9’u lavaboda ve yüzde 10’u temizlemede kullanılıyor. Örneğin, Akdeniz Bölgesi’nde bir turist günde 0.44 metre küp su harcıyorken, yerli halkın ortalama harcaması 0.07 metre küp seviyesinde kalıyor. Bu verilerden de görüleceği üzere, turistik tesisler bölgelerindeki su kaynaklarım büyük bir hızla tüketiyor.

tatil

SÜRDÜRÜLEBİLİR TESİSLER

Tüm bu gelişmeler, turizm sektöründe ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘yeşil otel’ gibi yeni kavramları öne çıkarıyor. Gezginlerin tatildeyken bile çevreyi koruma isteği, yatırımcıları yeni arayışlara itiyor. Müşterinin “kral” olduğu günümüzde, tüketici eğilimlerini dikkate alan girişimciler, bir yandan çevreye duyarlı tesis sayılarını artırırken, diğer yandan çevre korumaya yönelik verilen teşviklerden yararlanıyor. Buna ek olarak, otellerini çevreye duyarlı hale getirerek, başta enerji olmak üzere belli başlı maliyetlerini aşağı çekiyorlar.

Çevreye duyarlı tesisler müşteri memnuniyetini de arttırıyor. Nitekim araştırmalar, dünyada yeşil otellerin yüzde 83’ünde müşteri memnuniyeti ve doluluk oranlarının arttığını gösteriyor. ABD’nin önde gelen araştırma kuruluşu McGravv Hill’in son raporuna göre, otel zincirlerinin mülkünde olan yeşil sertifikalı binaların 2011’deki oram yüzde 28 seviyesindeydi. Bu oranın 2015’te yüzde 64’e ulaşması bekleniyor. Türkiye’de ise ‘Yeşil Yıldız’ uygulamasının başladığı 2009 yılından bu yana söz konusu yıldıza sahip olan tesis sayısı hızla artarak 98’e ulaştı.

DÜNYA DEVLERİ ‘YEŞİLLENİYOR’

Çevreye duyarlı tesis yaratma girişimleri tüm dünyada hızla ilerliyor. Aralarında Hilton, Marriott, IHG, Accor, Wyndham ve Sheraton gibi otelcilik devlerinin bulunduğu şirketler, ‘yeşil’ sertifikalı ürünlere yatırım yaparak enerji ve su tüketimlerini azaltmayı hedefliyor. Örneğin Hilton yönetiminin, konuyla ilgili olarak 2009-2014 yıllarını kapsayan bir programı bulunuyor. Bu programa göre Hilton yönetimi, sahibi ve ortağı olduğu işletmeler için ‘sürdürülebilirlik’ esasları çerçevesinde yatırım yaparak, karbon salmımı, enerji tüketimi ve atıklarını yüzde 20 azaltmayı hedefliyor. Otel yönetimi, önümüzdeki yıllarda da tesislerinde yenilenebilir enerjiye aşama aşama geçeceklerini belirtiyor.

Marriot International oteller zinciri ise bünyesindeki Marriot, Renaissance, Co-urtyard ve Residence Inn markasıyla hizmet veren otellerde, 2017 yılma kadar oda başına enerji tüketimini yüzde 25, Accor oteller zinciri de 2015 yılma kadar tesislerindeki elektrik ve su sarfiyatını yüzde 20 azaltmayı hedefleyen yatırımlara yöneliyor. Dünya devi zincir otellerin artık yeşil bina sertifikalı otellere sahip olmayı hedeflemesi, konaklama sektöründe ‘yeşil dönüşümü’ hızlandırıyor.

YILDIZIN SÜRESİ İKİ YIL

Yeşil Oteller Birliği yeşil otel kavramını, “Su ve enerji tasarrufu sağlamak ve atıkları azaltmak için gerekli uygulamaları yapan, sahip olduğumuz dünyayı korunmaya yardımcı olan çevre dostu işletmeler” şeklinde tanımlıyor.

Bu tesisler ağırlıklı olarak ‘Eco Friendly Hotels Worldwide, Ecotel ve Green Globe’ tarafından denetleniyor. Tesislerin aldığı ulusal sertifikalara baktığımızda, Green Key, Green Leaf ve LEED’in (Leadership in Energy and Environ-mental Design) ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Para Dergisi olarak bu alana yönelik yaptığımız araştırmada, konuyu, Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlı-ğı’nın başlattığı ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri’ projesi kapsamında incelemeye karar verdik.

Turizm Bakanlığı, belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kıstaslara uymaları koşuluyla, üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (Ecolabel) uygulamasıyla ‘Yeşil Yıldız’ veriyor.

İki yıllık süre için Yeşil Yıldız’ı alan tesis, denetlemelerde kurallara uygun olduğunu kanıtladığında bu süre uzatılıyor.

SEKİZ TEMEL KRİTER

Yeşil Yıldız almak isteyen bir konaklama tesisi, sınıflandırma formunda yer alan sekiz temel kriteri yerine getirmek zorunda. Burada esas olarak şunlara dikkat ediliyor:

1 – işletmelerin çevre politikası ve eylem planının olması.

2 – Tesiste eylem planım uygulayacak özel bir yetkilinin olması veya bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması.

3 – işletme tarafından, çevre bilincinin artırılması.

4 – Çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele eğitim verilmesi.

5 – Çevreye duyarlı atık su planının bulunması.

6 – Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onaranının periyodik olarak yapıldığına dair kayıtların tutulması.

7 – İşletmenin su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketiminin ölçümlenmesi.

8 – Kullanılan kimyasal maddeler ile tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması.

MİNİMUM 300 PUAN

Yeşil Yıldız belgesi, farklı puanlara sahip 122 kıstas üzerinden yapılan değerlendirmeler sonunda veriliyor. Tesisler, yıldız sayısı, tatil ve şehir tesisi olması gibi özelliklerine göre belirlenen asgari puana ulaşarak Yeşil Yıldız’ı hak ediyor. Yeşil Yıldız belgesini hak eden otel veya tatil köyünün girişindeki plakette sınıfım gösteren yıldızlar yeşile boyanarak bu plaketin üzerinde ‘Çevreye Duyarlı Tesis’ ibaresine yer veriliyor.

Kıyı bölgelerindeki tesislerden beş yıldızlıların alması gereken asgari puan 300 olarak belirlenirken, bir ve iki yıldızlı oteller 140 puan toplamak zorunda. Şehir içi turizm tesislerinde ise beş yıldızlı otelin alması gereken asgari puan 250 iken, bir ve iki yıldızlı otellerde bu puan yine 140 olarak belirlenmiş.

Bu kıstasları yerine getirdiğine inanan işletmecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.ktbyatirimisletme-ler.gov.tr/TR,11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil-yildiz.html adresli sitesinde yer alan dilekçeyi doldurup müracaat etmesi gerekiyor. Bakanlık, müracaat eden tesise uzmanlar yollayıp gerekli denetlemeleri yaptıktan sonra, tesise ‘Yeşil Yıldız’ veriliyor. Bu sertifika için her hangi bir ücret ödenmiyor.

YEŞİL OTEL’İN GETİRİSİ ÇOK

Çevresel yönetim pratiklerinin işletmelerde uygulanması işletmeciye başta maliyet tasarrufu olmak üzere şu yararları sağlıyor: İşletmenin verimliliği artıyor. Rekabet avantajı yakalıyor. Müşteri talebine yanıt verecek yeni mal ve hizmetleri sunar hale geliyor. İşletmenin imajı değişiyor ve daha seçkin bir konuma yükseliyor. Paydaşların memnuniyeti artıyor. Şirket ya da marka imajı güçleniyor. Ürün ve pazara yönelik yenilikler yakından izleniyor. İş sürecine ilişkin yenilikler artıyor. Yeni gelir ya da nakit akışı sağlanıyor. Etkin risk yönetimi yapılıyor.

Tesisin ‘çevreye duyarlı’ hale getirilmesi, öncelikli olarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Yapılan araştırmalara göre, yeşil otel işletmecilerinin yüzde 50’si yıllık toplam operasyonel maliyetlerini farklı oranlarda azaltıyor. İşletmelerin yüzde 70’inde enerji maliyetleri yıllık ortalama yüzde 15 düşüyor.

Yüzde 70’inden fazlası mülk değerinde ortalama yüzde 11, bina yatırım geri dönüşlerinde de ortalama yüzde 15 artış sağlıyor. Araştırmalar ayrıca güneş enerjisi kullanan otellerin elektrik faturalarını yüzde 30 – 40 oranında düşürebildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu gelişmeler ışığında otellerde başta enerji olmak üzere diğer alanlardaki maliyetleri düşürmenin sürdürülebilir karlılık için son derece önemli olduğunu vurguluyor.

ELEKTRİK ÇOK UCUZ

Çevreyi korumaya yönelik otellere verilen ‘Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi’ belgesi işletmecilere çeşitli destekler de sağlıyor. Er-türk Yeminli Mali Müşavirlik Genel Müdürü Cüneyt Ertürk, konuyla ilgili kararın 6 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattıktan sonra şu bilgileri veriyor: “Kararla birlikte.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan söz konusu belgeyi alan işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedelinin bir kısmı bütçeden karşılanıyor.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi belgesiyle belgelendirilmiş turizm işletmelerine elek
trik, bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan en düşük tarifeden ücretlendiriliyor.”

ATIK TEMİZLEMEYE TEŞVİK

Bir tesis Yeşil Yıldız’a sahip değilse bile atık temizleme ve yok etmeye yönelik yatırım yaptığında teşvikten yararlanabiliyor. Teşvik mevzuatında işletmede olan veya yeni hizmete girecek tesislerin doğayı korumaya yönelik atık yatırımlarına da destek veriliyor. Mevzuatta bu konu ‘Doğrudan ticari mal üretimi-ne yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıkların temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik yatırımlar’ başlığı altında toplanıyor.

Cüneyt Ertürk, girişimcilerin yararlanabileceği teşvikleri şöyle özetliyor: “Bölge ayırımı yapılmaksızın, bu yöndeki yatırımlar için alınacak Türk Lirası cinsi kredilerin 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin ise 2 puanı Hazine tarafından karşılanıyor. Yatırımcılar ayrıca, bölgelerine bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere, teşvik tebliğinde yer alan indirimli kurumlar vergisi uygulamasından da yararlanabiliyor. Önümüzdeki dönemde çevreye duyarlı konaklama tesislerine başka avantajlarin verilmesi de gündemde. Dolayısıyla girişimcilere bu kıstaslara uygun çalışmaları başlatmalarım öneriyoruz.”

Yeşil Yıldız sahibi bazı oteller

Antalya’da faaliyet gösteren Paloma Hotels, ilk ‘Yeşil Yıldız’ı 2012 yılında Side’deki Sentido Perissia tesisine aldı. Günümüzde bu yıldıza sahip tesis sayısının beşe yükseldiğini belirten Paloma Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Ece Tonbul, şu bilgileri veriyor: “Önümüzdeki dönemde devreye girecek iki yeni tesisimiz için de başvuru yaptık. Yatırımlarımızın başında Yeşil Yıldı/ kriterlerini esas alarak hareket ediyoruz. Çevreye duyarlılık konusu genel politikamız olduğu için, bu yıldızları alırken hiç zorlanmadık.” Misafirlerin şehir kalabalığı ve yapaylığından bıktığını, artık doğayla iç içe olmak istediklerinin altını çizen Tonbul, bu tesisleri tercih edenleri şöyle tanımlıyor: “Eğitim seviyesinin yükselmesiyle, herkes küresel ısınma konusunda bilgi sahibi oldu. Tesislerimizde genel olarak Yeşil Yıldız kriterlerinde de var olan doğal çevreye uyum göze çarpıyor. Ayrıca Çevre Hareketi broşürlerimizde doğal çevreyi tanıtıp bu alandaki çabalarımızdan bahsediyoruz. Bunun anketlere yansımasını takip ediyoruz ve pozitif ilerlemeler görüyoruz.”

Ötel giderlerinde enerjinin önemli bir kalem oluşturduğunu belirten Tonbul, Yeşil Yıldız uygulamasının maliyetlere yansımasını şöyle özetliyor: “Yeşil Yıldız sürecinde beyin fırtınalarıyla neler yapabileceğimizin farkına vardık. Son üç yıl içinde enerji ve doğal kaynak tüketiminde gözle görülür bir azalma meydana geldi. Bu konuda tesisimize gelen denetçilerin yönlendirmeleri de faydalı oldu. Ödül almamız personeli de teşvik etti ve onların katkısını arttırdı.”

CONCORDE DE LUXE RESORT
“Müşteri görüşlerini dikkate alıyoruz”

Antalya Lara bölgesinde bulunan Concorde De Luxe Resort, Yeşil Yıldız ödülünü 2010 yılında aldı. Concorde Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, bunun misafir memnuniyetine olumlu yansımaları olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Dünya üzerindeki hızlı nüfus artışına bağlı olarak, ciddi çevre sorunlarının meydana geldiği kaçınılmaz bir gerçek. Bu bilinçle, konaklamaya gelen misafirlerimizin, tesisimizde benimsenen çevre politikası ve yapılan çevre uygulamalarını görmeleri çok olumlu geri dönüşlere neden oluyor. Tesisimizde bulunan çevreye duyarlı yönetimsel faaliyetler, Yeşil Yıldız sertifikasına sahip olunması, çevreye duyarlılıkla ilgili çalışma ve uygulamalar hakkında misafirlerimizi bilgilendiriyoruz. Fikirlerini anket aracılığıyla öğrenme çabamız tesisimizin diğer otellere göre hep bir adım önde olmasını sağlıyor. Anket uygulamasıyla tüm çalışmalarımız değerlendiriliyor. Misafirlerden gelen farklı görüşleri kendi iç bünyemizde değerlendirme fırsatı buluyoruz.”

Yeşil Yıldız ile birlikte tesislerinde uygulanan otokontrol mekanizmasının daha sağlam temele oturup, görülmeyen kayıpların önüne geçtiğini belirten Yağcı, bu konudaki diğer artıları şöyle özetliyor: “Yeşil Yıldız, tesisimizde kullandığımız ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma sistemlerinin enerjinin kontrollü tüketilip, bu alanda ciddi tasarruf sağlanmasına büyük destek sağlıyor. Ayrıca doğal kaynakların kontrollü kullanımını sağlamak dışında tesisleri yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya sevk ediyor.”

TRENDY HOTELS ASPENDOS BEACH & VERBENA BEACH
“Misafir daha rahat ediyor”

Bu yılın mayıs ayında, Antalya’daki Trendy Hotels Aspendos Beach ve Trendy Hotels Verbena Beach Otel ‘Yeşil Yıldız’ belgesi aldı. Trend Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tümbül, bu yıldızın misafir memnuniyeti açısından önem arz ettiğini belirterek “Her şeyden önce misafir, doğaya saygılı bir tesiste tatil yaptığı için kendini daha rahat hissediyor. Yeşil Yıldız kriterlerine bağlı olarak çevrenin güzelleştirilmesi, tesisin mimarisinin çevreye uygunluğu, işletme içerisinde evcil ve vahşi hayvan barınakları, meyve ağaçlan, endemik bitkiler ve bahçe düzenlemeleri misafir memnuniyetini arttırıyor” diyor.

Tesislerinde misafire çevrede bulunan yerlerle ilgili bilgiler verdiklerini hatırlatan Tümbül, diğer faaliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Çevre hakkında anketler yapılıp görüşlerinin alınması müşterileri mutlu ediyor. Tesislerimizde tek kullanımlık buklet ve plastik gibi malzemeler kullanmadığımız için sağlık açısından kendilerini daha güvende hissediyorlar. Tesislerimizdeki çevreyle ilgili panoları inceleyen misafirler bizlere sorular yöneltip, otel dışı gezilerine gönül rahatlığıyla çıkabiliyor.”

Tümbül, Yeşil Yıldız uygulamasının işletmeciye enerji giderlerini düşürmenin dışında da birçok avantajlar sağladığım vurguladıktan sonra sözlerini şöyle noktalıyor: “İşletmeler yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanıyor. İşletmenin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve ekolojik mimariyi planlanma imkânı veriyor. Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme ve eğitimin yanı sıra, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kolaylaştırıyor. Çöp atıklarının ayrıştırılması ve geri dönüşümünü kolaylaştırdığı gibi, çevre politikası için hazırlanan eylem planları doğrultusunda uygulamalar yapılmasını sağlıyor.”

LİMAK OTELLERİ
“Tatilcinin tercih sebebi”

İlk Yeşil Yıldız belgesini 2013 yılında alan Limak Otellerinden Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort, Limak Arca-dia Golf & Sport Resort Hotel, Limak Lara De Luxe Hotel & Resort, Limak Limra Hotel & Resort ve Limak Eurasia Luxury Hotel günümüzde bu yıldıza sahip olarak hizmet veriyor.

Limak Hotels Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, bu uygulamada temel odak noktasının çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi olduğunu söylüyor. Yurtdışmda yapılan istatistiklere göre artık misafirler konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olmasını talep ettiklerini hatırlatan Kavaloğlu konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Dolayısıyla bu belge ve uygulama konaklama yapmak isteyen misafir profilinin tercih sebebi oluyor.

Misafirler ülkemizi deniz, kum ve güneş için tercih edip geliyor. Bu güzelliklerimizin devamını sağlamalıyız. Misafirlerimizle ağaç dikimi ve hatıra ormanı oluşturma gibi çevresel faaliyetler bize uzun süre tercih edilme avantajı sağlıyor.”

Turizm Bakanlığı’nca, Yeşil Yıldızlı otellere elektrik enerji desteği yani indirimli elektrik kullanma hakkı verildiğini belirten Kavaloğlu, “Akıllı atık uygulamaları, enerji tasarruflu alet ve akşamların kullanılması, düşük devirli su kullanılması gibi konular sistemin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Belirlenen normlara uyulduğun-da, işletme maliyetleri orta vadede azalıyor. Özellikle su tasarrufu, enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlıyor. Sistemle çevreye zararlı maddelerin tüketimi ve atık madde miktarı azalıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik ediliyor. Bunlar, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmasını sağlıyor.”

TUĞCAN HOTEL
“Kullandığımız malzemede seçiciyiz”

Türkiye’de Yeşil Yıldız’ alan tesisler listesi incelendiğinde, yıldızı almak için bir sınırlama olmadığı görülüyor. Nitekim listede üç yıldızlı otelde var beş yıldızlı tesis de. Butik otel de var termal tesis de. Gaziantep’teki Tuğcan Hotel Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Evren Tuğsuz, Güneydoğu’nun tek, Türkiye‘nin beşinci Yeşil Yıldızlı oteli olduklarını söylüyor. 2010 yılında, yarınlara daha iyi bir dünya bırakmak adına ilk adım olarak Yeşil Yıldız’a adım attıklarını belirten Tuğsuz, “Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yeni nesillere temiz, yaşanabilir bir doğa bırakmak hepimizin görevi. Biz de otel olarak kullandığımız malzemede seçici davranıyoruz. Doğa dostu ürünler kullanmaya ve kullandığımız malzemelerin geri dönüşümlü olmasına özen gösteriyoruz. Bakanlığın bu konudaki denetimlerini sıkı takip edip kendimizi sürekli güncelliyoruz. Elektriğimizi çevreci firmadan satın alıyoruz. Atık yağlarımızı toplayarak, ilgili kuruluşa veriyor, yeniden dönüştürülebilir atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Çünkü çevreye duyarlılık artık misafirlerin öncelikli tercihlerinden biri haline geldi” diyor.

COLOSSAE THERMAL HOTEL & SPA
“Pazarlamada avantaj sağlıyor”

Pamukkale’de Abdurrahman Karamanlıoğlu Otelcilik Turizm adına faaliyet gösteren Colossae Thermal Hotel & Spa, Yeşil Yıldız’ı 2013’te aldı. Colossae Thermal Hotel & Spa PR Sorumlusu Zeliha Öksüz, “Bölge konsepti nedeniyle bir gecelik konaklamaya ev sahipliği yapan otelimizde Yeşil Yıldız belgesi bir gece kalan gruplar için olduğu kadar, uzun süreli tatil amaçlı ve iş amaçlı konaklamalarda da tercih sebebi oluyor” diyor. Öksüz, geri dönüşümlü ürünlerin çevreye zararı azalttığını, çevreye duyarlılığı artırdığını, pazarlamada ise büyük avantaj sağladığını vurguluyor.

COMMODORE ELİTE SUİTES & SPA
“Yerli turistin de tercihi oldu”

Yeşil Yıldız belgesini geçen yıl aldıklarını, bu türdeki tesis sayısının son iki yılda hızla arttığını söyleyen Commodore Elite Suites & Spa Koordinatörü Nihat Vural, “Yabancı misafirlerin yanı sıra, yerli misafirlerimiz de artık Yeşil Yıldızlı tesisleri tercih etmeye başladı” diyor.

Personel, yiyecek ve içecek kalemlerinden sonra tesislerin en büyük gider kalemlerinin enerji, su, kimyasal, baskılı evrak olduğunu belirten Vural, “Çevreye duyarlı konaklama tesislerinde özellikle bu tür kalemlerin kontrol edilmesi sağlanıyor. Günlük olarak elektrik tüketimini takip eden hatta tesis içerisindeki mutfak, çamaşırhane, ofisler gibi bölümleri yakından izleyen işletmeler, bu bölümlerin birinde olağanüstü bir hareketlenme olduğunda bunu anında fark edebiliyor. Günlük su tüketimlerini takip ettiklerinden, sıra dışı bir artışta sızıntı olduğunu fark edip anında müdahale ediliyor” diye ekliyor.

KAMADA PLAZA İZMİT HOTEL
Doluluk oranları artıyor

Türkiye’de en son Yeşil Yıldız belgesini, bu yılm Temmuz ayında Ramada Plaza İzmit Otel aldı. Ramada Plaza İzmit Otel Genel Müdürü Cengiz Caner, Yeşil Yıldız sertifikası alma sürecinde en küçük bir çalışmanın bile yarınlara ‘yaşanabilir bir dünya’ bırakmak açısından önemli olduğunu söylüyor. Enerji tasarrufuna yönelik çalışmaları ile çevre dostu uygulamaların misafirler tarafından takdirle karşılandığını belirten Caner, “Bu konudaki çabalarımız misafirlerimizin gözündeki otelimizi daha da ileriye taşıdı. Dünyada çevre dostu otelleri tercih etme eğilimindeki artış gözlemlendiğinde, bu artışın zaman içerisinde Türkiye’deki otellerde de gerçekleşeceğine inanıyoruz” diyor.

Dünyayı gezmek, dinlenmek ve eğlenmek için seyahate çıkan turistlerin, çevreye duyarlı yatırımlarını arttıran otelleri tercih etmeye başladığına dikkat çeken Caner konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Yeşil otellerde doluluk oranları ve karlılığın yükseliş trendinde olduğu bilinen bir gerçek. Nitekim çevre dostu otellerin büyük bir çoğunluğu müşteri memnuniyetinde de artış olduğunu gözlemliyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu