İş Kurmak İçin Yeni İş Fikirleri

Yenilikçi İş Fikirlerine Tam Destek

Ar-Ge Reform Paketi’nde tasarım ve tasarım merkezleri destek kapsamına alındı. Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri de desteklenecek. Yenilikçi iş fikirlerine sağlanan teknogirişim sermaye desteğinin 100 bin TL’lik üst limiti beş katina kadar çıkacak…

HÜKÜMET, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için harekete geçti. Bir yandan Ar-Ge harcamalarını milli gelire oranının yüzde 3’e çıkarılmasına yönelik hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi’ni hayata geçirmeye hazırlanan hükümet, diğer yandan destek programlarıyla da bu sürece katkı sağlayacak.

yenilikci is fikirleri

Tasarım faaliyetlerinin destek kapsamına alındığı Ar-Ge Reform Paketine göre tasarım merkezleri de Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlanacak. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinde olduğu gibi, ülke açısından stratejik öneme sahip tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve tasarım personeline sağlanan gelir vergisi istisnası oranları artırılacak. Ar-Ge, yazılım ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasının önü açılacak. Siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri desteklenecek. Yenilikçi iş fikirlerine sağlanan teknogiri-şim sermaye desteğinin 100 bin TL’lik üst limiti beş katma kadar çıkacak.

REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, tek-nogirişim sermayesi desteğini, sektörler, iş kolları, bölgeler veya teknoloji alanları itibarıyla ayrı veya birlikte beş katma kadar artırmaya veya kanuni tutarına kadar indirmeye yetkili olacak. Firmaların ortak proje yapmalarını sağlamaya yönelik rekabet öncesi işbirliği proje modeli hayata geçirilecek. Bu projelere vergisel destek ve hibe verilecek. Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısmı sektörler itibarıyla farklılaştırma ve Bakanlar Kurulu’nca 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilecek.

Bu arada, Ar-Ge ve inovasyona verilen destekler de hız kesmeden sürecek. 2016 yılı bütçesinde araştırma projeleri için yaklaşık 4.4 milyar TL kaynak tahsis eden hükümet, TÜBİTAK’ın 2016 yılma devreden yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki ödeneği ile birlikte Ar-Ge harcama kapasitesini 4.6 milyar TL’ye çıkaracak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Programı, San-Tez Programı, Teknogirişim Programı, Teknoyatırım Programı, Tekno-pazar Programları ile 2016 yılında yaklaşık 230 milyon TL’lik destek kullandıracak.

SAN-TEZ’E 30 MİLYON TL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016 yılında Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı çerçevesinde 30 milyon TL ödenek tahsis etti. Sanayinin önemli bir kısmını oluşturan KOBl’lerin Ar-Ge ve inovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan destek programı olan San-Tez Programı çerçevesinde 51 milyon 745 bin TL ödenek ayrılmıştı. Bu ödenek çerçevesinde 41 proje desteklenerek, 29 milyon 853 bin TL’lik destek kullandırıldı.

San-Tez programı için proje önerileri elektronik ortamda sunuluyor. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sana5d.g0v.tr adresinden proje ortakları adına yapıyor. San-Tez projelerinde proje ortağı firma, mikro işletme ise en az yüzde 15 oranında katkı payını üstleniyor. Bu oran küçük işletmelerde en az yüzde 20, orta büyüklükteki işletmelerde en az yüzde 25, büyük işletmelerde en az yüzde 35 oluyor. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecek.

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilecek.

1 2 3 4Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu