Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Yeni dönemin yol haritası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük icraat programını açıkladı. 100 günde 46 milyar TL bütçeyle 400 proje hayata geçirilecek. Bu projeler yeni dönemin ateşleyici gücü olacak…

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 günlük yol haritasını açıkladı. 100 günde ve yaklaşık 46 milyar TL’lik bütçeyle hayata geçirilecek 400 projenin, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeler hazırlanırken ilave kaynak ihtiyacı doğmamasına ve mevcut bütçe imkanlarıyla hayata geçirilmesine özen gösterildiğini vurguladı. Savunma sanayi projelerine özel önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, 400 projeden 48’ini savunma sanayi projelerinin oluşturduğuna işaret etti. 100 günlük programa göre Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak. Kanal İstanbul Projesi’yle iki butik şehir kurulacak. Kanal İstanbul Etüt Proje işi tamamlanıp, yapım ihale ilanına çıkılacak. Bu ay sonunda ekonominin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanarak ilan edilecek. Kamu kuramlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak, uzun vadede yıllık 3-4 milyar TL gelir elde edilecek. Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılacak, Emlak Bankası tekrar faaliyete geçecek.

BİNİN ÜZERİNDE PROJE TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde açıkladığı icraat programında ulaşımdan enerjiye, dış ticaretten şehirciliğe, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye birçok başlıktaki hedefler yer aldı. Programda bütçe ve kamu mâliyesiyle ilgili atılacak adımlara da yer verildi. İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projelerden daha önemli ve öncelikli gördükleri 400’üne programda yer verdiklerinin altını çizdi. Para Dergisi’nin geçen hafta kapak haber olarak verdiği öncelikli yatırımların çoğu, ilk 100 günlük icraat programında yer aldı.

Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük îcraat Programı’na göre ilk 100 günde Cumhurbaşkanlığının yapması gereken eylemler 11 başlıkta toplandı. Programa göre ilga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi tamamlanacak. Yeni kurulan başkanlıklar, ofisler ve politika kurulları işler hale getirilecek. Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısı faaliyete geçirilecek. Cumhurbaşkanlığıma bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamalar da tamamlanacak. Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemeler çıkartılacak. E-devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumlanıl yapısal dönüşümü tamamlanacak. Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulacak.

BORÇLANMADA ÇİN AÇILIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 günde 12 eylemi hayata geçirecek. Öncelikle kamu idarelerinin harcamalarının gözden geçirmesi ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi planlanıyor. Programa göre, kamu kurumlanılın mali kaynaklarının yönetimi de tek elde toplanacak. Böylece uzun vadede yıllık 3-4 milyar TL’lik gelirin elde edilmesi bekleniyor. Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılacak, Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilecek.

Erdoğan, “Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz” dedi.

Borçlanma maliyetlerinde sağlanacak avantajları, makroekonomik hedeflere ulaşmak için değerlendireceklerini dile getiren Erdoğan, Kalkınma Bankası’m, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdıklarını, böylece gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığım Türkiye’ye taşıyacak bir sistem oluşturduklarını anlattı.

E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasi azaltılacak, iş ve işlem maliyetleri düşürülerek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak. Sağlık hizmetlerine ilişkin alımlar Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlaması sağlanacak.

EMEKLİ AYLIKLARI EN AZ BİN TL

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın 33 maddelik eylem planına göre emekli aylıkları 100 günde en az bin TL’ye çıkartılacak. Sosyal yardım alan vatandaşlar istihdama yönlendirilerek sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecek. Şehit yakını ve gazilere çıkanlan SGK borçları terkin edilecek. Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda yapılmasıyla vatandaşların gereksiz radyasyon almasının önüne geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanacak. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlamcı sayısı yüzde 51 artırılarak 248 binden 375 bine çıkarılacak. Er-erbaşların eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalandırılacak. Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması sağlanacak. Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin genç “İşe İlk Adım Projesi’nden” yararlandırılacak. Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi” hayata geçirilecek. İstihdamın artırılması amacıyla işverenlere 5.25 milyar TL teşvik ödenecek. Kadın İstihdamı “İş’te Anne Projesi” ile desteklenecek.

KANAL İSTANBUL ŞART

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 günde 39 eylemi hayata geçirecek. Bakanlık, Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarını tamamlayacak. Çevre düzeni planları ve imar planları onaya sunulacak. Kanal İstanbul Projesi’yle iki butik şehir kurulacak. İstanbul’un Kanal İstanbul Projesi’ne hasret olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bir Süveyş, Panama Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. En kısa zamanda yap-işlet-devret veya kamu-özel ortaklığı ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bunu olmazsa olmaz görüyoruz ve yapacağız” dedi.

Bu arada not etmekte fayda var; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 100 günde Kanal İstanbul Etüt Proje işini tamamlayıp ihale ilanına çıkacak.

Çevre Bakanlığı’nın eylemleri arasında 100 günde 4 bin 179 adet yapım işi tamamlanması, 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılması, yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi de yer alıyor. Kamu konutları ve 20 ilde kamu kuramlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılacak. 40 bin konut, işyeri ve hizmet binası tamamlanacak, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 milyon TL faizsiz konut kredisi kullandırılacak. Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15 bin 523 konutun satışı ve planlanan 15 bin 506 konutun ihalesi tamamlanacak.

Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari yapılandırma başlatılacak, “Taşınmaz Değerleme Sistemi” kurulacak. Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemleri tamamlanacak. Çiftçiler tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması” işlemleri yapılacak. Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” çalışmalarına başlanılacak. Türkiye’nin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” yapılacak. İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapı kayıt altına alınacak.

ŞIRNAK VE ARTVİN’E DOĞALGAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 100 günde 17 eylemi hayata geçirecek. Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak. Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için ve Türkiye’nin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme imzalanacak. Türkiye’nin yeraltı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılacak, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücü artırılacak, madenlerin ülke sınırları içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahaları ihale edilecek. Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesi sağlanacak. Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılacak. Yurtdışı maden arama ve işletme faaliyetleri de hızlandırılacak.

Şırnak ve Artvin’e doğalgaz vermeye başlanacak. Soma ve Tunçbilek’teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahaları özel sektörün işletmesine açılacak.

4.8 milyar dolar yatırım tutarı olan 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için ilana çıkılacak. Adana-Yumurtalık’ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisi yapılacak.

SAVUNMA SANAYİ PROJELERİ

100 günde hayata geçirilecek 400 projenin 48’ini savunma sanayi projeleri oluşturuyor. Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem verdiğini, her birini yakından takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, “Türkiye’nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir. Bu projeler, lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor” dedi. İcraat programında Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 45 eylemine yer verildi.

MAYINLI ALAN TEMİZLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı ise 14 maddeden oluşuyor. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bedelli askerlik de bunlardan biri. ATAK helikopterlerinin ihraç edildiği Pakistan’a ihracat edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesi yürürlüğe girecek, dizayn ofisi oluşturulacak. 4 gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. gemi Burgazada Korveti 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanacak. Sınırlar içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1.6 milyon metrekare alanda temizlik yapılacak. Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a -uluslararası anlaşmalar çerçevesindeO askeri yardım yapılacak. Dört adet Milli İnsansız Uçak (AJNİKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerin kullanımına sunulacak.

Yerli ve Milli Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Google Eaı th ve Yandex gibi harita görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-milli olarak hazırlanan HGM KÜRE ve HGM ATLAS uygulamaları, Kasım 2018’de kamuoyunun kullanımına açılacak.

UZAY AJANSI KURULUYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 100 günlük eylemleri 22 maddeden oluşuyor. Buna göre Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programları oluşturulacak. Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBÎ’lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanacak. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3.5 milyon metrekare alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2. kısmı tamamlanacak, 81 İlde 100 deneyap teknoloji atölyesinin kuruluş sözleşmeleri İmzalanacak. Ar-Ge merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak bine, tasarım merkezleri sayısı yüzde 8 artırılarak 275’e çıkarılacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışması tamamlanacak. Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temeli atılacak. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılacak.

KIRSAL DESTEKLER

Tarım ve Orman Bakanlığı 100 günde 18 eylemi hayata geçirecek.

Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile 710 milyon TL destek sağlanacak. 8 bin 300 hektar yeni alan sulamaya açılacak, 41.5 milyon TL ilave gelir artışı ile 8 bin 500 kişiye ek istihdam sağlanacak. 100 bin hektar alanda basınçlı sulama için 250 milyon TL destek verilerek modern sulama yaygınlaştırılacak. 100 günde 100 bin hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Sudan’da 780 bin 500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına açılması amacıyla Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşması uygulamaya konulacak. Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSBIerin sayısı 6’dan 8’e, tüzel kişilik kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısı ise 15’ten 17’ye çıkartılacak. Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat çalışmaları yapılacak ve model oluşturulacak.

“İHRACAT ÖNCELİĞİMİZ”

Ticaret Bakanlığı 100 gün içinde 21 eylemi hayata geçirecek. Eximbank’ın müşteri sayısı artırılacak ve toplam müşteriler arasında KOBİ’lerin payı yükseltilecek. Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanacak. Ticaret hacmini artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılacağı ülke/şehirler belirlenecek. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacak ve mevcut serbest bölgeler katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilecek. Ürün İhtisas Borsası’nın gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve dış ticarette ihracatı geliştirmenin, yeni dönemde de önceliklerin başında yer alacağını söyledi. Yeni dönemde önceliğin Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacağını ifade eden Erdoğan, bunun için gereken ülke stratejileri ve eylem planları hazırlanacağını açıkladı.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ İHALESİ

100 günlük dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 28 eylemi gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 günlük icraat programının en önemli maddesi dediği İstanbul Yeni Havalimam’nın birinci fazı 29 Ekim’de hizmete girecek. 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD modeli İle ihale ilanına çıkılacak. Konya YHT Garı hizmete sunulacak. 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet lojistik merkezi yapılacak. Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanları terminal binaları tamamlanacak. Tokat Havalimanı terminal binasının yapımına başlanacak. Bu arada Erdoğan, terminal binasının yapımı tamamlanan Muş havalimanının adının “Sultan Alparslan” olacağını açıkladı. Bölünmüş yol ağma 328 kilometre, otoyol ağına 120 kilometre daha ilave edilecek. “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmaları” başlatılacak. Raylı sistem araçları yurt içinde üretilecek.

Stratejik planlar hazırlanacak

Programda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması öngörüldü. Ayrıca Bakanlıklar ve kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması hedeflendi. FETÖ/PDY, PKK/PYD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele birçok bakanlığın 100 günlük eylemleri arasında yer aldı. Savunma ve güvenlik alanında emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi, Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınarak güvenlik birimleri güçlendirilecek. Erdoğan, “100 Günlük İcraat Programı” kapsamında tüm okullarda tam gün eğitim-öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükselteceklerini belirterek, “Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz” dedi. 100 günlük dönemde Dışişleri Bakanlığı’nın 22, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 12, İçişleri Bakanlığı’nın 20, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 18, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13, Sağlık Bakanlığı’nın 16, Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın 6, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 6, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun 5, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 5 eylemi hayata geçirmesi hedeflendi.

4 projeye süper teşvik

Cumhurbaşkam kararıyla 4 büyük projeye daha süper teşvik olarak bilinen proje bazlı devlet yardımı verildi. 3 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre TUSAŞ tarafından Ankara’da yapılacak Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisine, Bosch tarafından Bursa’da kurulacak yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör tesisi, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sakarya’da yapacağı muhtelif raylı sistemler üretim tesisi ile dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi süper teşvikten yararlanacak. 5.66 milyar TL’lik sabit sermaye yatırım tutarının öngörüldüğü milli muharip uçak projesi çerçevesinde KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, kurumlar vergisi indirimi, gelir vergisi stopajı desteği, faiz desteği veya kar payı desteği, enerji desteği verilecek.

Yatırım yeri tahsisinin yapılacağı proje çerçevesinde 660 milyon TL’lik nitelikli personel desteği de sağlanacak. Yatırım yerinin Ankara olarak belirlendiği proje kapsamında, nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Erdal BAHÇIVAN / İstanbul Sanayi Odası Başkanı
“Hep savunduğumuz Kalkınma Bankacılığı hayata geçiyor”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yaptığı açıklamaların ülkemiz açısından önemli başlıkları var. Fakat sanayimiz açısından bizim için en önemli başlık, Kalkınma Bankacılığı ile ilgili alınmış olan karar ve konulmuş olan hedeflerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kalkınma Bankası’nın, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırılacağını açıklamıştır. Böylece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturulacak. Bu konu bizim İstanbul Sanayi Odası olarak sanayicimizin daha nitelikli ve ucuz finansmana erişimi noktasında uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bir talepti.

Bu nedenle Kalkınma Bankası’nın gelişmiş ülkelerdeki gibi bir misyonla yeniden yapılandırılmak üzere 100 günlük eylem planı kapsamında ele alınmasını ve üzerinde hassasiyet gösterilmesini; çok önemli ve sanayimizin daha nitelikli ve katma değerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz.”

İsmail GÜLLE / Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı
“Tüm beklentilere karşılık veren çok dolu bir plan”

Açıklanan maddeler son derece memnuniyet verici. Bugün geldiğimiz noktaya, erken seçim kararının açıklanması ile başlayan süreç sayesinde ulaştık. İş dünyası olarak 7-8 aylık bir dönemi seçim süreci ile kaybetmeden, çalışmaya devam ederek tamamlamamız, ardından 24 Haziran’da güçlü bir yönetim iradesi ortaya konulması ve yeni bir sisteme geçişimiz, ülkemizi ileriye taşıyacak kritik adımlar oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu plan, aylardır heyecanla beklediğimiz, tüm beklentilere karşılık veren çok dolu bir plan. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü başlattığı, güçlü bir süreci başlatacaklarını, ayakları sağlam basan bir Orta Vadeli Program oluşturacaklarını açıkladı. İnşallah bu iki programın uyumuyla birlikte çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağız. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükselen enflasyon da bu sayede dizginlenecek. TİM olarak ihracatımıza ilişkin 100 günlük eylem planına girmesini beklediğimiz maddeleri Sayın Ticaret Bakanımıza arz ettik. Biz ve bizim gibi tüm kurumlardan, yani ülkemizin önde gelen tüm sivil oluşumlarından gelen talepler derlenerek ortaya konan bir program oluşmuş durumda. TİM olarak hem ihracatımızı daha ileriye götürebilecek, esasında ise ülkemize daha faydalı olmamızı sağlayacak beklentilerimizden önemli bir kısmı aynen programda yer alıyor.”

Şekib AVDAGİÇ / İstanbul Ticaret Odası Başkanı
“Umutlarımızı ve güvenimizi perçinledi”

İlk 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı eylem planı, ekonomide yeni bir vizyonun habercisidir. Bu plan, bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacaktır. 400 projenin her biri iş dünyasının projesidir, en yakın takipçisi de biziz. 100 günlük plan, üretim ekonomisinin ihtiyacı olan ve ‘hemen’ bulunması gereken çözümlere de işaret ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir, dengeli büyüme lazım. Finansman maliyetini düşürmemiz, dış açığımızı ‘pahada ağır’ ihracatla iyileştirmemiz lazım. Bu plan da bize bunu sağlıyor. 100 Günlük Eylem Planı, umutlarımızı ve güvenimizi perçinledi. Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye’nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir. 400 projenin ve karşılığı olan 46 milyar liranın, bütçeye ek yük getirmeden gerçekleştirilmesini önemli görüyoruz. Bu Türkiye ekonomisi için de olumlu anlamda dalga etkisi yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesleki eğitimden sağlık hizmetlerine, İstanbul Finans Merkezi’nden savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede yaptığı vurgular, İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de öteden beri içinde olduğumuz çalışmalardır. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Küresel ile yerli ve milli yatırımcıları buluşturacak bir gayretin yansıması olarak görüyoruz.”

“İnşaat ve gayrimenkule hak ettiği önem verildi”

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 400 projeden oluşan, “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nı açıkladı. Programda beklendiği şekilde inşaat ve gayrimenkul sektörü, ağırlıklı konulardan biri oldu. Bugüne kadar olduğu gibi, bu programda da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan sektörümüze hak ettiği önem verilerek son derece değerli projeler açıklandı. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını, sektörün çatı kuruluşu GYODER olarak son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Küresel konjonktürle beraber değerlendirildiğinde, daha önce de dışsal şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtlamış olan Türkiye ekonomisinin, bu kararlar ve projelerle atağa kalkacağından ve eskisinden çok daha güçlü bir konuma yükseleceğinden hiç şüphe duymuyoruz.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu