Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Temettü Miktarı Cazip Hisseler

Borsa şirketlerinin temettü dağıtımı başladı. Uzmanlar, temettü verimine dikkat eden yatırımcılara uzun dönemli yatırım yapmalarını öneriyor. Doğru hisse seçimi yapılırsa 10 yıl içinde yatırımın tamamı geri alınabiliyor…

HER yılın mart-nisan döneminde olduğu gibi, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2016 yılsonu finansal sonuç açıklama takviminin 13 Mart tarihinde sona ermesiyle yatırımcılar temettülere odaklanmaya başladı. Kitabi tanımlamayla, temettü, bir diğer adıyla kâr payı bir şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârı üzerinden (yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonraki dağıtılabilir kâr), şirket ortaklarının pay alma hakkıdır. Öte yandan, bir şirketin hisse senedini almak, o şirketin sermayesinden paya sahip olmak yani şirketin ortağı olmak anlamına gelir. Şirketlerin elde ettiği kâr şirket sahibine/ortaklara ait olduğundan, ortakların bu kârdan, şirket sermayesindeki payları oranında yararlanma hakkı vardır. İşte, bir ortağın bu şekilde şirketin toplam kârından payına düşen kısmına “temettü” adı veriliyor.

temettu

Temettü oranı, şirketin kâr payı olarak dağıttığı toplam tutarın ilgili dönemde elde edilen toplam kârın yüzde kaçına karşılık geldiğini gösterir. “Dağıtılan temettü tutarı / İlgili yıla ait toplam net kâr” formülüyle hesaplanır. Temettü verimi, şirketin piyasa değerine kıyasla ne kadar temettü dağıttığını ya da hisse başına alınan temettünün hisse fiyatına ne kadarına karşılık geldiğini gösterir: (Dağıtılan temettü tutarı / Piyasa değeri) *100 veya (Hisse başına temettü / Hisse fiyatı)* 100 formülü ile hesaplanır.

KAR PAYI İKİ ŞEKİLDE DAĞITILIR

Kar payı dağıtımı iki şekilde yapılabilir. Nakit olarak dağıtılabilir ya da bedelsiz sermaye artırımına dahil edilerek karşılığında yeni hisse olarak verilebilir. Dağıtıma ilişkin süreçte, yılsonu finansal tablolarının yayınlanmasıyla, şirketin dağıtabilecek kârının olup olmadığı görülür. Yılın kârla kapanması durumunda, finansal sonuçların yayınlanmasından bir süre sonra şirket yönetim kurulu tarafından dağıtılabilir kârın ne şekilde değerlendirileceğine yönelik bir teklif yapılır (açıklama Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanır).

Yılın kâr yerme zararla kapanması durumunda, genellikle ilgili döneme ait bir kâr dağıtımı söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu’nun kâr payına ilişkin teklifi Genel Kururda görüşülerek karara bağlanır. Kâr payı dağıtımı nakden ya da hisse olarak karar verilen tarihte peşin ya da taksitli olarak ödenir.

“KISA VADELİ YATIRIM UYGUN DEĞİL”

Temettü ödemesinin aslında yatırımcıların cebine bedavadan para ya da hisse koymak anlamına gelmediğini belirten Gedik Yatırım Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal, kısa vadede yapılan teknik ayarlamalar göz önüne alındığında portföylerde herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini söyledi. Hatta dağıtılan temettünün hisse senedi fiyatından çıkarılması ve çıkarılan tutarın içinde yüzdel5 kar payı stopajının da bulunması nedeniyle, kısa vadeli yatırımcı açısından spekülatif getiriler dışında bir getirinin olmayacağını hatırlattı. Bal, bundan dolayı, temettü verimi yüksek ve her yü düzenli temettü veren şirketlere kısa vadede yatırım yapılmasının çok sağlıklı ya da uygun bir tercih olduğunu düşünmüyor.

“TEMETTÜ UZUN VADEDE ÖNEMLİ”

Diğer taraftan, uzun vadeli yatırım açısından temettünün çok büyük bir önem arz ettiğinin de altını çizen Bal, “Zira, uzun vadeli yatırımcı açısından yüzde 10 temettü verimliliği olan bir şirkete yatırılan tutar 10 yıl içinde temettü olarak geri alınır. Başka bir ifadeyle, 10 yıl içinde maliyetimiz 0’a gelecektir. İstikrarlı ve yüksek verimlilikle temettü ödeyen bir şirketin hisselerinin de normal koşullar altında ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleneceğinden; temettü gelirinin yanı sıra, hisse fiyatında görülecek fiyat artışından da kazanım elde edileceğini unutmamak gerekir.

Sonuç olarak, uzun vadeli yatırım açısından temettü son derece önemli bir konu olmakla birlikte tek başına yeterli bir kriter değildir. Bundan dolayı, uzun vadeli yatırım açısından ‘ben bu şirkete ortak olur muyum?’ ya da ‘neden bu şirkete ortak olayım?’ gibi temel ve basit sorulara yanıt arayarak seçici olunması gerekir. Ayrıca, bazı şirketler elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü temettü olarak dağıtmayı, bazı şirketler ise çeşitli nedenlerle (yapılacak yatırımlar için kaynak yaratmak ya da öz sermayeyi güçlendirmek gibi) dağıtmayarak şirket bünyesinde tutmayı tercih edebilirler. Özellikle hızlı büyüme döneminde olan şirketlerin genellikle kârı dağıtmak yerine şirket içinde tutmayı tercih ettiği bilinmektedir. Bundan dolayı, doğru hisse tercihleriyle, uzun vadede temettü gelirinden bağımsız olarak da önemli kazanımlar elde etmek mümkündür.”

“TEMETTÜ TALEPTE ETKİLİ”

Temettü dağıtımından faydalanabilmek için, temettü dağıtım tarihinden önce ilgili şirket pay senedine sahip olunması gerektiğini belirten AHL Forex Araştırma Müdürü Tonguç Erbaş, Borsa İstanbul’da halka açık bir şirketin düzenli temettü dağıtıyor olması yıllık bazda kar elde ettiğini ve bu karını ortakları ile paylaştığı anlamına geldiğinden genellikle uygun fiyat düzeyine geldiğinde bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından talep görmesine neden olduğunu söylüyor.

Aygaz: Her yıl düzenli temettü ödemesi gerçekleştiren şirket bilanço bazında 2015 yılına benzer bir tablo ile 2016 yılını tamamladı. Satışlarında yüzde 5’lik artış gerçekleşirken, maliyet tarafında yüzde 1 azalış brüt karın olumlu yansıdığını görüyoruz. Finansman giderleri öncesi faaliyet karında nakit akış riskinden korunma kayıpları kaleminde gerçekleşen artışa rağmen geçen yıla göre yüzde 2 yükseliş ile 494 milyon TL kar açıkladı Şirketin fiyat/kazanç oranı 9.78 piyasa değeri/ defter değeri oranı ise 1.49. Şirketin büyüme ivmesine devam edeceğini bu nedenle endekse paralel yüzde 12 yükselme potansiyeli ile 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Çimsa: Beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan şirket, 2015 yılına göre net karını sadece binde 6 oranında bir artış ile 249 milyon TL olarak açıklandı. Genel yönetim ve pazarlama giderindeki artışın satış maliyetlerindeki yüzde 1 azalış ile giderildiği CİM ÖH ve faaliyet karının bir önceki yıla benzer 306 milyon TL olarak açıklanması dikkat çekiyor.

Son dört yılda düzenli ve yüksek temettü ödemesi önemli. Çimento sektöründe enerji maliyetlerindeki artış Jeopolitik ve siyasi risklerin şirketin operasyonlarını geçtiğimiz yıl etkilemesine rağmen bir önceki yıla benzer bir performans sergilemesi 2017 için olumlu finansal tablo beklentimizi arttırıyor. Çimsa 8.48 fiyat/kazanç ve 1.67 piyasa değeri/defter değeri oranına sahip. Şirket hisselerinde yüzde 10 yükselme TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Bolu Çimento: Net satışlarını istikrarlı bir şekilde artıran şirket düzenli bir şekilde faaliyet karı ve net kar üretmekte. Yüzde 23.51 net kar marjı ve yüzde 24.93 öz varlık karlılığı ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde karlılık ve sektör ortalamasına yakın piyasa çarpanlarına sahip. Son yıllarda enetji maliyetlerini düşürmeye yönelik yatırımların sonuçları mali tablolara yansımakta. Şirketin 2003 tarihinden 2013 tarihine PİpflimEnTo kadar düzenli olarak temettü dağıttığı görülmekte. Bu tarihten sonra devam eden yatırımlar nedeniyle 15.12.2015 tarihine kadar temettü dağıtmamıştır. Yatırımlarını büyük ölçüde tamamlayan şirketin, yatırımların karlılık üzerinde olumlu etkisi görülmeye başlandı.

Şirketin önümüzdeki yıllarda temettü performansının yeniden artış eğilimine girmesini bekliyoruz. Şirketin son beş yıldaki temettü verimliliği ortalama yüzde 8.92. Son bir yıllık periyotta endekse göre daha iyi bir performans sergileyen Bolu Çimento’nun, satış ve karlılık rakamlarında sağladığı trend ve makul piyasa çarpanları potansiyel oluşturmaya devam ediyor. Şirket hisselerinde yüzde 12 yükselme potansiyeli ile teknik analiz kriterlerine göre 12 aylık hedef fiyatımız 6.70 TL seviyesindedir.

Ford Otosan: Türkiye’nin ihracat lideri. Verimli, esnek ve düşük modeli ile yüksek kapasite kullanım oranına sahip şirket olumlu finansal görünümünü korumakta ve ihracat rakamlarını artırmakta. Euro bazlı gelire (euro dışı ülkeler dahil) sahip olması euro/TL kurundaki yükselişlere karşı doğal hedge sağlamakta ve şirket kurdaki yükselişlerden ticari alacak kur farkı geliri yazmakta.

Şirketin son beş yıldaki ortalama temettü verimi yüzde 4.75. Geçtiğimiz yıllarda şirketin yılda iki kez temettü ödemesi gerçekleştirdiği görülmekte.

Finansal görünümündeki pozitif seyir, ihracattaki başarıların devam etmesi, güçlü iş ve üretim modeli ve istikrarlı temettü ödemesi nedeniyle Ford Otosan hakkındaki olumlu görüşümüzü koruyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 13.60 yükselme potansiyeli ile 12 aylık dönemde hedef fiyatımız 40.90 TL seviyesindedir.

Türk Traktör: Satış gelirlerindeki istikrarlı artış, maliyet tarafında yaşanan iyileşme şirketin kârlılık rakamlarını destekleyen gelişmeler olmakta. Esas faaliyet kârı ve net kâr son yıllarda yukarı yönlü bir seyir izlemekte. Şirketin döviz açık pozisyonu bulunması nedeniyle kur tarafında yaşanan yükselişler kur farkı giderlerini artırarak net kârı baskılasa da satış gelirlerinin yüzde 30’a yakın bir kısmının ihracat gelirlerinden oluşması kur hareketlerine karşı bir miktar doğal hedge sağlamakta.

Şirketin son beş yıldaki temettü verimliliği ortalama yüzde 10.75. Olumlu finansal görünümünü sürdüren şirketi, güçlü pazar konumu, yüksek fiyatlama gücü ve temettü verimliliği nedeniyle beğenmeye devam ediyoruz.

Hisselerinde yüzde 25 yükselme potansiyeli ile 12 aylık hedef fiyatımız 102.65 TL seviyesindedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu