Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Temettü beklentisi kuvvetli 38 hisse

Dokuz aylık bilançolar şirketlerin yılsonu kârları ile belirlenecek olan temettü miktarları konusunda ipucu veriyor. Analistler, bu hafta temettü beklentisi yüksek hisseleri değerlendirdi.

DOKUZ aylık bilançoların borsaya bildirilmesiyle analistler de şirketlerin temettü oranlarım belirlemeye başladı. Temettü, yani kar payı bir şirketin yıllık faaliyeti boyunca elde ettiği net dönem karından ortakların pay alma hakkıdır. Temettü oranı şirketin kar payı olarak dağıttığı toplam tutarın toplam kara olan oranı olarak ifade ediliyor. Temettü, şirketlerin yıllık net dönem karlarına göre belirleniyor. Eğer şirket kar etmemişse doğal olarak temettü ödemesi de olmuyor. Temettü ödemesi için belirleyici olan ise yılsonu karı. Ancak yılsonuna yakın bir dönem olması itibariyle dokuz aylık bilançolar da elbette temettü verimi için ipucu verebilir. Çünkü şirketler tüm yıl yapacakları karın yaklaşık yüzde 80’ini ilk dokuz ayda elde ediyor. Bu nedenle yatırım uzmanları, dokuz aylık bilançolar kapsamında temettü oranı yüksek hisseleri belirlemeye çalışıyor ve bu kapsamda 38 hisseye dikkat çekiyor.

“DOKUZ AYLIKLAR İPUCU VEREBİLİR”

Temettü ödemesi için belirleyici olanın yılsonu karı olduğunu, yılsonuna yakın bir dönem olması itibariyle dokuz aylık bilançoların temettü verimi için ipucu verebileceğini belirten GCM Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ancak temettünün tamamen şirketin kendi politikasına bağlı olduğuna dikkat çekiyor. Kar eden her şirketin temettü vermek zorunda olmadığını hatırlatarak, “Buna düzenli temettü veren şirketler de dahil. Mesela şirket o yılın karını yatırım için kullanmak isteyebilir ve o seneye mahsus temettü ödemesi yapmaz. Ya da şirket hızlı büyüyordur, sermayeye ihtiyacı vardır ve o nedenle temettü dağıtmayabilir. Temettü verimliliğinin yanında bu gibi yan faktörler de göz önünde bulundurulmalı” diyor.

Temettü veriminin, o şirketin düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde kar ettiğini göstermekle kalmadığını, aynı zamanda karını paydaşlarıyla paylaştığını da dile getiren Erkan, bu nedenle orta ve uzun vade için yatırım yapan borsa yatırımcısı açısından temettü verimliliği yüksek şirketlerin çok cazip olduğunu söylüyor. Genelde belirli bir büyüklük ve pazar payına ulaşmış, istisnai durumlar haricinde düzenli olarak kar elde eden şirketlerin temettü ödemesi yaptığını belirten Erkan, “Temettü verimliliğini değerlendirirken, temettü dağıtımı sonrasında hisse fiyatının teorik olarak düştüğünü de hesaba katmak gereklidir. Genelde fiyata yansıyan unsur da temettü beklentisidir, temettü ödemesi gerçekleştikten sonra hisse fiyatı ödenen temettüye göre bir miktar düşebilir. Bunun nedeni de şirketten nakit çıkışı olmasıdır” diyor.

Yatırımcı açısından temettü verimini çok önemli bir kıstas olarak gören Erkan, ancak şirketin kar etmesinin tek başına yeterli olmadığını, bu bakımdan karım yatırımcısıyla da paylaşan şirketlerin tercihlerde bir adım öne çıktığını hatırlatıyor. Bu nedenle düzenli temettü veren, yılso-nunda iyi kar açıklaması beklenen şirketlerin bir köşeye yazılmasını öneriyor.

Erkan, açıklanan dokuz aylık bilançolar kapsamında Garanti Bankası, BİM Magazaları, Erdemir, Aselsan, Sabancı Holding, Tekfen Holding, Şişecam, TAV Havalimanları, Soda Sanayi, Tofaş, Trakya Cam, Aygaz, Türk Traktör, Ege Endüstri, Akiş GYO, Iş GYO, Adana Çimento, Selçuk Ecza Deposu, Hektaş ve Alarko GYO hisselerinin temettü potansiyeli yüksek hisseler olarak portföylere alınabileceğini söylüyor.

“TEMETTÜ, ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE”

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Muharrem Gülsever de, dokuz aylık bilançoları bir hissenin temettü potansiyelini belirlemek için önemli bir gösterge olarak görüyor. Türkiye’de şirketlerin yıl içinde oluşan toplam karlarının belli bir oranı kadar temettü dağıttıklarını hatırlatan Gülsever, “Sezonsallığı da hesaba katarsak, dokuz ay sonu itibarıyla şirketler tüm yıl yapacakları karın yaklaşık yüzde 80’ini elde ediyor. Bu da bir sonraki dönem dağıtacakları temettü rakamlarının tahmini için yeterli sayılabilecek bir dayanak” diyor.

Bir şirketin temettü dağıtabilmesi için en belirleyici etkenin net kar rakamı olduğunu hatırlatan Gülsever, bunun dışında yatırımcıların temettü tahminlerini yaparken bilançolardaki borç rakamlarını da mutlaka hesaba katmalarını öneriyor. Bu noktada karın borç geri ödemelerde kullanmasının tercih edilebileceğini ayrıca temettü beklentileri oluşturulurken şirketlerin önümüzdeki dönemdeki yatırım planlarının da çok iyi incelemesi gerektiğinin altını çiziyor. Hisse seçiminde de temettü potansiyelini önemli bir gösterge olarak gören Gülsever şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Önemli bir göstergedir. Çünkü öncelikle bir şirketin temettü ödemesi, o şirketin ana ortağının küçük yatırımcılara da değer verdiğinin bir işareti ve kurumsallaşmanın önemli bir bileşenidir. Ayrıca temettü ödenmesi o şirketin güçlü bir nakit yaratma kabiliyetini de ortaya koyar. Bunların dışında düzenli temettü ödemeleri şirketlerin öz kaynak karlılığının yukarı gelmesine yardımcı olurken, şirket değerlemeleri üzerinde de pozitif etki yapar.”

Gülsever açıklanan dokuz aylık bilançolar kapsamında Aksigorta, Erdemir, Çelebi Hava Servisi, TAV Havalimanları, Tüpras, Aygaz, Akçansa, Çimsa Çimento, Kordsa, Tofas, Türk Traktör, Ford Otosan, Soda Sanayii, Anadolu Cam, Trakya Cam, Şişecam, Arçelik, BİM Mağazaları ve Ülker hisselerinin temettü potansiyeli yüksek hisseler olarak portföylere alınabileceğini söylüyor.

“DÜZENLİ KAR PAYI”

Temettüniin, şirketlerin gerçekleştirdiği faaliyetleri sonrasında elde ettikleri dönem karlarından genel kurul kararı ile ortaklarına dağıtma kararı verdikleri kısım olduğunu hatırlatan Noor CM Araştırma uzmanı Uğur Aydın, “Düzenli nakit akımı sağlaması açısından bakıldığında tahviller için kupon ödemesi biçimindeki faizler neyse bir menkul kıymet olarak hisse senetleri için de te-mettiiyü buna benzetebiliriz. Ancak farkı temettü ödemelerinin önceden bilinmemesi başka deyişle risksiz olmaması durumudur” diyor. Tam bu noktada düzenli kar payı elde etmek odaklı yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin temettü ödeme potansiyeli yüksek şirketleri tespit etmesini öneriyor.

Aydın, genel olarak sektöründe önemli bir konumda bulunan, esas faaliyetlerinden istikrarlı biçimde kar elde eden, uzun dönemler boyunca istikrarlı bir FAVÖK büyüme oranı sağlamış, temettü ödeme kültürüne sahip ve bununla birlikte ortalama temettü büyüme oranı iyi seviyelerde olan şirketlerin temettü açısından yatırımcısını sevindirdiğini söylüyor.

Önemle bahsedilmesi gereken kriterlerden birinin de hisse başına elde edilen kar payının hisse fiyatına oram olarak hesaplanan temettü verimi olduğunu dile getiren Aydın. “Bu oranın enflasyonun üzerinde olması pozitif reel getiri açısından önemlidir. Ancak ne yazık ki özellikle Türkiye gibi yüksek enflasyonlu ülkelerde bu oranın yeteri kadar yüksek olmadığı görülüyor. Bu nedenle temettü odaklı yatırım yaparken elde tutma getirisinin yani hisse senedinin alış ve satış fiyatları arasındaki oransal farkın da göz ardı edilmemesi gerekir.

Nitekim fiyatı uzun dönemlerde yükseliş trendi izlemiş şirketlerin güçlü ve istikrarlı bir finansal performansı olduğu görülmektedir.”

Aydın bu nedenle elde tutma getirisi açısından da bakıldığında temettü odaklı yatırımcıların mevcut dönemde temettü potansiyeline uygunluk kriterlerinin yanında son dokuz aylık bilançolar itibariyle finansalları sağlam, değerleme çarpanları açısından cazip ve sistematik risk ölçüleri düşük şirketlere yatırım yapmasını tavsiye ediyor.

Açıklanan dokuz aylık bilançolar kapsamında da Aydm Tüpraş, Ege Endüstri, Al-kim Alkali Kimya, Türk Traktör, Otokar, Tofaş, Erdemir, Çimsa Çimento, Bolu Çimento, Aygaz, Brisa, Adel, Petkim, Çelebi Hava Servisi, Soda Sanayii, Trakya Cam ve Aselsan hisselerinin temettü potansiyeli yüksek hisseler olarak portföylere alınabileceğini söylüyor.

Muharrem GÜLSEVER / ÜNLÜ 8 Co Araştırma Bölümü Direktörü
“Aksigorta’nın temettü verimi yüzde 13″

AKSİGORTA: Sigorta şirketleri yüksek nakit pozisyonları sayesinde artan faizlerden oldukça pozitif etkilenir. Yatırım gelirlerindeki artış öz sermaye karlılıklarının yukarı gelmesine sebep olur.

Aksigorta’nın 2018 yılında 220 milyon TL net kar elde etmesini bekliyoruz ki bu yaklaşık 5.1 F/K gibi oldukça düşük bir çarpana işaret ediyor. Şirketin 2018 yılında oluşan yüksek kar rakamında 2019 yılı içerisinde 140 milyon TL nakit temettü dağıtmasını bekliyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 13’lük bir temettü verimine işaret ediyor. Şirket hisselerinde yüzde 17 yükselme potansiyeli ile 4.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ: Yılın ilk dokuz ayında 151 milyon TL gibi rekor bir net kar rakamına ulaşan Çelebi’nin 2018 yılını 175 milyon TL net kar rakamı ile kapatmasını bekliyoruz. Bu 7.1 gibi cazip bir F/K oranına tekabül ediyor. Bunun dışında şirketin önümüzdeki yıl 2018 karından yaklaşık 130 milyon TL temettü dağıtacağını öngörüyoruz. Bu sayede temettü verimi de yüzde 10.5’a ulaşacak gibi gözüküyor.

Türkiye ve Hindistan havacılık piyasasındaki yüksek büyüme oranları ve Almanya operasyonlarındaki son dönemdeki toparlanma Çelebi için pozitif görüşümüzün en önemli sebepleri arasında yer alıyorlar. Şirket hisselerinde yüzde 43 yükselme potansiyeli ile 72 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Enver ERKAN / GCM Menkul Kıymetler AŞ Araştırma Uzmanı
“BİM, tahmini 1.1 TL temettü”

BİM MAĞAZALARI: Türkiye’de artan gıda enflasyonu, sektöre ciro bakımından olumlu bakmamızı sağlıyor. Şirketin bu sayede düşük stok maliyetleri ile de rekabetçi avantaj elde ettiğini düşünüyoruz. BİM’in net nakdi var, yani borçluluk sorunu yok. Finansal kompozisyonun oldukça sağlıklı olmasının yanı sıra, mağaza trafiğinin de yıldan yıla artması bakımından olumlu bir görüntü çiziyor. Şirket dokuz aylık dönemde cirosunu yüzde 28 oranında artırarak 23 milyar 229 milyon TL seviyesine yükseltmiş, beklentiden yüksek gelen operasyonel gelirlerin etkisiyle beraber net karını da yüzde 39 artırarak 891 milyon TL seviyesine getirmiştir. Dönemsel üçüncü çeyrek karını ise ortalama piyasa beklentisinin üzerinde 364 milyon TL olarak açıkladı. 2018’in ilk dokuz ayında BİM’in de dahil olduğu gıda perakendecileri, çift haneli büyüme kaydetti. Şirket operasyonlarının büyük çoğunluğunu TL üzerinden gerçekleştiriyor, bu bakımdan döviz kaynaklı önemli bir riske maruz kalmamakta.

Enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında gerçekleşen fiyat indirimleri son çeyrekte kar marjlarında bir miktar düzeltme görmemize neden olabilir. Buna karşılık, şirketin devam eden istikrarlı büyümesi ve talep elastikiyeti kapsamında güçlü ciro büyümesi kaydetmeye devam etmesini bekliyoruz.

Şirket düzenli olarak altı aylık dönemlerde temettü ödemesi yapmakta. Geçmiş yıllardaki gerçekleşmeler ve yüzde 2.36’lık temettü verimliliği göz önünde bulundurularak bu yılın karından da hisse başına brüt 1.1 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 16 yükselme potansiyeli ile 96.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ERDEMİR: İhracat pazar dağılımda yüzde 80 pay ile başı çeken Avrupa’daki toparlanma şirket için avantaj olabilir. Dolar ve euro bazlı gelirleri nedeniyle kurlarda yukarı hareket görülmesi halinde şirket olumlu etkilenecektir. Özellikle euro/TL kurundaki yükseliş şirketin döviz pozisyonlarına kayda değer şekilde olumlu yansıyacaktır.

Aynı zamanda demir cevheri ve çelik fiyatıyla olan yüksek korelasyonu da önemli. Şirketin satış mamulleri ile hammadde maliyet fiyatları arasındaki marjın açılması da kar marjları açısından olumlu. Fonksiyonel para birimi dolar olan şirket, 2018 yılının ilk dokuz ayında FAVÖK’ünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 1 milyar 364 milyon dolar olarak açıkladı. Net kar da 890 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TL bazında dönemsel kar 1 milyar 338 milyon TL olarak açıklandı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artış gösterdi.

Kar beklentilerin bir miktar altında kalsa da güçlü operasyonel verimlilik ile desteklendiği için olumlu. Satış gelirlerinin ilgili dönemde 7.79 milyar TL ile beklentileri aştığını gözlemliyoruz. Ereğli kuvvetli nakit yaratma gücünün de etkisiyle yüksek temettü verimi sunuyor. Ödenen yüksek temettülere rağmen net borcu bulunmuyor. Güçlü operasyonel performansın ciro ve karlılık üzerindeki olumlu etkisi ve artan bilanço değeriyle hisselerini beğeniyoruz.

Şirket düzenli olarak her yıl nakit temettü ödemesi yapıyor. Geçmiş yıllardaki gerçekleşmeler ve yüzde 9.55’lik yüksek temettü verimliliği göz önünde bulundurularak bu yılın karından da hisse başına brüt 1 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 22 yükselme potansiyel ile 10.80 TL hedef fiyat

ŞİŞECAM: Şirketin satış gelirinin yarısından fazlası, yurtdışı satışlar ve ihracattan kaynaklanıyor. Şişecam’ın dolar cinsinden fazla ve euro açık pozisyonu var. Türkiye’de inşaat ve konut sektörleri yılın üçüncü çeyreğinde yaşanan ekonomik türbülanstan dolayı artan fiyatlar ve faiz etkisinden dolayı yavaşlama gösterdi.

Şirket 2018 yılının ilk dokuz aylık sürecinde ve dönemsel olarak üçüncü çeyrekte de satışlarını ve net karını artırdı. Sürdürülebilir kar artışını devam ettirerek operasyonel olmayan kalemlerinden finansman geliri sağlamakta. Grup şirketlerinden düz cam alanında faaliyet gösteren Trakya Cam, cam ambalajda faaliyet gösteren Anadolu Cam, kimyasal ürünlerde faaliyet gösteren Soda Sanayii’nin karları hem dönemsel, hem de kümülatif bazda geçen yılki seviyelerin çok üzerinde. Şirketin net karı ilk dokuz ayda yüzde 150 artış göstererek 3 milyar 23 milyon TL olarak gerçekleşirken, üçüncü çeyrek dönemsel karı da 1 milyar 210 milyon TL ile hem 890 milyon TL olan piyasa beklentisinden, hem de 850 milyon TL olan bizim beklentimizden bir hayli yukarıda gerçekleşti.

Şirket düzenli olarak her yıl nakit temettü ödemesi yapıyor. Geçmiş yıllardaki gerçekleşmeler ve yüzde 2.62’lik temettü verimliliği göz önünde bulundurularak bu yılın karından da hisse başına brüt 0.18 TL temettü ödemesi yapabileceğini tahmin ediyoruz.

Şirket hisselerinde yüzde 15 yükselme potansiyel ile 5.90 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Uğur AYDIN / Noor CM Araştırma uzmanı
“Tüpraş temettü kültürüne sahip”

TUPRAŞ: Uzun dönemler boyunca temettü ödeme kültürünü korumuş bir şirket. Son 10 yılda dokuz kez kar payı dağıtmış ve ortalamada yüzde 7.8 ile endeks ortalamasının üzerinde bir temettü verimi sağlamıştır. Esas faaliyetlerinden de istikrarlı biçimde kar elde etmeyi başaran şirket faaliyet karını son 10 yıllık dönem boyunca her yıl ortalama yüzde 8.5 oranında artırma başarısı gösterdi.

Bu etkiyle son 10 yılda ödediği temettü miktarını da her yıl ortalama yüzde 8.9 oranında arttırdığını görüyoruz. Yani uzun dönemler itibariyle bakıldığında yatırımcısına sürekli büyüyen kar paylan sağladığı dikkat çekiyor. Son dokuz aylık mali tabloları çerçevesinde uzun yıllar boyunca koruduğu istikrarlı finansal performansının devam edeceğini düşünüyoruz.

Aktif büyümesi yıllık yüzde 31.47 seviyesine yükselerek artan eğilim izlemeye devam ederken, satış/toplam varlık rasyosu 1.81 seviyesine yükselerek faaliyet verimliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu kapsamda nakit akışlarının önümüzdeki dönemde de artmasını bekliyoruz. Karlılık göstergeleri açısından ise FAVÖK kar marjı yüzdel0.15 seviyesine, varlık karlılığı ise yüzde 17 seviyesine yükseldi. Ancak finansman giderleri kaynaklı olarak net kar marjında bir miktar yavaşlama görülmekle birlikte bu etkinin geçici olmasını bekliyoruz. Şirketin önümüzdeki temettü döneminde son 10 yıllık ortalama kar payı büyümesini baz aldığımızda hisse başı 12.58 TL temettü dağıtabileceğini tahmin ediyoruz. Hisse fiyatında ise yüzde 22.5 yükseliş potansiyeli ile 147 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

EGE ENDÜSTRİ: Son 10 yıllık periyota bakıldığında dokuz kez kar payı dağıtarak temettü ödeme kültürünü benimsemiş şirketler arasında yer alıyor.

Son 10 yılda ortalama yüzde 4.5 oranında temettü verimi sağlayan şirket, aynı zaman aralığında ödediği kar paylarını da yıllık ortalama yüzde 28.2 gibi yüksek bir oranda artırmayı başarmış:

Şirket esas faaliyetlerinden güçlü ve istikrarlı biçimde kar sağladığından yine istikrarlı biçimde temettü dağıtıp ödediği temettüleri güçlü bir oranda artırabiliyor. Öte yandan son 10 yılda şirket faaliyet karını yıllık ortalama yüzde 42 gibi oldukça güçlü bir oranda artırmayı başarmış görünüyor. Dokuz aylık finansalları açısından baktığımızda temettü yatırımcısını ilgilendiren karlılık göstergelerinde çok olumlu gelişmeler olduğu dikkat çekiyor.

Şirketin varlık karlılığı ilk dokuz ayda yüzde 36.7 seviyesine yükselerek aktiflerin kullanılma verimliliğinde artış olduğunu gösterirken, net kar marjının ise yüzde 83 oranında gerçekleşerek son beş yıllık ortalamasının neredeyse iki katma yükseldiğini görüyoruz.

Güçlü biçimde artan karlılığı ile öz kaynaklarını büyüten şirket temettü yatırımcısı için cazip görünüyor. Aynı zamanda satışlarının yüzde 91’ini yurtdışı piyasalara yaptığını dolayısıyla önümüzdeki dönemde zayıf seyredecek iç talebe karşılık ihracat avantajı ile satış gelirlerini artırmaya devam edebileceğini düşünüyoruz.

Değerleme çarpanları açısından baktığımızda da son kar rakamından sonra 4.06 seviyesine gerileyen cari F/K oranı son beş yıllık ortalamasının ve piyasa ortalamasının altında bulunarak hisse senedinin pahalı seviyelerde olmadığını gösteriyor. Şirketin geçmiş dönem ortalama kar payı büyüme oranını baz aldığımızda önümüzdeki dönemde 28.33 TL hisse başı temettü ödeyebileceğini tahmin ediyoruz. Ege Endüstri hisse fiyatında ise yüzde 20.7 yükseliş potansiyeli ile 455 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ALKİM ALKALİ KİMYA: Şirket son 10 yılda her sene kar payı dağıtarak temettü açısından çok istikrarlı bir görünüme sahip. Son 10 yılda ortalama yüzde 4.3’lük temettü verimi sağlayan şirketin aynı dönemde yıllık ortalama temettü büyüme oranı ise yüzde 5 ile makul bir seviyede. Özellikle uzun yıllar boyunca finansal açıdan güçlü bir performans sergilediğini, sürekli pozitif nakit akışı ile öz kaynaklarını büyüttüğünü ve bunun hisse fiyatına da yansıdığını görüyoruz. Yılın üçüncü çeyreği itibariyle finansal sonuçların güçlenmeye devam ettiği görülüyor.

FAVÖK üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 165 artışla 54.1 milyon TL, FAVÖK marjı da geçen yıla göre 11.4 puan artışla yüzde 31.3 olarak gerçekleşti. Son 10 yılda faaliyet karının yıllık bazda ortalama yüzde 8.3 oranında büyüme oranı yakaladığını düşünürsek, son açıklanan fınansallar çerçevesinde şirketin güçlü karlılık göstergeleri ile öz kaynaklarını büyütmeye devam edeceğini ve temettü potansiyelinin de yükseleceğini söyleyebiliriz. Ayrıca şirketin aktiflerini yıllık bazda yüzde 33.8 ile yüksek oranda artırarak büyümeye devam etmesini satış/varlık rasyosunda ki yükseliş eğilimi ile birlikte değerlendirdiğimizde karlılık göstergelerindeki güçlü performansın devam edeceğini düşünüyoruz.

Alkim’in gelecek dönemde ise son 10 yıllık ortalama kar payı büyümesini baz aldığımızda hisse başı 1.03 TL temettü ödeyebileceğini tahmin ediyoruz. Bu çerçevede şirket hisse fiyatında yüzde 25.60 yükseliş potansiyeli ile 30.90 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

İDİL TARAKLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu