Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Takip edilmesi gereken 30 hisse

Hisse senedi

ÜÇÜNCÜ çeyreğe yönelik konsolide olmayan bilançolar 30 Ekim itibariyle açıklandı. Konsolide bilançoların tamamı da bu hafta 11 Kasım itibariyle borsaya bildirilmiş olacak. Henüz bilançolarım açıklamamış bankalar ise 19 Kasım’a kadar bilançolarını borsaya gönderecek. Genel olarak bilançoların önemli bir bölümünün borsaya geldiği görülüyor. Analistler açıklanan bilançoların ekseriyetle beklentilere paralel geldiğini düşünüyor. Özellikle faizlerdeki gerileme ve TL’nin değerindeki oynaklığın azalması nedeniyle faaliyet dışı gelir, gider dengesinde genel olarak bir toparlanma gözlemlendiğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda üçüncü çeyrekte özellikle telekom, kimya, gıda, içecek ve otomotiv sektörünün pozitif anlamda ön plana çıktığı belirtiliyor. Uzmanlar yılın üçüncü çeyreğine yönelik bilançosunu açıklayan şirketler içinde 30 hisseye dikkat çekiyor ve orta/ uzun vade için ‘alım’ öneriyor.

“BEKLENTİLERE PARALEL”

Açıklanan bilançolardaki rakamların büyük ölçüde beklentilere paralel geldiğini belirten Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Emre Akyol, öngörülerle örtüşür şekilde üçüncü çeyrekte şirketlerin faaliyet performanslarının ekseriyetle kuvvetli olmadığını düşünüyor. îç talepte önemli bir canlanmanın üçüncü çeyrek itibariyle henüz başlamadığını ifade ederek, “İhracata yönelik çalışan, ya da iç talepteki daralmayı ihracat ile ikame etmeyi başarabilen şirketlerin mali performansları ise nispeten daha kuvvetli olmuştur. Diğer yandan, faizlerdeki gerileme ve TL’nin değerindeki oynaklığın azalması nedeniyle faaliyet dışı gelir, gider dengesinde genel olarak bir toparlanma gözlenlenmiyor” diyor.

Akyol, üçüncü çeyrekte emtia, petrol ve petrokimya sektörlerindeki şirketlerin bilançolarında bir miktar bozulma gözlemlendiğini çünkü dönem içerisinde emtia fiyatlarında önemli oranda oynaklık meydana geldiğini belirtiyor. Otomotiv ve beyaz eşya gibi tüketici talebine bağlı olarak çalışan sektörlerde ise iç talepteki zayıflık nedeniyle kuvvetli bilançolar açıklanmadığını ifade eden Akyol, “Bankacılık sektöründe, BDDK’nın yeniden sınıflandırılmasini talep ettiği krediler ve artan karşılıklar nedeniyle aktif kalitesinde bir miktar gerileme olmuş gibi gözüküyor. Ancak çekirdek makastaki genişlemeye bağlı olarak net kar rakamlarında genel olarak olumlu bir görünüm meydana gelmiş. Telekom sektöründe mevsimsel etkilerin de yansımasıyla gelirlerde ve karlılıkta artış dikkat çekiyor. Ve bilançolar ekseriyetle olumlu. Dolayısıyla telekom, üçüncü çeyrekte pozitif anlamda öne çıkan bir sektör” diyor.

“DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE TOPARLANMA”

Dr. Akyol, 2019’un ikinci yarısında da faizlerde meydana gelen önemli gerileme ve özellikle Ekim ayı itibariyle gözlemlen-meye başlanan iç talepteki canlanma eğilimine bağlı olarak yılın dördüncü çeyreğinde şirketlerin faaliyet performanslarında bir miktar toparlanma beklenebileceğini düşünüyor. Böyle bir ortamın, iç talepteki zayıflığa bağlı olarak son bir yılda zarar görmüş sektörlerdeki şirketlerin mali performanslarının olumluya dönmeye başladığı bir dönem olabileceğini belirten Akyol, “Dolayısıyla üçüncü çeyrek bilançoları analiz edilirken, şirketlerin mali yapılarında kalıcı bir hasar bulunup bulunmadığı ve olası bir toparlanmaya hazırlıklı olup olmadıkları öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken hususlar” diyor.

Akyol, bu kapsamda bilançosunu açıklayan şirketler içinde Tofaş Fabrika, Ford Otosan, Brisa, Arçclik, Anadolu Cam, Soda Sanayii, Akiş GYO, Türk Telekom, Turkcell, Sabancı Holding, Enerjisa, Tekfen Holding, Kordsa, Bagfaş, Hektaş, Prysmian Kablo, Migros, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA hisselerine orta ve uzun vade için ‘al’ veriyor.

“KÂRLARDA TOPARLANMA GÖRÜLÜYOR”

Genel olarak üçüncü çeyrekte açıklanan kar rakamlarının geçen yılın aynı çeyreğine göre daha zayıf sonuçlar gösterdiğini belirten Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ür-kün ise, özellikle TL’de üçüncü çeyrek döneminde dolar ve euro’ya karşı yaşanan değer kazanımı ile birlikte döviz açık pozisyonu ve finansal gider kalemi yüksek olan şirketlerin net karlarında toparlanmalar oluştuğunu söylüyor. Ayrıca ihracat yönü daha kuvvetli şirketlerin de operasyonel performanslarının daha iyi gerçekleştiğini kaydediyor. Bunun yanında vergi ertelemelerinden gelen gelir artışlarının da net karlara olumlu etkiler yarattığım hatırlatan Ür-kün, “Şimdiye kadar açıklanan finansallar içerisinde bahsettiğimiz etkileri de göz önünde bulundurduğumuzda net karı en fazla artış gösteren şirketler Turkcell, Coca-Cola İçecek, Türk Telekom, Sasa Polyester ve Jantsa oldu. Tofaş’m ise operasyonel anlamda Tekfen Holding ve Türk Telekom ile faaliyet karını en fazla yükselten şirketler arasında olduğu gözlendi” diyor. Ürkün, açıklanan bilançolar içerisinde telekom, kimya, gıda, içecek ve otomotiv sektörlerinin ön plana çıktığının altını çiziyor.

“DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMA ÖNEMLİ”

Üçüncü çeyrek bilançolarını değerlendirirken yatırımcıların sanayi şirketlerinin yurtdışı satış performanslarım geçen yıl ve bir önceki çeyrek dönemlere göre karşılaştırmasını öneren Ürkün şu değerlendirmeyi yapıyor: “Ayrıca içinde bulunulan enf-lasyonist ortam ve kurdaki yüksek seviyeler dikkate alındığında şirketlerin maliyetlerini kontrol altında tutma konusundaki başarılarına, döviz kurlarındaki değişimlere karşı bu risklerden kendini koruma amaçlı işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmalı. Ayrıca hissenin ait olduğu sektörün ekonominin içinde bulunduğu durum itibariyle, ekonomik gelişmelere ilişkin duyarlılığına dikkat etmeliler. Bankalarda ise mevduat faizlerindeki düşüşleri ne derece mevduat maliyetlerine yansıtabildiğine bakılmasının faiz indirimlerinin geldiği bu dönem itibariyle önemli.”

Ürkün, bu kapsamda bilançosunu açıklayan şirketler içinde Turkcell, Bagfaş, Otokar, Ford Otosan, Türk Telekom, Tofaş Fabrika, Coca-Cola İçecek, Sasa Polyester, Tekfen Holding, Anadolu Cam, Brisa, Hektaş, Mardin Çimento, Tat Gıda, Bizim Toptan, Kardemir, Isdemir, îş Finansal Kiralama, Arçelik ve TAV Havalimanları hisselerine orta ve uzun vade için ‘al’ veriyor.

Barış ÜRKÜN / Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü
“Bagfaş, yılı da karlı tamamlar”

BAGFAŞ: Üçüncü çeyrek bilanço açıklanması sonrası oluşan 13.30 TL hisse fiyatı baz alındığında yıl başından bu yana yüzde 176 yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. 2019 başından itibaren devam eden finansallarındaki iyileşmenin ise iki önemli nedeni var. Birincisi satışlarda yaşanan gelişim. Geçen yıla göre yüzde 325 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 artışla özellikle yurtiçi satışların dokuz aylık dönemler dikkate alındığında iki katından fazla ve yurtdışı satış oranının da genel satışlar içindeki payının yaklaşık yüzde 9 oranında azaldığı görülüyor. İkinci başlık ise kur farkından yaratılan gelir, gider kalemlerindeki değişim. Esas faaliyetlerden diğer giderlerde geçen yıl aynı çeyreğe göre yaklaşık 66 milyon TL, dokuz aylık dönemde ise 86 milyon TL azalış gözlemleniyor. Aynı şekilde finansman giderlerinde de krediler içindeki kur farkı giderleri dokuz aylık süreçte 200 milyon TL üzerinde azalarak 74.830 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Genel olarak genel yönetim ve pazarlama giderleri öngörülebilir şekilde geçen yılın aynı dönemine yakın gerçekleşirken, satışların maliyeti yüzde 79 ve özellikle geçen yılın yüzde 92 seviyelerinin çok altında. Çeyreklik bazda bir önceki çeyreğe göre brüt kar ve FAVÖK marjlarındaki düşüş dördüncü çeyrek finansallarında da devam edebilir. Satışları da yılsonunu üç çeyreklik bilanço performansına yakın kapatacağını düşünüyoruz. Bu nedenle dördüncü çeyrek finansalları sonrasında karlılıkla tamamlar. Ancak hisse performansı yılsonunda endeks getirisi altında kalabilir. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 51 yükseliş potansiyeli ile 20.15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

TURKCELL: Şirket 3Ç19’da piyasa beklentisine paralel ve geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 232 artışla 801.3 milyon TL net kar açıkladı (beklenti 813 milyon TL). Üçüncü çeyrekte şirketin ikinci çeyreğe göre faturalı+faturasız hatlarda abone sayısında 526 bin artış gerçekleşirken buradan sağlanan olumlu performans ve fiyat artışlarının şirketin satış gelirlerinin büyümesine olanak sağladığı görülüyor. Şirketin abone başına elde edilen aylık gelirleri de (ARPU) (M2M hariç] yıllık bazda yüzde 17.6, bireysel fiberde ise yüzde 19.8 artış gösterdi. Büyümenin lokomotif alanı mobil datada; kullanımı toplam abonede geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 50 artışla 8.1 (ort. GB/Abone] oldu. 4.5G aboneliği ise geçen yıl üçüncü çeyrekte 31.5 milyon kişi iken bu çeyrekte 32.2 milyon kişiye yükselerek büyüme trendini sürdürdü. Şirketin ARPU gelirindeki yüzde 17.6 artışa karşılık satış gelirlerinde yüzde 13.6 artış kaydedildi. TL’de yaşanan değer kaybının yurtdışı satış gelirlerinde yarattığı olumsuz etki ile tüketici finansman şirketinin spor bahis oyunları sözleşmesinin sona ermesi arada bu farkın oluşmasının kaynakları arasında gösterilebilir. Turkcell 3Ç19’da FAVÖK’ünü yüzde 18.6 artırarak 2.839 milyon TL düzeyine çıkartırken genel yönetim giderleri ve satış pazarlama giderlerinin etkin yönetimi ve Turkcell Uluslararası’nın artan katkısıyla FAVÖK marjını da 1.8 iyileşmeyle yüzde 43.1’e yükseltti. Şirket yönetimi 2019 için beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu kapsamda Turkcell 2019’da satış büyümesinin yüzde 17-19 arasında, FAVÖK marjının ise yüzde 39-41 arasında olmasını bekliyor. 2019T’da F/K 6.7 ve FD/FAVÖK 3.15 çarpanlarıyla işlem görüyor. Yaptığımız çalışmaya göre yurtdışı benzerlerine ve sektör ortalamalarına göre yüzde 35 iskontolu işlem görüyor. Turkcell hisseleri için 12 aylık dönemde yüzde 24 artış ile 16.60 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

OTOKAR: Şirket, 3Ç19’da piyasa beklentisine paralel 102 milyon TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğinde 7.2 milyon TL net zarar açıklamıştı. Ticari alacak ve borçlardan dolayı artan net kur farkı giderine rağmen operasyonel karlılığın daha güçlü gerçekleşmesi net karın yükselişindeki ana etken oldu. Operasyonel karlılığın ve dolayısıyla net karın güçlü artışının nedeni ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne 4Ç18’de başlayan zırhlı araç teslimatlarının devam etmesi oldu. Şirket, piyasa beklentisine paralel şekilde 3Ç19’da yıllık bazda yüzde 85 artışla 593 milyon TL satış geliri elde etti. Zırhlı araç ihracatında satış adetlerinin 3Ç2018’de sekiz adetten 3Ç2019’da 39 adete yükselmesi ve kurun olumlu etkisi satış gelirlerindeki artışın nedeni oldu. Şirketin ürün gamında bulunan savunma sanayi araçlarının payı 3Ç18’deki yüzde 6’dan 3Ç19’de yüzde 40’a yükseldi.

Bu ürünler şirketin en karlı ürünleri konumunda bulunuyor. Üçüncü çeyrekte şirketin ihracat payı 2018 üçüncü çeyrek dönemdeki yüzde 66’dan bu yıl üçüncü çeyrek dönemde yüzde 83’e yükseldi. Satış gelirlerindeki güçlü artış, maliyetlerinin kontrol altında tutulabilmesinin etkisiyle şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da 141 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşirken; bu rakam geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 387 artışa işaret ediyor. Bu sonuçla birlikte FAVÖK marjı ise 3Ç18’deki yüzde 9.01’den 3Ç19’da yüzde 23.7’ye ulaştı. Otokar, fikri mülkiyet hakları kendine ait askeri araçlarıyla dünya savunma sanayii pazarında yükselişini sürdürmek istiyor. Şirket, son 10 yılda satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 8.5’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor ve modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarını düşünerek askeri araç geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Şirketin 2019 dokuz aylık dönem sonu itibariyle 1.95 milyar TL bakiye siparişi bulunuyor. Otokar hisselerinde yüzde 19 yükseliş potansiyeli ile 173 TL hedef fiyat belirliyoruz.

Dr. Emre AKYOL/ Gedik Yatırım Araştırma Müdürü
“Tofaş’a ‘al’ tavsiyesi vermeyi sürdürüyoruz”

TOFAŞ FABRİKA: 3Ç2019’da iç piyasa performansı rakiplerinden çok daha güçlü olmuş ve hafif araç pazarı yüzde 22 daralırken şirketin satış hacmi yüzde 9 arttı. Böylelikle şirketin iç piyasada =1 pazar payı y \ yüzde 9.9’dan yüzde 13.8’e yükseldi Pazar payındaki artışın temel sebebi, alım gücünün gerilediği mevcut ortamda şirketin binek otomobil markası Egea’nın fiyat/ performans olarak iç tüketici nezdinde öne çıkmasıdır. Devlet bankaları önderliğinde yerli otomotiv ürünlerine yönelik yılın son çeyreği için yapılan kredi kampanyaları neticesinde Tofaş’ın faaliyet performansının 4Ç2019’da daha güçlü olmasını bekliyoruz. Ayrıca şirketin, 2020’de sektörde meydana gelebilecek canlanmadan güçlü pazar konumu sayesinde en büyük faydayı sağlayabilecek yerli üreticiler arasında olacağını düşünüyoruz. Tofaş Fabrika hisselerinde yüzde 21 yükseliş potansiyeliyle 29 TL hedef fiyat öngörüyoruz. Ve “al” tavsiyesi vermeyi sürdürüyoruz.

TÜRK TELEKOM: Yılın üçüncü çeyreğinde 1.117 milyon TL net kar ile piyasa beklentisine göre daha olumlu bir performans gösterdi (beklenti 923 milyon TL}. Türk Telekom’un faaliyet performansını gösteren FAVÖK ise 3.005 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 2.816 milyon TL’yi aştı. Şirketin gelir artışının üçüncü çeyrekte de devam etmesi ve maliyet tarafında verimliliğin artması faaliyet performansı üzerinde etkili oldu. Özellikle mobil tarafta yaklaşık 400 bin net yeni abone kazanımı olması abone başına gelirdeki artışla birlikte bu segmentin katkısını artırdı. Şirket dokuz aylık gerçekleşmeler paralelinde 2019 tahminlerini revize ederken FAVÖK’ün 11 milyar TL seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Türk Telekom’un net borcu ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 azalarak 16.5 milyar TL olurken, döviz açık pozisyonunun ise 794 milyon dolardan 446 milyon dolara gerilemesi risklerin azalması açısından olumlu. Olumlu faaliyet performansının artan gelirler ve verimlilik artışları ile devam etmesini beklediğimiz Türk Telekom hisselerinde yüzde 12 yükseliş potansiyeli ile 7 TL hedef fiyat öngörüyoruz. Ve ‘al’ tavsiyesi veriyoruz.

MİGROS: Şirket 3Ç2019’da yıllık yüzde 21 ve çeyreklik yüzde 11 artışla 6.5 milyar TL satış geliri elde etti. Güçlü FAVÖK performansı bu çeyrekte de etkisini sürdürerek 3Ç2019’da 684 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı çeyreklik bazda 98 baz puan artarak yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreklik bazda yüzde 9.4 oranında gerileyerek 5.2 milyar TL oldu. (2Ç2019 5.7 milyar TL) 3Ç2019’da piyasa beklentilerinin üzerinde 179 milyon TL net kar açıklayan şirket, 4Ç18’den bu yana ilk defa çeyreklik bazda net kar elde etti. Net kardaki bu artışın ana sebepleri olarak, azalan yabancı kredilerden dolayı iyileşen yabancı para pozisyonu [2Ç2019 3.1 milyar TL / 3Ç2019 -2.1 milyar TL), düşen finansal giderler ve gelişmeye devam etmekte olan faaliyet performansı sayılabilir.

Migros 5.4x 2019T FD/FAVÖK çarpanı ile işlem görmekte. Şirket hisselerinde yüzde 30 yükseliş potansiyeli ile 28.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz ve ‘al’ tavsiyesi veriyoruz.

İDİL TARAKLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu