Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Stratejik yatırımları destekleyecek

20 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe giren Kanun ile Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Fon, büyük ölçekli yatırımlar için kaynak bulmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor…

TÜRKİYE’NİN büyük ölçekli, üretime yönelik, stratejik yatırımlara ihtiyacı var. 15 Temmuz kalkışması ile bozulan moralleri düzeltmek ve girişimcileri üretime yönelik yatırımlara teşvik etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu kurulmuş bulunuyor. Kurulan bu fon, özel hukuk hükümlerine bağlı anonim şirket olarak faaliyet gösterecek. Özel hukuk hükümlerine bağlı olduğu için büyük ve stratejik yatırımlar için dış kaynak bulunmasını kolaylaştıracak aynı zamanda da büyük ölçekli yatırımlara kamunun iştiraki sağlanmış olacak.

Şirket, şeffaf ve profesyonel yönetim ilkeleri ile yönetilecek ve ticaret siciline kayıtlı olacak. Yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri de yine Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde sorumlu olacaklar.

Kısaca, kazanç sağlamaya yönelik ve kurumsal yönetim kuralları ve basiretli tacir ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi zorunlu bu fon, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkların ekonomiye kazandırılmasına da aracılık yapmış olacak.

Türkiye Varlık Fonu

ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK

Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen hedefler ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak, her türlü ticari ve finarisal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirebilecek. Bu sebeple Türkiye Varlık Fonu hem ulusal yatırımların gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacak hem de uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edebilecek.

Şirket, 50 milyon TL kuruluş sermayesi ile kuruldu. Sermayenin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait. Şirketin hisse senetleri nama yazılı. En az beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür Başbakan tarafından atanacak. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları aranıyor.

Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından varlık fonuna devredilmesine karar verilen şirketlerin nakit fazlalarının, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından varlık fonuna aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıkların, yurtiçi ve dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynakların, Türkiye Varlık Fonu’nun kaynaklarını oluşturacağı düzenleniyor.

İKİNCİL MEVZUAT BEKLENİYOR

Bir taraftan özel hukuk hükümlerine bağlı olarak kuruluş, yönetim ve denetim ilkeleri getirilse de, diğer taraftan özel hukuk şirketlerine tanınmayan bağışıklıklar getirilmiş durumda. Türkiye Varlık Fonu’nun mal varlığı rehnedilemez, başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez.

Türkiye Varlık Fonu Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden, damga vergisinden. Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaf tutulmuş dürümdalar.

İkincil mevzuatın çıkmasından sonra usul ve esaslar daha ayrıntılı olarak ortaya çıkacak. Ancak düzenleniş biçimiyle birçok sorunu da beraberinde getireceğini gözlemlemek mümkündür. Dilerim yatırımlara destek olacak şekilde işletileceklerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu