Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

OVP’de esnafa ve ihracatçıya müjde var

3 yıllık yol haritası

Yeniden yapılandırılan tutar 13 milyar TL

Maliye Bakanlığı bir yandan 2017 yılı bütçe hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan kamuya borcu olanların yeniden yapılandırmadan yararlanması için çağrılarını sürdürüyor. 31 Ekim’de son bulacak yeniden yapılandırma başvuruları için birçok alânda tanıtım faaliyetleri sürdürülüyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın verdiği bilgiye göre 5 Ekim itibarıyla yeniden yapılandırılan tutar 13 milyar TL’ye ulaşırken, başvuru sayısı 2 milyonu geçti. Ağbal, her dakika rakamların değiştiğini dile getirdi. Varlık Barışı ile Türkiye’ye getirilen bütün varlıklardan dolayı herhangi bir şekilde kimsenin endişe duymaması çağrısında bulunan Ağbal, devlet olarak, hükümet olarak buna teminat verdiklerini aktardı. Ağbal, Varlık Barışı ile işletmelerin gerçekten sahip olduğu varlıklarını işletmeye ve ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini belirtti.


2017-2019 OVP’de büyüme hedefi 2016’da yüzde 3.2’ye, 2017’de 4.4’e çekilirken, yatırım için bütçe açığı yüksek tutuldu. 2017 bütçe büyüklüğü 645.1 milyar TL, bütçe gelirleri 598.3 milyar TL olarak öngörüldü. OVP’de esnafa ve ihracatçıya müjde var. Özelleştirme takvimi netleşti. Çok sayıda memur alımı yapılacak.

ovp

EKONOMİDE Türkiye’nin 3 yıllık yol haritası belirlendi. Sürdürülebilir düşük enflasyon, azalan cari açık ve yüksek büyüme patikasına odaklanılan 2017-2019 Orta Vadeli Prog-ram’da (OVP), büyüme hedefi aşağı yönlü güncellenirken, yatırım için bütçe açığı yüksek tutuldu. OVP’de, büyüme hedefi 2016 yılı için yüzde 4.5’ten yüzde 3.2ye, 2017 için yüzde 5’ten yüzde 4.4’e çekildi. Yatırımlar için bütçe açığının yüksek tutulduğu OVP’de bütçe açığının GSYH’ya oranı 2016 yılı için yüzde 1.6’ya, 2017 yılı içinse yüzde 1.9’a çıkarıldı. 2016 yılı bütçe harcamalarında 10.6 milyar TL artış öngörülürken, 17 Ekim’de Mec-lis’e sunulması beklenen 2017 yılı bütçe büyüklüğü güncellenmiş rakamlarla 2016’ya göre yüzde 11 oranında artırılarak 645.1 milyar TL olarak belirlendi. Bütçe gelirlerinin yüzde 9.5 oranında artışla 598.3 milyar TL olarak öngörüldüğü 2017 bütçesinde, vergi gelirlerinin yüzde 13.6 artışla 511.1 milyar TL’ye çıkması hedeflendi. Bütçe açığının yatırımlar için artırıldığı OVP’de, bütçe açığı hedefi 2016 yılı için 34.6 milyar TL’ye, 2017 yılı için 46.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Böylece 2017 yılı bütçesinde harcamaların yüzde 11 artarak 64 milyar TL, bütçe gelirlerinin yüzde 9.5 artışla 51.8 milyar TL, bütçe açığının ise yüzde 35.5 artarak 12.3 milyar TL tutarında gerçekleşmesi öngörüldü.

Enflasyon hedefinin 2016 yılında yüzde 7.5 düzeyi korunurken, 2017 yılı enflasyon hedefi yüzde 6.5 olarak belirlendi. 2016 yılında ciddi olumsuzlukların yaşandığı turizm ve ihracat sektöründe hedefler aşağı yönlü güncel-lendi. 2016 yılı özelleştirme geliri hedefi ise 10.8 milyar TL’den 15 milyar TL’ye çıkarılırken, 2017 yılı özelleştirme hedefi 13 milyar TL olarak belirlendi.

İSTİKRARLI BÜYÜME ARTIRILACAK

2017-2019 Orta Vadeli Program ve 2017-2019 Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 6 Ekim tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2017-2019 OVP’nin temel amacı istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, cari açıktaki azalma eğilimini korumak, ekonominin rekabet gücünü, istihdam ve verimlilik seviyesini artırmak, mali disiplinin kalitesini artırmak ve kamu mâliyesini güçlendirmek olarak belirlendi.3 yıllık program döneminde büyüme stratejisi, “beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi olmak üzere 5 temel eksen üzerine oturtuldu.

İHRACAT PRİMİ

Yeni OVP’ye göre Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programı etkin bir şekilde uygulanmaya ve takip edilmeye devam edilecek. Buna ilave olarak 2017-2019 dönemini kapsayan öncelikli düzenleme ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu uygulamaların başında iş uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması gelecek. OVP’ye göre bilirkişilik müessesesi ve noterlik sistemi yeniden yapılandırılacak. Yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik tedbirler alınacak. Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemeleri hayata geçirilecek. Rekabet Kurumu’nun vermiş olduğu kararlara yönelik uzlaşma müessesesi kurulacak. Firmalara ihracat artış oranına göre prim desteği verilecek.

ESNAFA KOLAYLIK

İstanbul Finans Merkezi Kanunu çıkarılacak. Küçük esnafın işyeri açmasına yönelik bürokratik işlemleri azaltacak düzenlemeler yapılacak.

İşlemler tek bir merkezden ve makul bir zaman içerisinde ve bedelle yapılacak. Taşınır Rehni Kanunu çıkarılacak. Rehin sadece bina, arsa gibi varlıklardan oluşmayacak, bilgisayar, torna tezgahı veya herhangi bir değer, makine de teminat olarak kabul edilecek. Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunları yasalaştırılacak. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Mesleki ve teknik eğitim reformu yapılarak ekonominin üretim gücü ve niteliği artırılacak.


Patent Kanunu hayata geçirilecek. Sanayide yerli üretimi kamu alımları yoluyla destekleyecek programlar uygulamaya koyulacak. Sağlık endüstrilerinin yerlileştirilmesine yönelik programlar hayata geçirilecek. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Eneıji verimliliğini artıracak uygulamaları yaygınlaştıracak programlar başlatılacak. Genişbant altyapısı yaygınlaştırılacak.

İKİLİ ÖĞRETİM KALDIRILACAK

Uzun vadeli büyümenin temel unsuru olan eğitim alanında ise ikili öğretimin tamamen kaldırılması, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, eğitimde özel sektörün payının artırılması ve 5. sınıfın yabancı dil eğitimi veren bir hazırlık sınıfı haline getirilmesi gibi düzenlemeler hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakam İsmet Yılmaz, 2019 sonuna kadar ikili eğitimin aşama aşama kaldırılacağını, tekli eğitime geçileceğini belirtti. Tam gün eğitime geçilmesinde 77 bin derslik ihtiyacının ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Yılmaz, özel sektör desteğiyle bu ihtiyacın karşılanabileceğini kaydetti. Herhangi bir öğretmen açığının olmadığını vurgulayan Yılmaz, 30 bin öğretmenin sisteme dahil olduğunu açıkladı.

YENİ BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 3.2

Sürdürülebilir düşük enflasyon, azalan cari açık ve yüksek büyüme patikasına odaklanılan OVP’de büyüme hedefi aşağı çekilirken, bütçe açığının milli gelire oranı yükseltildi. 2016 yılı için yüzde 4.5 olarak öngörülen büyüme hedefi, yeni OVP’de yüzde 3.2 olarak revize edildi. 2017 yılı büyüme hedefi de yüzde 5’ten yüzde 4.4’e indirildi. Hükümetin 2017 ve 2018 için öngördüğü yüzde 5 büyüme hedefi ise yeni OVP’de 2018 yılına kaldı.

2016 yılı için 2 trilyon 207 milyar TL olarak öngörülen GSYH tahmini, yeni OVP’de 59 milyar TL azalışla 2 trilyon 148 milyar TL olarak hedeflendi. Program döneminde GSYH hedefi 2017,2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 2 trilyon 404 milyar TL, 2 trilyon 686 milyar TL ve 2 trilyon 987 milyar TL olarak öngörüldü.

“DÜŞÜK BÜYÜME İŞİMİZE GELMEZ”

Başbakan Binali Yıldırım, OVP’de öngörülen ekonomik büyüklüklerin, olabilecek enolumsuz tahminler olduğunu belirterek, “İşimizi kış tutuyoruz. Yaz çıkarsa bahtımıza” anlayışıyla OVP’yi hazırladıklarını vurguladı. 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken düşük büyüme oranının işlerine gelmediğini ifade eden Yıldırım, 2017-2019 dönemlerinde büyüme oranmı artıracaklarını, bunun vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise bu yıl için öngörülen yüzde 3.2’lik büyüme tahminini ihtiyatlı ve gerçekçi bir tahmin olarak değerlendirerek, bu rakamların yıl sonunda tahminlerin üzerinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise programın çok güçlü yapısal reformlarla destekleneceğini belirterek, büyümeyi tekrar yüzde 5 patikasına oturtmaya çalışacaklarının altını çizdi.

Kişi başı milli gelir hedefi 2017-2019 OVP’de 2016 yılı için 9 bin 364 dolardan 9 bin 243 dolara geriledi. Daha önce 10 bin 30 dolar olarak açıklanan 2017 yılı hedefi ise 9 bin 529 dolar olarak öngörüldü. Programda kişi başı milli gelir hedefi 2018 yılı için 10 bin 164 dolar, 2019 yılı için 10 bin 926 dolar olarak öngörüldü.

1 2Sonraki sayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu