Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Mini Torba Yasası Ekonomik Hayatı Güçlendirecek

Meclis’te kabul edilen mini torba yasası ekonomik hayatı güçlendirecek bir dizi düzenleme içeriyor. Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin taşınmazlarına yeniden değerleme fırsatı verildi…

TBMM, parlamenter sistemin son mesaisini geçen hafta tamamladı. 24 Haziran 2018’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler nedeniyle 17 Mayıs itibarıyla tatile giren TBMM, geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni ya-salaştırdı. Düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde bulunan taşınmazların, enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilecek, işletmelere taşınmazlarıyla sınırlı olmak üzere bir kereye mahsus YÎ-ÜFE değerindeki artış oranı ile yeniden değerleme fırsatı verilecek. Mükellefler, defter değeri ile yeni oluşan değer arasındaki bedel üzerinden yüzde 5 vergi ödeyerek, işletmelerinin aktiflerini bugünkü değerine getirebilecek.

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan teklife göre tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerleyebilecek. (Konuyla ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi köşe yazarımız Talha Apak’ın yazısında bulabilirsiniz.)

Bu arada düzenleme ile hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına dahil edilebilecek bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ilişkin Bakanlar Kurulu’na verilen yetki genişletildi.

YETKİSİ OLMAYANA YAPTIRIM

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da değişiklikler getiren düzenlemeye göre, şu anda piyasada yetkisi olmadığı halde döviz alıp satan kuyumculara ve turistik yörelerde sezonluk olarak döviz alım satımı yapmak için açılan şirketlere yaptırım geliyor. Buna göre, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a dayanılarak çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler ile diğer genel ve düzenleyici işlemler uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar, 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ

Kanunla, tarımsal desteklemelerden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.

Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, özel sektörün elektrik alacaklarının çiftçinin tarımsal destek ödemelerinden kesilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, bu uygulamanın çiftçiye zarar vereceğini söyledi. Tarımsal Çiftçinin verilen bu tarımsal desteklemelerle ayakta durmaya, üretimini yapmaya çalıştığını kaydeden Demirtaş, bu karardan dönülmesini istedi.

İHLALDE YÜZDE 60 CEZA İNDİRİMİ

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 oranında azaltılacak. Kanuna göre, işletme hakkı verilenler dahil tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası ve para cezası 4 katma indirilecek. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yap işlet devret modeliyle işletilen iki köprü

ve Avrasya Tüncli’nin işletmecilerinin bu zamana kadar altyapı eksikliğinden dolayı çok ceza kestiklerini belirterek, bu cezaların tamamının silinmesi gerektiğini söyledi.

ORMAN KÖYLÜSÜNE FIRSAT

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu kapsamında, hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi ile kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içerisinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikisini vadesinde ödeyemeyenlerin ödeme süresi 30 Kasım 2018’a kadar uzatıldı. Buna göre doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihale ivedi olarak yapılması koşulu, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özerklik arz eden veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması şeklinde değiştirildi.

İşyeri satışında KDV indirimi

Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından bina veya bağımsız bölüm şeklinde olan işyeri teslimlerinde uygulanan KDV oranı da 31 Ekim’e kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Karar ile 5.4 milyon aracı ilgilendiren, 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılacak araçlar için getirilen 10 bin TL’ye kadar ÖTV teşvikinin detayları belirlendi. Ayrıca çatısına kurulu gücü 10 kilovata kadar güneş enerjisi paneli koyan ve bu yolla ürettiği enerjiyi satanlardan hiç vergi alınmamasına yönelik düzenlemeye de gidildi.

Hükümet geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan diğer bir Bakanlar Kurulu kararıyla ise artan akaryakıt ve LPG fiyatlarına özel Tüketim Vergisi [ÖTV] freni getirmişti.

Karara göre önümüzdeki dönemde döviz kuru ve petrol fiyatları artsa dahi benzin, motorin ve LPG fiyatları artmayacak. Benzin, motorin, LPG’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış tutarlarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda, bu malların tabi olduğu ÖTV, artış tutarı kadar azaltılacak. Akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı azalış durumunda ise ÖTV tutarları, 17 Mayıs’taki ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

“Üretim maliyetleri düşürülmeli”

Başta yeniden yapılandırmalar olmak üzere yapılan bu düzenlemeleri destekliyoruz. Ancak yeniden yapılandırmalar yapılırken gününde ödeme yapanlar da taltif edilmeli. Ülke olarak hayat standardımız yükseldi.

Bunu devam ettirebilmek için tüketim toplumu olmaktan çıkıp üretim toplumu olmamız gerekiyor. Ya üreterek var olacağız ya da tüketerek yok olacağız. Bunun için üretim maliyetleri düşürülmeli. Tasarrufu elden bırakmayacağız. 24 Haziran’dan sonra inşallah tasarruf bakanlığı kurulur.

Mustafa UYSAL / Vergi Konseyi Eski Başkanı
“Vergi yükleri hafifleyecek”

En son enflasyon düzeltmesinin yapıldığı 2004 yılını baz aldığımızda, bilançolarda yer alan gayrimenkullerde üç katı civarında bir değer artışı söz konusu oldu. Haliyle bu durum gayrimenkullerin bilançolarda gerçek değerini yansıtmaması sonucunu doğurdu. Yapılan düzenleme ile bu gayrimenkullerin üzerinde zaman içinde oluşan enflasyon etkisinin kaldırılması hedefleniyor.

Bu uygulama ile şirketlerin teknik iflas durumları ile karşı karşıya kalmaları riskinin önüne geçilmiş olması yanında, aynı zamanda gayrimenkullerin satılması halindeki vergi yükleri de hafifletilmiş olacak. Bu düzenlemede asıl etki, uzun vadeli olarak yapılacak bir değerlemede, şirketlerin bilançolarını güçlü kılınmasını sağlamak olacak.

Prof. Dr. Kerem ALKİN / İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Aktifleri bugünkü değerine kavuşur”

Mükelleflere bir defaya mahsus gayrimenkulleriyle sınırlı bir enflasyon değerlenmesi yapma imkanı getiriliyor. Şirketlerin bilançolarının daha iyi bir noktaya gelmesi, işletme aktiflerinin bugünkü değerine kavuşması açısından önemli bir adım. Gerek Türkiye’deki bankacılık sektöründeki teminatlarının daha anlamlı bir yere kavuşması gerekse Türkiye ekonomisindeki varlıkların daha gerçekçi bir değere ulaşması açısından önemli.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu