Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Mini istihdam paketi

TAMAMLAYICI emeklilik sistemini de içeren kapsamlı istihdam paketi taraflar arasında uzlaşma sağlanması için sonbahara kalırken, salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan mini torba paket öncelikli olarak gündeme alındı. Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanan mini istihdam paketine  göre, Cumhurbaşkanına, salgın döneminde istihdamı korumak amacıyla getirilen işten .çıkarma yasağı ve beraberinde ücretsiz izne çıkarılana nakdi ücret desteğinin süresini ihtiyaç duyulması halinde her defasında en fazla üçer ay süreyle 30 Haziran 2021’ye kadar uzatılabilirle yetkisi verilecek. Teklifin aynen yasalaşması durumunda belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih engelinin (işten çıkarma yasağı) istisnaları arasına eklenecek.

SEKTÖREL BAZLI OLACAK

Kanun teklifiyle, bazı sektörlerde normalleşmenin farklılık arz etmesi nedeniyle kısa çalışma uygulamasının devamı “sektörel bazlı” hale getirilecek. Cumhurbaşkanına 31 Aralık 2020’ye kadar bu konuda yetki verilecek.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yararlananlar, çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine döndüklerinde, 31 Aralık 2020’yi geçmemek üzere üç ay süreyle işverene prim desteği verilecek. Destek işsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Cumhurbaşkanı üç aylık prim desteği süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Bu düzenlemenin kapsamına yaklaşık 5.3 milyon kişinin girmesi, maliyetinin aylık 4 milyar TL, üç aylık 12 milyar TL olacağı ifade ediliyor. Üç aylık maliyetin 5-7 milyar TL arasında olacağını ifade edenler de var.

SOMA MADENCİLERİNE TAZMİNAT

Teklife göre 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinin, 1 Temmuz 202Ü’dc yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma yükümlülüğü 31 Aralık 2023 tarihine kadar ertelenecek. Teklifle Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında, Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatlarını alamayanlara, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iki ay içinde müracaat etmeleri sonrasında tazminatları, altı ay içinde Türkiye Kömür İşletmelerince ödenecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 830 maden işçisi yararlanacak. 13.3 milyon TL’lik faizliyle birlikte kıdem tazminatının toplam tutarı yaklaşık 27.8 milyon TL’lik bir tutara tekabül ediyor.

Gürsel BARAN / Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı
“Önemli ve tamamlayıcı bir adım”

İstihdama ilişkin hazırlanan kanun teklifi salgınla mücadele sürecinde önemli ve tamamlayıcı bir adım. Hayata geçirilen kısa çalışma, işçinin işe devamını sağlarken işvereni mali anlamda destekleyen önemli bir uygulama idi. Birçok işveren bu olanaktan faydalandı. Teklifteki normal çalışmaya dönenlere verilecek prim desteği ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin ertelenmesi de işverenlerimiz için olumlu bir gelişme olacaktır.

Nurettin ÖZDEBİR / Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı
“Destek bir yıla kadar uzatılabilmek”

Meclis’teki istihdam paketi ile iş sağlığı ve iş güvenliği istihdamını zorunlu kılan uygulamanın ötelenmesi, bu dönemde firmalarımıza ilave maliyetin önüne geçmesi yönüyle oldukça yerinde bir karar.

Düzenleme özellikle daralmanın ciddi şekilde yaşandığı imalat sanayi sektörlerini kapsayacak şekilde uygulanmalı. Normal çalışmaya dönen firmalara toplam altı aya kadar verilebilecek sigorta prim desteğinin bir yıla uzatılabilmesine yönelik Cumhurbaşkanına yetki tanınması yerinde alacaktır.

Dr. Ender DEMİR / İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
“İşverenlere 5 milyar TL yardım sağlanacak”

Teklif edilen yasal düzenlemenin temel amacı mevcut işgücü arzı ile işgücü talebini dengelemek ve iş ilişkisinin taraflarını asgari seviyede korumak. Bir yandan prim teşviki ile işverenlere üç ayda yaklaşık 5 milyar TL tutarında yardım sağlanırken, diğer yandan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve fesih yasağı ile işçinin işinden olması, dolasıyla işsizliğin artması engellenmeye çalışılıyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu