Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Mali affın sunduğu fırsatları kaçırmayın!..

Beklenen kapsamlı mali af paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çok sayıda avantajı ve ince ayrıntısı olan düzenlemeden yararlanacak olanlar başvuru süresini geçirmemeli…

VERGİ barışı adı altında bugüne kadar çok sayıda düzenleme yapıldı. Ancak, bu defa getirilen düzenlemenin hem çok kapsamlı hem de ince ayrıntıları olduğu görülüyor. Bu defa getirilen düzenleme “vergi barışı” yerine vergi barışı, varlık barışı ve imar barışını da içine alan çok kapsamlı “mali af” olarak adlandırılıyor.

AFFIN KAPSAMI

“Yürürlük maddesiyle birlikte 28 maddeden oluşan, 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin önemli satır başlan şöyle…

1. Vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılması:

31/3/2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve birikmiş her türlü vergiler, belediye emlak vergileri, sigorta prim borçları, gümrük vergileri ve harçların gecikme faizi kaldırılarak yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-OFE) oranında bir maliyetin ana paraya ilavesiyle 36 aya kadar 18 eşit taksitle yeniden yapılandırılması sağlanıyor. (Son başvuru 31/7/2018)

2. Matrah ve vergi artırımı:

Mükellefler, beyan etmiş bulundukları geçmiş beş yıllık gelir/kurumlar ve katma değer vergisi matrahlarını kanunda belirtilen oran veya miktarlarda artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. (Son başvuru 31/8/2018)

3. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi:

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan genel orana tabi emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar için bedeli üzerinden yüzde 10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların ise, bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekir. (Son başvuru 31/8/2018)

4. Yurtdışı ve yurtiçi varlık barışı:

Yurtdışmda bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını kapsıyor. Gerçek veya tüzel kişiler, yurtdışmda bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi gerekiyor. Yurtiçinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altm, döviz, menkul kıymet, taşınmazları ve diğer sermaye piyasası araçlarım vergi dairelerine beyan etmeleri gerekiyor. Yararlanmak isteyenlerin, beyanda bulundukları varlıkları üzerinden yüzde 2 oranında bir vergi ödemesi gerekiyor. Varlıklar 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilirse üzerinden hiçbir vergi alınmayacak. (Son başvuru 30/11/2018)

5. İmar barışı:

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulması halinde “yapı kayıt belgesi” verilecek. Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden meskenlerde yüzde 3, işyerlerinde yüzde 5 oranında bedel ödeyenler bu haktan yaralanabiliyor. (Son başvuru 31/10/2018)

AVANTAJLARI

• Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara indirimli ve taksitli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

• Dava aşamasında olan veya dava açılmış vergi ihtilafların indirimli olarak sulh yoluyla sonlandırılması sağlanıyor.

• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler sonlandırılıyor ve varsa borçlar indirimli olarak yapılandırılıyor.

• Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi hakkı tanınıyor.

• Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere geçmiş dönem olası risklerini ortadan kaldıracak şekilde matrah artırımda bulundukları yıllar ve vergi türleri itibariyle incelemelerden kurtulmaları gibi ayrıcalıklar tanınıyor.

• İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı getirilerek kayıtların fiili duruma getirilmesine imkan sağlanıyor.

• Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

• Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ile iskan ve ruhsat sorunlarının çözümü imkanı tanınıyor.

Çok sayıda avantajı ve ince ayrıntısı olan düzenlemeden yararlanacakların, başvuru süresini kaçırmamaları gerekiyor…

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu