Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kredi sorunu olanlara alternatif çözüm (KGF)

KGF, işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başararak, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olarak, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere kefil ve destek oluyor…

KREDİ Garanti Fonu (KGF) bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak teminat yetersizliği içinde olan KOBI niteliğine haiz firmalara, bankalara karşı kredinin belli bir oranında kefalet vererek krediye erişmelerinde destek olmakta. Kredi Garainti Fonu A.Ş. küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bankalardan kredi temin etmelerini sağlamak amacıyla kefalet hizmeti vermekte, ancak kendisi kredi kullandırmamaktadır.

kgf

KİMLER NASIL YARARLANIR?

KGF’ye başvurabilmek için belirli bir sektörde faaliyet göstermek şartı bulunmamakta.

Her sektörden gerçek ve tüzel kişi-işletmeler başvuru yapabilmekte. Ancak,

■ İflas ve tasfiye sürecinde olanlar,

■ Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibata alınanlar,

■ Finans kurumlan (bankalar, vb.) tarafından haklarında takibat bulunanlar başvuramazlar.

Başvuru sahibi kredi almak istediği bankaya KGF kefaletinden yararlanmak istediğini belirtir ve banka tarafından hazırlanacak olan dosyanın KGF’ye gönderilmesi için muvaffakiyet verir. Banka, kredi talebini uygun bulduğu takdirde talebi KGF’ye iletir. KGF de, kefalet talebini inceler ve değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu olması halinde bankaya kredi geri ödeme taahhüdünde bulunarak KOBİ’ye kefil olur.

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİR?

KGF, bireysel krediler hariç olmak üzere işletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verirken, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmuyor. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

KGF’nin destek olduğu başlıca sektör ve kredi türleri şöyle sıralanabilir;

■ Yeni îş Kurma,

■ Mevcut Tesisin Genişletilmesi,

■ Hammadde Temini,

■ Yeni Teknoloji Kullanımı

■ Yeni İş Yerine Taşınma

■ Nakit Sıkıntısını Giderme

■ İhracatın Finansmanı

■ İthalatın Finansmanı

■ Teminat Mektubu Amaçlı Krediler

■ Finansal Kiralama

Ancak, eski borçların ve kredilerin ödenmesi amacıyla kullanılacak krediler için KGF garanti/kefalet vermemektedir.

KGF, kuruluş amacı doğrultusunda kar amacı gütmeyen ve ortaklarına kar dağıtmayan bir kuruluş olmakla birlikte, işletme maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, üstlendiği kefalet riskinin karşılığında KOBİ’lerden düşük oran ve tutarda ücret-komisyonu tahsil ediliyor. Öncelikle, kefalet talebinde bulunan firmaların incelenmesi için inceleme ücreti alınıyor.

Bir KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise üst limit 1,5 milyon TL’dir. KGF talep edilen kredinin tamamına kefil olmaz. KGF, Banka ile risk paylaşımı esasına göre kredinin en çok yüzde 80’ine kadar kefil olunuyor.

Genel olarak, kefalet kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin kamusal nitelikli olması nedeniyle, dünyadaki diğer uygulamalarda olduğu gibi ülkemizde de devlet tarafından desteklenmektedir. 1993 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, finansman erişimini kolaylaştırarak Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasında stratejik destek sağlayan KGF, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek hizmetlerinden yaralanamayan birçok KOBİ’ye müteselsil kefil olan kurumsal bir kefalet kuruluşudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu