Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kobi’lere 400 Milyon TL Hibe ve Kredi

KOSGEB, hibe ve kredi başvuru koşullarım kolaylaştırdı, tik kez lojistik ve uzman eleman desteği vermeye hazırlanan kurum, KOBİ’leri global pazarlara açacak çalışmalar başlattı. Yenilenen, bütçesi artırılan hibe ya da faizsiz kredi desteklerine başvurular 15 Haziran’da başlayacak. Merak edilen tüm konuları KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e sorduk…


YENİ iş kurana 30 bin TL hibe, 70 bin TL faizsiz kredi, her işletmeye 20 bin TL personel gideri desteği, web-mobil dahil reklam ve tanıtım için 15 bin TL, enerji verimliliğine 50 bin TL, Ar-Ge ve inovasyona 300 bin TL, makine ve teçhizat alımına 500 bin TL, işletme geliştirme projelerine 150 bin TL… Bunlar KOSGEB desteklerinden sadece birkaçı. KOBİ ya da girişimci adayı iseniz, yenilenen KOSGEB programları kapsamında faizsiz kredi ya da hibe destekleri almanız mümkün. Peki, bu ve benzeri destek programlarından yararlanmak istiyorsanız nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Başvurular nereye yapılacak? Kimler hangi programdan nasıl yararlanabilir? Bir dönem içinde en fazla kaç programdan yararlanma şansınız var? İşte KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in ağzından yanıtlar…

kobi kredi

MARKALAŞMA VE KURUMSALLAŞMAYA DESTEK

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “2015 yılı bütçemiz 580 milyon TL. Bunun 400 milyon TL’si hibe ya da kredi olarak işletmelere kullandırılacak. Geri kalan kısım ise kurum ve personel giderleri için kullanılıyor” diyor. KOSGEB, son 25 yılda 215 bin işletmeye 11.86 milyar TL kredi kullandırmış. 17 bin girişimciye 267 milyon TL destek sağlanmış. Sadece son dört yılda 277 bin girişimciye eğitim verilmiş.

Kurumun gündeminde şu sıralar ihracat ve markalaşma oldukça önemli bir yer tutuyor. Biçer, KOBİ’lerin ihracat, markalaşma ve kurumsallaşma konularında güçlenmelerine katkı sağlayacaklarını söylüyor. Bu doğrultuda firmaların dış pazarlara açılmaları konusunda cesaretlendirecek teşvikler geliyor. KOSGEB bunun için “lojistik” ve “uzman desteği” programları başlattı. Biçer, “Yeni teknolojilerde uzmanlaşmak ve inovasyon ile KO-Bt’lerin büyüme ve gelişmelerinin önündeki engelleri aşabileceklerine inanıyoruz” diyor.

KOSGEB’deki yenilikler sadece destek programlarını yenileyip bütçelerini artırmakla sınırlı değil. Örneğin, hedef ülke pazarları belirleyerek ilk etapta Güney Kore ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Marmara Bölgesi’nden 30 firma tespit edildi. Bu firmalar ticari işbirliği kurmaları için Güney Kore’ye gönderilecek. Benzer çalışmalar ABD, Rusya, Afrika ve Uzakdoğu ülkeleri içinde yapılacak. Ayrıca bu ülkeler için farklı projeler de gündeme alınacak.

İLK ADIM İNTERNETTEN BAŞVURU

Biçer, KOSGEB desteklerinin eğitim, hizmet ve sağlık sektörleri hariç bütün sektörler için geçerli olduğuna dikkat çekiyor. Bir işletme aynı dönemde en fazla üç program için başvuru yapabiliyor. KOSGEB destek programlarından yararlanmak isteyen işletmelerin (Yeni Girişimci Desteği Programı hariç) öncelikle Kos-geb.gov.tr adresinden veri tabanına kayıt olmaları gerekiyor. Bu aşama oldukça kolay. Bunun için siteye giriş yapıp E-KOBİ diyalog kutusunu takip etmeniz ve çevrimiçi işlem merkezinden, ilk kayıt linkini tıklayıp işletmenizin kaydını yapmanız yeterli. İkinci adımda KOBİ beyannamesi doldurmanız gerekiyor. Bu işletmenizin KOBİ vasfını taşıyıp taşımadığının tespiti için gerekli. KOSGEB’in KOBİ tanımına göre çalışan sayınızın 1-250 kişi arasında olması gerekiyor. Ayrıca yıllık cironuz en fazla 40 milyon TL olmalı. KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeniz için “KOBÎ Beyannamesi” formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB birimine teslim etmeniz yeterli. KOSGEB, desteklerinin ücretsiz ve aracısız olarak verildiğine dikkat çeken Biçer, “Bazı şahıslar firmaları arayarak KOS-GEB desteklerini belirli bir komisyon karşılığında çıkaracaklarım söylüyorlar. İşletmelerimiz bu tarz yaklaşımlara itibar etmesinler. Zira biz KOBİ ve girişimcilere hiçbir ücret talep etmeden hizmet veriyoruz” diyor.

DESTEKLER ARTIRILDI

KOSGEB’in destek programlan şu şekilde sıralanıyor: Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, KOBI Proje Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, Ar-Ge, tno-vasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği Güçbirliği Destek Programı ve Tematik Proje Destek Programı.

Bu programlar içinde orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarmı kapsayan destek üst limiti 1 milyon TL’den 1 milyon 500 bin TL’ye çıkarıldı. Fuar destekleri metrekare başına yüzde 25 oranında artırıldı. Buna göre yurtiçi uluslararası ihtisas fuarları için işletmelere metrekare başına 150 TL destek verilecek. Yurtiçi uluslararası ihtisas fuarlarında makine, mobüya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında, işletme başına azami destek alanı KOSGEB tarafından 100 metrekareye kadar artırılabilecek. Kadın girişimci, gazi, 1. derecede şehit yakını veya engelli ise yaptığı harcamalar 1. ve 2. bölgelerde yüzde 80, 3., 4., 5., 6. bölgelerde yüzde 90’ı geri ödemesiz olarak desteklenecek.

Ar-Ge Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen Ar-Ge Inovasyon Destek Programı’nda hizmet alımı giderleri yüzde 50 oranında, kira destekleri ise yüzde 100 artırıldı. Ayrıca personel gideri destekleri yüzde 50 oranlarında artırıldı.

Ar-Ge Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen Endüstriyel Uygulama Programında makine giderleri desteği 200 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkarıldı. Aynı programın personel giderinde ise destekler yüzde 120’ye varan oranlarda artırıldı.

Tanıtım Desteği üst limiti 10 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarıldı. Enerji Verimliliği Desteği 30 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik finalistleri, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı Iş Gezisi Programı’ndan bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın yüzde 100 oranında desteklenecek. Gönüllü Uzmanlık Desteğinin her bir uzmanlık hizmeti için üst limiti 2 bin TL’ye, toplam destek üst limiti ise 10 bin TL’ye çıkarıldı. Lojistik Desteğinin her bir uluslararası ticaret için üst limiti 4 bin TL’ye, toplam destek üst limiti ise 20 bin TL’ye çıkarıldı.

GENEL DESTEK PROGRAMI

Genel Destek Programı ile proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler hibe ya da kredi yoluyla destekleniyor. KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal ve hizmet üretmelerinin sağlanması hedefleniyor. Program, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerini destekliyor. KOBİ’lerin yurtiçi ve dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu program kapsamında desteklenecek alanlar şu şekilde sıralanıyor: Yurtiçi Fuar Desteği, Yurtdışı İş Gezisi Desteği,

Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Lojistik Desteği. Her bir alan için farklı destek miktarları söz konusu. Örneğin web-mobil tabanlı tanıtım giderleri de dahil Tanıtım Desteği 15 bin TL, Yurtiçi Fuar Desteği 30 bin TL, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20 bin TL, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20 bin TL, Lojistik 20 bin TL, Enerji Verimliliği Desteği 50 bin TL, Eşleştirme 15 bin TL, Danışmanlık 15 bin TL, Yurtdışı İş Gezisi, Bağımsız Denetim, Eğitim, Gönüllü Uzmanlık ve Belgelendirme destekleri ise 10’ar bin TL olarak belirlenmiş.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimcilik Destek Programı ile girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması hedefleniyor. Bu program Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ve İş Planı Ödülü’nden oluşuyor. Programdan girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, İŞGEM’den yararlanabiliyor.


Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmaları olmak üzere toplam 70 saatlik eğitimlerden oluşuyor. Eğitim genel katılıma açık ve ücretsiz. Bu eğitimlere katıldığını belgeleyen ve işletme kuranlara KOSGEB hibe ve kredi veriyor. İşletme kuruluş desteği geri ödemesiz olarak 3 bin TL, kuruluş dönemi makine-teçhizat, ofis donamm ve yazılım desteği olarak geri ödemesiz 15 bin TL veriliyor. Ayrıca yine geri ödemesiz 12 bin TL işletme giderleri desteği var. Geri ödemeli sabit yatırım desteği ise 70 bin TL. Destek oranları ise programa göre yüzde 50-60 arasında değişiyor.

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ PROGRAMI

Bu program ile KOBİ’lerin işbirliği-güç-birliği anlayışında bir araya gelerek “ortak sorunlara ortak çözümler” üretilmesi planlanıyor. Bunun için en az beş işletmenin bir araya gelmesi gerekiyor. Beş işletme bir araya gelirken farklı ortaklık modellerini kullanabilir. Örneğin, proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olabilirler. Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları da mümkün. Bu şekilde KOBI’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözüm bulmakta zorlandıkları birçok sorunun giderilmesi hedefleniyor.

Özetle KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi bekleniyor. İşbirliği-Güçbirliği Programı kapsamında hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik konusunda geliştirilecek projeler desteklenecek. Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım çalışmaları da destek kapsamında. Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap verilmesi amacıyla ortak pazarlama konularına da destek verilecek. Tüm bunların yanı sıra ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar kurulması da destek kapsamında. Ayrıca üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenecek. Işbirliği-Güçbirliği Programı için destek üst limiti 1 milyon TL. Bunun 300 bin TL’si geri ödemesiz, 700 bin TL’si ise geri ödemeli olarak belirlenmiş. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için destek üst limiti ise geri ödemesiz 300 bin, geri ödemeli 1 milyon 200 bin TL olarak belirlenmiş. Destek oranları ise yüzde 50 ile yüzde 60 oranlarında olacak. Proje süresi ise 6-24 ay ile sınırlı.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Eğer işletmenizde üretim, yönetim, organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler-finans ve bilgi yönetimi alanlarında herhangi bir sorun yaşıyorsanız KOBİ Proje Destek Programı tam size göre. Bu program işletmenizde yaşadığınız bir sorunun giderilmesine dönük proje geliştirip bunun maliyetini KOSGEB’ten almanız mümkün.

Proje süresi 6-24 ay ile sınırlı. Destek üst limiti ise 150 bin TL olarak belirlenmiş. KOBİ Proje Destek Programı ile KO-Bl’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

AR-GEVE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA

Ar-Ge ve inovasyon kapsamında geliştireceğiniz projeleriniz için 12-18 ya da 24 ay ile sınırlı olmalı. Ancak 12 aya kadar ek süre verilebiliyor. Bu program ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Teknolojik fikirlere sahip tek-no-girişimciler destekleniyor. KOBl’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara destek veriliyor.

Bu doğrultuda makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği olarak geri ödemesiz 150 bin TL destek veriliyor. Geri ödemeli destek miktarı ise 300 bin TL. Eğer teknoparkta faaliyet gösteriyorsanız size yıllık 30 bin TL kira desteği verilecek. Teknopark dışında faaliyet gösteren işletmeler için verilen kira desteği ise 24 bin TL. Personel gideri desteği 20 bin TL. Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak net ücret üzerinden aylık, lisans mezunlarına bin 500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2 bin TL, doktora mezunlarına 2 bin 500 TL destek sağlanacak. Proje danışmanlık desteği 25 bin TL, eğitim için 10 bin TL destek var. Sınai ve fikri mülkiyet hakları için 20 bin TL destek verilirken proje tanıtımı için 5 bin TL destek verilecek. Yurtiçi-yurtdışı fuar ziyareti, kongre, konferans ya da teknolojik işbirliği ziyaretleri için 15 bin TL destek veriliyor. Destek oranları ise yüzde 75 ile yüzde 100 oranlarında değişiyor.

Endüstriyel uygulama alanlarında geliştirilen projeler 18 ayla sınırlı. Ancak 12 ay ek süre verilebiliyor. Bu kapsamda kira desteği olarak 18 bin TL, personel desteği olarak 150 bin TL, makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri için 150 bin TL geri ödemesiz destek almanız mümkün. Eğer geri ödemeli destek alacaksanız o zaman miktar 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Proje tutarının yüzde 75’ine destek veriliyor.

GİP KOBİ DESTEK PROGRAMI

GİP (Gelişen İşletmeler Piyasası) KOBİ Destek Programı, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere yapacağı hazırlıklara destek veriliyor.

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli olarak (azami iki yıl) 60 bin TL, bağımsız denetim hizmeti bedeli 20 bin TL, SPK Kurul kaydına alma ücreti, Gelişen İşletmeler Piyasası listesine kabul ücreti, merkezi kayıt kuruluşu masrafları için ise 10 bin TL destek veriliyor. Destek oranları ise yüzde 75 ya da yüzde 100 olabiliyor.

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

Tematik Proje Destek Programı’ndan KOBİ’ler ve meslek kuruluşları yararlanabiliyor. Bu program ile KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri için yapılacak çalışmaların maliyetleri KOSGEB tarafından karşılanıyor. Meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan projelerin tutarları karşılanıyor. Destek miktarının üst limiti 150 bin TL. Bu rakam KOBİ ve meslek kuruluşlarına geri ödemesiz olarak KOSGEB tarafından veriliyor. Projelerin bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanmasına dönük olması bekleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanmasına yönelik geliştirilen projeler destek kapsamında. Bu programın destek oranları ise proje teklif çağrısı döneminde belirleniyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu