Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kitle Fonlaması Nedir Ne İşimize Yarayacak?

Kitle fonlaması nedir? Ekim 2019’da Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Girişimlerin yatırım almasını kolaylaştırmayı hedefleyen düzenlemeyle sadece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izni olan kurumlar fon toplamaya aracılık edebilecek ve yatırımcılar bir yıl içerisinde en fazla 20 bin TL yatırım yapabilecek. Gelir düzeyi baz alındığında ise üst sınır 100 bin TL olabilecek. Yönetmeliğe göre girişimler, sermaye ihtiyacını karşılayabilmek için başlangıç aşamasında halktan para toplayabilecek.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması

Bir insan başarılı olacağına inandığı girişime bu şekilde maddi imkanları doğrultusunda yatırım yapabilecek. Örneğin 50 ya da 100 TL’lik yatırım yapmak bile mümkün olabilecek. Tebliğ uyarınca, toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenecek. Sadece katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetleri olan girişimlere kitle fonlaması imkanı verilecek.

Yasal olarak girişimciler ve yatırımcılar, ortak bir internet platformunda buluşacak. Sadece SPK’nın faaliyet izni verdiği ve listesine aldığı platformlar kitle fonlamasma aracılık edebilecek. Aracılık eden platformların kendi bünyelerinde oluşturacakları üçer kişilik yatırım komiteleri tarafından incelenen ve uygun görülen girişimler yatırım alabilecek. Herhangi bir pay karşılığı olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla ödül veya bağış karşılığında fon toplanması faaliyetleri bu tebliğ hükümlerine tabi olmayacak. Kitle fonlama platformlarının bu tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri kurul tarafından listeye alınmalarına bağlı olacak. Platformun, listeye alınabilmesi için belirlenen şartlara uygun olarak kurula başvurması gerekecek.

Fikirler Boşa Gitmeyecek

Paya dayalı Kitle Fonlamasının çıkmasıyla girişimcilerin ve yatırımcıların önünde yepyeni bir yatırım enstrümanı olduğuna işaret eden Kitlesel Fonlama Derneği Başkanı Hulusi Berik, konunun net olarak anlaşılması adına şu örnekleri veriyor:

“Teknolojik bir fikri olup ama sermayesi az olan ya da hiç olmayan girişimciler, ihtiyaçları olan parayı yakın arkadaş ve geniş aileden finanse etmeye çalışırlardı. Bulanlar da bu parayı bir an evvel geri ödeyebilmek için türlü sıkıntıların içine girerlerdi. Bulamayanlar ise zaten o çok sevdikleri fikirlerini hafızalarında uzun siirc taşırlar ve yıllar geçse dc unutamazlardı. Hatta hayata dair yapılan sohbetlerde ‘benim bir fikrim vardı zamanında ama para bulamadım, o zamanlar para bulabilseydim çoktan köşeyi dönmüştüm şimdi, şu yaptı nasıl da zengin oldu’ türünden muhabbete ik birçok kez denk gelmişsinizdir. İşte paya dayalı kitle fonlaması sayesinde girişimciler, yatırım komitesi tarafından onaylanması halinde projelerine kaynak bulabilecekler.”

Beklenti Sonbahara

Sadece girişimciler açısından değil, az bir birikimi olan ve nereye yatırım yapacağını bilemeyen ama bir girişimin heyecanına ortak olmak isteyen kişilerin de girişimcilik ekosistemine yatırım yapabileceğini aktaran Berik, “Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak fikriniz varsa yatırımcılara tek tek gidip randevu almak ve onlara sunum yapmakla uğraşacağınıza, Kitlesel Fonlama Platformları sayesinde, komitenin onayından geçmiş projenizi ilgili platformun internet sayfasına yüklemeniz yeterli olacak.

Bu sayede projeniz yatırımcıların gözü önüne bir seferde gelmiş olacak. Aslında aynı durum Yatırımcılar için de geçerli. Her girişimciyi tek tek dinleyip zaman ayırmaktansa web sitesinden veya cep telefonundan oturduğu yerden istediği zaman platformların sitesine girip projeleri teker teker inceleyip, beğendiğine oturduğu yerden yatırım yapma kolaylığı sağlayacak. İlk kitle fonlama platformlarının yılın ikinci yarısında, sonbaharla beraber kurulmaya başlayacağını tahmin ediyoruz” diyor.

Uçtan Uca Bütünsellik

Tebliğin girişimcilik ekosistemini büyütecek yenilikçi bir adım olduğunu ifade eden Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı Mehmet Buldurgan ise “Aynı ekosistem içerisinde mevzuat açısından iki ayrı kamu kuruluşunun devrede olmasından hareketle, Lisanslı Melek Yatırımcılar ve Akredite Melek Yatırımcı Ağları Hazine Müsteşarlığına bağlı bir yapı oluştururken, Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformları ise SPK’ya bağlı bir yapıda olacaklar. Bu iki kamu kuruluşunun girişimcilik ekosistemini daha güçlü ve daha organize bir şekilde destekleyerek, işbirliği içerisinde sinerji yaratâbilmesi ve uçtan uca bir bütünsellik sağlaması esas olmalıdır.

Bu sebeplerden dolayı Kitle Fonlama Platformlarının Gerçek Kişi Kurucu Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamının 15 Şubat 2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip kişilerden oluşmasında biz büyük fayda görmekteyiz. Daha henüz işin başındayken yönetmelikte yapılacak bu tür sağlam değişikliklerle, Kitle Fonlama işlemleri daha güçlü bir yapıda faaliyetlerine başlayacaktır” diyor.

Toplumu Birleştirerek Güçlendiriyor

Girişimcilik denince akla ilk gelen ülkelerden biri de Estonya. Pekçok girişimci internet üzerinden Estonya’nm e-vatandaşı olarak teknoloji girişim şirketlerini bu ülkede kurabiliyor. Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı Halkla İlişkiler Yöneticisi Katrin Vaga, start up ekosisteminde popüler bir iş modeli haline gelen kitlesel tonlamanın (crowdfunding), ekonomide uyarıcı bir etki yarattığına vurgu yaparak, “Estonya, Avrupa’da kişi başına düşen en yüksek start up sayısına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en canlı ve çeşitlilik içeren start up topluluklarından birine de ev sahipliği yapıyor. Mesela Hooandja (SvringGiver) Estonya merkezli, kitlesel tabanlı bir kitlesel fonlama platformu olup yedi yıldır başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Şimdiye dek konserlerden dans okullarına kadar binden fazla topluluk temelli proje için 100 bini aşkın özel finansörü çekerek milyonlarca Euro fon yaratılmasına yardımcı oldu. Bu kar amacı gütmeyen birçok projenin ve kültürel etkinliğin nasıl finanse edildiğini gösteren mükemmel bir örnek. Kitlesel tabanlı fonlama ayrıca toplumu birleştirerek güçlendirebiliyor, bu anlamda da çok önemli. Türkiye’deki hızla büyüyen ve çeşitlilik içeren start up eko-sistemi, hem topluluk odaklı hem de ticari girişimler için muazzam potansiyel taşıyor. Tabi şunu da belirtmek gerekir, beklenen performans etkileyici ise yaratacağı riskler de büyük olacaktır” diyor.

417 Milyar Dolarlık Pazar

Global kitlesel fonlama pazarı şu anda 417 milyar dolar civarında. Paya dayalı kitlesel fonlama henüz küçük bir pazar fakat sürekli yükselen bir trende sahip. Türkiye’de de girişimcilik ekosisteminin ne kadar canlı olduğunu göz önünde bulundurursak, paya dayalı kitlesel fonlama pazarının orta vadede kayda değer bir yükseliş trendine kavuşacağını söyleyebiliriz, öte yandan, alternatif finans başlığında, borçlanma tipi kitlesel fonlama pazarı da hayli büyük. Dünyada regülatif anlamda bu konuda ön çalışmalar yapılıyor.

Bu alanda yasaların çıkmasıyla beraber, kitlesel fonlama pazarının geometrik bir büyüme yakalayacağı öngörülüyor. Dünyada ödül ve bağış bazlı platformlar konusunda ilk akla gelenler Kickstartcr ve Indiegogo. Bu platformlarda başta teknoloji girişimleri olmak üzere çok başarılı projeler fonlandı ve milyarlarca dolarlık hacim oluştu. Hisse bazlı kitlesel fonlama örnekleri daha kısıtlı olsa da, Seeders ve Wefunder bu konuda öne çıkan isimlerden.

Fonlama Teknolojisi Geliştiriyor

XYZ Teknoloji kitlesel fonlama platformlarına yazılım altyapısı geliştiren bir firma, tki eski finansçı tarafından kurulan şirket, tebliğ uyarınca kurulacak fon platformlarına teknolojik ^altyapı sağlıyor. Bu anlamda Türkiye’nin regülasyona tam uyumlu ilk çözümü.

Firma, blockchain tabanlı kitlesel fonlama platform çözümleri üretiyor. Odaklandığı ikinci alan kripto para borsalarında kara para aklamayı önleyen yazılımlar geliştirmek. Finans sektöründe 15 yılı aşkın tecrübesi olan Emre Çorak ve Boğaziçi Üniversitesi’nde IoT ve blokzincir teknolojileri üzerine doktora çalışmalarına devam eden Kazım Rıfat Özyılmaz tarafından kurulan girişimin Crowdchain ve Chaintrace olmak üzere iki çözümü bulunuyor.

Finansmana erişimi kısıtlı olan ya da hiç olmayan girişimcilerin kalabalık kitlelerce fonlanmasına bir platform üzerinden olanak sağlayan Crowdchain, Türkiye’nin regülasyona tam uyumlu ilk çözümü olarak da öne çıkıyor. Başta finansal kurumlar ve bankalar olmak üzere bir kitlesel fonlama platformuna sahip olmak isteyenlerin hemen alıp kullanabilecekleri bir teknoloji. Yani bir tür platform altyapısı ve teknoloji sağlayıcısı olarak konumlanıyor.

Kurucu ortak Emre Çorak, “Dijitalleşen ve blockzincir altyapısı ile evrilen finans dünyasında, dijital-leştirilen hisselerin alınıp satılabileceği kitlesel bir fonlama platformu yazmaya karar verdik. Biz platformu yazmaya başladığımızda Türkiye’de bu konu farklı mecralarda konuşuluyordu fakat bir tebliğ taslağı yoktu. Tamamen yurtdışı, başta İsviçre olmak üzere bu regülasyonlara yakın pazarları hedefledik.

Ürün geliştirme safhasındayken Türkiye’de de tebliğ taslağı yayınlanınca rotamızı Türkiye pazarı için regülasyona tam uyumlu bir platform hazırlamaya çevirdik” diyor. Geliştirdikleri kitlesel fonlama platform yazılımının, Türkiye’de regülasyona tam uyumlu, uçtan uca hazır ilk çözüm olduğunu belirten Çorak, Türkiye’de regülasyonu henüz bulunmayan farklı hisse dijitalleştirme çözümleri üzerine de çalıştıklarını ifade ediyor.

“İmece Yöntemine Benziyor”

Paya dayalı kitlesel fonlamanın öncelikle girişimcilik ekosistemi-nin gelişmesi, iyi bir fikri ya da projesi olan teknoloji veya üretim alanında faaliyet gösteren firmaların finansmana maliyetsiz erişimi gibi başlıklarda topluma büyük fayda sağlayacağına inandıklarını aktaran Çorak, sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle özetliyor:

“Bu tür platformlar aracılığıyla bireysel yatırımcı olarak inandığınız bir projeye istediğiniz limitler dahilinde son derece kolay bir şekilde ortak olabiliyorsunuz. İnandığınız girişime 100 TL bile yatırabilirsiniz. Sistem toplumumuzda asırlardır var olan imece kültürüne çok benzer. Şahsi girişimciler şirket kurmadan önce de kurduktan sonra da kitlesel fonlamaya başvurabiliyor.

Tebliğ kapsamında fonlama başarılı şekilde sonuçlandığında, belirlenen süre dahilinde şirket kurulması talep ediliyor. Onun haricinde yasal olarak şahsi katılımınız için bir engel yok. Girişim ya da fikrinizin teknoloji ve üretim üzerine kurgulanması gerekiyor, bu alanın dışındaki girişimlere Türkiye’deki tebliğ uyarınca henüz izin verilmiyor.

Tebliğde art niyetli, olası kötü senaryoların önüne geçmek için bir hayli önlem alınmış. Öncelikle platform olabilme şartları oldukça ağır ve genel yorumumuz geniş yetkili aracı kurumlar ve bankalar başta olmak üzere bu platformu özenle yönetebilecek, doğru projeleri lanse edebilecek kuramların platform sahibi olacağı yönünde. Ayrıca yatırım 20 bin TL ile sınırlandırılmış, ancak gelir beyanı ile bunu yükseltmeniz mümkün. Bu da niteliksiz yatırımcıların büyük çapta zarar görmesini önleyecek.”

Önceliği İhracat

Geliştirdikleri platform teknolojisini, dağıtılan hisselerin akıllı kontratlarla dijitalleştirilerek aracısız, maliyetsiz ve çok daha hızlı biçimde alınıp satılabileceği, yani likiditeye ve birçok farklı pazara çok daha kolay ulaşılabileceği alanda kullanmak üzere kurguladıklarını da vurgulayan Çorak, öncelikli olarak ihracat odaklı olduklarını ifade ediyor.

Türkiye’de hisse bazlı kitlesel fonla-manın yasalaşması ile aslında henüz yatırıma yönlendirilmemiş, iyi bir fikre ya da projeye yatırım yapmak isteyen, aynı zamanda yatırım yapma sürecinin uzun prosedürleri ile uğraşmaktan da imtina eden kitlenin harekete geçeceğine inandığını da aktaran Çorak, “Başarılı sonuçlanan birkaç projenin sektörde çarpan etkisi ile hızlı büyümeye sebep olacağını öngörüyoruz” diyor.

XYZ Teknoloji’nin kitlesel fonlama çözümü haricinde bir de kripto para borsalarında kara para aklamayı önleyici AML/KYC (anti money laundering) adında bir çözümü bulunuyor. Kripto paralar üzerinden terör finansmanı sağlanması gibi konulara odaklanan çözüm, kripto para borsalarında güvenli bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ürün ile Bahreyn Merkez Bankası kabulü alan, Körfez bölgesinde regülasyon uyumlu ilk Türk firması olduklarını belirten Çorak, “Crypto AML ürünümüz Bahreyn Merkez Bankası ile yapacağımız düzenlemelerle bölgedeki tek onaylı Crypto AML ürünü

Fonbulucu İlk Platform Oldu

SPK’ndan faaliyet izni almak için ilk platform başvuru yaptı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, e-Devlet ve Takasbank ile yazılım entegrasyonunu başarı ile gerçekleştiren Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (Fonbulucu.com) ülkemizde bu alanda bir ilki gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli izin başvurusunu Ağustos 2020’de yaptı. Herkesin kolayca yatırımcı olabileceği bu sistem sayesinde girişimciler de daha kolay ve daha hızlı bir şekilde faizsiz finansmana ulaşabilecek.

Birikimlerini değerlendirirken sistem içerisinde bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank ile daha güvenli işlem yapabilecekler. Paya dayalı kitle fonlama sistemi ile girişimcilerin, KOBİ’lerin, AR-Ge ve înovasyon çalışmaları yapanların finansmana erişmede, bankalar, melek yatırımcılar ve kurumsal yatırımcıların yanında bu alternatifi de benimsemeleri bekleniyor. Sistemin hızlı ve kolay oluşu, teminatsız ve maliyetin çok daha düşük oluşu, banka kredilerine alternatif olarak bir borçlanma içermediğinden faizsiz oluşu avantajlar arasında.

Küçük yatırımcıyı korumak amaçlı olarak sistemde mevzuat gereği her Türk vatandaşı için en fazla 20 bin TL’lik limit tanımlandı. Bu limiti artırmak isteyenler üye oldukları platforma online gelir beyanı yaparak 100 bin TL’yc kadar limit artırımı yapabilecek. Nitelikli (profesyonel) yatırımcılar için herhangi bir yatırım limiti bulunmuyor. Türkiye’deki ilk paya dayalı kitle fonlama platformu olan Fonbulucu.com Kitle Fonlama Platformu’nun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, girişimci ekosistemine en büyük katkının girişimcilerin finansmana erişmelerini ucuzlatacak ve kolaylaştıracak katkılar olduğunu ifade ederek şunları aktarıyor:

“1.8 milyar dolara satılan Peak Games gibi milyar dolarlık girişimleri ülkemizde daha fazla görmek istiyorsak girişimcilerin finansmana kolay, hızlı, düşük maliyetli ve teminatsız erişimlerinin çok önemli olduğunu anlamalıyız. Dileyen herkesin 1 TL ile bile yatırımcı olmasını hedefliyoruz.”

Girişimciler için toplanan fonların Takasbank’ta bloke edileceğini ve kampanyanın gereken fonu toplamada başarısız olması durumunda yatırımcılara kesinti olmadan ödemelerinin iade edileceğini söyleyen Yıldız, “Girişimcilerin paylarının bir bölümünü halka arz edip, gereken fonu zamanında toplayarak başarılı olması durumunda ise yatırımcıların paylan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıt altına alınırken, girişimci yasal bir zorunluluk olarak altı ayda bir bağımsız denetim raporu hazırlatarak yatırımcıları haberdar edecek.

Girişimciler 2019’da kitle fonlaması ile 34 milyar dolar topladı. Bu tutarın 2.5 milyar doları paya dayalı kitle fonlama kampanyaları ile elde edildi. Bu oran sistemin ekosistem için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diyor.

Kitlesel fonlama nedir?

Kitlesel fonlama, sermayeye ihtiyacı olan girişimcinin halk tarafından fonlanmasıdır. Normalde girişimciler melek yatırımcılardan veya bankalardan kredi alarak fon bulabiliyor. Şirketleşmişse halka arz yöntemiyle kitlesel kaynak toplayabiliyor. Türkiye’de KOSGEB ve TÜBİTAK da girişimcilere fon sağlayabiliyor. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ile halkın da başarılı olacağına inandığı katma değer yaratabilecek teknolojik girişim ve fikirlere kendi maddi imkanlarına göre yatırım yapması mümkün hale geldi.

Böylelikle, fona ulaşmakta zorlanan girişimciyi desteklemek ve küçük yatırımcıyı teşvik etmek kolaylaşırken, katma değer sağlayacak yenilikçi fikirlerin de önü açılmış oldu. SPK’nın yayınladığı tebliğe göre, SPK fon dağıtım süreci kontrol edebilecek. Aracılık edecek Kitle Fonlaması Platformları, 1 milyon TL minimum sermaye ile kurulmuş ve SPK tarafından listeye alınmış anonim şirket niteliğinde kuruluşlar olarak belirtiliyor.

Kitle fonlaması nedir
Kitle fonlaması nedir

Gülsüm ÇIRACI / Startupfon Kurucu Ortağı
“Büyükşehirler dışında da yatırımcı sayısı artacak”

Paya dayalı kitle fonlaması aslında girişimciler için yeni bir finansman kanalı diyebiliriz. Bugüne kadar girişimciler yatırım ihtiyaçları için ya girişim sermayesi fonlarına ya da melek yatırımcı ağları vasıtası ile yatırım alabilmekteydi. Paya dayalı kitle fonlaması sistemi hem farklı bir yatırım kanalı olacak hem de tamamlayıcı bir finansman aracı olacaktır. Kitle fonlamasının start up ekosisteminde özellikle yatırımcılığın tabana yayılması konusunda büyük etkisi olacağına inanıyorum.

Bugüne kadar melek yatırımcılığı ya da fon yatırımcılığı çok az kişiye hizmet verebilen yapılardı, kitle fonlaması ile daha fazla insanın yatırımcı olmasını sağlarken büyükşehirler dışında da yatırımcı sayısının artmasını sağlayacaktır. Tabi burada önemli olan kitlenin platformlar vasıtası ile yatırım yaparken start up yatırımcılığının riskleri konusunda bilgilendirilmiş olmaları, sistemin devamı için elzem olacaktır.

Ali Rıza BABAOĞLAN / Grow in EMEA Kurucu Ortağı
“Küçük yatırımcıyı teşvik edecek”

Bilişim ve Teknoloji sektörü ilerledikçe bu alanda oldukça önemli şirketler ortaya çıkıyor. Bu şirketlerin çıkış sürecinde gerek duyduğu desteği de bankalar kadar bireysel yatırımcılar da sunuyor. Özellikle bu alana girmeye çekinen küçük yatırımcıları mevcut yasal dayanaklarla hem teşvik etmek, hem de sağladıkları desteklere karşılık riski azaltmak adına bu düzenleme oldukça önemli bir işlev görecek.

Vatandaşlara beğendiği projelere sadece ufak meblağlarla destek olarak katkı sunmanın yanı sıra yüzde 1, yüzde 0.5 gibi hisselerini alma imkanı verecek.Yatırım arayan girişimcilere birçok küçük yatırımcıdan pay karşılığı yatırım alma imkanı sağlayacağı için oldukça olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Daha fazla fonun girişimcilerle buluşmasına ve daha farklı kişilerin bu alanda yatırım yapmaya başlamasında etkili olacaktır.

Elçin KARATAY / Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği FINTR Regülasyon Çalışma Grubu Başkanı
“Platform testlerine başlanacak”

2019’da yayımlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği’nden sonraki süreçte kitle fonlamasına ilişkin bazı yeni gelişmeler var. Öncelikle emanet yetkilisi olarak görev alacak olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) tarafından, 1617 sayılı Genel Mektup ile 2020 Mart’ta platform testlerine başlanmasının planlandığı duyuruldu. Paya Dayalı Kitle Fonlaması Emanet Yetkilisi Prosedürü yayımlandı.

Takasbank’ın platformlardan talep edeceği ücret ve komisyonlar belirlendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından web entegrasyonu üzerinden mesajlarla işlemlerin sağlanması kapsamında, Kitle Fonlaması Sistemi uygulaması geliştirme çalışmaları tamamlandı. İç kullanıcı testlerine başlandığı duyuruldu. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 35/A maddesinde, 20 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7222 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi ile ilgili değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, “Kurul, kitle fonlama platformları üzerinden yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin; ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapabilir. Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanmaz” değişikliği ile borçlanmaya dayalı kitle fonlaması hükümleri ile çelişkilere sebep olabilecek bankacılık mevzuatındaki borçlanmaya dayalı düzenlemelerin uygulanmayacağı açıklığa kavuşturuldu.

Böylece borca dayalı kitle fonlamasının önündeki bir engel de aşılmış oldu. SPK’nın yakın zamanda borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin bir tebliğ taslağı yayımlayarak konuyu düzenlemesi bekleniyor. Halihazırda SPK’nın internet sitesinde yayımlanmış ve paya dayalı kitle fonlaması faaliyeti sürdürebilmek için listeye alındığı bildirilmiş herhangi bir platform bulunmuyor.

ÜRÜN DİRİER

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu