Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kısıtlaması kalkan vatandaşlar beyannamelerini verebilir

BİLDİĞİNİZ üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

03.04.2020 tarihli, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığının 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel (Tebliğinin uygulamasına yönelik 03.04.2020 tarihli 2020/03 sayılı îç genelgesiyle, sokağa çıkmaları kısıtlı olan, “mücbir sebep” hali kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri de ertelenmişti. İlgili iç genelgeyle, İçişleri Bakanlığınca alman tedbirler kapsamında; 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil), 22/3/2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN GENELGESİ

29 Mayıs 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı’nm son genelgesiyle, koronavirüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Rcccp Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması,

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, -65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtilmiş bulunuyor.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN DUYURUSU

Peki bu durumda, sokağa çıkma kısıtlaması kalkan başta 65 yaş ve üzeri “işyeri sahibi” vatandaşların durumu, uygulanan “mücbir sebep” halini sona mı erdirdi? Diğer bir ifadeyle, sokağa çıkma kısıtlaması kalkan ve vergi mükellefi olup da mükellefiyet görevleri ertelenen vatandaşların 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde vergi beyannamelerini vermeleri ve vergilerini ödemeleri gerekecek mi? 2 Haziran 2020 tarihli GİB’in duyurusu ile kafa karışıklığı giderilerek tartışılan konuya aşağıdaki gibi açıklık getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi ile daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtilmiştir. Buna göre,

• 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

• 24/3/2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca verilen mükelleflerin,

Genel Tebliğde yer alan mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimleri sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği 1/6/2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16/6/2020 günü sonuna kadar verilecek, bu beyanname ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecek.

Gerek 65 yaş ve üstünde olması gerekse kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğ kapsamındaki mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecektir.

Sonuç olarak, başta meslek mensupları olmak üzere, çeşitli nedenlerle sokağa çıkma kısıtlaması kalkan vatandaşlar, vergi ödevlerini yerine getirmeleri konusunda, herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamaları için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yukarıda özetlenen 2 Haziran 2020 tarihli duyurusuna göre hareket etmeliler.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu