Kariyer ve İş İlanları

İş Verimliliğini Artırmak İçin İşleri Oyunlaştıran Uygulama

İşleri ‘oyunlaştıran’ şirketler çoğalıyor

Şirket içi motivasyonu ve iş verimliliğini artıran yeni nesil çalışma modeli ‘gamification’ (oyunlaştırma) uygulamaları, yönetimde öne çıkan bir trend olmaya başladı. Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak uyguladığı bu sistem, oyun geliştirme alanında da yeni bir iş alanı açtı. Oyunlaştırma uygulamalarının 2018’e kadar 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor.


Günümüzde şirketler iş hedeflerine ulaşabilmek amacıyla çalışan motivasyonunu artırmaya büyük önem veriyor. Özellikle Y kuşağının taleplerine cevap vermek ve kurumsal bağlılığı da artırarak iş verimliliğini sağlamak şirketlerde giderek önemli hale geliyor. Bu amaçla işyerlerinde oyun ve sohbet odalarına, spor alanlanna yer veren işletme sayısı her geçen yıl artıyor. Son zamanlarda şirketlerde daha çok öne çıkan bir sistem ise ‘gamifıcation’ (oyunlaştırma) uygulamaları.

Ödül, ceza ve rekabet gibi oyun unsurlarının iş hayatına uyarlanması olarak tanımlanabilecek bu yeni yaklaşım, şirketlerin yeni motivasyon araçlarından biri haline geliyor.

gamification

5 MİLYAR DOLAR OLACAK

Oyunlaştırma sistemlerinin işyerlerindeki kullanımının birkaç yıl içinde çok daha fazla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Gartner Research’e göre 2014’te bin 400’den fazla küresel şirket oyunlaştırma sistemlerini işyerlerinde uygulamaya başladı. Oyunlaştırma pazannın 2013’teki büyüklüğünün yaklaşık 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Şirket içi motivasyonu ve iş verimliliğini artıran yeni nesil çalışma modeli olan oyunlaştırma uygulamalarının, 2018’e kadar ise 5 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Bu beklentiye uyacak şekilde de şirketlerdeki oyunlaştırma uygulamaları artış gösteriyor.

Aynı zamanda bu sistem, yeni bir iş alanını da beraberinde yaratmış oldu.

Oyunlaştırma sistemini şirketlere uygulayan girişimler de ortaya çıkmaya başladı. Şirketler de sunulan bu sistemlerden destek alarak bünyelerinde uyguluyor.

KURUMSAL BAĞLILIĞI ARTIRIYOR

İş dünyasında giderek yaygınlaşan oyunlaştırmanın uygulama ve yaklaşımlarının, çalışan tutum ve davranışlarını yönlendirdiği ifade ediliyor. Xerox’un araştırma şirketi Buck Consultans’ın oyunlaştırma uygulamalarını analiz ettiği raporuna göre, oyunlaştırma uygulamaları çalışanlara yönelik öğrenme, beceri geliştirme, işe alışma, iş verimi artırma gibi konularda şirketlere büyük fayda sağlıyor.


Aberdeen Group araştırma şirketine göre de, şirketler, oyunlaştırma uygula-malan ile çalışan bağlılığını yüzde 48’le-re kadar artırabiliyor ve iş süreçlerini yüzde 36 oranında hızlandınyor. Oyunlaştırma tekniğinin birkaç yıllık geçmişi olmasına rağmen tekniği kullanan şirketlerin çoğu amaçlarına ulaştıklarını vurguluyor.

HACKER’LARLA MÜCADELE!

Oyunlaştırmayı yurtiçinde uygulayanlardan biri Yapı Kredi Bankası. Oyunlaştırma yöntemini ilk olarak Yapı Kredi Bankacılık Akademisi içerisinde uygulayan banka, Yapı Kredi Kent adındaki oyun ile satış ve operasyondaki şube çalışanlarının hizmet ve ürünlerle ilgili bilgi düzeylerini geliştirmeyi amaçladı. Yapı Kredi çalışanları ürün bilgilerini test ederken, birbirleriyle rekabet ederek hediyeler kazandı. 2013 yılında geliştirilen Yapı Kredi Kent 2 oyununu ise çalışanlar şirket veri tabanına saldırmaya teşebbüs eden hackerlan durdurabilmek için oynadı. Böylece güvenlik konusundaki bilgi ve yeteneklerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

Yapı Kredi Bankası yetkilileri, farklı projelere, iş tanımlarına bu yöntemin uygulanmasının, çalışanların görevleri eğlenceli bir şekilde anlamalarına ve yerine getirmelerine olanak tanıdığını söylüyor. Bu yöntemle öğrenme sürecinin kolaylaştığı ve çalışanlann görevlerini içselleştirerek kalıcı bir şekilde öğrenme olanağına kavuştuğu da ifade ediliyor.

Oyunlaştırma uygulamalarına bir örnek de Xerox’un şirketlerin baskı hacimlerini düşürmek ve çevreyi korumak amacıyla geliştirdiği Baskı Farkındalık Yazılımı. Masaüstü aracı olarak kullanılabilen baskı farkındalık yazılımının oyunlaştırma tekniklerini kullanan çalışma sistemi, şirketlerin kendileri için aylık bir baskı sayısı ve enerji tasarrufu hedefi koymasını sağlıyor. Ofisteki her çalışanın baskı işlemlerini bu hedef doğrultusunda baskı türü ve adedi olarak gözlemleyen yazılım, sağladığı aylık geri bildirimler ile kullanıcılara gereksiz baskı işlemlerini gösteriyor. Ayrıca baskı alışkanlıklannı değiştirmelerini sağlayacak ipuçlan da veren yazılım, çalışan-lann baskı hedeflerine en çok ulaşan kişi olmak için motive olmalarına yardımcı oluyor.

YENİ PAZAR OLDU

Bu uygulamaların gerçekleşmesini sağlayan sistemleri geliştiren şirketler için de oyunlaştırma yeni bir pazar oluşturuyor. Enocta Genel Müdürü Tijen Armağan, oryantasyon, ürün satış ve yetkinlik gelişim programlarında daha etkin bir oyunlaşürma altyapısının kurgulanmaya başladığını gördüklerini ifade ediyor. Armağan, “Çalışanların öğrenme motivasyonunu artırmak için özel olarak tasarlanan oyunlaştırma seçeneklerimiz, Enocta Eğitim Platformu (EEP) içinde önemli bir yer tutuyor. Iş ve çözüm ortaklarımızla birlikte yeni oyunlaştırma projelerine imza atıyoruz” diyor.

Enocta, bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe faaliyet gösteren KOBİ çalışanlarının verimliliğini ve üretkenliğini artırmak için, oyun dinamiklerini kullanarak mobil tabanlı, oyunlaştırılmış e-öğrenme projesini hayata geçirdi. Şirket, 10 farklı konuda 20 adet mobil oyun hazırlayarak bu oyunları KOBİ’lere sundu.

Bu sistemin doğru işlemesi için şirket içinde nasıl uygulamalı? Xerox iş analistlerine göre başarılı bir oyunlaştırma uygulamasının odak noktası, çalışanların zaten yapmak istedikleri işleri başarmalarına yardım etmek olmalı. Aynı zamanda çalışanlara farklı aktivite seçenekleri sunmalı ve hangisini seçecekleri konusunda özgür bırakmalı. Amaca ulaşınca oyunun sonlandırılması, bir sonraki amaca veya hedefe kadar oyun uygulamasına ara verilmesi tavsiyesi veren uzmanlar, oyunlaştırmada iyi sonuçlara değil, iyi sonuçlara yol açacak davranışlara ve süreçlere ödül verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Gartner analistleri ise oyunlaştırma sisteminin her işyerine veya topluluğa özgü olarak kurgulanmasına dikkat çekiyor.

Her şirketin kendine has iş yapış şekli ve çalışanları olduğundan her işyeri için ayrı bir oyunlaştırma modeli uygulamak gerekiyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu