Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

İhracat Yapana Yeşil Pasaport

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsur, yatırım ve istihdam artışının ihracatla desteklenmesidir. Böylece bir yandan daha fazla yatırım çekilerek çalışan/istihdam sayısı ve buna bağlı olarak vergi ve sosyal güvenlik gelirlerinde artış olacak, öte yandan ihracatta artışla beraber cari açık azalarak ülkede gelişme ve büyümenin toplumun tüm kesimlerine dağıtılması sağlanmış olacaktır.

İHRACAT faaliyetlerin desteklenmesi mali desteklerin yanında bürokratik süreçlerin azaltılması ve yatırım imkanların iyileştirilmesiyle sağlanır. Bu konuda atılmış en önem adımlardan biri İhracatçı firma yetkililerine sağlanan yeşil pasaport hakkıdır. 2016 yılında yapılan düzenlemeyle belirli oranda yıllık ortalama ihracat değerlerine sahip ihracatçı firma yetkililerine yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) verileceği düzenlenmiştir, ihracatçı firmalara verilecek yeşil pasaport sayısı için öncelikli olarak Ekonomi Bakanlığı’nm resmi istatistik verileri dikkate alınmaktadır. Bu veriler, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne bildirilmekte olup kişisel verilerin korunması gereğince ihracatçı firmalar bu birimlerden bilgi alabileceklerdir. Yıllık ortalama ihracat değerleri her yılın 15 Şubat tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri’ne bildirilmektedir.

Yeşil pasaport sayısı bu şekilde belirlenen yıllık ortalama ihracat değerlerine göre verilmektedir. 2017 yılında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeşil pasaport sayısı aşağıdaki gibi. En az bir yeşil pasaport alma hakkını sağladıktan sonra hangi firma yetkilisinin pasaport alacağı işveren tarafından belirlenecektir. İhracatçı firma, İçişleri ve Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen talep formu ve istenen belgeleri hazırlayarak üyesi olduğu İhracatçı Birliği’ne sunacaktır. İhracatçı Birliği tarafından doğruluğu kontrol edilen form firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği Başkan Yardımcısı tarafından imzalanması sonrasında şahsen Bölge Müdürlüklerinin onayına sunulacaktır. Bölge Müdürlüğü’nce onaylanan form İl Emniyet Müdtirlüğü’ne şahsen başvuru için firma yetkilisine teslim edilecektir. İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir.

Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak seçilecek kişinin Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devlete karşı ve yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkûmiyet almamış olmak zorundadır. Tüm bu şartların sağlanmasıyla birlikte iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir. Hususi damgalı pasaport verilecek kişilerin eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyecektir. Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşmadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

Yıllık ortama ihracat tutarı                            Verilecek yeşil pasaport sayısı

  • 1 milyon ABD Doları-10 Milyon ABD Doları (dahil) arasında                        1
  • 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları (dahil) arasında       2
  • 25 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları (dahil) arasında      3
  • 50 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon ABD Doları (dahil) arasında    4
  • 100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmalar                                                 5

NOT: Son 3 takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak kaydıyla

YRD. DOÇ. DR. RESUL KURT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu