Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Finansal sonuç döneminde hisse senedi yatırımı

16 Şubat Cuma sabahı itibariyle, BIST-TÜM’de yer alan 15 şirketin 2017 kârından kar payı dağıtımına ilişkin teklifleri duyuruldu. Bunların 10 tanesi nakit temettü ödenmesi yönünde teklifte bulundu…

PAYLARI Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2017 12 aylık finansal sonuç açıklama dönemi devam ediyor. 16 Şubat Cuma sabahına kadar yedisi banka olmak üzere payları BIST-lOO’de işlem gören 26 şirketin 12 aylık finansal sonuçlan açıklanmış durumda. Bu şirketlerin finansal sonuçlarına ilişkin genel görünüm özet tablo üzerinden incelenebilir. Şu ana kadar sonuçlan açıklanan şirket sayısı görece az olduğu’için bu tablodaki rakamların yeni sonuçlarla birlikte ciddi değişiklikler gösterebileceği de göz ardı edilmemeli.

Hatırlanacak olursa geçen hafta, 12 aylık finansal sonuçlar açıklanırken öne çıkan konulardan olan temettü odaklı stratejileri ele almıştık. Yıllık finansal sonuçlarını açıklayan şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından 2017 kârından genel kurul onayına sunulacak olan kâr payı dağıtım teklifleri yavaş yavaş duyurulmaya başlandı. 16 Şubat Cuma sabahı itibariyle, BIST-TÜM’de yer alan 15 şirketin 2017 yılı kârından kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurul teklifleri Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulmuş olup; 10 tanesi nakit temettü ödenmesi yönünde teklifte bulundu.

Hem önceki yazıyı tamamlayıcı olması amacı, hem de geçen hafta hisse özelinde yorum vermemiş olmamız nedeniyle, bu şirketler arasından açıklanan rakamlara göre en yüksek beş temettü verimliliğine sahip şirketlere ilişkin hisse yorumlarına yer vereceğiz. 12 Mart’a kadar devam edecek olan 12 aylık finansal sonuç açıklama süreci ve sonrasında açıklanacak yeni kâr payı ödeme teklifleriyle mevcut sıralama önemli ölçüde değişecektir. Ayrıca, açıklanan rakam ve tarihlerin kesin (nihai) olmayıp, Genel Kurullarda görüşülerek karara bağlanacağını ve bankaların BDDK onayına tâbi olduğunu da hatırlatalım.

Şu ana kadar açıklanan tekliflere göre, temettü ödemelerinin büyük çoğunluğunun, genellikle olduğu gibi, mart sonu ve nisan ayında yapılacağı görülüyor. Bundan sonra açıklanacak temettüleri de dikkate alarak, özellikle yüksek temettü verimine sahip şirketlerin kısa-orta vadede piyasadaki stresin arttığı dönemlerde görece daha olumlu performans sergiledikleri gözlenebilir.

AKSİGORTA (AKGRT):

Şirketin 2017 12 aylık net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 oranında artışla 127 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetim kurulu tarafından, hisse başına brüt 36 kuruş temettü ödenmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş olup (Ödeme tarihi: 20.03.2018); bu rakam 15 Şubat 2018 tarihindeki kapanış fiyatına göre yüzde 8.9 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor. Tarihi zirvesini 4.19 TL’ye taşıyan ve son günlerde 4 TL’li seviyelerde tutunma çabasında olan AKGRT hisselerinde, mevcut yükseliş eğilimin korunması açısından 4.12 TL seviyesi üzerinde en azından iki gün üst üste kapanış görülmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda hisse fiyatlarının kısa-orta vadede tarihi zirvesini 4.28 TL ve devamında 4.38 TL seviyelerine taşıması beklenebilir. Bu beklenti doğrultusunda alınabilecek olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak 3.91, 3.86 ve/veya 3.78 TL desteklerinden uygun olanın zarar kes seviyesi olarak takip edilmesi yerinde olacaktır.

TÜRK TRAKTÖR (TTRAK):

Şirketin 2017 12 aylık Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüşle 492 milyon TL’ye gerilerken, net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında azalışla 321 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetim kurulu tarafından, hisse başına brüt 5.62 TL temettü ödenmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiş olup (Ödeme tarihi: 21.03.2018); bu rakam 15 Şubat 2018 tarihindeki kapanış fiyatına göre yüzde 7.2 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor. Yakın dönemde 72 TL’li seviyelerde dip yaptıktan sonra yükseliş eğilimine giren TTRAK hisselerinin 200 günlük üssel hareketli ortalamasına karşılık gelen 77.38 TL üzerinde tutunmayı başarması durumunda kısa orta vadede 79.80-80.00 TL ile 81.00-82.00 TL direnç bölgelerini test etmesi beklenebilir. Bu doğrultuda almatak olası yatırım kararlarında yaklaşık olarak 21 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamaya karşılık gelen 76.70 ve/veya 74.66 TL desteklerinin zarar kes seviyesi olarak takip edilmesi sağlıklı olacaktır.

AKBANK (AKBNK):

Şirketin 2017 12 aylık net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında artışla 6.039 milyon TL olarak gerçekleşti. Yönetim kurulu tarafından, hisse başma brüt 40 kuruş temettü ödenmesinin teklif edilmesine sunulmasına karar verilmiş olup (BDDK onayına tâbi, Ödeme tarihi: 30.03.2018), bu rakam 15 Şubat 2018 tarihindeki kapanış fiyatına göre yüzde 3.8 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor. AKBNK hisselerinin yakın dönemde 10 TL civarında yaptığı dip çalışmasının ardından toparlanma çabasında olduğu görülmekte. Kısa vadeli en önemli direnç konumundaki 10.72 TL’nin aşılması durumunda hissenin kısa-orta vadede 11.00 TL ve tarihi zirve konumundaki 11.20 TL dirençlerini yeniden test etmesi beklenebilir. Bu senaryo dahilinde alınabilecek olası yatırım kararlarında 10.20 ve/veya 10.00 TL desteklerinin zarar kes seviyesi olarak izlenmesi yerinde olacaktır.

TURKCELL (TCELL):

Şirketin201712aylıkFaiz, Amortisman, Vergi ÖncesiKârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 6.187 milyon TL’ye yükselirken; net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artışla 1.979 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetim kurulu tarafından, hisse başma toplam brüt 56 kuruş (18.8 kuruşluk üç eşit taksit hâlinde) temettü ödenmesinin genel kurul onayına sunulmasına karar  verilmiş olup (Ödeme tarihleri: 20.06.2018, 19.09.2018, 19.12.2018), bu rakam 15 Şubat 2018 tarihindeki kapanış fiyatına göre yüzde 3.7 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor. Tarihi zirvesini 17.50 TL’ye taşıyan TCELL hisselerinin bu seviyeden itibaren başlayan düzeltme hareketiyle birlikte 14.92 TL seviyesine kadar gerilediği ve son günlerde 15 TL civarlarında dip çalışması yapmakta olduğu görülmekte . Kısa vadede bir miktar daha aşağı yönlü baskının görülebileceği TCELL hisselerinin yaklaşık olarak 21 günlük üssel ortalama ve grafik üzerinde gösterilen Fibonacci Düzelme yüzde 61.8 seviyesine karşılık gelen 15.40 TL’yi aşması durumunda, kısa-orta vadede, 15.75, 16.15 ve devamında 16.65 TL seviyelerine doğru hareketlenmesi beklenebilir. Bu doğrultuda alınacak olası yatırım kararlarında 14.65 TL ve/veya 14.15 TL desteklerinin zarar kes seviyesi olarak takip edilebilir.

TAT GIDA (TATGD):

Şirketin 2017 yılı 12 aylık Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 63 milyon TL’ye gerilerken; net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında azalışla 61 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket yönetim kurulu tarafından, hisse başına brüt 20 kuruş temettü ödenmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiş olup (Ödeme tarihi: 20.03.2018), bu rakam 15 Şubat 2018 tarihindeki kapanış fiyatına göre yüzde 3.6 oranında temettü verimliliğine işaret etmektedir.

2017 sonlarında 4.5 TL civarlarında yaptığı dip çalışmasının ardından toparlanma eğilimine giren TATGD hisselerinin son günlerde 200 günlük üssel hareketli ortalamasına karşılık gelen 5.68 TL’yi yukarı yönlü test etmekte olduğu görülmekte. Bu seviyenin hacimli bir şekilde kırılması veya en azından üst üste iki gün bu seviye üzerinde kapanış görülmesi durumunda TATGD hisselerinin kısa-orta vadede 5.87, 6.00 ve 6.26 TL dirençlerine doğru hareketlenmesi beklenebilir. Olası yatırım kararlarında, katlanılabilecek azami zarar göz önünde bulundurularak, 50 günlük üssel ortalamaya karşılık gelen 5.37 ve/ veya 5.16 TL desteklerinden uygun görülenin zarar kes seviyesi olarak izlenmesi sağlıklı olacaktır.

EROL GÜRCAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu