Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ekonomi ve Uyum Yasaları

Türkiye’nin ekonomide yeni bir hikaye yazması için önündeki iki yıllık geçiş sürecinde ev ödevini yerine getirmesi ve sandıktan aldığı mesajı iyi okuması gerekir. Özellikle İS Temmuz başarısız darbe girişimi ile yavaşlayan ekonominin yeniden gündeme alınması önemli. Anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye’nin bulunduğu gelir grubundan üst gelir grubuna çıkması öncelik halini alacak. Son yıllarda ekonomik büyümedeki yavaşlamanın, kalkınmada yaşanacak bir sıçrama ile yeniden artan bir seyir izlemesi sağlanacak. Sistemde yaşanacak değişimle birlikte ekonomi kurumlan arasındaki uyumsuzluğun ve ortak bir politika çerçevesinde hareket edememenin ortadan kalkacağı bilinmeli. Ekonomi kurumlarmın reforme edilecek olması, özellikle geçiş döneminde ön plana getirilmesi önemli. Yapısal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli. Son 15 yılda, ekonomik büyümedeki istikrarın yanında birçok alanda yeniliklere imza atıldı. Ancak bazı alanlarda eksiklikler devam etmekte ve yeni sistemle bunlara yoğunlaşılması bekleniyor. Bu alanların başında ise üretim, yatırım, ihracat, vergi sistemi, teknoloji, tasarruf alanları geliyor. Genel bağlamda yapısal reform olarak adlandırılan bu alanlarda bir dönüşümün yaşanması bekleniyor. Üretimde katma değeri yüksek ürün ihracatına odaklanıp, ayrıca tasarruf oranlarının da artması öncelikli olacak. Bunun yanında GSYH içindeki teknoloji oranının artmasına yönelik değişimler de yaşanacak. Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması ve bir üst gelir grubuna çıkması adına yeni sistemle yapısal reformlara odaklanacak olması, Türkiye’yi bölgesinde önemli bir güç haline getirecek.

tbmm

Anayasa değişikliği halkoylaması yüzde 51.4 “evet” ile kabul edildi. 18 maddelik yeni anayasanın üç maddesi hemen yürürlüğe girecek. Referandumun geride kalmasıyla reformlara ağırlık verilmesi bekleniyor…

MİLLÎ irade kararını verdi. 18 maddelik anayasa değişikliği halkoylaması yüzde 51.4 “evet” ile kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kesin sonuçları ilan etmesinin ardından yürürlüğe girecek düzenleme içerisinde üç madde hemen uygulamaya geçecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) adı “Hakimler ve Savcılar Kumlu (HSK) olacak. HSYK 30 gün içerisinde yeniden yapılandırılacak. Yargıda çift başlılık sona erecek ve askeri yargı kaldırılacak. Cumhurbaşkanı’mn partiye üyelik hakkı da hemen uygulanabilecek değişildiklerden olacak. Seçimlerin öne çekilmemesi halinde anayasanın diğer maddeleri 3 Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek. TBMM yeni içtüzüğünü altı ay içinde çıkaracak, uyum yasalarını yapacak. Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu başta olmak üzere 7 kanunda yer alan 144 maddede düzenlemeye gidilecek. Yeni anayasaya göre ekonominin rotasını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Devletin tüm harcamalarını, gelirlerini öngören bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlayacak, TBMM onaylayacak. Referandum sonrasında reformlara ağırhk verilecek. Gündemin bir numaralı maddesi ekonomi olacak. Bekleyen yatırımlar devreye girecek. Hükümetin gündeme alacağı reformlardan biri “Üretim Reform Paketi” olacak. Ardından vergi reformu gelecek. Yıllardır konuşulan kıdem tazminatı sorunu çözülecek. Hükümet yeniden yapılandırmayla 9 milyon mükellefe yeni bir şans daha verecek. Meclise sunulan tasarıyla kamunun 73 milyar TL tutarında alacakları yapılandırılacak.

HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Anayasa değişikliğiyle hemen hayata geçecek düzenlemelerden ilki, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısıyla ilgili olacak. HSYK’nın adı, HSK olarak değişecek. Üye sayısı 22’den 13’e, daire sayısı da üçten ikiye düşecek. HSK’nm Adalet Bakam ve müsteşarı doğal üyesi olarak kalacak.

Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Dört üyeyi cumhurbaşkanı atayacak yedi üye ise Meclis tarafından seçilecek. Kurulun yeııi üyeleri dörder yıllık sürelerle iki dönem için işbaşına gelecek. HSK’nm yeni üyelerinin seçimi 30 gün içinde yapılacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından askeri yüksek yargı lağvedilmiş olacak. Anayasa Mahkemesindeki iki askeri üyenin görevi, görev sürelerinin sona ermesi ile bitecek. Üye sayısı 17’den 15’e indirilecek. Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek idare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılacak. Savaş hali dışında askeri yargılama kaldırılacak. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkeme kurulamayacak.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parti üyesi veya yöneticisi olabilecek. Parti üyeliği referandum sonuçlarının kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilebilecek. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı referandum sonuçlan kesinleştikten sonra partiye üye olması için davet edeceklerini açıklamıştı. AK Parti olağan kongresinin 2018 yılında yapılacağını, olağanüstü kongreye gidilmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “İlçelerden illerden başlayan bu yılsonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 2018’in ilk üç ayında yapılması beklenen olağan kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin başına geçmesi bekleniyor.

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu