Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Döviz pozisyonu güçlü 18 hisse

TL’deki değer kaybına paralel olarak bu dönemde orta ve uzun vadeli düşünen borsa yatırımcıları için döviz geliri ve döviz pozisyonu yüksek hisseler arasından seçim yapmak önem kazanıyor…

SON dönemde döviz fiyatlarındaki yükseliş piyasanın en önemli gündem maddesi. Yurtdışı pazarlara iş yapan firmalar döviz oynaklıklarından olumsuz yönde etkilenmemek için döviz pozisyonlarını iyi ayarlamak zorunda. Hammadde veya ara malı alımlarını ithalat yoluyla yapan veya ihracat odaklı çalışan firmalar için iyi bir ayarlama yapılmaması kambiyo zararı olarak bilançoda yer bulabilir. Kurlarda oynaklığın yükseldiği durumlarda bu etkileri bertaraf edebilecek düzeyde döviz bulunduran şirketler ise hem risklerden korunur hem de ek kâr elde edebilir.

Net döviz pozisyonu, şirketin döviz varlıkları ve döviz yükümlülükleri arasındaki farkı ifade ediyor. Aradaki fark pozitif çıkıyorsa, yani şirketin döviz varlığı döviz yükümlülüklerinden fazlaysa net döviz fazlası var demektir. Döviz fazlası olan şirketler ise kurların yükseldiği, lokal paranın değer kaybettiği belirsizlik dönemlerinde daha dayanıklı bir görüntü sunduğu için cazip konuma gelir. Diğer bir deyişle döviz fazlası olan şirketler, finansman kalemlerinden olumlu etkilenecek ve kambiyo karı yazacaklardır. Dolayısıyla bu dönemde orta ve uzun vadeli düşünen borsa yatırımcıları için döviz geliri ve döviz pozisyonu yüksek hisseler arasından seçim yapmak önem kazanıyor. Şirketin döviz geliri ve döviz pozisyonunun yüksek olmasının tek başına bir kriter olmadığına dikkat çeken analistler bu kapsamda 18 hisseyi orta ve uzun vade için beğeniyor.

“KUR VE VADE UYUMU OLMALI”

Kur değişimlerinin, ana faaliyetten bağımsız olarak şirketin finansman maliyetleri üzerinde etkili olduğunu ve dramatik değişimlerin şirketin karlılığında oynamalara neden olabildiğini belirten GCM Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Bu oynamalar şirketin gelir/gider dengesine bağlı olarak olumlu veya olumsuz yönde olabilir. Bu bakımdan da risk içerir. Özellikle yurtdışı operasyonları yoğun olan şirketleri bu değişimler yakından ilgilendiriyor. Şirketin ihracat ağırlıklı gelire sahip olması, yurtdışı operasyonlarına ilişkin olarak kur uyumsuzluğunu ortadan kaldırması bakımından olumlu olarak değerlendirilebilir. Şirketin gelirleri ve giderleri arasında kur ve vade uyumunun olması, bilanço değerinin korunması bakımından yüksek öneme sahiptir” yorumunu yaptı.

Döviz pozisyonu çeşitli olan veya döviz varlığı olan bazı şirket bilançolarının sonraki çeyreklerde de benzer şekilde iyi gelmesinin beklenebileceğini ifade eden Erkan, yoğun ihracat yapan sektörlerin de benzer dönemlerde iyi finansal sonuçlar açıklamaya devam edebileceğini söylüyor. Bu dönemde genel olarak gözlemlerinin, küresel fiyat hareketlerinin kullandıkları girdi veya ihracat yaptıkları pazarın durumu üzerinden şirket bilançolarını etkileme katsayısı üzerinde yoğunlaştığını belirtiyor. En önemli değişkenin döviz kuru ve enflasyon beklentileri olacağını kaydeden Erkan, “ikinci çeyrek finansallarında döviz pozisyonu ekside olan ve türev araç kullanarak korunma oranı düşük olan şirketlerin finansman kalemlerinde zarar etmeleri beklenebilir. Nisan ve Mayıs aylarında etkili olan yoğun TL değer kaybı, finansman kalemlerinde yine döviz varlığı ve fazlası olanlara olumlu etkide bulunacaktır” diyor.

Erkan, döviz pozisyonu ve döviz geliri yüksek Pegasus, Petkim, Ereğli Demir Çelik, Soda Sanayi, TAV Havalimanları, GSD Holding, Alar-ko GYO, Ülker Bisküvi, Tuborg, Tekfen Holding, Alarko Holding, Turkcell ve Ege Endüstri hisselerini orta ve uzun vade için beğeniyor.

“TEK KRİTER DEĞİL”

Yatırımcıların döviz geliri ve döviz pozisyonu yüksek olan şirketleri sadece bilanço kalemleri üzerinden tespit etmelerinin maalesef mümkün olmadığını belirten Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak ise, bunun için bilanço dipnotları, ek mali tablolar ve faaliyet raporları gibi araçların kullanılması gerektiğini hatırlatıyor. Bu kapsamda Türev Araçlar, Nakit ve Nakit Benzerleri, Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları gibi kalemlerin sadece döviz pozisyonları için kullanılmadığını, yine Yabancı Para Çevrim Farkları gibi kalemlerin de fonksiyonel para biriminin döviz olarak belirlendiği durumlarda geçerli olması nedeniyle bu kaleme bakmanın da yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Öte yandan Kavak, şirketin döviz varlığının yüksek olmasının tek başına yeterli olmadığını kaydederek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Türk Lirası’nın değer kazandığı durumlarda gerekli risk düzenlemesi yapılmaz ve şirket döviz pozisyonunda kalmaya devam ederse bu sefer de bu seçiminden dolayı zarar etmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle değişen piyasa koşullarına göre risk ayarlamasının yapılıp yapılmadığını ölçmek için dönem sonlarında şirket mali raporlarının yeniden check edilmesi faydalı olacaktır.”

Kavak, döviz pozisyonu ve döviz geliri yüksek Yünsa, Soda Sanayi, Ege Endüstri, TAV Havalimanları, Pegasus, Alarko GYO, Alcatel, Aselsan, Sabancı Holding ve Enka inşaat hisselerine orta ve uzun vade için “al” veriyor.

Yusuf KAVAK / Işık FX Araştırma Uzmanı
“Ege Endüstri’nin döviz girdileri artar”

EGE ENDÜSTRİ: Şirket 2018 ilk çeyrek itibariyle öz sermayesinin yüzde 0.48’i oranında net döviz varlığına sahip. İhracat işleri vasıtasıyla döviz kazancı elde ediyor. 7.02’lik cari oran, 0.43’lük Ege Endüstri borç/ özkaynak oranı rasyoları ile dikkat çeken şirketin satışlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33, net kârını ise yüzde 42 oranında artırdığı görülüyor. Pınarbaşı Merkez Üretim Tesisleri’nin modernizasyon işleminin tamamlanmasını takiben ürün yelpazesi ve satış hacmini ve döviz girdilerini arttırmasını bekliyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 15 yükseliş potansiyeli ile 355 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

SODA SANAYİ: Şirket ilk çeyrek finansalları itibariyle öz sermayesinin yüzde 0.47’si oranında net döviz varlığına sahip. Yurtdışı iştirakleri vasıtasıyla yapmış olduğu döviz soda sanayii a.ş. satışlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıla  göre satışlarını yüzde 18, brüt kâr marjını ise yüzde 37 oranında artırdı. Bu dönemde yapmış olduğu 64 milyon TL’lik yatırım ve ihracat teşviklerinden yararlanmasının ilerleyen dönemdeki döviz gelirlerini artırması olası. Bu kapsamda şirket hisselerinde yüzde 9 yükseliş potansiyeli ile 5.75 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

YÜNSA: Şirket 2018 ilk çeyrek finansalları itibariyle öz sermayesinin yüzde 1.17’si oranında net döviz pozisyonuna sahip. 22 ülkedeki acenteleri vasıtasıyla 50’den fazla ülkeye ihracat yapması döviz girdilerinin devamlılığı açısından önemli. İlk çeyrekte 725 bin dolar tutarında yatırım harcaması yapan şirket, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 civarındaki hasılat artışına karşın, finansman giderlerinde sağladığı tasarruf ile net kârını yüzde 1800 oranında yükseltti. Tüm bu gelişmeler ışığında şirket hisselerinde yüzde 14 yükseliş potansiyeli ile 7.80 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Enver ERKAN / GCM Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Uzmanı
“Ereğli hisselerini beğeniyoruz”

EREĞLİ DEMİR ÇELİK: İhracat pazar dağılımda yüzde 81 pay ile başı çeken Avrupa’daki toparlanma şirket için avantaj olabilir. Dolar ve euro bazlı gelirleri nedeniyle kurlarda yukarı hareket görülmesi halinde şirket olumlu etkilenecektir. Özellikle euro/TL kurundaki yükseliş şirketin döviz pozisyonlarına kayda değer şekilde olumlu yansıyacaktır. Şirketin satış mamulleri ile hammadde maliyet fiyatları arasındaki marjın açılması da kar marjları açısından olumlu.

Fonksiyonel para birimi dolar olan şirket, 2018 ilk çeyreğinde FAVÖK’ünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 438 milyon dolar olarak açıkladı. Net kar da 279 milyon dolar oldu. Kuvvetli nakit yaratma gücünün de etkisiyle yüksek temettü verimi sunuyor.

Ödenen yüksek temettülere rağmen net borcu bulunmayan şirket, ilk çeyreği 1 milyar 94 milyon dolar net nakit ile tamamladı. Güçlü operasyonel performansın ciro ve karlılık üzerindeki olumlu etkisi ve artan bilanço değeriyle şirket hisselerini beğeniyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 15 yükseliş potansiyeli ile 13.40 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

PEGASUS: 2018 ilk üç ayındaki yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi. Uçak doluluk oranlarındaki iyileşme ve artan uluslararası uçuşları şirket için pozitif olarak değerlendiriyoruz. Dış hat yolcu verilerindeki önemli toparlanma nedeniyle yolcu trafiğindeki artış güçlü bir momentum yakaladı. Şirket 2018’in ilk çeyreğinde kuvvetli operasyonel performans gösterdi. Bu dönemde tarifeli dış hat gelirleri büyümeye en fazla katkıyı sağladı. Yan gelirlerde artış hızı devam ederken, doluluk tarihi yüksek seviyelere geldi. Bu dönemde birim gelirler de artış gösterdi. Artan birim ve yan gelirler, sıkı maliyet kontrolü ile birlikte net zararın 113 milyon TL ile düşük çıkmasında etkili oldu. Şirket 2018’in ilk çeyreğinde 22 milyon TL tutarında uçak satışından gelir elde etti ve 21 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Nakit pozisyonunu, faaliyetlerden, yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit ile beraber arttı. Kurdaki dalgalanmalardan kaynaklanan belirsizliği aktif olarak yöneten şirket TL bazlı gelirlerin önemli bir kısmım dolara çevirerek risk yönetimi yapıyor. Buna ilave olarak Vanilla cali opsiyonları, zero cost collar ve swap enstrümanlarını da kullanıyor. Şirket hisselerinde yüzde 26 yükseliş potansiyeli ile 35 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

PETKIM: Şirketin maliyet artışlarını fiyatlarına yansıttığı , görülüyor. Dolar cinsinden gelirleri kur riskini sınırlamakta. Şirket TL bazlı satış fiyatlarını da kurlardaki değişimlere göre ayarlıyor; açıkta kalan döviz pozisyonu için de türev araçları kullanıyor. Şirketin ilk çeyrekte satış gelirleri ve brüt kar marjı beklentilerin altında kaldı. Gelirlerde artış yüzde 5 oranında, brüt kar maıjında ise yüzde 26.40’tan yüzde 14.69’a sert bir gerileme görülüyor. Net kar da yüzde 65 azalarak 126 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş. İlk çeyrekte etilen-nafta spread’i yüksek olmasına rağmen arz fazlası nedeniyle satışların fazla düşük kaldığı gözlemleniyor. Petrol fiyatlarındaki artışa karşın ürün fiyatlarının geride kalması marjları baskılamıştır. Star rafinerisi projesi, Petkojen rüzgar enerjisi kullanımı ve Petlim liman yatırımlarına ilişkin katma değer beklentimiz ise devam ediyor. Şirket hisselerinde yüzde 28 yükseliş potansiyeli ile 6.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

İdil Taraklı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu