Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Daha fazla işletme KOBİ kapsamına alındı

KOBİ tanımını ve niteliklerini belirleyen yönetmelik günün şartlarına göre revize edildi. Yıllık net satış hasılatı üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltildi. Personel sayısı üst limiti 250 olarak korundu…

KOBİ (küçük ve orta boy işletme) tanımı ilk olarak 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapıldı. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi ve KOBİ’lcr için yapılmış düzenleme, teşvik ve hibelerden yararlanabilmesi için öncclikle yapısal ve mali özelliklerinin ilgili mevzuata uygun olması gerekiyor. Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimler veya girişimler, KOBİ işletmesi olarak tanımlanıyor.

Sosyoekonomik anlamda sahip oldukları önem nedeniyle KOBİ’lerin, faaliyetlerinin geliştirilmesi ve devamlarının sağlanması amacıyla mevzuatı sık sık güııcelleniyor ve çeşitli nitelikte teşviklerle destekleniyor. Bu amaçla KOBİ’lere devlet tarafından vergi indirimi, vergisel teşvikler, sübvansiyon, muafiyet, istisna ve düşük faizli krediler sağlanıyor.

KOBİ’LERİN ÖNEMİ

KOBÎ’lerimiz ülkemizdeki üretim ve büyümenin ciddi bir kısmını sırtlayan istihdam, üretim ve yatırım konularında ekonomideki itici gücümüzdür.

KOBİ’ler, günümüz ülke ekonomilerinde sayılarının fazla oluşu, üretime ve istihdama yaptıkları katkı ve oluşturdukları katma değer ile önemli bir yere sahip bulunuyor. Yatırım faaliyetlerinde bulunarak, vergi vererek istihdam yaratarak ve bunun yanı sıra büyük işletmelere ara mal sağlayarak ekonomiye önemli anlamda katkı veriyor.

KOBÎ’ler, büyük işletmelerin karmaşık ve çok bileşenli yapıları ile karşılaştırıldığında daha dinamik, esnek ve sosyoekonomik yapılardır. Üretimde uzmanlaşma sağlayan yapıları, düşük yatırım maliyetleri ve istihdam ouşturma kabiliyetleri ile ekonomiler için önemli yapılardır. Ülkemizde bu tür işletmelerin performanslarının artırılması, büyümeleri ve yeni girişimlerle yeni KOBİ’lerin faaliyete geçebilmesi için birçok destek, hibe ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi de önemlidir.

YENİ DÜZENLEME

KOBİ’lerin tanımını ve niteliklerini belirleyen yönetmelik, günün şartlarına göre revize edilerek 24 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler arasında, KOBİ tanımının kriterlerinden “yıllık net satış hasılatı” ve “mali bilanço” üst limiti 40 milyon TL’den 125 milyon TL’ye yükseltilirken, yıllık çalışan personel sayısı üst limiti 250 çalışan olarak korunmuş. Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları yeniden belirlendi. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik ölçekleme ve tanımlamalar aşağıdaki şekilde düzenlendi:

• Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali bilançodan herhangi biri 3 milyon TL aşmayan işletmeler. Daha önceden 1 milyon TL olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti, 3 milyon TL’ye yükseltilmiş bulunuyor.

• Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler. Daha önceden 8 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 25 milyon TL’ye yükseltilmiş bulunuyor.

• Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler. Daha önceden 40 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 125 milyon TL’ye yükseltilmiş bulunuyor.

• Ortak İşletme: işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte dominant etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50’si ve daha azına sahip olması ya da kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50’si ve daha azma başka bir işletmenin dominant bir etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar “ortak işletme” sayılıyor.

KOBİ’lerin önemi ve ekonomiye katkısı dikkate alındığında, başta KOSGEB ve Ar-Ge konuları olmak üzere, halka açılmaları konusunda da desteklenmeleri çok önemli. Ayrıca, KOBİ’lere vergisel bazı destek ve indirimler de gündeme alınarak tartışılmalı ve değerlendirilmeli.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu