Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Covid-19 Ekonomi Beklenti Anketi Açıklandı

DÜNYANIN neredeyse bütün ekonomilerini derinden etkileyen, hatta sadece bugüne kadar gördüklerimiz kadarıyla da değil, bugünden sonra da etkileyecek ve çok başka ekonomik değişimlere neden olacak bir salgınla karşı karşıyayız. Bu gelişme karşısında salgının ekonomimize ve işletmelerimize yapacağı etkilerini ele alan bir çalışma yapıldı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (IYMMO) ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) ve Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (EFAM) işbirliğiyle yürütülen ortak çalışma kapsamında Covid-19 sürecinde firmalarda yaşanan olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara önerilen çözümlerin ortaya çıkarılması amacı ile Nisan 2020 itibariyle bu çalışma başlatıldı. Bu çalışmada, Covid-19’un ekonomiye etkilerinin görülmesi ve bu etkilere sunulan çözüm önerilerinin araştırılması hedefleniyor. Kapsam dâhilinde firma büyüklükleri büyük, orta ve küçük olmak üzere sınıflandırılarak incelenmiş bulunuyor. Çalışmada, Madencilik ve Enerji, Tekstil, inşaat, Ticaret, Turizm, imalat, Finans, Otomotiv, Bilişim, Sağlık, Lojistik ve Taşımacılık, Tarım, Gıda olmak üzere 13 sektör gruplaması yapılmış.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Önceden belirlenmiş kategorilere atanan sorunlara ilişkin geçmiş dönemlerde yapılmış olan çözüm önerileri kategorileri mevcut. Bunlar aşağıdaki tablodan takip edilebilir. Bu çözüm önerileri dışında kalan, çok genel olmayan ve Covid-19 döneminde bilhassa sorunların çözüm sürecine katkıda bulunacak olan çözüm önerilerinin önemli bir kısmına yer verilmiş. Bu süreçte düzenlenen anketler Covid-19 salgını ve bu süreçte alman tedbirler nedeniyle firmalara etkisini ortaya koymaya ve 2020 birinci ve ikinci çeyrek öngörülerinden sapmaların saptanmasına yönelik. Bu nedenle her grup I için sorun kategorisi ile çözüm önerileri ayrıntılı bir şekilde verilmiş.

Salgın, dinamizmimiz sayesinde, aynı sıkıntı ve gelişmelerle karşı karşıya gelen diğer ülkeler arasından sıyrılmamıza vesile olabilir. Bundan sonra uzunca bir dönem korona ile bir arada yaşayacağımız düşünülürse, ileride yapılacak diğer ekonomik beklenti anketi çalışmalarında da yine korona etkisi, korona tespitlerine yer verileceği İstanbul YMM Odası tarafından duyurulmuş bulunuyor. “Covid-19 Salgın Dönemi Ekonomi Anketi-Işletmelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı kitap, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından yayımlanmış olup ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kapsamlı anketin içeriği

Sorunlar Genel Çözüm Önerisi
Vergi yükü AB normlarına uyum sağlanması, vergi oranlan arasındaki farklılığın giderilmesi
Tahsilat sorunları Çek yasasında geri dönme ve ödenmeme sorunlarını giderici düzenleme yapılması
Mevzuat kaynaklı, üretim Mevzuatın takip edilmesi ve bilgilendirilmesi, yapılacak düzenlemeler ve uygulamadaki
sürecini aksatan sorunlar aksaklıklar konusunda görüşlerinin kamu otoritesine aktarılması
Kalifiye personel eksikliği Kalifiye personel eksiğinin azalması İçin işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve eğitim seçeneklerinin arttırılması önerilmiştir
Sektöre özel sorunlar İlgili sektöre has sorunlar yer almakta sektöre özel çözümler sunulmaktadır
Maliyet artışı Fiyat ve vergi politikasında iyileştirme yapılması
Kayıt dışı Denetimlerin arttırılması, yaptırımlar uygulanması, vergi yüklerinin düzenlenmesi
Talep daralması Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, yeni pazarlar bulunması için çalışmalar yapılması
Finansman sorunları Bankalardan daha uygun kredi sağlanması.
Teşvik Mevcut imkanlar konusunda bilgilendirme çalışmaları arttırılmalı
Döviz kuru Döviz kurunda aşırı dalgalanmalann ve belirsizliğinin giderilmesi
Rekabet Piyasada oluşan rekabet koşullarının düzenlenmesi.
Ekonomik ve sıyası belirsizlik Seçimler ya da ekonomik dalgalanma dönemlen öncesi ve sonrasında yaşanan belirsizlik sürecinin olabildiğince kısalması
Hammadde Hammadde temin sürecinde yaşanan aksaklıkların çözümü için kamu otoritesinin ilgili sektörlerde planlama ve teşviklerde bulunması
Küresel belirsizlikler Komşu ülkelerde yaşanan daralma ve istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunlar
Üretim Üretim sürecinde mevzuat ve bürokratik engeller sebebiyle karşılaşılan sorunlar giderilmeli.
Bürokrasi Mevzuatın basitleştirilmesi ve hızlı uygulanır hale getirilmesi
Tanıtım Pazarlama ve reklam kampanyaları vasıtasıyla ürün ve ülke imajı çalışmaları yapılması
Denetim Denetim sürecinin daha basit ve şeffaf hale getirilmesi, standartlar getirilmesi, yaptırımların daha belirgin hale getirilmesi
Altyapı eksikliği Çevre ve trafikte yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin prqjeler hazırlanması ve mevzuatta düzenlemeler yapılması

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu