Pazarlama Reklam

Çalışan annelerde farkındalık hedefliyor

Danone Nutricia, birebir iletişimde bulunduğu annelerin iş hayatına tutunmaları ve doğum sonrası işi bırakmamaları için gayret göstermeyi sorumluluk olarak görüyor. İpsos ile bir araştırma yapan şirket, bu konuda farkındalık yaratacak projeler için çalışmalara da başladı.


TÜÎK verilerine göre Türkiye’de kadın çalışan oram yüzde 27. Çalışan kadınlann yüzde 40’ı ise evlendiğinde ve çocuk yaptığında işten ayrılıyor. Annelerin iş hayatına tutundurulmalan çok önemli. Bu kapsamda Türkiye’de bir değişimi başlatmak için yola çıkan Danone Nutricia işe bir araştırma yaptırtarak başladı.

Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi

Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Gamze Çuhadaroğlu, annelerin doğum sonrası işi bırakma nedenleri, bu süreçteki duygu ve düşünceleri, destek ihtiyaçlan ile ilgili verileri ortaya koymak amacıyla bir araştırma yaptırdıklarını söylüyor. Çuhadaroğlu, bu araştırmada çok dikkat çekici sonuçlarla karşılaştıklannı anlatıyor. Araştırmada bin 71 kişiyle görüştüklerini, bunlar arasında annelerin yanında babalann ve yöneticilerin de bulunduğunu söyleyen Çuhadaroğlu, “Yöneticiler işyerlerini anne baba dostu olarak değerlendirseler de ebeveynlere çocuk bakımı konusunda yardımcı olabilecek politika ve uygulamaların çok kısıtlı olduğunu gördük” diye konuşuyor.

Şirketlerde emzirme odalarının yetersiz, kreş hizmetlerinin ise en az destek sağlanan alan olduğuna vurgu yapan Gamze Çuhadaroğlu, annelerin işe dönebilmeleri için destek mekanizmalanna ihtiyaç olduğunun ortaya çıktığını anlatıyor. Bu araştırmayı kadın istihdamı ile ilgili proje geliştiren bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını söyleyen Çuhadaroğlu, farklı projelerin gündemlerinde olduğunu belirtiyor.

“ANNE DOSTU ŞİRKETİZ”

Gamze Çuhadaroğlu, bu projelerle ilgili şöyle konuşuyor: “Great Place to Work Türkiye’de yeni bir kategori açılması için görüştük. Kadın istihdamının sürdürülebilirliği konusundaki bu kategorinin sponsorluğunu yapacağız. Oradaki kriterleri Yıldız Teknik Üniversitesi ile belirliyoruz. Şirketlerde değişime ön ayak olacağız. Bizim şirketimizde anne olduktan sonra şirketten aynlan kadın yok. Bizde anne dostu pek çok uygulama var. Bunu tüm Danone’ye yaymak için çalışıyoruz. Danone’nin Türkiye’de dört şirketi var. Aynca Danone’nin fabrikaları, distribütörleri ve depolarında da anne dostu uygulamalann yaygınlaşması önceliğimiz. Ardından KOBİ’lerde bu değişimin başlaması için farklı projelerimiz olacak. Bunun yanında süt sağma odalannı da sahiplenmek istiyoruz.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu