Kariyer ve İş İlanları

Bilişim meslek liseleri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde Türkiye’nin 2023 hedefleriyle uyumlu bir sistemin geliştirileceğini açıkladı. Selçuk, teknoparklarda Bilişim Meslek Lisesi modelinin yapılandırılacağını söyledi…

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi ve Türkiye’nin 2023 hedefleriyle uyumlu bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapıya ihtiyaç olduğunu belirten Selçuk, “Öğrencilerimizin mesleki ilgi ve yeteneklerini tespit edip, bu doğrultuda yönlendirmek önceliğimiz olacak. Akademik

ders yoğunluğunu azaltarak, mesleki ders içeriklerini güncelleyecek ve iş başında eğitim olanaklarını artıracağız. Okulların altyapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hâle getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlandığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel işbirliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapı hedefliyoruz” dedi.

“YENİ MODELLERİ ÇALIŞIYORUZ”

Mesleki ve teknik eğitimde “eğitim-istihdam-üretim” ilişkisinin kurulması için çeşitli stratejiler oluşturulduğunu belirten Bakan Selçuk, teknoparklar içinde “Bilişim Meslek Lisesi” modelinin yapılandırılacağını vurguladı. Belçuk,’buluş, patent ve marka üreten okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay almasının sağlanacağını açıkladı.

Sektörle imzalanan protokoller kapsamında okul-sektör eşleştirmeleri yaptıklarını ifade eden Selçuk şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız protokolle organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim okullarının ve alanların açılmasını sağlıyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin teknolojik olarak yenilenmesi, öğrencilerimizin uygulama derslerinde ihtiyaç duydukları malzemenin temininin sektörce karşılanması noktasındaki iş birliği çalışmalarımız hızla sürüyor.”

HAVELSAN’LA İŞBİRLİĞİ

Okullara bağlı döner sermaye işletmelerinden alınan Hazine payının yüzde 15’ten yüzde l’e düşürüldüğünü belirten Selçuk, böylece döner sermaye işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılacağını, daha fazla öğrencinin iş başında eğitim almasının sağlanacağını kaydetti.

Selçuk, sürekli mesleki gelişim için Havelsan’la öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, edindikleri güncel bilgileri gelecek nesillere aktarmaları amacıyla Mesleki Eğitim îş Birliği Protokolü imzaladıklarını vurguladı.

Bir diğer önemli çalışmanın ise Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) ile mikromekanik alanında eğitim vermek üzere “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği” protokolü imzalanması olduğunu bildiren Bakan Selçuk, “Protokol kapsamında, mikromekanik alanında eğitim, pilot uygulama olarak 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndc başlayacak. TÜSAD, okuldaki laboratuvar ve atölyeleri kuracak ve öğretmenlerin işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini üstlenecek. Alan öğrencilerinin beceri eğitimi ve stajları, TÜSAD üretim tesislerinde gerçekleşti-rüecek ve mezuniyetleri sonrasında TÜSAD üyesi işletmelerde yüzde 100 istihdamları sağlanacak. Bu alanda eğitim alan başarılı öğrencilere TÜSAD burs desteği sağlayacak” dedi.

Geleceğin meslekleri için işbirliği

Mesleki ve teknik eğitimde sektör temsilcilerinin karar alma süreçlerinde yer almasına özen gösterdiklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmek amacıyla öğretim programları ulusal meslek standartlarını, ulusal yeterlilikler ve sektörel gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak güncellediklerini belirtti. Mesleki eğitimin bölgenin ihtiyaçlarına göre yapılandırılması amacıyla mesleki eğitim haritası hazırladıklarını ifade eden Selçuk, “Haritadan elde edilen verilerle ihtiyaç duyulmayan alan ve dallar kapatılarak sektörün ihtiyaç duyduğu alan ve dallarda eğitim ve öğretime devam edilecek. Geleceğin meslekleri konusunda çeşitli kuruluşlarla proje, eğitim, kurum açma iş birlikleri geliştireceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu