Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Bilanço beklentisi al veren 34 isse

Borsada üçüncü çeyrek beklentileri satırı alınmaya başlandı. Analistler, bu çeyrek dönemde ihracat gücü yüksek, karlılığı istikrarlı, nakit akışı sağlam şirketlerin ön plana çıkacağını söylüyor…

BORSA İstanbul şirketlerinin 2018 dokuz aylık döneme ilişkin finansal raporlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanma tarihleri belli oldu. Buna göre son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 30 Ekim 2018, konsolide olanlar için 9 Kasım 2018 olarak bildirildi. Bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 19 Kasım 2018 tarihine kadar gönderebilecek. Uzmanlar yurtiçinde ve ihracat pazarlarında rekabet gücü kuvvetli, karlılığı istikrarlı, döviz artışından olumlu etkilenen ve nakit akışı sağlam olan şirketlerin bu çeyrekte de ön plana çıkacağını belirtiyor. Bu çerçevede de 34 hisseye dikkat çekiliyor.

“BEYAZ EŞYA, OTOMOTİV”

2018 üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün piyasa beklentilerine paralel finansallar açıklayacağı tahmin ettiklerini belirten Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Muammer Demir, finansallarını yabancı para cinsinden tutan ve üçüncü çeyrekte döviz kurlarında artan dalgalanma ile birlikte kasasında döviz fazlası bulunan şirketlerin kambiyo geliri yazabileceğini düşünüyor. Gelir tablosu içerisinde yer alan satış gelirleri grubu içerisinde ihracat kalemi ağırlıkta olan şirketlerin TL’de yaşanan dalgalanma ile birlikte ilgili dönemde satış gelirlerini artırabileceğini beyaz eşya, otomotiv, demir çelik, petrokimya ve teknoloji gibi sektörlerin ise ön plana çıkabileceğini söylüyor. Demir, söz konusu dönemin ağırlıklı olarak net yabancı para açığı bulunan ve aynı zamanda artan hammadde ve enerji maliyetleri göz önüne alındığında çimento ve enerji sektörleri açısından olumsuz geçebileceğini düşünüyor.

“LİKİT, DEFANSİF”

Demir, üçüncü çeyrek bilançolarına bakarak hisse seçimi yapacak yatırımcıların öncelikli olarak likiditesi, defansif özelliği ve derinliği olan şirketlere yönelmesini sağlık vererek şu önerilerde bulunuyor:

“Bu kapsamda geçmiş finansal sonuçlar ile birlikte üçüncü çeyrek finansallarının ayrıntılı değerlendirilmesi sağlıklı karar verilebilmesi açısından önemli. Özellikle satış gelirleri, operasyonel performansı, esas faaliyet karı ve net dönem karı rakamlarında istikrarlı bir gidişatı olan, yurtiçi/yurtdışı sektörde yer alan benzer şirketlere göre iskontolu ve uygun rasyo ve çarpanlara sahip, düzenli temettü ödemesi gerçekleştirmeyi gelenek haline getirmiş, döviz fazlası bulunan ve geleceğe yönelik yatırımlarına devam eden şirket pay senetleri tercih edilebilir.”

Demir, Tüpraş, Ford Otomotiv, Hacı Ömer Sabacı Holding, Koç Holding, Mig-ros, Kordsa, Pctkim, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Akbank, Yapı Kredi, Arçelik, Tofaş Türk Otomotiv, Aksa Akrilik, TAV Havalimanları, Trakya Cam, Tekfen Holding, Kardemir, Anadolu Cam, Alarko Holding ve BIM hisselerinin bu kapsamda orta ve uzun vadede ön plana çıkabileceğini öngörüyor.

“PERAKENDE, OTOMOTİV, EMTİA”

Türk varlıklarındaki volatiliteye, özellikle TL’dcki zayıflığa rağmen üçüncü çeyrek bilançolarının zayıf geleceğini tahmin ettiklerini belirten Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Ali Kerim Akkoyunlu, şirketleri bu kapsamda üç gruba ayırarak şu değerlendirmeye yapıyor:

“ihracat yapanlar doğal olarak güçlü dövizin yaratacağı etki ile marjlarını artıracaktır. Yurtiçine odaklı şirketler ise satış miktarlarında azalış yaşayacak olmalarına rağmen yaptıkları zamlar ve ellerinde bulunan daha ucuz maliyet stoklarından dolayı çeyreği kar marjlarında az miktarda kayıplarla kapatacaktır. Son olarak bankalar, artan faiz/mevduat makası ve özellikle enflasyona endeksli bonoların verdiği marj desteği ile sağlıklı kar rakamları açıklayacaklardır. Sektörel bazda gıda perakendecilik sektörü ile Tüpraş’ın, ihracatı güçlü otomotiv ve emtia şirketlerinin ön plana çıkmasını bekleyebiliriz”

“NET AKIŞ ÖNEMLİ”

Yurtiçi pazara yönelik dayanıklı tüketim malı üreten şirket ve bu kapsamdaki sektörlerin göreceli olarak en olumsuz etkileneceğini düşünen Akkoyunlu, ancak ürünlerine zam yapmalarına rağmen, zam seviyelerinin halen artan maliyetlerin altında kalması ve ucuz üretim stoklarının da sona ermesi ile birlikte bu sektörlerdeki şirket karlarının özellikle dördüncü çeyrekte baskı altında olacağını düşünüyor. Söz konusu şirketlerin zorlaşan piyasa koşullarına rağmen nakit akım artış trendlerini sürdürebilmelerini veya ikinci çeyreğe paralel orantıda devam ettirebilmelerini, yani satış ve marjlarda sağlıklı bir trend eğilimini devam ettirebilmelerini bilanço döneminde analiz edilmesi gereken en önemli unsur olarak gören Akkoyunlu, “Bu seneye mahsus olmak üzere, şirketlerin bahsedilen trendlerinin operasyonel karlılık olarak daha zorlu geçeceğini düşünüyoruz. Dördüncü çeyrek ve 2019 ilk yarısındaki, olası trendlerin analizinin incelikle yapılması gerekir. Bu kapsamda, en önemli unsur net kar değil, nakit akışı olacaktır. Özellikle borçlu şirketlerin nakit akış trendleri, hisse performansı etkisi açısından daha da önemli olacaktır” diyor.

Akkoyunlu bu çerçevede, Bizim Toptan, Şok Marketler, Enerjisa, Tüpraş, BİM, Koza Altın İşletmeleri, Migros, Tofaş Türk Otomotiv, Ford Otomotiv, Çemtas, Klimasan, THY, Ulusoy Elektrik, Kardemir, DO&CO Ak-tiengesellschaft, TAV Havalimanları, Trakya Cam, Anadolu Cam, Sasa ve Garanti Bankası hisselerinin orta ve uzun ön plana çıkabileceğini öngörüyor.

“TL BAZINDA BÜYÜME KUVVETLİ OLACAK”

Yılın üçüncü çeyrek bilançolarını sektörel dinamiklerden çok şirket bazında incelemenin daha sağlıklı olacağını belirten Yatırım Finansman Araştırma Müdür Yardımcısı Serhat Kaya ise beklentilerini şöyle özetliyor:

“Cirolar anlamında TL bazında büyümeler kuvvetli olacaktır. Ilem enflasyon, hem de kurdaki artış ciro büyümelerini desteleyecektir. Bu çeyrekte ayrıca enerji maliyetleri birçok sanayi şirketinde üretim maliyetlerine ilave yük getirmiş olacak. Artan faizler ve kısa vadeli kredi borcu fazla olan veya döviz yükümlülükleri yüksek şirketler de bu çeyrekte nispeten zayıf sonuçlar açıklayabilir.”

İhracat artışı kuvvetli olan Ford Otosan’da beklentiler olumluyken, Doğuş Oto’nun iç pazardaki daralmadan olumsuz etkilendiğini kaydeden Kaya, “Mevsimsel olarak kuvvetli üretim artışı gerçekleştiren ve petroldeki yükselişten stokları değerlenecek olan Tüpraş, faaliyet karı artışı anlamında, sanayi sektöründe ön plana çıkacaktır” diyor.

Kaya sektörel bazda ise, “Beyaz eşya sektöründe ihracat tarafı olumlu, diğer taraftan yurtiçi talep zayıf ve üretim maliyetlerideki artışa rağmen karlılıklarda kısmi toparlanma gözlenebilir. Demir çelik sektöründe karlılıkta ciddi bozulma beklenmiyor, satış hacimlerinde de bir miktar yavaşlama gerçekleşmiş olabilir. İnşaat malzemeleri sektöründe ise çimento şirketleri satışlardaki düşüşten ve enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenebilir. Diğer taraftan daha fazla döviz geliri olan Soda Sanayi artan maliyetlerden çok fazla etkilenmeyecektir. Kağıt fiyatlarındaki güçlü artış söz konusu sektördeki hisseleri bu çeyrekte ön plana çıkartabilir” yorumunu yapıyor. Kaya, satış hacmi anlamında ağırlıklı olarak iç pazara iş yapan ve yeterli fiyatlama gücü olmayan sektörlerde ve şirketlerde, karlılıklarda bozulma beklenebileceğini düşünüyor. Bu kapsamda yurtiçinde ve ihracat pazarlarında rekabet gücü kuvvetli, karlılığı istikrarlı, döviz artışından olumlu etkilenen ve nakit akışı sağlam olan şirketlerin bu çeyrekte de ön plana çıkacağını belirtiyor.

Kaya, Aselsan, Ford Otomotiv, Tüpraş, BIM, Soda Sanayi, Tekfen Holding, Ereğli, Koç Holding ve Kordsa hisselerinin bu kapsamda orta ve uzun vadede ön plana çıkabileceğini öngörüyor.

Muammer DEMİR Ahlatcı Yat. Menkul Değerler Araş. Uz.
“Vestel’in yatırımları önemli”

VESTEL BEYAZ EŞYA: Şirket yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 36.9 artış ile 2.388 milyar TL ve satışların maliyetini yüzde 32.6 artış ile 2.026 milyar TL olarak açıkladı. Özellikle, satışlar kalemi içerisinde yer alan yurtdışı satışların yaklaşık yüzde 37.9’luk artışla 1.7 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. İlgili dönemde, brüt kar yaklaşık yüzde 67.6 yükseliş ile 362 milyon TL’ye yükseldi. Esas faaliyet karının ise yüzde 5.18 artış ile 223 milyon TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Finansman gelir/ gider kaleminde yaşanan artışın net dönem karı üzerinde azaltıcı etkisine rağmen dönem karı yüzde 56 artış ile 217.696 milyon TL olarak bildirildi. 2018 ilk altı ayında bir önceki yılın eş dönemine göre üretim adedi yüzde 6, kapasite kullanım oranı da hafif artış ile yüzde 81 olarak açıklandı. Toplam satışları içerisinde yurtiçi satışlarının payı yüzde 29, Avrupa ülkelerine yüzde 51 ve diğer ülkelere ise yüzde 20 olarak açıklandı.

Şirket Manisa OSB’de yüksek kapasite ile kurduğu yeni üretim tesisini yılın ikinci çeyreğinde tamamladığını ve Mayıs ayı itibariyle kurutma makinesinde ve Haziran ayı sonu itibari ile çamaşır makinesinde seri üretime başladığını açıklamıştı. Yapılan yatırımların etkisi ile üretim ve kapasite kullanım oranında artışların yaşanabileceği bunun da üçüncü çeyrek satış rakamlarında etkilerinin görülebileceğini düşünüyoruz. Yatırımların etkileri ve ihracat tarafında istikrarlı artışın devam edeceği beklentisi ile birlikte üçüncü çeyrek net kar rakamında artışların yaşandığı gözlemlenebilir. Şirketin aynı sektörde yer aldığı yurtiçi/yurtdışı rakiplerine göre uygun çarpanlara sahip olması, güçlü rekabet gücü, ihracat kaleminin toplam içerisinde yüksek payı, düzenli temettü ödemesi, döviz kuru riskine karşı korunma amaçlı türev enstrümanların kullanılması ve güçlü finansalları ile dikkat çekiyor. Vestel Beyaz Eşya hisselerinde orta vadede yüzde 4 yükseliş potansiyeli ile 10.15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

TOFAŞ OTOMOBİL: Şirketin, 2018 ilk yarısında bir önceki yılın eş dönemine göre satışları yüzde 10.41 ve satışların maliyeti yüzde 8.26 oranında artış kaydetti. Yurtdışı satışlar ilgili dönemde yüzde 14.6 yükseliş, yurtiçi satışlar yüzde 2.76 düşüş gösterdi. Satışların maliyeti içerisinde yer alan direk hammadde ve malzeme giderleri kaleminde yaşanan yüzde 7.8’lik artış dikkat çekiyor. Aynı dönemde finansman geliri öncesi faaliyet karını 31.6 artış ile 650.861 milyon TL olarak bildirdi. Net dönem karını ise bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 20.5 artışla 692.97 milyon TL olarak açıkladı. Şirket, yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam dokuz işgünü üretime ara verileceğini bildirdi. Yurtiçinde, artan enflasyonist baskı ile birlikte hammadde ve maliyetlerde yaşanan yükseliş, artan kredi faizleri, azalan iç talep ve yılın geri kalanı için sektör açısından daralmanın devam edeceğine yönelik olumsuz beklentiler şirket finansalları açısından baskı oluşturmaya devam ediyor. Buna rağmen şirketin sahip olduğu güçlü pazar payı, ihracat performans ve iç talebin normalleşmeye başlaması beklentisi ile yılın üçüncü çeyreğinde fınansal rasyolarda iyileşmenin devam edebileceğini öngörüyoruz. Sektördeki önemli rolü, geniş ürün yelpazesi ve yaygın satış ağı, güçlü fınansal göstergeleri, yer aldığı sektörde uygun rasyo ve çarpanlara sahip olması önemli artıları. 2018 yılı beklentilerinde birçok grup içerisinde aşağı yönlü revizeye gitmesine karşın ihracat adetlerinde hedeflerini koruması önemli.

Şirket hisselerinde orta vade de yüzde 5 yükseliş potansiyeli ile 23.40 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

PETKİM: Şirketin 2018 ilk altı aylık dönemde net dönem karı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 24.1 azalışla 502.734 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışları aynı dönemde yüzde 16.6, satışların maliyeti ise yüzde 29.6 oranında arttı. Artan maliyetlerin brüt kar rakamı üzerinde azaltıcı etkisi ile birlikte brüt karın yüzde 20.3 azalış ile 747.708 milyon TL’ye gerilediği dikkat çekiyor. Esas faaliyet karı ise ilgili dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 26.9 azalış ile 590.199 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin F/K ve PD/DD çarpanlarına göre sektör ortalamasının altında seyrediyor. Petkim üretim kompleksinde her dört yılda bir yapılan büyük bakımın bu yıl 1.10.2018 tarihinde başlayıp yaklaşık olarak 63 gün süreceğini açıkladı. Bu dönemde, başta polimerler olmak üzere mevcut stokların satışlarının önemli oranda karşılaması öngörülüyor. Öte yandan Yeni Ekonomi Programı’na göre enerji ve petrokimya sektörlerinin cari açığın azaltılması yönünde öncelikli yatırım alanları olarak belirtilmesi de geleceğe yönelik beklentileri artırıyor. Diğer taraftan, şirketin yurtiçi/yurtdışı satışlarında yaşanan iyileşmenin yılın üçüncü çeyreğinde devam etmesini ve açıklanması beklenen fınansallarda ciro ve operasyonel performansında iyileşmenin devam edebileceğini öngörüyoruz. Henüz net bir tarih belli olmasa da Star Rafınerisi’nin yakın bir zamanda faaliyete geçeceğine yönelik artan beklentiler, maliyetlerde azalışlara neden olabilir. Ayrıca şirket marjlarında da orta vadede iyileşmeler görülebileceğini tahmin ediyoruz. Şirketin yer aldığı sektördeki konumu, güçlü satış politikaları, etkin maliyet yönetimi, son üç yılda düzenli temettü ödemesi, geleceğe yönelik beklentiler önemli. Petkim hisselerinde yüzde 10 yükseliş potansiyeli ile birlikte orta vadede 5.80 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Serhat KAYA / Yatırım Finansman Araştırma Müdür Yardımcısı
“Aselsan’ın bilançosu güçlenir”

ASELSAN: Şirketin bu sene imzalamış olduğu yeni sözleşmeler ile uzun vadeli garanti altına alınmış iş yükü Haziran 2018 itibariyle 8.1 milyar dolar seviyesine yükseldi. Aselsan’da gelir büyümesinin hızlanarak 2019 yılında 2.5 milyar dolar ciro büyüklüğüne ulaşmasını tahmin ediyoruz (2017:1.5 milyar dolar]. Şirketin Ar-Ge yatırımlarının gerek savunma, gerekse de savunma dışı alanlarda (telekom, ulaşım, sağlık vb.) yurtiçi katma değeri artırmasını, bunun da hisse senedi için uzun vadede getiri potansiyelini desteklemesini bekliyoruz. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarının da artan ciro büyümesi ve kuvvetli nakit pozisyonundan olumlu etkilenerek güçleneceğini düşünüyoruz. Şirket hisselerinde yüzde 10 yükselme potansiyeli ile 30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK: Demir çelik sektöründe Ereğli’nin güçlü karlılığını sürdürmesini bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte yurtiçi çelik fiyatları dolar bazında bir miktar gerilemiş olsa da,TL’deki değer kaybı ile şirketin güçlü gelir büyümesi trendi devam edecektir.

Küresel olarak da ekonomik V büyümenin güçlü seyretmesi, Çin’de çelik üretimine yönelik kapasite azaltım planlan ve hammadde fiyatlarındaki dengeli seyir, Ereğli’nin görünümünü desteklemekte. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarında bir miktar satış hacminde yavaşlama beklemekle birlikte, zayıf TL ve güçlü kar marjları ile kar artışı trendinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ereğli hisselerinde yüzde 32 yükselme potansiyeli ile 14.5 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Ali Kerim AKKOYUNLU / Gedik Yatırım Araştırma Müdürü
“Enerjisa’nın performansı olumlu”

ENERJİSA: Şirketin olumlu performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirmesini bekliyoruz. Yatırımlarla artan regüle varlık tabanı karlılığa olumlu katkı yapmaya devam edecektir. Regüle varlık tabanı üzerinden elde edilen fınansal gelirin özellikle enflasyondaki artış nedeni ile olumlu etkilenmesi beklenebilir. Yatırımlardaki artışın devam etmesi de şirketin yatırım harcama geri ödemelerini yükseltmekte ve bir önceki yıla göre fazla katkı sağlamakta.

Düşük açık döviz pozisyonu özellikle kurların volatil olduğu üçüncü çeyrekte şirket fınansallarına olumsuz etkisini sınırlayacaktır. Öte yandan sürdürülebilir net karının yüzde 60-70Jini temettü olarak dağıtan şirketin 2018 yılı net karından dağıtacağı temettü veriminin yüzde 8’lere ulaşması beklenebilir.

Piyasa Değeri / FAVÖK rasyosu da uluslararası benzerlerine göre yüzde 50 iskontolu işlem görüyor. Enerjisa hisselerinde yüzde 50 yükselme potansiyeli ile 7.7 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

BİZİM TOPTAN: 2018 yılında yaklaşık yüzde 30 yıllık ciro büyümesi ve yine üçüncü çeyrekte karlılığın (6 milyon TL net kar) en az ikinci çeyrek kadar gelmesini bekliyoruz (31.7 milyon TL FAVÖK). Şirketin yeniden yapılanma sürecinin başarı ile devam etmesi ve artan marjı dikkat çekiyor.

Borçsuz bir bilançoya sahip olan Bizim Toptan son derece düşük bir firma değeri /FAVÖK çarpanında işlem görüyor (3.2). Şirket hisselerinde yüzde 36 yükselme potansiyeli ile 9 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

ŞOK MARKET: 2018 yılında yaklaşık yüzde 40 ciro büyümesi ve üçüncü çeyrekte 50 milyon x TL net kar bekliyoruz. Ayrıca sağlıklı faaliyet marj trendinin devam etmesini, marjların da beklentilerden yüksek sonuçlanacağını düşünüyoruz. Şirket borçsuz bir bilançoya ve artan pazar payına sahip. Ancak hızlı büyümesine rağmen rağmen BİM’e göre yüzde 37’lik firma değeri/ FAVÖK iskontosu ile işlem görüyor. Şirket hisselerinde yüzde 20 yükselme potansiyeli ile 10.5 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

3.çeyrek bilançolarında bunlara dikkat edilmeli

■ Likit, defansif ve derinliği olan şirketler tercih edilmeli.

■ Geçmiş finansal sonuçlar ile birlikte 3.çeyrek finansalları ayrıntılı değerlendirilmeli.

■ Özellikle, satış gelirleri, operasyonel performansı, esas faaliyet karı ve net dönem karı rakamlarında istikrarlı bir gidişatı olmalı.

■ Yurtiçi/yurtdışı sektörde yer alan benzer şirketlere göre iskontolu ve uygun rasyo ve çarpanlara sahip olmalı.

■ Düzenli temettü ödemesi gerçekleştirmeli.

■ Döviz fazlası bulunan hisseler incelenmeli.

■ Geleceğe yönelik yatırımlarına devam eden şirketlere ağırlık verilmeli

■ Nakit akım artış trendlerini sürdürebilmen.

■ Satış ve marjlarda sağlıklı bir trend eğilimi devam etmeli.

İDİL TARAKLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu