Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

15 yıl sonra dünya ekonomisine hangi ülkeler yön verecek

15 yıl sonra dünya ekonomisine hangi ülkeler yön verecek dersiniz? ABD Tarım Bakanlığı, 2030 yılına ilişkin kapsamlı bir projeksiyon yaptı. İşte, geleceğin liderleri…


2030 yılında hangi ülkelerin ekonomik güç olarak öne çıkacağını hiç merak ettiniz mi? Pek çok ülkenin şaşırtıcı bir şekilde dünya ekonomisine hakim olacağına, yine pek çoğunun nasıl arka sıralarda kalacağına şahit olacağız.

Bu tabloda ABD yine lider ülke olacak. Ama bugünkü nüfuzu, 15 yıl sonra biraz erozyona uğrayacak. Bunu biz söylemiyoruz. 2030’un makroekonomik projeksiyonlarını yapan kurum, ABD Tarım Bakanlığı. ABD, 2006’da dünya ekonomisinin yüzde 25’ini temsil ediyordu. 2014’te yüzde 23’e düştü. 2030’da da bu pay, yüzde 20 civarında olacak.

ekonomiye yon veren ulkeler

Çin, bugünkü ekonomik potansiyelini iki katına çıkaracak. Uluslararası Para Fonu IMF’in “küresel manzarada en parlak nokta” olarak tanımladığı ve dünyanın en dinamik iş gücüne sahip olduğunu vurguladığı Hindistan, üçüncü sıraya yerleşirken, Meksika ve Endonezya, üst sıralara tırmanmış olacak. 1990’lara kadar mucizevi bir performans gösteren Japonya, önümüzdeki beş yıl boyunca inişini sürdürecek. Japonya, dördüncü sıradaki yerini koruyacak ama İtalya, İspanya ve Hollanda’dan sonra en az ekonomik büyüme kaydeden ülke olarak kalacak.

Fransa üç basamak, İtalya iki basamak aşağıya inecek. Jamaika 13 basamak birden düşerken, Uganda 18 basamak birden atlayacak. Şimdi 2030 yılında olması beklenen ilk 20 ülkeye ve bu ülkelerin kişi başına gelir düzeyi beklentilerine göz atalım…

1) ABD

Doğal kaynakları ve yüksek verimliliği ile 17.5 trilyon dolarlık bir gayrı safi yurtiçi hasılaya sahip. Bu rakam, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplamından yüzde 7 daha yüksek. Dünyanın en büyük ithalatçısı ve en büyük ikinci ihracatçısı (birinci, Çin). Dünyada hane başına düşen borcu en yüksek ülkelerden. Bu borç, toplam 13.8 trilyon dolardan fazla. Nüfusun yüzde 10’u, ülke zenginliğinin yüzde 72’sine sahip. Kişi başına gelir 53 bin dolar.

2) Çin

9.5 trilyon dolarlık gayri safi iç hasılası bulunuyor. Kuruluşundan 1978’e kadar yaklaşık 30 yıllık bir dönemde Sovyet tarzı planlı ekonomi ile yönetiliyordu. Lider Mao öldükten sonra ekonomide geniş çaplı reformlara gidildi. Bugün devlet kapitalizminin önde gelen örneklerinden biri. Devlet özellikle enerji ve ağır sanayideki etkinliğini koruyor. Halen 32 milyon civarında özel kuruluş faaliyet gösteriyor. Kişi başına gelir 11 bin 900 dolar.

3) Hindistan

7.2 trilyon dolarla halen dünyanın en büyük onuncu ekonomisi. Geçtiğimiz son 20 yılda ortalama yüzde 5.8 oranında büyüdü. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden. 487 milyondan fazla iş gücüne sahip. Ekonomisinde en büyük payı yüzde 55.6 ile hizmet sektörü oluşturuyor. Petrol ürünleri, tekstil, yazılım, kimyasallar ve mühendislik hizmetleri en yüksek geliri getiren kalemler. Kişi başı gelir 5 bin 780 dolar.

4) Japonya

150 yıl kadar önce sadece Osaka pirinç simsarlarıyla tanınan ülke, İkinci Dünya Savaşı sonrası her yıl neredeyse yüzde 7.7 oranında ekonomik büyüme gerçekleştirdi. 1960’ların ve 70’lerin hızı bugün görülmüyor. 1990’larda büyüme yavaşladı. 21’inci yüzyıla girildiğinde Japonlar 1990’ları “Kayıp Onluk” olarak nitelediler. Ülke topraklarının sadece yüzde 13’ü tarıma elverişli. Dünya balık avının yüzde 15 payı da Japonlara ait. Kişi başma düşen gelir 37 bin 670 dolar.

5) Almanya

Halen Avrupa’nın en büyük, dünyanın da dördüncü büyük ekonomik gücü. Hizmet sektörünün payı yüzde 72. Tarım ise ekonomide sadece yüzde l’lik bir oran tutuyor. İşsizlik yüzde 4.5 ile 28 Avrupa Birliği üyesi içinde en düşüğü. İki Almanya’nın bileşmesinden sonra yaşam standartları hayli yükseldi. Bir başka deyişle, zayıf olan Doğu Almanya, zengin ve güçlü Batı Almanya’yı olumsuz etkilemedi. Kişi başı geliri 44 bin 750 dolar.

6) Brezilya

Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi. Çok zengin doğal kaynaklarıyla karma ekonomi yürütüyor. Ekonomiye, tarım, madencilik ve imalat sektörü hakim. 150 yıldır dünyanın en büyük kahve üreticisi konumunda. Uçak, elektrikli cihazlar, otomobil, tekstil, kimyasallar, maden cevherleri, kahve, narenciye, et ve soya fasulyesi, geliri en yüksek ihracat ürünleri. Dünyanın dördüncü büyük otomobil piyasası Brezilya’da kişi başı gelir, 15 bin 155 dolar.

7) İngiltere

Başkenti Londra, küresel ekonominin üç kumanda merkezinden biri (diğerleri New York ve Tokyo). Dünyanın en çok turist çeken altı ülkesi arasında. Reklamcılık, mimarlık, sanat, el işleri, tasarım, moda, film, müzik, yazılım, yayıncılık, oyuncak yapımı, televizyon, radyo ve araştırma/geliştirme gibi etkinliklerin oluşturduğu yaratıcı endüstriler ülke ekonomisinde yüzde 7’lik pay oluşturuyor. Kişi başına düşen gelir 38 bin 400 dolar.

8) Fransa

Fransa da bir karma ekonomi ülkesi. Dünyanın en büyük 500 şirketinden 44’ü Fransız. Ülke dışında 311 milyar dolarlık yatırım yapan ABD’den sonra dünyanın, bu alanda ikinci büyük ülkesi. Geçen yıl 228 milyar dolarlık yatırım yapmışlar. 1724’te Kral 15. Louis’nin kurduğu Paris Borsası, Amsterdam, Londra, Lizbon ve Brüksel borsalarıyla birlikte Euronext finans kurumunu oluşturuyor. Kişi başına düşen gelir 40 bin 450 dolar.

9) Kanada

Dünyanın gelir eşitsizliği en düşük ülkesi. Her hanenin yıllık ortalama geliri 23 bin 900 dolar. Bu rakam, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ortalamasının da üzerinde. Ticaret fazlası veren ender ülkelerden. Geçen yıl, 5.1 milyar Kanada Doları fazla vermişler. 2008’de 46.9 milyar Kanada Dolan ticaret fazlası vererek daha iyisini de yapmıştı (1 ABD Doları, 1.26 Kanada Doları’na eşit). Kişi başına düşen gelir 43 bin 150 dolar.

10) Rusya

Rejim değişikliğinden sonra yüksek gelirli bir piyasa ekonomisi geliştirmeyi bildi. 1999’da 600 milyar dolara yakın döviz rezervleri vardı. 2000’de 80 dolar olan aylık ücretler, 2013’te 970 dolara kadar çıktı. Çöküşten önce yüzde 40 olan yoksulluk oranı günümüzde yüzde 12.8’e düşürüldü. Fakat sonra işler iyi gitmedi. Yine de günümüzde dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olarak kalmayı başardı. Kişi başına düşen gelir 24 bin 780 dolar.

11) İtalya

Dünyanın en sanayileşmiş ülkelerinden biri olmakla beraber yüzde 13.2 ile OECD ülkelerinin ortalamasının da üzerinde bir işsizlik oranı var. İtalyan endüstrisinin omurgasını, on binlerce küçük aile işletmesi oluşturuyor. Bu işletmelerin büyük bölümü, dünya çapında marka olmayı başarmış. Ülkenin kuzeyi ve güneyi arasındaki zenginlik farklılaşması, en büyük sorunları. Kişi başı gelir 34 bin 470 dolar.

12) Meksika

Kanada’nın aksine, gelir eşitsizliği en yüksek ülke. Nüfusun en yoksul kesimini temsil eden yüzde 10’u, ülke zenginliğinin yüzde 1.1’ine, en zengin yüzde 10 ise zenginliğin yüzde 36’sına sahip. Son yıllarda elektronik endüstrisini olağanüstü oranlarda büyüttü ve Çin, ABD, Japonya, Güney Kore, Tayvan’dan sonra dünyanın altıncı büyüğü oldu. Otomobil üretimi ise ABD’den daha fazla ama şirketler Amerikan. Kişi başı gelir 18 bin 720 dolar.

13) Endonezya

1960’larda açlığın kol gezdiği bir ülkeydi. ABD üniversitelerinde eğitim gören yöneticileri, bu sorunu çözmeyi ve ülkeyi dünyanın büyük ekonomi güçlerinden biri yapmayı başardı. Bu yöneticiler, şaka yollu “Berkeley Mafyası” olarak adlandırıldılar. Hizmet sektörü, ekonominin henüz yüzde 36’sını oluşturuyor. Tarımın ekonomideki payı ise yüzde 13. Tarım en çok işçi istihdam edilen sektör. Kişi başı gelir 10 bin 160 dolar.

14) Avustralya

Zenginliği, maden bağlantılı ihracat, telekomünikasyon, bankacılık ve imalat sektöründen kaynaklanıyor. İsviçre’den sonra dünyanın ikinci zengin ülkesi. An-cak ne var ki ülkenin yoksulluk oranı da yüzde 10.2’den 11.8’e çıkmış. Dünyanın en rahat yaşanan 10 kentinden üçü (Adelaide, Sydney ve Perth) Avustralya’da. Ekonomideki payı yüzde 70’i geçen hizmet sektörünün en önemli dallan, turizm, eğitim ve finans. Kişi başı gelir 66 bin 990 dolar.

15) Güney Kore

Singapur, Hong Kong ve Tayvan’la birlikte dört Asya Kaplam’ndan biri. Güney Koreliler bu başarıyı, başkent Seul’den geçen Han Nehri’ne bağlıyorlar. Bu nehir civarındaki işletmeler, ürettiklerini su yoluyla ihraç ettiklerinden 1961-1996 arası döneme “Han Nehri Mucizesi” adını vermişler. Dünyanın en zengin 500 şirketi içinde Güney Kore’nin 17 şirketi bulunuyor. Kişi başına düşen gelir 35 bin 490 dolar.

16) İspanya

1990’lara kadar işsizliğin yüzde 20’lerde dolaştığı, enflasyo-, tıııtı çok yüksek oran]ara çatığı, yeraltı ekonomisinin hakim olduğu, eğitim kalitesinin OECD ülkeleri arasında en düşük olduğu bir ülkeydi. Oysa bugün İspanya, hayat kalitesi en yüksek 10 ülke arasında. 2010’da Bilbao kenti, uluslararası şehircilik ödülü alırken belediye başkanı da kamuda dünyanın en başarılı yöneticisi seçilmişti. Dünyanın en büyük, yenilenebilir enerji kaynakları işletmecisi de İspanya. Kişi başına düşen gelir 32 bin 980 dolar.

17) Türkiye

OECD’nin ve G20 ekonomileri grubunun kurucu üyesi Türkiye, halen dünyanın 17’nci büyük ekonomisi (Demek ki 15 yıl sonra da aynı sırada kalması bekleniyor). Geçen yıl 16 milyar dolardan fazla yabancı yatırım alan ülke, uluslararası piyasalarda önemli petrol ve kimyasal tankerleriyle lüks mega-yatlar yapımcısı olarak tanınıyor. Otomotiv endüstrisi ise dünyanın 16’ncı büyüğü. Kişi başı gelir 20 bin 300 dolar.

18) Suudi Arabistan

Petrol tabanlı, planlı bir ekonomiye sahip ülkenin gelirinin yüzde 75’i petrolden geliyor. İhracatının yüzde 90’mı ise petrol ve ürünleri oluşturuyor. 1990’larda yüksek nüfus artışı ve değişen petrol fiyatları nedeniyle kişi başı geliri 6 bin 300 dolara kadar düşmüştü. 2000’lerde belediye hizmetlerini, telekomünikasyonu, eğitimin bir kısmını, sağlık hizmetlerini ve hatta trafiğin kontrolünü özelleştirdiler. Kişi başı gelir 53 bin 950 dolar.

19) Nijerya

Dünya Banka-sı’nın orta gelirli ülkeler grubunda yer alıyor. 30’uncu büyük ekonomi. Ancak 15 yılda 11 basamaklık bir sıçrama yapması bekleniyor. Mısır ile birlikte Afrika’nın iki lokomotifinden biri gözüyle bakılıyor. Bugünkü olaylar ise petrol gelirinin ve gelecekteki zenginliğin paylaşılması üzerine verilen bir kavga. 175 milyon nüfuslu Nijerya, dünyanın en kalabalık yedinci ülkesi. Kişi başına düşen gelir 6 bin 100 dolar.

20) Hollanda

Avrupa ekonomisinde yüzyıllardır anahtar rolü oynamış bir ülke. Dünyanın ekonomik özgürlüğü en yüksek ülkesi. En büyük 10 ihracatçı ülkeden biri. Dünyanın en eski borsasının sahibi. Besin maddeleri sektörü, ekonominin can damarı. Kimya, metalürji, makine, elektrikli cihazlar ve turizm, ekonominin en çok gelir getiren sektörleri. Dünyanın en geniş doğal-gaz rezervlerinden birine sahip. Kişi başı gelir 47 bin 375 dolar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu