Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Yeni teşvik paketi

Yeni teşvik paketine göre yılbaşına kadar ticari aracını değiştirenlerden ÖTV alınmayacak. Teşvik sistemi yenilenecek, bazıları kalıcı hale getirilecek. Proje bazlı teşvikler devreye girecek.  Yatırım ve ihracat kredilerine erişim kolaylaşacak…


BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bayram arefesinde “Ekonomik Müjdeler” paketini açıkladı.Yeni teşvik paketine göre yılbaşına kadar ticari aracım değiştirenlerden ÖTV alınmayacak. Terör nedeniyle şehit olanların yakınlarının birine ÖTV’siz araç alma imkanı verilecek. Yatırım teşvik sistemi yenilenecek, bazı süreli teşvikler kalıcı hale getirilecek. Proje bazlı teşvikler devreye girecek. Yatırım ve ihracat kredilerine erişimi kolaylaştırılacak. Özellikle doğu ve güneydoğuda terör ve doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lere 100 bin TL destek verilecek, imalat sanayinde, organize sanayi bölgelerinde çalışan, terörden, doğal afetlerden işleri bozulan esnafa 100 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. KOSGEB, yerli makine imalatçısını desteklemek için yerli makine alımmda 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verecek.

BAYRAM MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım’ın “bayram müjdesi” olarak açıkladığı yatırım teşvik paketi, yatırım yapana, işe başlayacaklara, tarım sektöründe faaliyet gösterenlere, esnafa, turizmciye, işçiye, emekliye ve gençlere yönelik teşvikler içeriyor. Yıldırım’m Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla açıkladığı ekonomik yatırım paketinin Meclis tatile gitmeden yasalaştırılması bekleniyor. Açıklamalara göre, pakette yer alan tedbirlerin birçoğu için yasal düzenleme taslakları hazır bulunuyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen yatırım ortamını iyileştirme paketi de bu düzenlemeler arasında yer alıyor. Tedbirlerden bazılarının ise Bakanlar Kurulu veya bakanların inisiyatifiyle yapılması planlanıyor.

Açıklanan müjdelerin hiçbirisinin uygulanan mali disiplini bozmayacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Cepten bir veriyorsak, üç misli geri gelecek. Üretim olacak, iş alanı oluşacak, oradan para kazanılacak, döviz geliri olacak” dedi.

para

ÖTV MUAFİYETİ

Başbakan Binali Yıldırım’m açıkladığı teşvik paketine göre yılbaşına kadar ticari aracını değiştirene ÖTV muafiyeti getirilecek. Yaklaşık 1 milyon 200 bin ticari aracı ilgilendiren müjde çerçevesinde, taksi, şehir içi toplu taşıma yapan dolmuş, belediye ve halk otobüsü gibi ticari araçlarını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak. Yük taşıma amacıyla kullanılan kamyon ve kamyonetler, Kİ, K2 ve K3 belgesi ile taşıma yapanlar da bu destekten yararlanacak. ÖTV istisnasından yılbaşına kadar yapılan alımlarda faydalanılması planlanıyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araca ÖTV muafiyetini bayram müjdesi olarak nitelendirdi. Şoför esnafınm uzun süredir araçlarını yenilemek için ÖTV indirimini beklediğini belirten Apaydın, “Araçların yenilenmesiyle üretimde artış olacak. Fabrikalara talebe cevap vermek için fazla mesai yapacak. Bu da istihdamın artması işsizliğin azalması demek. BağKur pirim ödemelerini zamanında yatıran esnafımıza yüzde 5 indirim sağlanması da ikinci bir sevinç kaynağı oldu” dedi.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik sisteminde uygulama değişikliklerine gidilecek. Yatırım teşvik sistemi yenilenecek, bazı süreli teşvikler kalıcı hale getirilecek. Başta doğu ve güneydoğu olmak üzere bu teşvikler sektörel teşviki de içerecek.

Orta, ileri teknoloji üretim yatırımlarının tamamı 4. Bölge teşvikleri kapsamında değerlendirilecek. Bölge bazlıların yanı sıra proje bazlı teşvikler devreye girecek. Yatırımcılarının yılsonuna kadar geçerli olan avantajlı vergi indirim oranları ile sigorta primi işveren hissesi desteği sürelerinin kalıcı olarak uygulanması sağlanacak.

İHRACAT KREDİLERİNE ERİŞİM

Yatırımları artırmak için Kalkınma Bankası işler hale getirilecek. Yatırım ve ihracat kredilerine erişim kolaylaştırılacak. Teminat açığı olması halinde Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve söz konusu açığı kapatacak. Eximbank’m kredi verme şartları kolaylaştırılacak. ithalat yerine ihracata ağırlık verilecek. Alınacak ürünler alınabiliyorsa yurtiçinden alınacak.

Yurtdışına çok daha fazla ne satılabilir konusuna kafa yorulacak.

YERLİ İMALATÇIYA 300 BİN TL

Yerli makine imalatçısını desteklemek için yerli makine alımında 300 bin TL’ye kadar faizsiz krediyi KOSGEB verecek. İmalat sanayinde çalışan KO-Bt’lerin yerli makine ev teçhizat âlımın-da anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilerin faizini de KOSGEB karşılayacak.

KOSGEB’e geri ödemeli desteklerin, teminat ve kefaletinin masrafları, faizleri yüzde 100 oranında karşılanacak. Kredi Garanti Fonu yedi bankayla yapılan anlaşma sonucu KOSGEB’den geri ödemeli destek kullanmak isteyen bütün küçük işletmelerin ihtiyaç duyduğu teminatların masraflarının tamamı, KOSGEB marifetiyle karşılanacak.

2B ARAZİLERİ İÇİN EK BAŞVURU

2B arazileriyle ilgili tanınan imkandan yaklaşık 700 bin vatandaş yararlanırken, hala bu imkandan yararlanmayan 80 bin kişiye de yeni fırsat verilecek. Bu fırsattan 2B için yeni müracaat yapmış olanlar ile ödemesini tamamlayamamışlar da yararlanacak. Bunun dışında, ecrimisil ile kullanılan tarım arazilerinin tekrar kullanılmasına imkan veren bir düzenleme hayata geçirilecek.

Çalışanların ücreti ve yatımlar hariç kamuda her alanda tasarruf seferberliği başlatılacak. Bakanlar bu konuda kapsamlı bir program hazırlayarak yılsonuna kadar kendilerine verilen hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak.

Şehit yakınlarına yılda iki defa şeklinde yürütülen devlette iş verme uygulamasında değişikliğe gidilecek. Başbakan Yıldırım, “Allah göstermesin, şehit haberi geldiğinde hemen bu haktan yararlanma ve istediği branşına, müktesebatına uygun şekilde, gecikmeden yerine getirilecek” dedi.

Paketten satır başları

• Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki binalardan beş yıl, arazilerden de teşvik süresi boyunca emlak vergisi alınmayacak. .



• Doğal afetler, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ekonomik kayba uğrayan yatırımcıların, sigortalı çalışanların süresi dolmuş borçları bir yıla kadar ertelenecek.

• Primlerini zamanında ödeyen Bağ-Kur’lulara beş puan indirim yapılacak.

• Karşılıksız çek işlemine önce para cezası, tekrar edilmesi halinde ise hapis cezası verilecek.

• 110 bin esnafın yaklaşık 400 milyon TL’lik kredi gecikme faizi ve kalan borçları yapılandırılacak.

• Dükkan, işyeri, fabrika açmak ve kapatmak kolaylaştırılacak.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın bazı hükümlerinin yürürlüğü bir yıl ertelenecek.

• Resmi işlemlerden alınan damga vergisi, tek nüshadan alınacak.

• Bireysel emeklilik sistemine dahil olanlara damga vergisi muafiyeti getirilecek.

• Yükte hafif pahada ağır işlerle uğraşan yatırımcılarla, tedarikçileri arasındaki sözleşmelerde de damga vergisi istisnası getirilecek. Teknolojik yatırım yapanlardan damga vergisi alınmayacak.

• Türkiye’yi bölgesel üs yapacak uluslararası firmalara kurumlar vergisi muafiyeti getirilecek.

• Yurtdışında emeklilik hakkını kazanmasına karşın, Türkiye’de altı aydan az kalanların araçlarını getirmelerine yönelik uygulamadaki aksaklıklar giderilecek.

• Yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirenlere kara para olmaması şartıyla kolaylık sağlanacak.

• Tarımsal teşviklerde kafa karışıklığı ortadan kaldırılacak, tarımsal teşvikler anlamlı hale getirilecek. Tarımsal destekler yılda iki defa verilecek.

• Lisanslı depoculuğa geçilerek ve ürün borsası kurulacak. Aracılar azalarak, ürünün satıcısıyla alıcısı doğrudan buluşacak.

• İhracatçılara yeşil pasaport verilecek.

Vergi ve prim borcuna 36 ay taksit imkânı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve prim borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olabileceklerini bildirdi. Ağbal yaptığı açıklamada, 2014 Ağustos’ta çıkan 6552 Sayılı Kanun ile prim ve vergi borçlarının taksitlendirilmesine imkan sağladıklarını hatırlattı. Bu uygulamayla vergisini, sosyal güvenlik primini süresinde ödemeyenlere 36 aya kadar taksit olanağı getirdiklerini anlatan Ağbal, uygulamadan yararlanan bir grup mükellefin, imkanları olmaması nedeniyle taksitlerini ödeyemediklerini ve haklarını kaybettiklerini söyledi. Ağbal, tekrar sisteme dahil olmak isteyen mükellefler bulunduğunu belirterek, “Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması esnafın epeydir bizden talep ettiği bir konu. Bu talebi karşılamak amacıyla yasal düzenleme yoluna gittik” diye konuştu. Maliye Bakanı Ağbal, en az 3 milyon vatandaşın yeni düzenlemeye başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Merkez Bankası çalışma yapıyor

Tüccar, sanayi ve iş adamlarının paraya erişimi konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, teminatların yüksek olduğunu vurguladı. Politika faizi yüzde 7’ye düşse bile teminatlardan dolayı kredi faizlerinin iki katını bulduğunu dile getiren Yıldırım, alınacak tedbirlerle bunu kolaylaştıracaklarını dile getirdi. Yıldırım şunları kaydetti:

“Kredi kullanımında gayrimenkul gibi sağlam diye düşünülen teminatlar vardı. Şimdi menkul değerler, taşınabilirler teminat gösterebilecek. Merkez Bankası çalışmaları yapıyor. Kredinin kullanma maliyetinin de zaman içinde düştüğünü göreceğiz.”



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu