Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Yatırım ve ihracata yeni teşvik paketi

Yatırım ve ihracata yeni teşvik paketi geliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı pakete göre, orta ve yüksek teknolojiye teşvik artacak, Güneydoğu’da yapılan yatırıma devlet ortak olacak, konfeksiyon usulü teşvikten, ısmarlama usule geçilecek…


HÜKÜMET, çiftçisinden esnafına, yatırımcısından tüketicisine kadar milyonların yüzünü güldürecek yeni adımlar atıyor. Yatırım ortamını iyileştirmek, tasarrufları artırmak ve ihracatı teşvik etmek için ekonomi yönetiminin aldığı yeni kararların birbiri ardına hayata geçirilmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce karşılıksız çek ve iflas ertelemeye ilişkin önemli düzenlemeleri de içeren yatırım ortamını iyileştirme paketini yasalaştıran, bazı kamu alacaklarım yeniden yapılandırarak milyonlarca vatandaşa borçlarını ödeme fırsatı veren Hükümet, yeni yatırım ve ihracat teşvik paketini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

DEVLET YATIRIMCIYA ORTAK OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım’m açıkladığı teşvik paketine göre, yatırım döneminde bütün kazançlar üzerinden vergi indirim oranı bütün bölgeler için yüzde 80’e çıkarılacak. Orta ve yüksek teknolojiye yönelene verilen teşvik artacak. Yüksek teknolojide hangi bölgede yatırım yapılırsa yapılsın en yüksek teşvik alınacak. Güneydoğu’da yapılacak yatırımın ortağı devlet olacak. Bu yatırıma hem alım garantisi verilecek hem de yatırımın sabit maliyetleri karşılanacak. Böylece konfeksiyon usulü teşvikten, ısmarlama usulü teşvike geçilecek.

Açıklanan paket çiftçiden esnafa, tüketiciden KOBİ’lere geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Çiftçilerin biriken borçları yeniden yapılandırılacak, icra takipleri durdurulacak. Üreticinin Ziraat Bankası’na olan borcu bir yıl ertelenecek. Tüketici kredileri ve kredi kartlarında taksit sayısı artırılacak. Gecikmeye düşen kredi kartı alacakları yapılandırılacak. KOBİ’lerin ve esnafın bankalardan aldığı kredilerde taşınır varlıkları da teminat gösterebilecek. Meclis’e sevk edilen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı’na göre bankalara kredi için başvuran işletmeler toma-tesviye makinelerini, stoklarında bulunan hammaddeleri; çiftçiler ise tarımsal mahsullerini, çok yıllık ağaçlarını bankaya teminat olarak gösterebilecek.

para

YENİ PAKET YOLDA

Geçen hafta Çankaya Köşkü’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleri ile istişare toplantısında bir araya gelen Başbakan Yıldırım, yeni Yatırım ve İhracat Teşvik Paketi’ni açıkladı. Teşvik paketinde en az 20 maddenin yer aldığını söyleyen Yıldırım, mevcut yatırım teşvik sisteminin etkinliği artırılması maddesi çerçevesinde yatırım döneminde bütün kazançlar üzerinden vergi indirim oranının bütün bölgeler için yüzde 80’e çıkacağını söyledi. Vergi indirim tutarının yeniden değerlemeyle enflasyon karşısında korumaya alınacağını belirten Yıldırım, avantajlı desteklerle ilgili kalıcı uygulama olacağını vurguladı. Bu teşviklerin kanunla yazılıp, uygulamada buharlaşmayacağının sözünü veren Yıldırım, kanunda yazılan her şeyin eksiksiz uygulanacağını ifade etti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU YA YATIRIM ÇAĞRISI

Orta ve yüksek teknolojiye yönelik yatırımlarda teşvik miktarının artacağını kaydeden Yıldırım, yüksek teknolojide hangi bölgede yatırım yapılırsa yapılsın en yüksek teşviğin alınacağını vurguladı. “Size tavsiyem birinci, ikinci bölgeye yapmayın. Bizim Güneydoğu’da sorunumuz var. Oralara yapın bu yatırımı” diyen Yıldırım, Güneydoğu’da yapılacak yatırımlarda ortağın devlet olacağını söyledi. Hem alım garantisi vereceklerini hem de yatırımın sabit maliyetlerini karşılayacaklarını vurgulayan Yıldırım, “Gidin Van’a, Mardin’e, Muş’a, İğdır’a, Hakkari’ye yatırımı yapın. O kararı verin, fabrikayı biz yapıp, vereceğiz” dedi.

Bu tip yatırımlarda ürünün pazarlamasına da destek olunacağını belirten Yıldırım, ülkenin ihtiyacı olan veya rekabet şansı yüksek alanları oturup birlikte belirleyeceklerini dile getirdi. İki ortak gibi masaya oturulacağını aktaran Yıldırım, teşviklerin karşılıklı görüşülerek ayarlanacağını vurguladı.

ORMAN FONLARI KALDIRILIYOR

Başbakan Yıldırım’ın yaptığı açıklamaya göre teşvik kapsamında orman ürünlerindeki bütün fonlar kaldırılıyor. Mevcut desteklerde artırıma gidilecek. Navlun desteği getirilerek, taşıma maliyetleri azaltılacak. Teknolojik dönüşüm yapmak isteyenlere destek verilecek. İhracatta bunu yapmak isteyenlere ayrıca destek sağlanacak. Pakette, gümrük muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, kurumlar vergisinde indirim veya istisna da var. Sigorta işveren prim desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz, hibe, stopaj desteği, enerji desteği, nitelikli personel istihdamı için destek, sermaye katkısı da yer alıyor.

ÇİFTÇİ BORCUNA YAPILANDIRMA

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup toplantısında da ekonomi yönetiminin yatırım ortamını iyileştirme, tasarrufları artırma, ihracatı teşvik etme noktasında aldığı yeni kararları açıkladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çiftçiler için önemli bir karar aldığını belirten Yıldırım, kredi ödemelerinde zorluk çeken kooperatif ortaklarının gecikmiş kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını kaydetti. Yıldırım’m verdiği bilgiye göre, Meclis’ten geçen yasayla ödeme güçlüğüne düşen bin 268 kooperatifin 33 bin 427 ortağının 640 milyon TL değerindeki borcu beş yıl vadeye yayılıp, yeniden ödeme planı yapılıyor. Borçlardan dolayı başlatılan icra takipleri durduruluyor.

Doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin, üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlan da bir yıl süreyle erteleniyor.

GECİKMEYE DÜŞENE YAPILANDIRMA

İnşaat sektörünü geliştirmek için gerekli tedbirleri alan Hükümet, konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmalarım sürdürüyor. Yaklaşık iki buçuk yıl önce iç tüketimi kısıtlamak ve cari açığın büyümesinin önüne geçmek için kredi kartı ve bireysel tüketici kredilerine getirilen sınırlamalarda esnekliğe gitmeye hazırlanan Hükümet, kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma için çalışmalar yapıyor.

Tüketici kredilerine yönelik düzenlemenin ilk işaretini Başbakan Yıldırım verdi. Yıldırım’m konut kredilerinde faizi düşürmek için çalışmaların sürdüğü, vatandaşın ödeme şartlarını daha da rahatlatmak için tüketici kredilerinin taksit sayısını artıracaklarına yönelik açıklamalarının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi verdi. Hem tüketici kredileri hem de kredi kartlan tarafında çalışma yaptıklarını belirten Akben, konunun Fi-nansal istikrar Komitesi’nde de (F1K) tartışıldığını ve bu konuda çalışma yapılması kararı alındığını söyledi. Her iki konuda da ödemelerin esnetilebilmesi için Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) başta olmak üzere diğer ilgili kurumlarla birlikte çalışan BDDK, kredi kartları konusunda da, gecikmeye düşen alacaklarla ilgili de yapılandırmaya yönelik bir çalışma yapıyor.

“FAİZLERİN DÜŞMESİNDEN,YANAYIZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi kartlanyla yapılan alışverişlerde taksit sayılarının artırılmasıyla ilgili genel bir eğilim olduğunu, cari açık noktasında kontrollü bir şekilde çalışmalar, etki analizleri yapıldığını ifade etti. Taksitlendirmeyle ilgili çalışmaların cep telefonu ve bilgisayarı kapsayıp kapsamayacağının henüz belirsiz olduğunu dile getiren Tüfenkci, çalışmanın hangi ürünleri kapsayacağına daha sonra karar verileceğini kaydetti.

Kredi kartına taksit artışını vatandaşa jest olsun diye yaptıklarını ifade eden Tüfenkci, sınırsız bir taksit imkanı sağlanamayacağının altını çizdi. Tüfenkci, bu hususta 15-20 gün içinde karar verilebileceğini söyledi.

Faizlerin düşmesinden yana olduklarını söyleyen Tüfenkci, inşaat ve konut sektörüne yönelik iyileştirme çalışmalarının olduğunu, kredilerin ucuzlaması noktasındaki çalışmaları hükümet olarak desteklediklerini dile getirdi. Tüfenkci, konut ve inşaat sektörünün hareketlenmesinin yaklaşık 300 kalemde iş yapan sektörleri hareketlendireceğini aktardı.

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Başbakan Yıldınm’ın verdiği müjdelerden bir diğeri ise KO-Bl’ler ve esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik hazırlanan ve taşınır rehnine ilişkin düzenleme oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının TBMM’ye sevk ettiği Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı ile rehin hakkı kurulabilecek varlıklar arasında çok yıllık ürün veren ağaçlardan, fikri ve sınai mülkiyete konu haklara kadar birçok taşınır yer alacak. Tasarıya göre rehin hakkı verilen taşınırlar şöyle olacak:“Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, bu varlıklardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları.”

Rehin hakkı bu varlıklardan biri veya birden fazlası üzerinde kurulabilecek.

YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tasarının Meclis’te aynen yasalaşması halinde düzenleme 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tasarıyla, teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Kanun taşınır varlıkları konu edinen işlemlerde rehin hakkının tesisini, rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesini, “Rehinli Taşınır Sicili” kurulmasını, rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının belirlenmesini, tarafların ve üçüncü kişilerin hak ve yükümlülüklerini, rehin hakkının kullanımı ile rehinli işlemlere ilişkin diğer usul ve esasları kapsıyor.

REHİN SÖZLEŞMELERİNİN KAPSAMI

Tasarıya göre rehin sözleşmeleri kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında olabileceği gibi, tacir ve esnaflar arasında da yapılabilecek. Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin sicile tescil edilmesiyle kurulacak. Rehin sözleşmesi elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenecek. Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza ile onaylanması zorunlu olacak. Yazılı düzenlenen rehin sözleşmesinin sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması gerekecek.

BANKALARIN GORUŞU ALINDI

Gümrük ve Ticaret Bakam Bülent Tüfenkci, KOBI’lerin ve esnafın finansman sorununun çözümünde büyük kolaylık sağlayacak tasarının Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını istediklerini açıkladı. Tasarıyla işletmelerin finansmana erişiminde güvence olarak kullanabilecekleri alternatif unsurların getirildiğini belirterek, işletmenin sadece hammaddesi varsa bile, bunu rehin gösterip, bankalardan kredi alabileceğine dikkat çekti. Bankaların, işletmenin içerisindeki makineleri de rehin olarak kabul edeceğini vurgulayan Tüfenkci, çiftçinin tarlasındaki ağaçları, mahsulleri teminat gösterebileceğini kaydetti. Tasarıyı bankalarla birlikte çalıştıklarım vurgulayan Tüfenkci, onların istekleri doğrultusunda bu düzenlemeyi yaptıklarını belirtti.

BEŞ E OTOMATİK KATILIM

Başbakan Yıldırım’ın AK Parti Grup toplantısında verdiği müjdelerden bir diğeri ise 45 yaş altı ücret karşılığı çalışana BES’te otomatik katılımı öngören düzenleme. Önceki hafta TBMM’ye sevk edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, hızlı bir görüşme trafiğinin ardından geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe girecek kanunla, 45 yaşın altındaki yaklaşık 6.7 milyon ücretli çalışan, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilecek, işveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlı-ğı’nca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına katabilecek.

 

İlk çağrı Cumhurbaşkanı’ndan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut kredilerinde yıllık faizlerin yüzde 9’un altına indirilmesi tavsiyesi üzerine başlatılan çalışmalar etkisini göstermeye başladı. Hatırlanacağı üzere bu çağrı üzerine BDDK, banka yöneticileriyle bir araya gelerek “konut ve tüketici kredilerinde faiz indirimi” konusunu masaya yatırmıştı. Cumhurbaşkanının çağrısına uyan bankalar, geçen hafta faiz indirimlerine başladı. Henüz yıllık konut faizinde yüzde 9 görülmese de, aylık faizlerini yüzde 1’in altına çeken bankalar oldu. vip Erdoğan Konut kredi faizlerinin aylık bazda yüzde 1’in altına düşmesini önemsediğini, yıllık bazda bakıldığında henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği yüzde 9 seviyesine gelinemediğine ilişkin açıklamalarda bulunan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi faizlerinin düşmesi için önce bankaların kendi aralarında mevduat yarışını bırakması gerektiğinin altını çizdi. Daha önceki yıllarda yıllık yüzde 7-8 faizlerin görüldüğünü hatırlatan Akben, bankaların genel giderlerinden yüzde 10 tasarruf yapmaları halinde 25 baz puanlık indirim yaparak aynı karlılığı elde edebileceklerini vurguladı.

Bin TL ilave katkı

Çalışan adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları üzerinden devlet katkısı sağlanacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yılhk. y’Uık gehr sigortası sözleşmesi kapsamında almayıtercih ‘sde çalışana, birikiminin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.

Şirketlerce,fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yapılamayacak. İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe % konulan düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 100 TL idari para cezası uygulanacak. Çalışanın katkı payı, prime esas kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutar olacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde 1’e kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip ıkı ay içinde sözleşmeden cayabilecek.

Başka teşvikler de geliyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Üretim Reform Paketi”, Maliye Bakanlığı vergisini düzenli ödeyene gelir ve kurumlar vergisi üzerinden bonus verilmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise gıda fiyatlarında en az yüzde 30 düşüş getirmesi beklenen Hal Yasası değişikliği üzerinde çalışmalarına hız veriyor. Meclis’e gelecek torba yasaya Hal Yasası ile ilgili düzenlemelerin girebileceğini söyleyen Tüfenkci, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın çok açık olduğunu, makasın daraltılması noktasında ciddi çalışmaların yapıldığını vurguladı. Tüfenkci, soğuk hava zincirini destekleyerek nakliyede geçen süreyi azaltmak istediklerini, bu çalışmalar neticesinde fiyatların büyük ölçüde gerilemesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Proje bazlı teşvik geliyor

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV’siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki gibi milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Torba tasarıdan, Türkiye Varlık Fonu kurulmasına dair hükümler ile AOÇ arazisi ve Orman Kanunu’na yönelik düzenlemeler çıkarıldı Türkiye Varlık Fonu ile ilgili maddeler müstakil bir düzenleme olarak Meclis’e sevk edilerek, Pazartesi gününe gündeme alındı. Torba tasarıyla, Bakanlar Kurulu Türkiye’nin gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, işe bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, katma değeri yüksek olan projeler için Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen yatırımlar konusunda yetkilendiriliyor. Proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi, yatırıma katkı oranının yüzde 200’ü geçmemek üzere belirlenebilmesi, gelir vergisi stopajı teşviki, gümrük vergisi muafiyeti sağlayabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni konularında Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

Trafik yoğunluğunda önemli paya sahip, çok büyük bir kısmının model yılı ilerlemiş şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk ve belediye otobüsleri ile ticari yük taşımacılığında kullanılan kamyon, kamyonet ile TIR’ların yenilenmesinde 30 Haziran 2019’a kadar ÖTV alınmayacak. Torba tasarıya ayrıca elektrikli ve hibrit araçları teşvik etmek amacıyla da önergeyle madde eklendi.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu