Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Faktoring sayesinde şirketler alacaklarını garanti altına alıyor

Faktoring sayesinde şirketler alacaklarını garanti altına alarak tahsilat stresinden kurtuluyor, alacaklarını teminat göstererek nakit imkanına kavuşuyor. Bugüne kadar çoğu KOBİ yaklaşık 100 bin şirkete 10 milyar dolar kaynak aktaran faktoring sektörünün 2015 yılı ciro hedefi, 70 milyar TL…


TÜRKİYE’DE işletmelerin özellikle küçük işletmelerin temel sorununun işletme sermayesi, yani kaynak ihtiyacı olduğu konusunda hemen herkes hemfikir. Yeterli kaynağı olmadığı için üretemeyen, üreteme-diği için talep olsa bile pazara mal sunamayan küçük işletmelerin bu yüzden kaderi maalesef büyümemek, gelişememek oluyor. Sermaye yetersizliği ile boğuşan şirketlerin ikinci büyük sorunu ise kuşkusuz tahsilat. Üretim yapmalarına hatta yurtdışına bile satış yapmalarına rağmen tahsilatlarını zamanında gerçekleştiremeyen binlerce işletme bulunuyor. Zamanında yapılamayan tahsilat nedeniyle de birçoğu sonunda kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor.

Öte yandan işletmeler için hayati önemdeki bu iki ihtiyaç faktoring sektörünün temelini oluşturuyor. Hem işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak hem de yurtiçi ve yurtdışındaki satışlarının tahsilatlarını yapmakta zorlanan veya bu işlemle uğraşmak istemeyen şirketlerin çaresi faktoring oluyor.

faktoring

İŞLETMELERE SUNULAN ÜÇ HİZMET

Özellikle son yıllarda Avrupa’ya mal satan firmalar için AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin bozulan mali yapısı büyük riskler oluşturuyor. Bu sebeple faktoring sektörü temsilcileri şirketlere sundukları hizmetin son yıllarda artık olmazsa olmaz hale geldiği konusunda birleşiyor. Özellikle’ yeterli finansman gücü ve istihbarat eksikliği bulunan KOBİ’ler için faktoring büyük önem taşıyor.

Günümüzde faktoring şirketleri firmalara üç temel hizmet sunuyor. Öncelikle, şirketlerin mal mukabili satışlardan doğan alacaklarını garanti altına alıyorlar. Bunun dışında tahsilat hizmeti sunuyor ve daha da önemlisi nakit ihtiyacı artan işletmeler için alacaklarını vadesinden önce nakde dönüştürüp şirketlerin ihtiyacı olan finansmanı sağlıyorlar. Özellikle banka kredisine ulaşmakta güçlük çeken küçük işletmeler için bunun hayati önem taşıdığı açık. Başka bir deyişle şirketlerin en büyük sorunu olan finansman ihtiyacı ile diğer sorunu olan tahsilat, faktoring şirketleri tarafından yüzde 100 ga-ranti altına alınmış oluyor.

TÜRKİYE’DE ÇOK HIZLI BÜYÜYOR

Aslına bakarsanız global krizin tırmanması ve pek çok ülke ve şirketin risklerindeki artış, Türkiye’de faktoring sektörüne bir anlamda doping etkisi yapmış durumda. Bugüne kadar faktoring şirketleriyle çalışmayan ve buna ihtiyaç duymayan çok sayıda şirket, artan risklere paralel olarak faktoring hizmeti almaya başladı. Özellikle KOBİ’ler için krizde can simidi olan faktoring sektörü son verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 100  bin şirkete toplam 10 milyar dolar kaynar aktardı.

Bu durum, faktoring sektör hacimlerine de birebir yansımış durumda. Ancak Türkiye’deki hızlı büyümeye karşın hacimlerin hala dünya ortalamalarının oldukça altında olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, bu konuda alınacak çok yol olduğunu düşünüyor.

Sektöre rakamlar bazında bakıldığında büyüme ve ciro bazında durum şöyle: 1990 yılından bugüne kadar faktoring sektörünün ortalama her yıl yüzde 38 büyüme kaydettiği görülüyor. Dünyadaki yıllık ortalama büyüme ise aynı dönemde sadece yüzde 12 olmuş. Finansal Kurumlar Birli-ği’nin son açıkladığı veri olan 2014 ilk yarısında ise, faktoring sektörü cirosunu toplamda 2013’ün eş dönemine göre yüzde 22 oranında büyüterek 50 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün 2015 yılı hedefi ise ciroyu 60-70 milyar TL seviyesine çıkartmak. Dünyada ise sektörün 2013 yılı toplam cirosu 3.1 trilyon dolar düzeyinde.

DÜNYADA İKİNCİYİZ

Türkiye faktoring sektörü, ihracat faktoringi alanında dünyanın en büyüklerinden biri. Son açıklanan 2013 yılı verilerine göre, Çin 10 milyar euro’ya ulaşan ciro ile bu alanda ilk sırayı alıyor. Türkiye ise toplamda 4 milyar euro’yu zorlayan faktoring ciro hacmi ile ikinci sırada. Önümüzdeki döneme ilişkin iddialı hedefleri olan faktoringciler şirketlerin tahsilat, istihbarat ve nakit ihtiyaçlarını tek elden çözümlüyor. Özellikle küçük işletmeler için adeta bir can simidi olan faktoring firmalarının 2015 yılı hedeflerini sizler için derledik…

SOSYAL MEDYADAN BAŞVURU

Garanti Faktoring, müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakları karşılığında finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinden birini veya birkaçını sunuyor. Bunun yanında tedarikçi finansmanına ve ithalatçı müşterilere özel ürünler de sunduklarını söyleyen Garanti Faktoring Genel Müdürü Hulki Kara, “Faktoring işlemi yapmak isteyen müşterilerimiz bize şubelerimiz aracılığıyla başvurabiliyor. Şu an Türkiye genelinde 21 adet şubemiz var” diyor.

Garanti Faktoring eylül sonu itibarıyla 7.2 milyon TL yurtiçi, 1.8 milyon dolara yakın da ihracat cirosu gerçekleştirmiş durumda. Kurumun müşteri sayısı ise 5 bin 300 civarında.

Hedeflerinin müşterilere, ticari büyüklüklerinden bağımsız olarak ‘tam hizmet’ faktoringi sunmak olduğunu söyleyen Kara, Garanti Faktoring’in sunduğu ürünler hakkında şu bilgiyi veriyor: “Alacağım Garanti’de adlı ürünümüzle garanti hizmetimizi ve ‘HIZ’ ürünümüzle de en uygun ve en hızlı nakit çözümünü sunuyoruz. ‘Alacağım Garanti’ye kattığımız sigorta teminatı sayesinde müşterilerimizin yurtiçi satışlarında alacaklarını aciz, iflas ve temerrüt riskine karşı garanti altına alıyoruz.”

18 ŞUBESİ VAR

Deniz Faktoring yurtiçi ve yurtdışı işlem gerçekleştiren müşterilerine garanti, tahsilat ve finansman hizmeti sunuyor. Özellikle tahsilat yönetimi hizmetine odaklanan şirket bu alanda lider konumunu koruyor. Ağırlıklı Türkiye’nin dev medya şirketlerine bu hizmeti verdiklerini söyleyen Deniz Faktoring Genel Müdürü Mustafa Şahan, “Şirketimizi geleceğe hazırlarken begürlediğimiz hedeflerimize ulaşmak adına çok ciddi rakamlarda bilgi ^teknolojileri yatırımı yaptık. Teknolojik yatırımlarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Kullanımına başladığımız kendi faktoring programımız ile otomatik karar sistemleri ve e-tedarik süreçlerimizi de önümüzdeki dönemde müşterilerimizle buluşturacağız” diyor.

Deniz Faktoring bu yıl cirosunu yüzde 41 oranında artırarak 5.5 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin toplam cirosu içinde ihracatın payı ise yüzde 10 düzeyinde. Son.verilere göre şirketin 7 bin müşterisi var. Tüm müşterilerinden gelen şikayet ve önerileri dinleyip çözümler geliştirdiklerini söyleyen Şahan’a göre Deniz Faktoring özellikle tahsilat yönetimi, e-tedarik ve KOBİ’lere sunulan hizmetlerde fark yaratıyor.

AÇIK HESAP SATIŞA FİNANSMAN

Yapı Kredi Faktoring müşterilerine yurtiçi ve yurtdışı tahsilat, ödeme garantisi ve finansman hizmetlerinden oluşan ‘Alacak Yönetimi’ ile yurtiçi ve yurtdışı ‘Tedarikçi Finansmanı’ hizmetlerini sunuyor. Müşterilerine ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda farklı esnek çözüm imkânları yarattıklarını söyle yen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Coşkun Bulak, sundukları hizmetleri şöyle özetliyor:

“ihracat faktoringi dahil, yurtdışı alacak yönetimi hizmeti sunarken 76 ülkede 273 üyesi bulunan, dünyanın en büyük faktoring zinciri Factors Chain International’ın (FCI) muhabirlik ilişkilerinden yararlanıyoruz. Böyle’ce yurtdışı alacakların tahsilat ve ödemelerinin garanti altına alınması hizmetlerini de sağlıyoruz. Ayrıca sektör ayırımı yapmadan ihracatçı müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye’nin her yöresindeki ihracatçılarla temas halindeyiz, ihracatçı KOBt’lerin potansiyel müşterilerini araştırıp ihracatlarını sigortalayarak, rekabet üstünlüğü sağlayan mal mukabili satış yapma imkanı veriyoruz. Bu müşterilerimizin ihracat alacaklarının tahsilatını üstleniyor ve sigortalanan alacaklar karşılığı çok uygun maliyetlerde finansman sağlıyoruz.”

Yurtiçinde çek/senet almadan, çoğunlukla açık hesap satış yapan şirketlerin yeterli finansman temin edebilmeleri amacıyla “Tedarikçi Finansmanı” hizmetlerinin olduğunu hatırlatan Bulak, “Bu modelimizle KOBt’lerin en kritik konusu olan nakit akışına önemli bir çözüm sağlıyoruz” diyor. Yapı Kredi Faktoring olarak çek/senet almadan faturalı satış yapan firmalara tedarikçi finansmanı sayesinde önemli bir nakit akış çözümü sağlayarak sektörden farklılaştıklarını belirten Bulak, şöyle devam ediyor: “Ayrıca Yapı Kredi, ana hissedarları Koç Holding ve UniCredit sayesinde müşterilerimize gerek yurtiçi gerekse yurtdışmda hizmet sunuyoruz. Garanti hizmetimiz sayesinde alacakların tahsil edilmeme riskini ortadan kaldırıyoruz. Tahsilat hizmetimizle çok daha etkin bir alacak yönetimi geliştirmiş oluyoruz. Ayrıca talep doğrultusunda alacakların vadesini beklemeden finansman sağlayarak şirketlerin nakit akışlarını düzenliyoruz. Kısacası biz sadece alacağın finansmanı değil, alacağın tahsilatı ve ödeme garantisi hizmetleriyle tamamen ‘Alacak Yönetimi Hizmet ve Ürünlerini’ sunuyoruz.”

İHRACATÇIYA ÖZEL ÇÖZÜM

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Bay-dar, faktoringi firmaların ihtiyacına göre şekillenen ve değişen koşullara hızla adapte olabilen ‘terzi dikimi’ bir sistem olarak tanımlıyor. Bu kapsamda TEB Faktoring’in yurtiçi ve yurtdı-şında ticaret yapan firmalara garanti, tahsilat ve finansman hizmetleri sunduğunu söyleyen Baydar, şirketin ürün ve hizmetlerini şöyle özetliyor:“2014 Eylül ayı itibariyle şirketimizin cirosunun yüzde 64’ü ihracat, yüzde 36’sı yurtiçi faktoring işlemlerinden oluştu. Yurtiçi hizmetlerimizde KOBİ seg-mentindeki müşterilerimize ağırlıklı | olarak fi- m TEB nansman ve tahsilat hizmeti veriyoruz. Kurumsal segmentteki müşterilerimizin ise garanti talepleri oluyor. İhracatçı müşterilerimizin olmazsa olmazı garanti ve tahsilat; pek çok müşterimiz finansman da talep ediyor. TEB Faktoring’e özel çok sayıda hizmetimiz var. Örneğin, ‘Çok Ülkeli Ticaret Finansmanı’ adlı hizmetimizi şu anda Hong Kong, İtalya ve Belçika’da grup şirketleri olan müşterilerimize sunuyoruz. Bunu 2015 yılında BNP Paribas Faktoring Grubu şirketlerinin bulunduğu Almanya, Belçika, Danimarka, Fas, Fransa, Hollanda, Hong Kong, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz dâhil olmak üzere 14 ülkede vermeyi planlıyoruz. BNP Paribas Grubu’nun uzun yıllardır yararlandığı sigorta sistemine 2015 yılında TEB Faktoring de dâhil oluyor. Yine BNP Paribas Grubu’nun önemli yatırımlar yaptığı uluslararası bir projeyi yakında hayata geçirmek üzereyiz. Bu projeyle birlikte Türkiye ve dünyadaki büyük alıcıların tedarikçilerine faktoring hizmetlerini merkezi bir yönetim anlayışıyla sunacağız.”

Son düzenleme ile artık faktoring sektörünün Eximbank aracılığıyla TCMB kaynaklı ihracat reeskont kredilerine ulaşabilir hale geldiğini hatırlatan Baydar, “Bu krediler sayesinde ihracatçı müşterilerimize ürünlerimizi daha uygun maliyetlerle sunabileceğiz. Projenin kabul beklediğimiz ikinci etabında Eximbank’ın kredi sigortası kapsammda limit tahsis ettiği alıcıları da finanse edebileceğiz. İlgili kararın alınmasıyla 76 ülke ve 274 üyeli Factors Chain International (FCI) kanalıyla aldığımız garanti hizmetlerine 238 ülkeyi kapsayan Exim sigortasını eklemiş olacağız. Ayrıca 180 gün olan vadeleri, Exim sigortasıyla 360 tgüne çıkartabileceğiz” diyor.

SEKTÖRLERE ÖZEL ÜRÜN

Finans Faktoring standart tüm faktoring ürünlerini müşterilerine sunuyor. Faturası kesilmiş her türlü ticari alacağa yönelik ödeme araçlarını teşkil eden çek ve senetli, bildirimli/bildirimsiz, teyitli/teyitsiz temlik işlemlerinin en yaygın kullanılan ürünler olduğunu söyleyen Finans Faktoring Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erkan, şirketin çalışmaları hakkında şunları söylüyor:

“Genel müdürlüğümüzdeki ürün ve proje i geliştirme ekibimiz, müşteri ihtiyaçlarına özel modeller geliştiriyor. Örneğin geçen dönem geliştirdiğimiz ‘tedarikçi finansmanı’ ve ‘sözleşme finansmanı’ ürünlerimiz çok rağbet gördü. Aynı çerçevede sektörel ürünlerimiz de devreye girmeye başladı. Turizm sektörüne özel‘kontenjan sözleşmesi finansmanı’modemiz tarafından aktif olarak kullanılıyor.”

Finans Faktoring özellikle KOBI’lerin taleplerini kısa sürede yanıtlamak için yaptığı çalışmalarda son aşamaya gelmiş bulunuyor. Yılbaşından itibaren tüm satış grupları müşteri ziyareti sırasında da mevcut talepleri merkeze bildirip anında yanıt alabilecek. İkinci aşamada ise anmda işlemi sonuçlandırıp müşterinin ön finansman talebi var ise tüm yasal mevzuat ve hukuki kontrol süreçlerini tamamlatıp ilgili banka hesabına aktarımı sağlanabilecek.

KOBİ’LERE ÖZEL ŞUBE AÇACAK

Fiba Faktoring müşterilerine gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı işlemleri karşılığı garanti, tahsilat yönetimi ve finansman hizmeti sunuyor. Yurtdışı işlemlerde ağırlıklı olarak ihracat alacaklarının garanti altına alınması ve fonlanması , JKT. işlemlerine aracılık ettiğini söyleyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, müşterilerine sun-duklan hizmetler hakkında şu bilgiyi veriyor:

FAKTORİNG

“Firmalara yabancı oldukları pazarlarda hatta farklı kıtalarda faaliyet gösteren müşterileri ile güvenli bir biçimde ticaret yapma imkanı sağlıyoruz. Yurtiçi işlemleri mizde ise örneğin tedarikçi finansman modeli ile ana firmanın tedarikçilerini fonluyoruz; gayrı kabulü rücu işlemler ile firmaların alıcı riskini üstleniyor ve fonlamasını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca mal veya hizmet teslimi öncesi pre-finansman imkanı sağlıyoruz.”

Fiba Faktoring yılı yüzde 20’si ihracat faktoringi olmak üzere toplam 2.5 milyar TL’lik işlem hacmiyle ka patmayı öngörüyor. Bu yıl yasal sürecin tamamlanması halinde grup firması Girişim Faktoring ile birleşeceklerini söyleyen Özge Yılmaz, “Bu birleşme ile operasyonel etkinlik ve verimliliğimiz artacak; daha geniş bir müşteri tabanına ulaşarak pazar payımızı kuvvetlendireceğiz” diyor.

ULUSLARARASI TAHSİLATA ARACI

Strateji Faktoring. uluslararası ve ulusal 1nansman tahsilat ve garanti hizmetlerini, ayrı ayrı veya hepsini bir arada yapıyor. Halen şirketin Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, ^ Eskişehir’de altı bölge müdürlüğü ve Istanbul’da bir merkezi bulunuyor. Sektörde ciro-sunun yarısı uluslararası strateji racat işlemlerinden gelen tek özel faktoring şirketi olduklarını söyleyen Strateji Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ataman, “Dokuzuncu ay sonu itibariyle 250 milyon TL yurtiçi, 231 milyon dolar yurtdışı olmak üzere toplam 750 milyon TL’nin üzerinde işlem hacmimiz var. Şirketimizin dokuzuncu ay sonu itibariyle 500’e yakın müşterisi, 2 bine yakın borçlu sayısı bulunuyor. Faktoring, özellikle KOBİ’lerin satışlarını artırmak, işletme sermayesi eksiklerini azaltmak açısından rahatça kullanabilecekleri bir teknik. Aynı zamanda bu şirketlerin pazarlarını artırmaları için de iyi bir yöntem. Öte yandan tahsilatın ve muhasebe hesaplarının faktoring şirketi tarafından tutuluyor olması maliyeti de azaltıyor” diyor.

Faktoringin avantajları

• Aslında bir nakit yönetim sistemi olan faktoring, alacakların büyük bölümünün vadesinden önce tahsil edilmesini sağlıyor. Bu sayede şirket nakit sıkışıklığı yaşamıyor.

• Alacaklar garanti altına alınıyor.

• Müşteri borcunu ödemese de faktoring şirketi fatura bedelini ödüyor.

• Şirketteki nakit akışı düzenlendiği için

hammaddeyi peşin alıp dolayısıyla daha ucuza mal etme imkanı sağlanıyor. Bu da maliyeti düşürüp üretim verimliliğini ve karlılığı artırıyor.

• Faktoring sayesinde şirket mal ya da hizmetini vadeli olarak satabiliyor. Bu da rekabet gücünü artırıyor.

• Şirketin alacakları, stokları ve ticari borçları azalıyor. Bu sayede sermaye güçlenerek bilanço daha likit hale geliyor.

• Alacaklarla ilgili defter ve muhasebe kayıtlarını faktoring şirketi sizin adınıza tutuyor. Aynı zamanda tahsilatı da yine faktoring şirketi yapıyor. Böylece şirketler zamandan ve işgücünden tasarruf sağlıyor.

• Faktoring şirketi kredi derecelendirmesi ve piyasa istihbaratı yaparak şirketi müşterilerinin finansal durumları hakkında bilgilendiriydr.

• Bu istihbarat hizmeti şirketleri riskli şirketlere mal satmaktan kurtarıyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu