Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ekonomide Dönüşüm Programı

Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı

Ekonomide Dönüşüm Programının sekiz maddesi daha açıklandı. Üretim ve tasarruf odaklı programın uygulanabilirliğiyle ilgili endişeler giderek azalıyor. Uzmanlar, ilk sonuçların mart ayında açıklanacak olmasını olumlu buluyor.

ekonomiHÜKÜMETİN 2013 yılında 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde belirlediği ‘Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı’ için öngördüğü 25 maddelik Eylem Planı’nın ikinci adımı geçen hafta açıklandı. İlk dokuz maddesi geçtiğimiz kasım ayında açıklanan eylem planının sekiz maddesi daha geçen hafta Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kamuda tasarrufu ve verimliliği artırmayı amaçlayan programı olumlu değerlendiren ekonomistler atılan adımları reform niteliğinde görüyor. Hükümetin ilk uygulama sonuçlarını gelecek yıl mart ve nisan aylarında açıklayacak olmasının uygulanabilirlikle ilgili endişeleri azalttığına da dikkat çekiyorlar. Planın ikinci dilimini oluşturan sekiz madde aşağıdaki önlemleri içeriyor…

ÜRETİMDE VERİMLİLİK

KOBİ’lerle ilgili yeni düzenlemeler, çalışmalar ve destekler söz konusu. Küçük işletmelere marka ve ürün geliştirmesi için destek verilecek. Şirketlerin dış pazarlarda tedarik zincirlerine girebilmesi için teşvik verilecek. Programla, imalat sanayinde katma değerin artırılması ve teknolojik altyapınm geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının yüzde 20’ye çıkarılması hedefleniyor.


TASARRUFLAR ARTIRILACAK

Yurtiçi tasarrufların yüzdel2 seviyelerinden, yüzde 19 civarına çıkarılması hedefleniyor. Önemli iç yatırımların iç tasarruflarla sağlanması, imalat sanayinde kapasitenin artırılması, lüks tüketim ithalatının caydırılması amaçlanıyor. Uzun vadeli tasarruf teşviği için bireysel emeklilik ve hayat sigortalarına katılım teşvik edilecek.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul’da uluslararası tahkim mahkemesi kurulacak. Finans alanında hukuki zemin oluşturularak ihtisas mahkemeleri oluşturulacak. Finansal merkezlerin ulaşım altyapısı güçlendirilecek. Finansal altyapıyı destekleyecek teknoloji merkezi kurulacak.

Uluslararası geçerliği olan sertifika sahibi uzman sayısı artırılacak. Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak güçlü bir finansal altyapı kurulacak. Finansal araçların kullanımını teşvik edecek yeni vergi uygulamaları düzenlenecek. Programla finansal hizmetler sektörünün GSYH’ye oranının yüzde 6’a çıkarılması hedefleniyor. Türev araçları piyasalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

HARCAMALARA ÇEKİ DÜZEN

Kamuda, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Harcamaların kalitesi artırılacak. Sosyal yardımlarda süistimal engellenecek, yardım alacak bireyler daha objektif belirlenecek. Kamu harcama veri altyapısı kurulacak. Tarımsal destekler gözden geçirilecek. Yüksek öğretime aktarılan kaynaklar daha rasyonel olacak. Kamu alımı konusunda ortak altyapı kurulacak. Saydamlığın artırılması için ihale süreçlerinde şeffaflık sağlanacak. Hizmet alımlarında fayda zarar analizine önem verilecek. Akıllı ilaç kullanımı desteklenecek. Koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilecek.

GELİR KALİTESİ ARTACAK

Vergi mevzuatı sadeleştirilerek, net ve açık hale getirilecek. Yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılacak, yerinden yönetim anlayışı geliştirilecek. Gayrimenkul rant geliri kamuya aktarılacak.YATIRIM ORTAMI

Yatırımların 2018’e kadar GSYH’ye oranının yüzde 15.5’ten yüzde 19 civarına çıkarılması hedefleniyor. Ülke için önem taşıyan yatırımların izin sürecini hızlandıracak bir mekanizma kurulacak. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının daha kolay ve standart hale getirilmesi sağlanacak. Hukuki altyapı geliştirilecek. Yatırım yeri tahsisi kolaylaştırılacak.

İSTATİSTİK ALTYAPISI GELİŞECEK

Resmi kurumlardaki veriler TÜlK’in hizmetine açılacak. Bu sayede, güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesi gereken istatistik yelpazesinin genişletilmesi ve idari kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması amaçlanıyor.

KAYIT DIŞI EKONOMİ AZALTILACAK

Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı ayrıca açıklanacak.

25 maddelik Dönüşüm Programı

Grup

 • İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı
 • Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı
 • Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı
 • Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı
 • Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı
 • Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı
 • Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı
 • Sağlık turizminin geliştirilmesi programı
 • Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı

II. Grup

 • Üretimde verimliliğin artırılması programı
 • Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı
 • İstanbul uluslararası finans merkezi programı
 • Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı
 • Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programo
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı
 • İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme programı
 • Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı

III. GrupEtiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu