Kariyer ve İş İlanları

CFO Maaşları Yıllık 1 Milyon TL’yi Buluyor

Uluslararası piyasalara hakim, icra kurullarında etkin rol alabilen, kriz yönetimini bilen CFO’lara yönelik talep arttı.


Bu da maaşlara pozitif yansımaya başladı. Sektöre göre değişse de CFO maaşları yıllık 1 milyon TL’yi buluyor…

REKABETİN iyice kızıştığı, büyümenin, kar etmenin ve her şeyden önce para kazanmanın hiç olmadığı kadar zorlaştığı şu dönemde şirketlerin finans müdürlerine (chief finance officer/CFO) eskisinden daha çok görev düşmeye başladı. Son yıllarda CFO’lar şirketlerde finans ve muhasebeden sorumlu olmanın ötesinde aynı zamanda operasyonlarda yer alan riskler ve kontroller gibi konularla da ilgilenmeye başladı. Çoğunlukla yönetim kurulu üyelikleri bulunan CFO’lar, şirketlerin iş koluna ve boyutuna göre değişmekle birlikte; icra kurullarında, kredi ve risk komitelerinde de görev alır hale geldi.

CFO maaslari

CFO’nun görev ve sorumlulukları artarken stratejik konularda da karar alıcı konumuna geldi. Hal böyle olunca önemi giderek artan CFO’lar için şirketler de tabiri caizse kesenin ağzını açtı. Bugün kriz yönetimini bilen, deneyimli bir CFO’nun yıllık maaşı kurumsal şirketlerde 1 milyon TL’yi bulmaya başladı. Bu durumu fırsat bilen deneyimli finans yöneticileri de eskisinden daha sık iş değiştirmeye başladı.

CFO ATAMALARI YÜZDE 30 ARTTI

Bugüne kadar 50 bin yönetici ile mülakat yapan ve 4 binin üzerinde üst düzey yönetici yerleştirmesi projesini gerçekleştiren insan kaynakları dar manlık şirketi Data Expert’in gerçekleştirdiği s> araştırmaya göre, geçen yılın aynı dönemine gö finans atamaları bu yıl yüzde 30 oranında arttı.

Şirketlerin üst düzeyinde gerçekleştirilen her üç atamadan biri finansa yönelik oldu. Finans yöneticisi atayan şirketlerin yüzde 80’ini Türk, kalan yüzde 20’sini ise yabancı firmalar oluşturdu. En çok CFO yani finans direktörlüğü pozisyonlarında hareketlilik görüldü. Yine araştırma sonuçlarına göre, son altı yılda, geçtiğimiz iki yıldan daha fazla finansçı koltuk değiştirdi. Finans yöneticilerinin en çok değiştiği sektörler ise endüstri, hızlı tüketim, perakende ve gıda oldu. Data Expert Ortağı Yasin Altunkaya’dan aldığımız bilgilere göre, finans yöneticisi arayışı, hemen tüm sektörlerde 2014 sonuna değin aynı hızda sürecek.

İYİ FİNANSÇI İŞSİZ KALMIYOR

Peki şirketlerin CFO arayışı eskiye göre neden hızlandı ve maaşlar neden bu kadar arttı? tK uzmanlarına göre bunda ekonomik gidişatın etkisi büyük. Yasin Altunkaya’ya göre, büyüyen Türkiye ekonomisi, küresel kriz nedeniy-
le yaşadığı zayıf bir düşüşün ardından tekrar normal seviyelerine döndü. Çeşitli sektörlerde agresif yatırımlar yavaşladı ve özellikle rekabet yoğun sektörler olgunlaştı.

Söz konusu rekabetin artması ise, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, perakende gibi sektörlerde gözle görülür bir oturmuşluk durumuna yol açtı; bu da firmaların kendilerini ‘koruma pozisyonuna’ almalarına neden oldu. Durağan ya da inişte olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar açısından ise, yaşanacak muhtemel riskleri önceden belirleyebilen, pozisyon alabilecek, kısa ve uzun vadede şirket için en doğru adımları öngörebilecek ve uygulayabilecek finansçılara ihtiyaç doğdu.

“Data Expert olarak, özellikle son alti ayda 10’a yakın üst düzey finans yöneticisi ataması gerçekleştirdik. Bu sayıyı en son 2011-2013 yıllan arasında gerçekleştirmiştik” diyen Altun-kaya’ya göre bu durum son altı ayda, iyi finans-çıların ya yeni şirketlere transfer olduklarını ya da daha güçlü pozisyon alabilme adına şirketlerin daha fazla ‘iyi finans yöneticisi’ istihdam ettiklerini gösteriyor.

CFO arayışı hızlanırken maaşlar da aynı hızla artmaya başladı. Data Expert’in araştırmasına göre, finans sektöründe çalışan bir CFO’nun yıllık maaşı aldığı primler hariç 550 binden başlayıp 1 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Bu rakamlar elbette sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Örneğin tekstil sektöründeki bir CFO’nın yıllık maaşı en fazla 300 bin TL’yi bulurken, hızlı tüketim, enerji, otomotiv ve telekom sektörlerinde bu rakam 900 bin TL’yi buluyor. Yine perakendede bir CFO’nun maaşı maksimum 700 bin TL’yi bulurken, bu rakam lojistikte 600 bin TL seviyesinde kalıyor.

KRİZ YÖNETMEYİ BİLEN DEĞERLİ

İK danışmanlık şirketi Nicholson International Türkiye Ortağı Mutlu Eroğlu’na göre, şirketler son iki yıldır bir darboğazdan geçiyor ve bir şekilde kemer sıkıyor. Böyle olunca borç yapılandırma, finansal kaynaklan etkin kullanma, mali tabloları doğru analiz etme, nakit akışı ayarlama, tasanuf imkanlarını belirleyip uygulama konularında başarılı, tecrübeli ve önceden kriz yönetmiş CFO’lar giderek daha fazla önem kazanıyor. CFO kökenli CE-O’ların sayısının giderek artması da bu nedenden kaynaklanıyor.Eroğlu, paranın ve mali yapının doğru yönetimi çok önemli olduğu için bu alandaki atama ve transferlerin de hızlandığına dikkat çekiyor. CFO maaşlarının tavan yapmasıyla ilgili Eroğlu’nun yorumları ise şöyle: “Her fonksiyon için olduğu gibi CFO da şirketten şirkete değişen ücretler karşılığında çalışır. Uluslararası organizasyonlarda aktif rolü olan, merkezde ya da geniş bir coğrafyadan sorumlu bir CFO veya büyük yerel gruplarda çalışanların maaşları oldukça yüksektir. Ama 100 kişilik orta ölçekli bir firmanın CFO’su için aynı şeyi söylemek tabii ki mümkün değil.”

BÜYÜYEN ŞİRKET CFO ARIYOR

CFO pozisyonu, kriz, durgunluk ya da büyüme dönemi fark etmeksizin nerdeyse I her zaman aranan bir konum. Yönetici transferleri yapan İK danışmanlık şirketi MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçm’a göre, büyüyen şirketler büyüyen iş hacimlerini destekleyecek finans alternatiflerinde şirkete farklı vizyon getirmesinin ötesinde, hızlı büyümenin yarattığı altyapı eksikliklerini, özellikle raporlama sistemlerini oturtmalan için de CFO talep ediyor.

Şirket satın almaları ve evlilikleri de CFO talebini doğuran bir neden. “Yeni ortaklar yeni bir CFO ile çalışmayı tercih edebiliyor. Özel sermaye şirketleri/fonları yatınm yaptıklarında ilk iş yeni bir CFO Nazım HİKMET / Grant Thornton atıyorlar” diyen Yalçın, Türkiye Başkan Yardımcısı CFO ücretlerinin şirketin büyüklüğüne ve pozisyondan beklentilere göre değişiklik gösterdiğini söylüyor. Yalçm, “Bazı müşterilerimiz de neyimli CFO’ları tercih ederken, bazıları özellikle 30-35 yaş aralığım talep ediyor. Bu biraz da şirketin ihtiyacıyla ve yapısıyla ilintili” derken, bazı durumlarda patron ya da yönetim kurulu üyesinin finans fonksiyonunu yürüttüğünü ve CFO’dan raporlama ağırlıklı mali işler görevi yürütmesini beklediğini söylüyor. Bu durumda CFO ücretleri yukarıda belirtildiği kadar yüksek olmuyor.

ŞİRKET HİSSEDARI OLAN VAR

Kaynakları ve nakit akışını yöneten CFO’lara talep arttıkça maaşları da artıyor. Ancak kazançları sadece maaşla sınırlı kalmıyor. Yasin Altunkaya’dan aldığımız bilgilere göre, CFO’lar bazı durumlarda maaşlarına ek olarak şirketten hisse de alabiliyor. CFO’lar maaşlarının belirli bir bölümüyle hisse satın alıyor ve bu şekilde şirket büyüdükçe kendileri de kazanıyor. Öyle ki hisse sahibi CFO, binde l’lik bir büyümede bile ciddi kazançlar sağlıyor. Altunkaya, “Dolayısıyla CFO şirketi mutlak surette büyütmek için çaba harcıyor” diyor.

“Karar alıyorlar”

Özel sektörün ekonomide öncü olduğu bir dönem yaşıyoruz. Özel sektör, devletin sağladığı yatırım teşvikleri ile özellikle enerji, turizm, inşaat alanlarında yatırımlarını arttırdı. Şirketler, projelerle ilgili finansmanı dışarıdan borçlanarak temin etmeye başladı. İşte bu nedenle CFO’lar eskiden olduğundan daha büyük bir ağırlıkla devreye giriyor. CFO kurum için gerekli olan nakdin nereden ve nasıl alınacağı ile sorumlu olan bir yöneticidir.

Günümüzde şirketin aldığı stratejik kararlarda da etkin rol alıyorlar; çünkü nakdin nasıl değerlendirileceğine ilişkin sorumlulukları bulunuyor. Öncelikli olarak alınan finansal borcun şirkete olan verimliliği ve uygun maliyetlerle faaliyetlerin yürütülmesi konusunda şirket için kritik bir rol oynuyorlar. 10-15 yıl önce CFO’nun görevi ölçme ve raporlamaya daha yakınken artık şirket yönetimi ve stratejik kararlar konusunda görüş bildiren, gelecek planlarını yönlendirebilen, karar alan bir role sahipler.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu