Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ceo’ların 2016 Beklentileri

20l6’ya ekonomide dört yıldır süren yavaş büyümeyle giriyoruz. İç talepteki zayıflık ve önemli ihracat pazarlarımızdaki sorunlar sürüyor. Bu ortamda 20l6’nın neler getirebileceğini CEO Club üyelerine sorduk. Anketimize katılan 166 CEO’dan 10 kritik mesaj aldık. CEO’lar 20l6’da ekonomiyi en çok Güneydoğu’daki terör ortamının etkileyeceğini düşünüyor. Gündemin ilk sırasında da terör ve güvenliğin olması bekleniyor. CEO’lar 20l6’da ekononimin yüzde 3-4 arasında büyüyeceğini, enflasyonun yüzde 7-8 arasında olacağını tahmin ediyor. Bütçelerin ise 3,00-3,20 TL arasındaki bir dolar kuruna göre yapıldığı ifade ediliyor.

Ceo'ların 2016 Beklentileri

EKONOMİYİ EN ÇOK GÜNEYDOĞU ETKİLEYECEK

2016’da ekonomiyi etkilemesi muhtemel birçok konu var.

ABD’nin merkez bankası olan FED’in nihayet faiz artırımına başlaması, Güneydoğu’da terörün yeniden hortlaması ve Rusya ile yaşanmakta olan siyasi kriz bunlar arasında gösterilebilir. Türkiye’nin dev şirketlerinin CEO’larıyla gerçekleştirdiğimiz ankette ilk soru olarak 20l6’da ekonomiyi en çok nelerin etkilemesini beklediklerini sorduk. Aldığımız yanıtlar CEO’ları en çok Güneydoğu’daki terörün endişelendirdiğini gösteriyor.


CEO’larm birden fazla şıkkı işaretleyebildikleri bu sorunun yanıtlarında yüzde 22,4 ile “Güneydoğu’daki terör ortamı” ilk sırada yer alıyor. Bu soruya verilen yanıtlara göre, FED’in faiz artırımına devam etmesi, Türkiye-Rusya krizinin derinleşmesi, döviz kurlarının yeniden yükselmesi ve Ortadoğu’daki çatışmaların sürmesi de 20l6’da ekonomiyi etkileyecek önemli faktörler arasında bulunuyor.

GÜNDEMDE İLK SIRADA TERÖR YER ALACAK

2016 yılında ekonomiyi en çok Güneydoğu’daki terör ortamının etkileyeceğini düşünen CEO’lar, buna uygun olarak, gelecek yıl Türkiye’nin gündemini de en çok bu konunun meşgul edeceği görüşünde. Bu konuya ilişkin sorumuza verilen yanıtların yüzde 43,1’Iik ağırlıklı bölümü, “terör ve güvenlik” şıkkını işaret ediyor. CEO’lara göre yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları da 20l6’da gündemde önemli bir yer işgal edecek. Verilen yanıtlar içinde bu şıkkın oranı da yüzde 32,5 gibi yüksek bir seviyeyi buluyor. Komşularla ilişkiler, Türkiye-Rusya krizi, AB ile ilişkiler ve Suriyeli mülteciler meselesi de gelecek yılın gündeminde yer alacak konular arasında gösteriliyor.

EKONOMİ YÜZDE 3-4 ARASINDA BÜYÜYECEK

Son yıllarda artık klasik hale gelen bir şekilde, hükümet 20l6’da yine yüzde 4 büyüme hedefliyor. Fakat ekonomik kamuoyundaki beklentiler de yine bu hedefin altında bir büyümeye işaret ediyor. CEO’ların ağırlıklı bölümü 2015 yılında yüzde 3-4 arasında büyüme bekliyor. Bu konudaki sorumuza yanıt olarak bu aralığı işaretleyenlerin oranının yüzde 44,4’ü bulduğu görülüyor. Geri kalanların büyük kısmı biraz daha kötümser. CEO’ların yüzde 29,6’sı 20l6’da yüzde 2-3 arasında büyüme olacağını tahmin ediyor, iyimser olanlar oldukça azınlıkta bulunuyor. 20l6’da yüzde 4-5 arasında büyüme bekleyenlerin oranı yüzde 11,/de kalıyor. Yüzde 5’in üzerinde büyüme bekleyenlerin oranının ise sadece yüzde 6,2 olduğu görülüyor.

ENFLASYON YÜZDE 7-8 ARASINDA OLACAK

Enflasyonda yüzde 5’lik hedefe bir türlü ulaşamıyoruz. Üstelik son yıllarda enflasyon yüzde 5’lik hedefin etrafındaki 2’şer puanlık belirsizlik aralığının da dışına taşıyor. Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle 2015 yılında da aynı şey oldu. Kasım ayı sonunda yüzde 8,1 olan enflasyon muhtemelen 2015’i yüzde 8,5 dolayında kapatacak. Merkez Bankası, 20l6’da enflasyonun yüzde 6,5 olacağını tahmin ediyor. Ekonomik kamuoyundaki beklentiler ise yüzde 7,6 dolayında bulunuyor. CEO’lar da Merkez Bankası’nın tahminini pek inandırıcı bulmuyor. 20l6’da enflasyonun yüzde 6-7 arasında olacağını tahmin edenlerin oranı yüzde 13’te kalıyor. Anketimize yanıt veren CEO’ların yüzde 35,8’i, 20l6’da enflasyonun yüzde 7-8 arasında gerçekleşmesini bekliyor. CEO’ların yüzde 25,9’u daha da kötümser ve 20l6’da enflasyonun yüzde 8-9 arasında olacağı beklentisine sahip. CEO’ların yüzde 14,2’si yüzde 9-10 arasında enflasyon beklerken, yüzde 6,8’i ise 20l6’da enflasyonun çift haneyi bulacağını tahmin ediyor.

DOLAR KURU 3 TL’Yİ AŞACAK

2015 yılında döviz piyasası çok dalgalıydı ve kurlar beklentilerin çok üzerine yükseldi. 2015’in başında 2,32 TL civarında olan dolar kuru, yılın son günleri yaklaşırken 3 TL’ye yakındı. Esasında sonbahar aylarında 3 TL’nin üzerine de çıkılmıştı ama daha sonra bir miktar geri dönüş yaşanmıştı. CEO’ların büyük bölümü 20l6’da dolar kurunun yeniden 3 TL’nin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Anketimize yanıt veren CEO’ların yüzde 60,2’si, 2016 yılı planlarını 3,00-3,20 TL arasındaki bir dolar kuruna göre yaptıklarını söylüyor.

CEO’ların yüzde 19,9’u, 3,20-3,40 TL arasındaki bir dolar kuruna göre plan yaptıklarını ifade ediyor. Yüzde1,2’si3,40’ın da üzerinde bir dolar kuruna işaret ediyor.

PLANLAR HER AN DEĞİŞEBİLİR

iş dünyasında bir sonraki yıla ilişkin planlar genelde sonbahar aylarında yapılır. Ancak Rusya ile aramızda başlayan siyasi kriz ve FED’in aralık ayındaki faiz artırımını bizim Merkez Bankası’nın takip etmemesi, 20l6’da ekonominin gidişatını değiştirebilir. CEO’lara bu son gelişmelerden sonra 2016 yılı planlarını yenileme ihtiyacı duyup duymadıklarını sorduk. Aldığımız yanıtlar böyle bir olasılığın mevcut olduğuna işaret ediyor. Bu sorumuza “hayır” diyenlerin oranı yüzde 45,6’yı bulsa da,“evet” diyenler ile “beklemedeyiz” diyenlerin toplamı daha fazla. Söz konusu soruya “beklemedeyiz” diyenlerin oranı yüzde 35,4 iken, “evet” diyenlerin oranı yüzde 18,8 düzeyinde bulunuyor.

İSTİHDAMDA MEVCUTLAR KORUNACAK

Ekonomideki yavaş büyüme nedeniyle işsizlik oranı 2012’nin ortalarından bu yana yükseliyor. CEO’lann beklentileri de 2016 yılında istihdam açısından pek olumlu bir tabloya işaret etmiyor. 20l6’da istihdamı ne kadar artıracağını sorduğumuz CEO’ların yüzde 43,8’i “mevcudumuzu koruyacağız” yanıtını verdi. CEO’ların yüzde 7,4’ü de 20l6’da çalışan sayısını azaltacaklarını söylüyor. 20l6’da istihdamı yüzde 5’in üstünde artıracaklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16,7’de kalıyor.

YABANCILARI RUSYA ENDİŞELENDİRİYOR

Türkiye’de artık pek çok şirketin yabancı ortakları var. Acaba bu yabancı ortakları Türkiye’de en çok hangi gelişmeler endişelendiriyor? Bu soruya yanıt bulabilmek için CEO’lara son dönemde yabancı ortaklarından en çok ne duyduklarını sorduk. Bu soruya verilen yanıtlar yabancıların en çok Rusya ile yaşanan siyasi krizden endişelendiklerini gösteriyor.

Bu konudaki sorumuza yanıt verenlerin yüzde 38,2’si “Rusya ile gerilim sürer mi?” şıkkını işaretledi. Türkiye’de iş yapan yabancıları en çok endişelendiren ikinci konu Güneydoğu’daki çatışma ortamı. CEO’ların yüzde 28,9’u yabancı ortaklarından bu konuya ilişkin sorular duyduklarını söylüyor.

KREDİ NOTU DEĞİŞMEYECEK

Türkiye’nin kredi notu uzun yıllar sonra 2013 yılında yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmıştı. Ancak bunun sevincini pek fazla yaşayamadık. 0 zamandan beri bu notun düşeceği yönünde endişeler var. Türkiye’nin kredi notunun tekrar yatırım yapılabilir seviyenin altına düşebileceğine yönelik endişeler 20l6’ya da taşınıyor. Ancak bu konudaki görüşünü sorduğumuz CEO’lar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl

da buna pek ihtimal vermiyor. CEO’ların yüzde 78,4 gibi çok ağırlıklı bir bölümü 20l6’da Türkiye’nin kredi notunda bir değişiklik beklemediğini ifade ediyor. Sadece yüzde 17,9’u kredi notunun düşeceğini söylerken, yüzde 3,7’si ise tam tersine kredi notunda artış bekliyor.

İHRACATTA UMUTLAR AB’DE

2015’te hem iç talepteki zayıflık hem de ihracattaki düşüş ekonomiyi zorladı. Önemli ihracat pazarlarımızın hepsinde sorunlar vardı. Avrupa’da canlanma yaşanamaması,

URusya’daki resesyon ve yıl sonunda bu ülke ile ortaya çıkan siyasi kriz, güney komşularımızdaki sorunlar ihracatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle alternatif pazar arayışları var. Ancak alternatif pazarlara bakılsa da ihracatta en büyük umut yine Avrupa pazarına yönelik olarak besleniyor. Anketimize katılan CEO’ların yüzde 58,5’i 2016’da ihracatta AB’nin öne çıkacağını söylüyor. Yüzde 25,8’i Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın öne çıkacağını ifade ediyor. Yüzde 8,2’si Sahra altı Afrika’nın öne çıkacağını söylerken, diğer bölgeleri işaret edenler çok azınlıkta kalıyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu