Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

AB uyum süreci

İstanbul’da düzenlenen ‘Avrupa Birliği Hukuku’ konulu yaz okulu, ayrıntılı müfredatı ile dikkat çekerken, müjdeli bir haberin erken duyulmasına da vesile oldu…

abGEÇEN hafta içinde İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yönetiminde ‘Avrupa Birliği Hukuku’ konulu bir yaz okulu düzenledi.

Bu sene sekizincisi düzenlenen ve 16 Haziran – 8 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz okulunda dersler İngilizce olarak Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından verildi. Yaz okulu üç hafta sürdü ve dersler hafta içi her gün Yeditepe Üniversitesi’nde yapıldı.

AB HUKUK SİSTEMİ

Bilindiği gibi, Türkiye’nin AET ile imzaladığı 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması’nın son aşamasını oluşturan Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesi ile başlayan ve AB adaylığı ile hız kazanan süreç içinde, Türkiye siyasi ve ekonomik alanda birçok hukuki ve idari reform yaparak, AB (Avrupa Birliği) müktesebatına uyumu büyük ölçüde gerçekleştirdi.


Bu açıdan AB hukukunun farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olmak, Türkiye’de katılım sürecinde atılan hukuki ve idari adımlan ve reform sürecinin yönünü anlamak açısından faydalı olacaktır. Rekabetten tüketicinin korunmasına, ticaretten teşviklere kadar hukuk sistemimiz için model oluşturan AB hukuk sistemini bilmek bir aday ülke olan Türkiye’de hukukun işleyişi ve gelişimini anlamak ve AB uyum süreci konusunda bilgi sahibi olmak açısından büyük önem taşıyor.

AYRINTILI MÜFREDAT

Yaz okulunda AB Anayasa Hukuku, İç Pazar Hukuku, Kişilerin Serbest Dolaşımı, AB ve Türkiye İlişkileri, DTÖ ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, Devletler Hukuku ve AB, AB ve İnsan Hakları, AB Hukuku Uygulamaları, AB Hukukunda Türk Vatandaşlarmm Hakları gibi konu başlıkları Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu uzman akademisyenler ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından anlatıldı.

Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Daniela Obradovic, Prof. Dr. Ronald van Ooik, Prof. Dr. James Mathis, Prof. Dr. Catherine Brölmann, Prof. Dr. Yvonne Donders, Dr. Thomas Vandamme, Prof. Dr. A. A. M. Schrauwen programda yer aldı.Yaz okulu kapsamında 23-27 Haziran tarihleri arasında Avrupa Adalet Divanı (ABAD) yargıçları Heikki Kanninen, Miro Prek, Eugene Buttigieg ve Viktor Kreuschitz AB hukuku ve ABAD içtihadı konusunda ders verdiler.

BİR DE MÜJDELİ HABER GELDİ

3-8 Temmuz tarihlerinde ise, ABAD’da görülen Soysal davası avukatı Stuttgart Barosu üyesi Prof. Dr. Rolf Gutmann, AB hukukunda Türk vatandaşlarmm haklarını anlattı. Gutmann bu kapsamda, davacı olarak kendisi tarafmdan temsil edilen Bayan Doğan’m aile birleşimine yönelik eşinin yanma gitme isteği için eşin Almanca öğrenme koşulunun mahkeme tarafmdan iptal edileceğini söyledi. Bu esasen bir müjde idi.

Gerçekten 10 Temmuz Perşembe günü Avrupa Adalet Mahkemesi, dosya numarası C-138/13 Doğan (Özgürlük Alanı, Güvenlik ve Adalet) olan dosya kapsamında kararını verdi.

Mahkeme, kendi topraklarında yasal olarak ikamet eden Türk vatandaşlarmm eşlerinin yeniden birleşmesi amacıyla bir vize sorunu için bir koşul olarak Almanya’nın dayattığı Alman dilinin temel bir bilgi olarak gereksiniminin AB hukukuna aykırı olduğunu belirtti. 2007 yılında tanıtılan bu şart için “Türkiye ile Ortaklık Anlaşması ‘durma’ (stillstand) fıkrası ile uyumlu değildir” yolunda karar verdi.

Bu süreç esasen Yeşiller Partisi milletvekilleri Sevim Dağdelen, Annette Groth, Heike Hânsel, tarafmdan 4 Eylül 2012’de yöneltilen bir soru ile başlamıştı. Bu AB’nin aile birleşimi için yapılan sözleşmelere aykırı davranması anlamındaydı. O nedenle ABAD da sözleşmeye aykırılık davası açılmıştı.

Şimdi ABAD m vermiş olduğu bu kararla anlamsız ve hukuka aykırı bir engel daha kalkmış oldu. Darısı diğer engellerin başma…Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu