Girişimcilik Haberleri

Üniversitelerin 2015 yılı girişimcilik programları

Ekonominin genel dengesini sürdürebilir kılmak, mevcut işsizlik sorununa çözüm üretmek ve bütçe açıklarını azaltmak gibi noktalarda girişimcilik oldukça büyük önem taşıyor. Zira bahsettiğimiz sorunların çözümüne girişimciliğin katkısı yadsınamaz bir gerçek. Bu düşünceden yola çıkan ABD ve AB ülkeleri girişimcilik eğitimini en stratejik konulardan biri haline getirmesini bildi. Ve dolayısı ile geri dönüşlerini de fazlası ile alıyor.

Dünyada girişimcilik eğitimine bakıldığında, ABD’nin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Girişimcilik ile ilgili Amerika’da ilk eğitim 1947 yılında Harvard Business Sch’ool’da verilmeye başlandı. Bu konudaki ilk akademik programlar ise 1960’lı yıllarda başladı ve giderek yaygınlaştı. Bugün ABD’de birçok üniversitede lisans veya yüksek lisans düzeyinde girişimcilik dersleri veriliyor. Dünya üniversitelerinde girişimcilik eğitiminin yüksek lisans ve doktora programlarında ağırlıklı olduğu, küreselleşmeden, krizlere, rekabet teorilerinden, iş ve ürün geliştirme stratejilerine, nano teknoloji ve girişimcilik olmak üzere çok zengin güncel bir içeriğe sahip olduğu ifade ediliyor.

Türkiye bu anlamda yolun başında olsa da artık birkaç yıla kadar iddialı girişimci üniversiteler çıkaracağa benziyor. Zira birçok üniversitenin ajandasında girişimcilik önemli bir yer tutmaya başladı. Üniversitelerin 2015 yılı programlarında gerek dersler, gerek verecekleri girişimcilik eğitimleri gerekse de düzenleyecekleri yarışmalar, girişimcilik kültürünün oluşmasında önemli bir yer tutacak. Üniversitelerin 2015 yılı girişimcilik ajandalarını araştırdık.

girisimcilik

Kuluçka merkezini genişletiyor

Örneğin Boğaziçi Üniversitesi tarafından kurulan BLIBA, 2015 yılında başlangıç aşamasındaki girişimcilere yönelik, altı farklı modülden oluşan toplam 12 saatlik bir eğitim programı düzenleyecek. Buna ek olarak, yüksek teknoloji (high-tech) ürün üreten portföy girişimleri, ileri düzeyde AR-GE yapmaları ve teknolojilerini ticarileştirmeleri için Silikon Vadisi’ne 2’şer aylık programlar dahilinde gönderecek.

Altı modülden oluşan girişimci eğitimlerin tamamının mayıs ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

ilkini 2014 yılının Kasım ayında düzenledikleri girişimci eğitimlerine kapasitenin üzerinde talep geldiğini söyleyen BUBA Koordinatörü Cem Ener, her modülde ortalama 110 kişilik bir katılım olduğunu ifade ediyor. Mayıs ayında da katılımın benzer seviyede olacağını öngördüklerini belirten Ener, “BUBA’nın girişimci eğitimleri ücretsizdir ve katılmak isteyen herkese açıktır. Açılan kontenjanın üzerinde bir başvuru gelmesi halinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına öncelik tanınacak” diyor.

Boğaziçi Üniversitesi olarak Borsa İstanbul’un içerisinde Finans Teknopark’ı kurduklarını kaydeden Ener, finansal teknolojiler alanında çalışacak olan girişimleri buraya davet edeceklerini bildiriyor. Ener, “Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde yer alan kuluçka merkezi şu anda yüzde 100 dolulukla girişimcilere hizmet veriyor, alanın genişletilmesi ve daha çok sayıda girişimciye hizmet vermesi için çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuşuyor.

150 girişimciye ulaşacak

Bu yıl 4’üncü kez kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlerden teknoloji tabanlı girişimciler ile yola çıkacak İTÜ Çekirdek, dünyanın gelişen teknolojileri sıralamasında ilk sırada yer alan bulut bilişim kategorisi ve bu sene ilk kez özel kategori olarak otomotiv sektöründeki girişimleri desteklemeye hazırlanıyor. Teknoloji tabanlı girişimcilik söz konusu olduğunda, girişimciler çoğunlukla mühendislik alanlarından geliyor.

İTU Çekirdekte girişimcilerin her zaman erişebilecekleri beş uzmanlık alanındaki danışmanlar, girişimcilere destek olmak ve alanlarında yol göstermek için hep hazır oluyor. (hukuk, patent, Ar-Ge fonları, yeminli mali müşavirlik ve iş modeli gelişimi) 150’den fazla mentör ve CEO’lar, uzmanlar, danışmanlar tarafından verilen 150 saatlik verilen eğitimler kapsamında, İTÜ Çekirdek girişimcileri farklı bilgi, uzmanlık ve bakış açılarından faydalanarak, projelerini çok daha ileriye taşıyabiliyorlar. Başvcuru almaya başladıklarını söyleyen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, 13 Mart 2015 tarihinde başvurucu sürecinin sona ereceğini, nisan ayının ilk haftası itibari ile eğitimlerin başlayacağını ifade ediyor.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca İTÜ Çekirdek’e seçilerek ödül veya ofis almış olan 13 girişim olduğuna dikkat çeken Çolpan, şu bilgileri veriyor : “Bunlardan 11 tanesi halen aktif olarak girişimleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

11 girişimden 10 tanesi şirketleşmiş durumda ve ll’incisi ise şirket kurmadan buluşu li-sanslama modeli ile çalışmalarına devam ediyor. Yani bugüne kadar ödül alan girişimlerden sadece 2 tanesinin projelerini hayata geçirmekten vazgeçtiğini söyleyebiliriz. 2015 yılında 60 girişim 150 girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki ve dünya genelindeki bütün üniversitelerin öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de İTÜ Çekirdek’e projeleriyle başvurabilirler. Hayalindeki projeyi gerçekleştirmeyi kafasına koyan ve teknoloji tabanlı inovatif fikirleri olan tüm genç girişimci adaylarına kapımız sonuna kadar açık. Amacımız genç nesillerin girişimciliği bir kariyer olarak seçebilmeleri ve ilerledikleri yolda onların başarılı teknoloji firmaları olmalarına destek olabilmek.”

Fuarları ziyaret edecek

2015 yılında kuluçka firmaları başta olmak üzere iş geliştirme ve uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermeyi planlayan Cyberpark, düzenlediği eğitimleri planlarken firmaların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyor. Analizler, birebir ziyaretler ve anketler gerçekleştirerek firmaların talepleri doğrultusunda girişimcilik, yazılım satış, pazarlama, fikri mülkiyet haklan, teknoloji transferi gibi konulardaki eğitimlere yöneliyor. Ayrıca yılda iki kez iş planı yazma eğitimleri düzenliyor. Eğitimler yıl boyu, sürekli olarak devam ediyor. Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) yılın 4’üncü çeyreğinde, onun on-line versiyonu olan B0-0TCAMP Turkey 2015 (http://bootcamptur-key2015 .ttgv.org.tr) ise şubat ayında başlayacak. Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakçı, firmaların yerli pazarlarda sıkışmalarını önleyecek, dış pazarlara açılabilmelerini sağlayacak yeni mekanizmaları da tasarladıklarını söylüyor ve şu örnekleri veriyor:

“100 saatlik eğitimden oluşan, gerçek projelerin ticarileştirilmesi üzerine çalışılan, teknoloji değerleme, pazarlama, lisanslama vb. konularda toplam 12 modülü kapsayan bir sertifikalı eğitim programı olan Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı olan UTTP’yi 2015 yılında 3’üncü defa gerçekleştireceğiz. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde 2013 ve 2014 yılında 2’nci defa düzenlenen bu sertifika programında 20 girişim, 60 teknoloji transfer uzmanı tarafından ticarileştirme analizlerine tabi tutuldu. Ayrıca, 26 üyesi ile 2014 yılında faaliyete geçen Cyberpark Bil-TEL Kümesi faaliyetlerine bütün hızıyla devam ediyor. Bil-TEL Kümesi kapsamındaki üyelerimize de dış ticaret ve kapasite kazandırma faaliyetleri, ihracat odaklı ziyaretler, fuarlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sadece son 2 ayda üyelerimizle birlikte Dubai ve Azerbaycan ziyaretleri düzenledik. 2015’te CEBIT Hannover ve Etiyopya ziyaretleri sırada. ÜTTP, BOOTCAMP ve Bil-TEL Küme eğitimleri ve yeni tasarladığımız ve 2015’te devreye girecek Cyberpak Hızlandırıcı programı CAP ile 200’e yakın girişimciyi desteklemiş olacağız.

Sağlık için hızlandırıcı proje

Dokuz Eylül Üniversitesi kapsamında faaliyet gösteren DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş, girişimcilik konularına farklı noktalardan destek olacak projeler ve eğitimler düzenliyor. 2015 yılında CoffeTalks başlığında, kuluçkalar ile yeni girişimcilere kısa ve hedef odaklı interaktif etkileşim toplantıları gerçekleştirilecek. Girişimcilik ekosiste-mine inovatif ve AR-GE tabanlı projelerle katılmaya aday girişimci fikirlerin olgunlaştırılarak şirketleşmesine dair konaklamalı ve sek-törel profesyonellerin desteği ile yürütülen yaz dönemi çalışmaları yapılacak. 156 saatlik TÜBİTAK destekli DEGA Girişimcilik eğitimleri düzenlenecek.

Bunun yanı sıra girişimciler için mentör ve danışmanların önerdiği eğitim programları, üçer aylık dönemlerde duyurularak girişimcilerle buluşturulacak. Eğitimler yılın dört dönemi için planlanıyor. Bunlardan ABD-Ecoland Institute işbirliği ile gerçekleştirilecek olan 20 Haziran – 5 Temmuz 2015 5EK-İZ Critical Thinking and Entrepreneurship Programme öne çıkan eğitimlerden sadece birisi olacak.

Geçtiğimiz bir yılı aşkın sürede ulaşılan 800’ü aşkın girişimci adayı sayısının bu yılı bini aşacağını söyleyen DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, “Bioizmir projesi ile ‘one-stop-shop’ olarak adlandırılabilecek, fikirden hastanın başucuna bir sağlık sektörü hızlandırıcı projesi son aşamalarına ulaşmış durumda. Uzun yıllar ve yüksek maliyetler alan sağlık tabanlı girişimcilik ve AR-GE çalışmalarının Bioizmir projesi kapsamında İzmir için önemli bir katalizör olacağı inancındayız” diyor.

Silikon Vadisi’ne gidecek

Sabancı Üniversitesi ise Sosyal Yatırım Programı ve Girişimci Geliştirme Programı’na bu yıl da devam edecek. Ayrıca SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi teknoloji ve yenilik içeren erken aşama girişimlere destek verecek. Bunların dışında uluslararası düzeyde ve iş dünyası ile henüz duyurulmayan yeni işbirlikleri olduğunu söyleyen Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Kutlu Kazancı, “Özellikle SUCOOL (Start-up Company League) Ön Kuluçka Merkezi’miz seçtiği girişimcilere yıl boyunca destek verecek. Şubat ayı başında girişimci akıl ve girişimcilik serüveni, pazar ve müşteriler, değer önerisi, çözüm ve ürün, fiyatlandırma ve gelir modeli gibi ana başlıklı eğitimlerimiz başlayacak. Ardından bire bir mentörlük ile iş geliştirme desteğimiz devam edecek ve 2015 yazında, seçilen girişimciler MIT’deki girişimcilik programına veya Silikon Vadisi turuna katılacak” diyor.

Sosyal Yatırım Programının mayıs ve ekim aylarında, Girişimci Geliştirme Programı’nın kasım ayında olması planlanıyor. Şubat ayı itibari ile ise SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi eğitim programına başlanacak. Geçtiğimiz yıl J.P. Morgan sponsorluğundaki Sosyal Yatırım Programı’nda 60 sosyal girişimciye ve 30 sosyal yatırımcıya eğitim verdiklerini ifade eden Kazancı, bu yıla ilişkin olarak şunları söylüyor:

“Girişimci Geliştirme Programı’nda ise 50 KOBİ eğitimlerimizden faydalandı. 2015 yılında da bu programlar için planlarımız bu şekilde. Ek olarak, 10 ile 15 arası proje ekibinin de 2015 yılında ön kuluçka desteklerinden faydalanacağını öngörüyoruz. SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi için Sabancı Üniversitesi öğrencileri, araştırma görevlileri ve mezunlarının yer aldığı ekipler önceliklidir ancak dışarıdan başvurulara da açık, ilk yıl verilecek destek için girişimcilerden ücret talep edilmez. SUCOOL, kurulacak limited şirkete yüzde 3’lük sermaye yatırarak ortak olur. Ortaklık sonrası bir sene ücretsiz destek vermeye devam edilir. Sonrasında destek almaya devam etmek isteyen firmalar ufak bir hizmet bedeli karşılığı destek almaya devam edebilir.”

10 bin girişimciye dokunacak

Bahçeşehir Üniversitesi (BAü)’nun dikkat çeken yönlerinden bir tanesi ‘CO-OP’ markalı dersleri… Bu derslerde, CO-OP partnerleri kendi yetkin oldukları alanlarda kredili, sertifikalı dersler veriyor. 2015 yılında da girişimci lisans öğrencilerine yönelik markalı dersler düzenlemeyi hedefleyen BAU, TÜGİAD ile 4 akademik yıldır yürütülen TÜGİAD Entrepreneurship and Business Planning markalı dersinin beşincisini de açacak. Dünyanın en iyi hızlandırma programı seçilen Startupbootcamp ile de markalı ders açılacak.

Startupbootcamp İstanbul Kurucu Ortağı / CO-OP Direktörü Ömer Yücel, “BAU Teknoloji Transfer Ofisi’nin bir modülü de şirketleşme modülüdür. BAU TTO ile birlikte projeler yürütülmeye devam edilecek” diyor. Dünyanın birçok farklı noktasında programları bulunan ve dünyanın en büyük girişimci hızlandırma programı olan Startupbootcamp, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin merkezi olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde açıldı. İstanbul’da girişimcileri ve yatırımcıları yeni modellerle bir araya getiren Startupbootcamp, İstanbul’un ikinci programı da bu yıl duyurulacak. Geçen yıl ilk kez açılan programa 400’ün üzerinde başvuru alınan programda üç ay süren hızlandırma programı sonucunda gerçekleştirilen Demo Day’de birçok ulusal ve uluslararası yatırımcı yer aldı. Yüce, 2015 yılında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin şu bilgileri veriyor:

“15 Mart’ta Google ile birlikte DevFestVVoman uluslararası etkinliği organize edilecek. Tüm konuşmacıların kadın olduğu bu etkinlikte geçen yıl 800 katılımcı yeraldı. 4 Nisan’da Marketing Talks etkinliğimiz yapılacak.23 Mayıs’ta mobil uygulama konusunda etkinliğimiz mevcut. Startupbootcamp İstanbul’un ikinci hızlandırma programı Haziran-Ağustos 2015 arasında 3 ay sürecek. Bu hızlandırma programında yer alan etkinliklere geçen yıl olduğu gibi tüm girişimciler katılabilecek. Şubat ayında ilk kez Google ile birlikte ilk kez tüm katılımcıların kadın olduğu Developer Hackathon organize edilecek. Hem proje, hem eğitim, hem de etkinliklerimiz ile 10 binden fazla ulusal ve uluslararası girişimcinin yararlanmasını hedefliyoruz.”

STK’lara özel kuluçka merkezi

Bilgi Üniversitesi, 2009 yılından bu ya na düzenlediği BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’ne 2015 yılında da devam edecek. Bilgi tarafından yürütülen ve International Youth Foundation (Uluslararası Gençlik Vakfı), Sylvan/Laureate Foundation (Sylvan/Laureate Vakfı) işbirliği ile hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri 2015 ajandası programın web sitesinde çok yakında tüm detayları ile yayınlanacak. 2009 yılından bu yana toplamda 50 finalist BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazandı. Başvuru kabul döneminin 2015 yılı Nisan ayında başlaması için çalışmalar devam ediyor.

Bunun yanı sıra Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 8 Aralık 2014 tarihinde santralistanbul Kampüsü’nde kuruldu. Merkez, kar amacı gütmeyen, hak temelli bir perspektif ile çalışan sivil toplum girişimleri ve kuruluşlarının yeni ve kar amacı gütmeyen çalışmalarına destek sağlamaya yönelik olarak çalışıyor. Ocak 2015 tarihinden itibaren 10 ay boyunca 13 sivil toplum kuruluşu ve girişimi Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nden hizmet alacak. Ayrıca 4 sivil toplum kuruluşuna da hukuki ve fon bulma desteği verilecek. Bunun dışında tüm sene içinde yetenek geliştirici ve sivil toplumun daha kavramsal açıdan tartışılmasına yönelik düzenlenecek atölyelere 100’den fazla STK’nın katılması bekleniyor. Ayrıca İdLAB (Innovation & Dream Lab), inovasyon ve hayal kelimelerinin kısaltmasından oluşan, İstanbul Bilgi Üniversitesi içerisinde Mühendislik Fakültesi’nde konumlandırdığı ve öğrenciyi merkeze alan fiziksel bir oluşum. idLAB içerisindeki faaliyetler bahar dönemi itibarıyla başlayacak. Faaliyetler arasında panel, atölye ve ders içerisinde faydalı olabilecek muhtelif mentor çalışmaları yer alacak. İdLAB, fikri olan veya projesini geliştirme sürecinde fikir desteğine ihtiyacı olan ekipleri destekliyor.

İş Modeli Yarışması düzenleyecek

En girişimci üniversitelerden biri olan Özyeğin Üniversitesi, 2015’te tam zamanlı girişimcilerle beraber, girişimine daha kısıtlı zaman ayırabilecek olan beyaz yakalı girişimcilere de fırsat yaratmayı planlıyor. Bu sayede sadece tam zamanlı girişimcilerin değil aynı zamanda beyaz yakalı girişimcilerin de Girişim Fabrikasfnın eğitimlerinden ve men-torluğundan faydalanacağı, startup süreçlerini deneyimleyecekleri girişimcilik eğitimlerine başlanacak. Eğitimler her ayın ilk haftası düzenli olarak yapılacak.

Hızlandırma Programfnın 2015 senesi içinde 6 defa açılacağını belirten Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin, bu yıla ilişkin şunları söylüyor: “Yalın Yeni Girişim Eğitimi, ilk eğitime 5-6 Şubat tarihinde başlıyoruz ve her ay bir kere bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. Kurumiçi Girişimcilik Eğitimleri firmalardan gelen talepler doğrultusunda planlanıyor. Kurumlarında bu tip programı hayata geçirmek isteyen inovasyon yöneticileri, ürün yöneticilerinin ortak katılımına açık eğitimimiz 26-27 Mart, 11-12 Haziran, 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Hızlandırma programımıza bu yıl içinde 80 girişimin yani ortalama 200 kurucu ortağın katılımını he-defliyoruz.Yalın Yeni Girişim eğitimlerimize 130 katılımcı bekliyoruz. Kurumiçi Girişimcilik eğitimlerimizde 15 farklı şirketten 25 katı-lımcıyer alacak.”

Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan, üniversitenin Girişimcilik Kulübü’nün organize ettiği Gülden Yılmaz, Ali Sabancı ve Hüsnü Özyeğin’in jüriliğini yapacağı, sadece üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan iş Modeli Yarışması düzenlenecek. Mevcut iş planı yarışmalarından farklı olarak, henüz çözülmemiş bir probleme/ihtiyaca yönelik öğrenme odaklı deneylerle ilerlemiş girişimlerinin ödüllendirileceği bu yarışmanın eğitim ve mentorluğunu Girişim Fabrikası sağlayacak.

Yenilikçilik Girişimcilik Destek Programı

Okan Üniversitesi içerisine Girişimcilik Merkezi ve Muhammed Yunus Sosyal Girişimcilik Merkezi kurulmuştu. Üniversitenin araştırma ve proje geliştirme direktörlüğü, araştırma projeleri geliştirmek ve sonuçlarını ticarileştirme amacı ile bir teknoloji transfer ofisi olarak hizmet veriyor. Ayrıca, üniversite içinde bir kuluçka merkezi de oluşturuldu.

Kredili olarak alınabilen ‘girişimcilik’ dersi 2015 bahar döneminde açılacak. Ayrıca, Türkiye’nin YÖK tanımlı ilk Sosyal Girişimcilik merkezini açıp, Nobel ödüllü Prof. Muhammed Yunus’un da kadrosunda bulunduğu Sosyal Girişimcilik ders ve vaka çalışmalarını yürüten üniversite, bu dersi akademik yılda her iki dönem de yayıyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Projesi olan SOGLA ile her yıl ocak ayında Sosyal Girişimcilik kampı düzenleyen üniversite, dokuz gün süren bu kampta Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin başvurularına açık 13 eğitmen ve paydaşla birlikte sürdürüyor.

Okan Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal, “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı doğrultusunda üniversitelerin, girişimcilik alanında Sertifika Programları başlatmasını ve yürütmesini teşvik edecek bir çağrı yaptı. Okan Üniversitesi, Yenilikçilik Girişimcilik Destek Programı’na seçilen 14 üniversiteden biri oldu” diyor, iki dönem sürecek 135 saatlik programa her dönem en çok 40 öğrenci ve öğretim elemanı seçilerek alınıyor. 2016 yılının şubat ayına kadar sürecek projenin son dönemi gelecek ay başlayacak. Her sertifika dönemi sonunda, uygulama dersi ile birkaç projenin kuluçka merkezine alınması amaçlanıyor.

İkinci yazılım kümesi oluşturuyor

Erciyes Teknopark, bugüne kadar kurmuş olduğu Teknoloji Transfer Ofisi ile çok sayıda etkinliğe imza attı. 2015 yılı içerisinde de yapılan etkinliklere hızla devam edilecek. Bu kapsamda proje yazma, proje hazırlama, girişimcilik, AR-GE destekleri, patent vb konularda onlarca seminer ve bilgi günü düzenlenecek. Ayrıca 2014 yılında 6’ncısı düzenlenen Proje Park Proje Pazarı etkinliği 2015 yılında tekrar düzenlenecek.

Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Gönülateş, “Yine 2015 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri arasında Yenilikçi Projeler yarışması düzenliyoruz. Sera programı 2015 yılında yeni girişimci takımlarına açılacak, 10 takımın daha sera programına dahil olmasını bekliyoruz. Sera programı kapsamında ise muhasebe, finansman, pazarlama, dış ticaret, etkili iletişim teknikleri gibi çok sayıda programa has eğitimler sunuyoruz” diyor.

Eğitimlere 2015 yılında binin üzerinde katılım bekleniyor. Eğitimler genel katılıma açık yapılıyor. Fakat katılımcıların daha fazla faydalanabilmesi için konu ile doğrudan ilgili olmaları tercih ediliyor. Gönülateş, teknopar-ka yönelik olarak ise şu bilgileri veriyor:

“2014 yılında faaliyetlerine başladığımız ETTOSOFT yazılım kümesi projesi faaliyetlerini arttırarak 2015’de de devam ettirecek, ikinci bir küme oluşturma çalışmalarına da başladık. Son olarak Erciyes Teknopark Avrupa Birliği COSME programı kapsamında Avrupa işletmeler Ağı projesine 2015-2020 yılları için dahil oldu ve Kayseri, Yozgat, Sivas illeri için yetkili tek temsilci konumunda bulunuyor. 2015 yılında bu alanda da ciddi çalışmalar gerçekleştireceğiz.”

Girişimcilik akademisi kuracak

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent’teki girişimcilik faaliyetlerini tek bir çatıda toplamak amacıyla 2012 yılında ODTÜ Girişimcilik ve inovasyon Platformu (GİP) kuruldu. Birçok eğitim, mentorluk, netvvorkingfaaliyetleri bu platform bünyesinde yapılıyor. ODTÜ’de girişimciler için yapılan faaliyetler arasında öncelikli olarak eğitimler yer alıyor. Birisi lisans ve lisansüstü işletme bölümü öğrencilerine diğeri işletme bölümü dışındaki ODTÜ öğrencilerine yönelik iki adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi akrediteli girişimcilik dersinin yanı sıra, TÜBİTAK 1601 Sertifika Programı kapsamında ODTÜ lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilere, araştırma görevlilerine ve öğretim üyelerine yönelik 150 saatlik girişimcilik eğitimi düzenleniyor.

ODTÜ Kurumsal Gelişim, Girişimcilik Direktörü İlknur ilkyaz Gül, önümüzdeki dönem daha fazla ODTÜ’lüye ulaşmak ve üniversite içerisindeki bilgi birikimini girişimcilik yoluyla ticarileştirmek amacıyla, ‘Girişimcilik Akademisi’ni kuracaklarını söylüyor.

ODTÜ’de diğer üniversite öğrenci ve mezunlarının da başvurabildiği ve bir ön kuluçka programı niteliğinde olan Yeni Fikirler Yeni işler Yarışması düzenleniyor. Girişimcilere 100 bin TL girişim sermayesi ve ofis altyapı desteğinin yanı sıra, eğitim, mentorluk ve iş geliştirme, Amerika kampı gibi destekler sunuluyor.

En girişimci üniversiteler

TÜBİTAK’ın ilk kez 2012’de hazırladığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile her yıl Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi belirleniyor. 2014 yılı endeksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakam Fikri Işık tarafından açıklandı. Buna göre ilk üç sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı.

Listede yer alan ilk 10 üniversite şöyle:

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. Sabancı Üniversitesi

3. Boğaziçi Üniversitesi

4. Bilkent Üniversitesi

5. Koç Üniversitesi

6. Özyeğin Üniversitesi

7. İstanbul Teknik Üniversitesi

8. TOBB ETÜ

9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

10. Selçuk Üniversitesi

Garanti Bankasi Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere:
“Girişimcilere sadece sermaye değil, tecrübe de aktaracağız”

“Garanti Bankası olarak, girişimcileri ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında, düzenli olarak bilgilendiriyor; fikirlerini verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde hayata geçirmeleri için yönlendirmede bulunuyoruz. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz, bunlardan sonuncusu Boğaziçi Üniversitesi Melek Yatırımcılık Platformu’yla (BUBA) birlikte yürüttüğümüz, girişimlerin hayata geçirilmesini hızlandıracak Garanti Partners Platformu… Ocak ayında hizmete sunacağımız Garanti Partners’ta, yatırım alma ve büyüme potansiyeli olan her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesini, projelere ivme kazandırılmasını hedefliyoruz. Türkiye’de bir bankayla üniversiteyi buluşturan ilk ve tek girişimcilik platformu olan Garanti Partners, Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve bankamızın desteğiyle, girişimcilere sadece sermayenin değil tecrübenin de aktarılmasını sağlayacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu mentorluk ve finansman desteğine ulaşmasını sağlayacak oluşumdan, banka müşterisi olsun ya da olmasın, seçim sürecinden başarıyla geçen girişimciler faydalanabilecek. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından hayata geçirilen ‘BUMED Business Angels’

(BUBA), melek yatırımcıların oluşturduğu yatırımcı ağı sayesinde, genç girişimcilere destek vermeyi amaçlıyor. Melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirecek olan BUBA, aynı zamanda girişimcilere yatırımcıların bilgi ve tecrübe birikiminden faydalanma, ve fînansal destek bulma fırsatı sunuyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu