Girişimcilik Haberleri

Melek yatırımcılar bir şemsiye altında

TBAA-Melek Yatırımcılar Derneği’nirı genel kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 melek yatırım ağını bir araya getirdi. Dernek, bir çatı örgütü olma yolunda önemli bir adım attı…

BİLDİĞİNİZ üzere geçen ay Avrupa Melek Yatırım Forumu’nu İstanbul’da toplayarak 36 ülkeden 264 melek yatırımcıya ev sahipliği yapan TBAA-Melek Yatırımcılar Demeği, aynı zamanda EBAN Başkan Yardımcısı ve merkezi Londra’da bulunan WBAA-Dünya Melek Yatırımcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi.

TBAA-Melek Yatırımcılar DerneğiMelek yatırımcılık sistemimizin global sesi konumundaki TBAA-Melek Yatırımcılar Derneği’nin geçen hafta içinde Avukat Levent Durak’m Divan Kurulu Başkanlığı’nda genel kurulu yapıldı. Genel kurulda, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 melek yatırım ağının sekizi TBAA çatısı altında pek çok komite, konsey ve yönetim kademesinde yer aldı. Böylelikle, TBAA, sektörün neredeyse yüzde 80’ini temsil eden çatı örgüt niteliğine sahip oldu. Üstelik, TBAA’ya katılan melek yatırım ağlarının önemli bir kısmı hem Hazine Müsteşarlığınca onaylı hem de EBAN üyesi. Aralarında uluslararası ödül almış ağlar da var.

SEKTÖRÜN GÜCÜ KATLANACAK

Bu çok güzel bir gelişme, çünkü Avrupa’da tüm melek yatırımcılık sektörünün büyük çoğunluğunun tek dernek çatısı altında toplandığı sadece Fransa ve İngiltere var. Bu ülkelerin melek yatırımcılık ekosistemleri de Avrupa’nın en güçlüleri. TBAA genel kurulu sonucunda İngiltere ve Fransa’dan sonra Türkiye Avrupa’nın en güçlü üçüncü melek yatırımcılık örgütlenmesine sahip oldu. Bu da global pazarda tüm girişimcilerimiz ve melek yatırımcılarımız için çok büyük kazançların yolunu açacak, özellikle de çıkış ve yabancı melek yatırımcıların Türkiye’deki melek yatırımcılarla beraber yatırım yapma aşamalarında.

Melek yatırımcılık sektörümüzün daha da güçlü gelişimi için çok önemli rol oynayan TBAA, bundan böyle daha da güçlü şekilde hem Türkiye’de hem de global pazarlarda daha aktif rol alacak. Öngörüm şudur ki, Türkiye birkaç yıla kadar en az İngiltere ve Fransa kadar, belki de daha fazla Avrupa melek yatırım sisteminde sözü geçen bir ülke haline gelecek.

Başkanlığını benim üstlendiğim, başkan yardımcılığına Mehmet Buldurgan’m, genel sekreterliğine ise Hulusi Berik’in seçildiği TBAA’nin yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Baybars Altuntaş, Links Angel BAN Başkanı (EBAN üyesi) Mehmet Buldurgan, Şirket Ortağım BAN Başkanı (EBAN üyesi) Hulusi Berik, Keiretsu Forum Kurucu Ortağı ve Homeros BAN Başkanı Timuçin Bilgör, BUBA BAN Başkanı (EBAN üyesi) İsmail Haznedar, JBAN Başkanı (EBAN üyelik sürecinde) Aslı Işınak Gözören, Keiretsu Forum İstanbul CEO’su Fuat Sami, Lab X Başkanı Gülsüm Çıracı, İstanbul Melek Yatırımcılar BAN Başkanı Azmi Sarıbay, Links Angel BAN Başkan Yardımcısı Adnan Akdemir, Links Angel BAN Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu’nun yanı sıra Akın Kozanoğlu başkanlığında oluşturulan Yüksek İstişare Konseyi ise Türkiye’nin ve bölgenin önemli isimlerinden oluşuyor:

Akın Kozanoğlu, Şirket Ortağım BAN Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, Links Angel BAN Başkan Yardımcısı Adnan Akdemir, Links Angel BAN Başkan Yardımcısı Yalçın Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı

Ferruh Gürtaş, Intel Ortadoğu Bölge Müdürü Doğan Taşkent, İsviçre-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Fuat Sami, Lab X Başkanı Aslı Işınak Gözören, Keiretsu Forum İstanbul CEO’su Prof Bahadır Erdem, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi’nin yanı sıra oluşturulan çalışma komiteleri ile crovvdfunding, inovasyon, teknoparklar, inkübasyon merkezleri de TBAA tarafından yakın iletişim ağına alınmış oldular. Kurulan komiteler ve seçilen komite başkanları ise genel kurulda yaptıkları konuşmalarda hızlı bir çalışma temposuna gireceklerinin sinyalini verdiler.

Crowdfiınding Komitesi: Savaş Ünsal

inovasyon Merkezleri ve Teknoparklar Komitesi: Kenan Çolpan İnkübasyon

Merkezleri Komitesi: Haşan Pehlivan, Gülsüm Çıracı

Startup Komitesi: Prof. Deniz Tunçalp

Mentorlar Komitesi: Doğan Taşkent

Exit Komitesi: Alper Utku

TBAA-Melek Yatırımcılar Derneği’nin yeni yönetimini, istişare konseyi başkanı ve üyelerini, ve çalışma komiteleri başkan ve üyelerini kutluyorum.

Baybars Altuntaş / Para

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu