Girişimcilik Haberleri

Girişimciler İçin Kuluçka Merkezleri

Kuluçka Merkezleri

Ofisten pazarlamaya hatta müşteri bulmaya kadar pek çok konuda start up yani başlangıç girişimcilere destek veren kuluçka merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıl aralarına yeni katılacaklarla birlikte girişimcilik ekosistemini hızla büyütecek olan 15 kuluçka merkezi, İstanbul’dan Kayseri’ye kadar Türkiye’nin farklı noktalarında birçok girişimciye ev sahipliği yapıyor.


Girişimcilik zor zanaat… Yenilikçi bir fikir yakalamak ve finansman bulmak yetmiyor. îş planının hazırlanmasından fikri ticarileştirebilecek doğru ortakları bulmaya kadar zorlu bir süreç girişimciyi bekliyor. Artık teknoparklar, kuluçka merkezleri adı verilen inkübasyon merkezlerinde yeni yeşeren ancak adım atmak için desteğe ihtiyaç duyan start up yani ilk adım girişimlere ev sahipliği yapmaya başladılar. Bir anlamda üniversiteler ve özel sektörün girişimciliği desteklemek için ellerini taşın altına koymaya başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan yatırımcılar da artık sadece mobil ve web platformlu girişimlere yatırım yapmak yerine, farklı bilimlerden gelen girişimcilerin geliştirdiği fark yaratacak teknolojileri de yatırım mecrası olarak görmeye başladı. Dolayısıyla inovasyon ve AR-GE’nin önemi artıyor, girişimciliği bir kariyer olarak seçen kişi sayısı katlanarak çoğalıyor. Zaten yapılan araştırmalar da bunu destekler nitelikte. Küresel Girişimcilik Endeksi’ne göre Türkiye’de her 100 kişiden 32’si girişimci olmak istiyor. Gelişmiş ülkelerde yüzde 14,3 olan bu oran gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 29,9 düzeyinde bulunuyor.

Kuluçka Merkezleri

Türkiye’deki bu girişimcilik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekosistemin doğru şekilde oluşturulmasına bağlı. Bu ekosistemin en önemli sacayaklarından biri olan kuluçka merkezlerinin sayısında son dönemde ciddi bir artış var.

Kuluçka merkezleri, girişimlerin gelişmesi ve hayat bulmasına imkân veren çok kritik bir arayüz görevi yürütüyor. Girişimciler, ürünün, projenin, hizmetin şekillenip piyasaya çıkıp girişimciye gelir getireceği döneme kadar, bir anlamda ‘su altında nefes tutuyorlar’. İşte bu süre zarfında girişimcinin hayatta kalması için gerekli tüm desteği sağlamak ve girişimcinin hızla gelişerek bu sürenin kısaltılması için gerekenleri yapmak, kuluçka merkezlerine düşüyor. Bu da bir fikrin oluşumu ile piyasaya çıkışı arasında yer alan büyük destek boşluğunun kuluçka merkezi ve hızlandırma programları ile doldurulabildiğini, aksi takdirde ekosistemde girişimlerin yetişip gelişebileceği uygun platformların büyük bir eksik olarak kalacağını gösteriyor.

PEK ÇOK DESTEK VAR

Kuluçka merkezi programları, başarılı şirketleri ortaya çıkarmak için henüz işin başında olan girişimcilere destek olacak kaynak ve hizmetleri sağlamak ve onların en zorlu ilk 2-3 yılım başarıyla atlatmaları hedefi doğrultusunda uzun yıllardır uygulanıyor. Yapılan araştırmalar, kuluçka merkezi programlarından çıkan şirketlerin yüzde 87’sinin sektör içinde yer edindiğini ve rekabete katıldığını gösteriyor. Bu merkezlerde şirket kurmak, ortak seçimi, iş analizleri, pazarlama ve sözleşme süreçleri, ücretsiz ofis, başvurulabilecek destek programları gibi konular start up’a verilen destekler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda diğer girişimcilerle iç içe olmaları işbirliği ortamının yaratılmasına, fikir üretme ve geliştirme felsefesinin yerleşmesine ve bilgi paylaşımına büyük destek sağlıyor. Tüm bu desteklerin yanında kuluçka merkezi tarafından sağlanan hukuk ve finansal danışmanlıklar, yazılım ve donanım destekleri, bulut sunucu hizmetleri girişimcileri önemli maliyet kalemlerinden kurtarıyor. Yatırımcı buluşmaları, networklere erişim, mentoıiuk ve medya destekleri de yine bu merkezde start up’lara sonsuz bir şekilde sunuluyor.

YENİ MERKEZLER GELİYOR

İstanbul’dan Kayseri’ye kadar farklı noktalarda pek çok kuluçka merkezi var. Üstelik bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi 2015 yılı içerisinde Borsa İstanbul işbirliğiy-le geliştirilecek Türkiye’nin ilk tema-tik Finans Teknoparkı projesiyle ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi iş-birliğiyle geliştirilecek Boğaziçi Dudullu Teknoparkı projeleri ile kuluçka alanlarını artırmaya hazırlanıyor.

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi diğer adıyla Fikir Küpü ise öncelikli sektörlerinden sağlık alanında çok büyük bir yatırım ile tamamladığı sağlık ve yaşam bilimleri alt kümelenme kuluçkasını yani Biyo3’ü ocak ayı içerisinde açmayı planlıyor. Artık ön kuluçka desteğini takiben, teknopark kuluçkasında yer alma, teknopark şirketine dönüşme gibi birbirini tamamlayıcı hizmetleri uyumlu bir şekilde sunan ekosistemler oluşmaya 1 başlıyor. Hızla büyüyen bu ekosistemin en önemli ayaklarından biri olan kuluçka merkezleri önümüzdeki dönemde de girişimciliğin gelişmesinde büyük rol oynayacak gibi görünüyor.

Bu hafta Türkiye genelinde öne çıkan kuluçka merkezlerini ve bunların girişimcilere sunduğu olanakları araştırdık. Bu araştırmamız sırasında kuluçka merkezleri sayesinde yurtdışına açılan, ortak bulan pek çok başarı hikayesiyle karşılaştık. Kuluçka merkezleri girişimcilere yeni bir kapı açarken başarı hikayeleri ise ilham verecek nitelikte bulunuyor.

TEKNOPARK İSTANBUL KULUÇKA MERKEZİ (FİkIr küpü)

Yüzde 80 doluluğa ulaştı .

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi diğer adıyla Fıkır Kupu, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi. Kurulalı henüz yedi ay olan Fikir Küpü’nde halihazırda 30 firma bulunuyor. Öncelikli alanları sağlık, enerji, havacılık, savunma sanayi, ileri malzeme, ileri elektronik, denizcilik ve endüstriyel yazılım olan kuluçka merkezi, potansiyel gördüğü ve başarılı olacağına inandığı firmaları alabilmek adına başvurularını her zaman açık tutuyor. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Koordinatörü Gökhan Çelebi, 2015 yılı içerisinde 30 firmadan en az 20’sini mezun etmeyi ve toplamda bin başvuru almayı hedeflediklerini söylüyor. Önümüzdeki dönemde firmaların küresel bakış açısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı planlayan merkez, örneğin bir AB projesi kapsamında personel değişimi yolu ile birçok girişimciyi yurtdışına göndermeyi hedefliyor. Çelebi, işlerini büyütmelerine katkı sağlamak ve ayrıca müşteri odaklı düşünmelerini geliştirmek amacıyla müşteri ilişkilerine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtiyor.

BİLKENT
Şirketler yurtdışına açılıyor

Bilkent Cyberpark, 2002 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Çok sayıda start up’ı da bünyesinde barındıran Bilkent Cyberpark, çeşitli sektörlerde 240’m üzerinde firması, sekiz AR-GE merkezi, 3 binin üzerinde AR-GE personeli ile Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri. Cyberpark Atölye’de ise genç girişimcilere açık ofis ortamı sağlanıyor. Bir firmanın Cyberpark’ta yer alabilmesi için AR-GE niteliği taşıyan projeler yürütüyor olması gerekiyor. Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Canan Çakmakçı, bugüne kadar sadece kuluçka merkezinden 190dan fazla firmayı mezun ettiklerini belirtiyor. Kuluçka merkezinde 6o’a yakın yeni girişimcinin yer aldığını ifade eden Çakmakçı, şu bilgileri veriyor: “Kuluçka firmalarımızdan IMC0M, Vizera adlı ürünü ile ABD’nin bir numaralı kuluçka programı olan ve Silikon Vadisi’nde yer alan Y Combinator’a kabul edildi. Mobilyaların kumaş, renk, desen ve döşeme seçimini kolay ve eğlenceli hale getiren Vizera, koltuk üzerindeki kumaşları tek tuşla birkaç saniye içinde görsel bir illüzyonla değiştirebilen bir teknoloji sunuyor. 2015 yılında kuluçka firmalarımız başta olmak üzere iş geliştirme ve uluslararasına açılma faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Firmalarımızın yerli pazarlarda sıkışmalarını önleyecek, dış pazarlara açılabilmelerini sağlayacak yeni mekanizmalar tasarlıyoruz.”

DOKUZ EYLÜL
Sağlık sektörü için kuluçka kuruyor

2013 yılında kurulan Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi (DEPARK) bünyesinde yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri, tasarım, nanoteknoloji, otomotiv, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışan yenilikçi firmalar yer alıyor. Yenileşim/inovasyon odaklı fikirlerini projeye dönüştürerek yeni iş fikirlerini şirketleştirme yolunda desteklerden yararlanmak isteyen, akademisyen, öğrenci ve girişimcileri kabul eden DEPARK, 13 kuluçka ve 48 ulusal ve uluslararası firmaya ev sahipliği yapıyor. Açılmakta olan yeni kuluçka alanları için talepler atmaya devam ettiklerini söyleyen DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Özgören, “inciraltı Sağlık Kampüsü’müzde yer alan Zeytin ve Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Alfa binalarımıza ek olarak inşaatı tamamlanmakta olan Beta binamız yeni kuluçkalarımızı bekliyor. 2014’te toplam 45 girişimci, 12 kuluçka ve 104 proje aktif olarak yürütüldü. 188 kuluçka projesinin değerlendirme süreçleri devam ediyor” diyor.

Ayrıca kısa adı BiolZMIR olan uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Projesi güdümlü bir bölgesel kalkınma projesi 2015 yılında hayata geçirilecek. BiolZMIR projesinin ana amacı, sağlık alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye hem de akademisyene kolaylaştırıcı, hızlandırıcı etki yapmak. BiolZMIR projesinin özellikle sağlık sektörüne yönelik kuluçka ve girişimlerin gelişimine yüksek bir ivme katması hedefleniyor.

EMBRYONIX
Ege’den üç marka çıkaracak

2004 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç iş Adamları Derneği, Ege Sanayici iş Adamları Derneği ve Ege Bölgesi Sanayi Odası ortaklığıyla kurulan Embryonix, kurulduğu günden bu yana 100’den fazla girişimciye destek sağladı. 2014 yılında 70 başvuru alan Embryonix, girişimcilere iş geliştirme, ürün geliştirme, çekirdek sermaye, prototip ortaya çıkarma, iş modeli oluşturma, yatırımcı buluşmaları, girişimci eğitimleri, ofis alanı, ofis altyapısı ve tanıtım konularında destek veriyor. Özellikle İzmir ve

çevre illeri için uygulamalı girişimcilik eğitimlerini bu konuyla ilgilenen her girişimci adayına en uygun şekilde ulaştırmayı amaçlıyor. İzmir Ticaret Odası ve diğer STK’ların desteği ile çekirdek sermaye ve girişimcilere yatırım olanaklarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve Embryonix Direktörü Taylan Özgür Demirkaya, asıl hedeflerinin İzmir’deki başarılı üç girişimi uluslararası platforma taşımak olduğunu söylüyor.

HAYALET
Teknolojik girişimlere öncelik veriyor

HayalEt Kuluçka Merkezi nin temelleri 2010 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle atıldı. 2013 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren HayalEt, daha çok 0* yazılım ağırlıklı teknolojik girişim başvuruları alıyor. Birinci dönem girişimcilerinden altısını başarıyla mezun eden merkez, spor analitiği alanında yazılım ve donanım teknolojileri üzerinde çalışan Sentio Sports Analysis (www.sentiosports.com), nöropazartama alanında tat-koku üzerine dünyadaki diğer örneklerden daha gelişmiş ve yenilikçi bir sistem geliştirmekte olan Neurolize (www.neurolize.com) gibi farklı projelere destek verdi. 2014 yılında 34 teknolojik girişim başvurusunu değerlendirmeye aldı. 2015 yılında ise yaklaşık 10 girişimciye kuluçkada yer verilmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek yeni Teknopark projeleri kapsamında kuluçka ofis alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

INOVITA
Sağlık odaklı kuluçka merkezi

inovita Kuluçka Merkezi, 2012 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan aldığı destekle Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi önderliğinde kuruldu, inovita, Türkiye’nin ilk tematik odaklı kuluçka merkezi olarak, bölgesel çapta sağlık teknolojileri odaklı ve biyo girişimciliğin desteklenmesine yönelik bölgesel bir misyon benimsiyor.

Olgunlaştırma aşamasında olan altı proje 2014 başından itibaren kuluçka ofis alanında çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık teknolojileri odaklı projelerin AR-GE süreçlerinin uzun olması pazara giriş sürelerini de artırdığı için inovita kuluçka desteği 1+1=2 yıl olarak veriliyor, inovita, kuluçka ofisine alınarak yoğun eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleriyle, stratejik ortaklık oluşturarak ortak proje ve girişimler üretmeye kadar çok farklı destekler veriyor. Bu yıl dolu olduğu için çağrı yapmayan inovita, 2015 yılında başvuruları çağrı yöntemiyle değil sürekli açık sistemle alacak, inovita Sağlık Teknolojileri Koordinatörü Sevim Tekeli, bu şekilde başvuru yapan projelerin bekleme süresini en aza indirerek destek sürecini hızlandırmayı planladıklarını söylüyor.

AVEALABS/BT
sektöründeki girişimcileri bekliyor

Avea, AR-GE merkezinin içinde bulunan AveaLabs Kuluçka Merkezi ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe şirket kurmak ya da işlerini büyütmek isteyen genç girişimcilere, altyapı ve pazarlama kanallarının yanı sıra ofis olanaklarını da açarak projelerini büyütüp geliştirebilecekleri bir ekosistem sunuyor. AR-GE alanına son dört yılda 122 milyon TL’den fazla yatırım yapan Avea, girişimcilere iş planları ve performanslarına göre 6-18 aylık bir süre boyunca destek veriyor. Ayrıca girişimciler şirketin kuluçka merkezi için ayrılmış ofisini, internet ve intranet altyapısını kullanma, test laboratuvarlarından yararlanma, teknik ve ticari danışmanlık alma ve Avea’nın sektördeki firmalarla ticari işbirliği platformu olan Avea iş Ortaklığı kapsamında değerlendirilme fırsatı buluyor. Avea Kuluçka Merkezi yeni dönem başvuruları 31 Ekim 2014’te sona erdi. Yeni başvuru tarihleri ise önümüzdeki dönemde www.avealabs.com adresinden duyurulacak.

ERCİYES TEKNOPARK
Yeni bir program hazırlanıyor

Erciyes Teknopark’ın 2012 yılında kurulan bir Kuluçka merkezi ve 2014 yılında ilk girişimcilerini kabul eden Sera isimli ön kuluçka programı bulunuyor. Erciyes Teknopark kuluçka programından toplamda 41 girişimci hizmet alıyor. Sera programından ise bugüne kadar 15 takım ve 50 girişimci faydalandı. 2014’te Sera programına 108 başvuru, kuluçka programına ise 70 civarından başvuru aldı. 2015’te Sera programına 250, kuluçka programına ise 100 civarından başvuru olması bekleniyor. Erciyes, Sera için başvuruları dönemsel olarak almak yerine sürekli başvuru yapılabilir bir sistem geliştirildi. Bu sistem 2015’ten itibaren geçerli olacak. Ayrıca Sera programı kapsamında ücretsiz mobilyalı ve açık ofislerin yanında kapalı ofisler sunmayı planladıklarını söyleyen Erciyes Teknopark Genel Müdürü Bilgin Yazlık, “Ayrıca Sera öncesi isimli yeni bir programı da gelecek yıl devreye alacağız. Mevcut programları iyileştirmek en büyük hedefimiz” diyor.

INVENTRAM
Gündeminde mobil ve biyoteknoloji var

Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile 2010 yılında bir erken aşama teknoloji yatırım şirketi olarak kurulan inventram, aynı zamanda inovatif şirketlere bir kuluçkalandırma platformu sağlıyor. Kuruluşundan bu yana 3 bin 500’den fazla projeyi değerlendiren ve 53 projeye destek veren inventram, patent yatırımı, şirket yatırımı ve teknoloji ticarileştirme iş ortaklıkları olmak üzere üç alanda yatırım yapıyor. Girişimcilere başlangıç ve erken aşama sermaye desteklerinden yönetim ve pazar araştırmasına kadar pek çok destek veriliyor. Başvuru için her zaman açık olan inventram, önümüzdeki dönemde birkaç önemli sektöre odaklanmayı planlıyor, inventram Genel Müdürü Cem Soysal, önümüzdeki dönemde mobil teknolojiler ve biyoteknolojiye yönelik projelere odaklanacaklarını söylüyor. Bunun dışında enerji, otomotiv, elektronik tümleşik sistemler ve savunma sanayi gibi alanlar da inventram’ın gündeminde olacak.

BİLGİ SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ
Bir ilki gerçekleştirdi

Geçen hafta açılışı yapılan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, diğer merkezlerden farklı olarak, sadece kâr amacı gütmeyen, hak temelli bir perspektif ile çalışan sivil toplum girişimleri ve kuruluşlarının yeni ve kâr amacı gütmeyen çalışmalarına destek sağlamaya yönelik olarak çalışıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yanı sıra Açık Toplum Vakfı’nın ana desteği ve İsveç Konsolosluğu ile Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin destekleriyle hayata geçen merkez, Ocak 2015 tarihinden itibaren 10 ay boyunca 13 sivil toplum kuruluşu ve girişimine destek olacak. Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi Koordinatörü Yörük Kurtaran, 2015’in haziran ayından itibaren yeni başvuruları almaya başlayacaklarını söylüyor.

GİRİŞİM FABRİKASI
Mentorluk, yatırım ve müşteri bulma uzmanı

Özyegin Üniversitesi bünyesinde kurulan Girişim Fabrikası, 2011’den bu yana 5 binin üzerinde girişimciye destek sağladı. Pek çok merkezde olduğu gibi ücretsiz ofis desteklerinden avukatlık ve muhasebe danışmanlık desteklerine hatta devlet hibelerine başvuru yapmak konusuna kadar geniş bir destek havuzu sağlayan Girişim Fabrikası’nın farklı ve güçlü olduğu temel konular ise mentorluk, yatırım ve müşteri bulmak. 2015 yılı için daha odaklı olarak programlar düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Direktörü İhsan Elgin, “Finans alanında teknoloji geliştiren girişimlere ve bunlara ilave olarak hala teknolojinin çok fazla giremediği geleneksel sektörler olan perakende ve lojistik sektörlerine yönelik teknoloji girişimlerine odaklanacağız” diyor. Önümüzdeki dönem çok farklı programlar oluşturmaya hazırlanan merkez, 2015’in ilk programına 15 Ocak’a kadar başvuru alıyor.


OKAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ
20 bin TL’lik can suyu

2013 yılında kurulan Okan Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, henüz sadece bir girişimciye destek veriyor. 2014 yılında beş başvuru alan merkez, girişimcilere ofis, telefon hattı, Okan Üniversitesi Fark Yaratan Girişimci Sertifika Programı’na katılım ve mentörlük hizmeti desteği veriyor, iş planı çerçevesinde parasal destek ihtiyacı ortaya çıktığı takdirde ise farklı destekler için incelemeler yapılıyor. Okan Üniversitesi Girişimcilik Merkezi, başvurulara her zaman açık.

Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Proje Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Alankuş, girişimciler için maksimum 20 bin TL’lik can suyu desteği verilebildiğini söylüyor. Yenilikçi ve küresel pazara açılma potansiyeli olan fikirlere öncelik verdiklerini söyleyen Alankuş, “Okan Üniversitesi mükemmeliyet alanlarına yönelik özel çalıştaylar, yenilikçi fikir yönetimi çalışmaları, anketler düzenleyecek, bu şekilde yenilikçi fikirlere ve kuluçka merkezine ilgi artırılacaktır. Ayrıca ‘Fark Yaratan Girişimci Sertifika Programı’ potansiyel bir proje oluşturma kaynağı” diye konuşuyor.

Bankalar da destek veriyor

GARANTİ BANKASI

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ile yaptığı anlaşma sonucu ‘İşimi Kuruyorum Destek Paketi’ kapsamında AYF destekli kredi vermeye başlayan Garanti Bankası, 6 bine yakın girişimciye 173 milyon TL finansman sağladı, işimi Kuruyorum Destek Paketi’nde, en fazla üç yıldır faaliyet gösteren, yıllık ciro/bilanço büyüklüğü 2 milyon Euro’nun altında olan ve çalışan sayısı dokuzu aşmayan işletmeler, uygun geri ödeme seçenekleri ile yatırımlarını finanse edebiliyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından hayata geçirilen BUMED Business Angels’m (BUBA) üniversitenin mezunlarından oluşan bir melek yatırım ağı olduğunu söylüyor. Karadere, “BUBA ile birlikte yürüttüğümüz, girişimlerin hayata geçirilmesini hızlandıracak Garanti Partners platformunda yatırım alma ve büyüme potansiyeli olan her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesini, projelere ivme kazandırılmasını hedefliyoruz” diyor.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki yıl önce girişim bankacılığı kapsamında girişimcilere özel bir iş geliştirme merkezi açtı. İstanbul Ataşehir’de bulunan TEB Girişim Evi’nde ‘iş fikrim var’ diyen herkes ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca aynı çatı altındaki kuluçka merkezinde ise girişimcilere ihtiyaç duydukları ofis imkanları sağlanıyor. Bu yıl İstanbul dışındaki girişimcilere ulaşmak ve onların da yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla TEB Girişim Evi konseptini Anadolu’ya yayma kararı alan banka, bu konuda Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliğine gitti. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, bu kapsamda 10 ilde TİM-TEB Girişim Evi kurmak için çalışmalar yürütüldüğünü söylüyor. İstanbul ve İzmir’de de kısa vadede TİM-TEB Girişim Evleri açılması planlanıyor. Hedef, 2015 yılında merkezlerin sayısını 10’a çıkarmak. Bir yıllık takvim dönemi içinde her bir ildeki merkezde yılda 30 girişimciye ulaşılması hedefleniyor. TEB Girişim Evi ve Kuluçka Merkezi’nden faydalanmak isteyen girişimciler için herhangi bir başvuru tarihi bulunmuyor.

AKBANK

Akbank’ın yeni bir işletme kurarak ticari faaliyetlerine başlamış olan girişimciler için ‘Girişimci Destek Paketi’ bulunuyor. Paket kapsamında girişimcilere kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını anında karşılamak için Artı Para Kredisi, mal alımı ve diğer ödemeleri için çek karnesi ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Axess Business Girişimci, hizmetleri veriliyor. ‘Axess Business Girişimci’ ile müşterilerin pek çok ihtiyaçları özel avantajlar ile finanse ediliyor. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, girişimciler için finansman desteğinin yanı sıra eğitim programı, yarışma gibi pek çok konuda çalışma yaptıklarını söylüyor.

İŞ BANKASI

iş Bankası, Franchising Kredisi, inovasyon Destek Paketi ürünlerinin yanı sıra KOSGEB ile sürdürülen protokollerle de girişimcilere destek veriyor. Vadesi 36 ay olan Franchise Kredisi’nde kredi talepleri firmaların ihtiyaç ve ödeme koşullarına göre değerlendirilerek en uygun vade, teminat ve ödeme planı seçenekleri sunuluyor, iş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, girişimcilerin aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşan çözüm ortağı olarak hareket ettiklerini söylüyor.

ZİRAAT BANKASI

KOBİ bankacılığını girişimcilere özel bir yaklaşımla girişimci bankacılık olarak yeniden tasarlayan Ziraat Bankası, 2013 ve 2014 yılını girişimci yılı etti. Ürün müşterisi yaklaşımından banka müşterisi yaklaşımına geçiş yapan ve şubeleri kurumsal, girişimci, girişimci dinamik ve şube olarak segmente eden banka, KOBİ’lere

2014 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 33 milyar TL tutarında finansman sağladı. Ziraat Bankası Girişimci Pazarlama Grup Başkanı Metin Sezici, “KOBİ’lere ihracata başlama, hedef yurtdışı pazar sahasını genişletme ve bu pazardaki rekabet gücünü artırma konularında uygun finansman imkanı sunarak destekleme hedefimiz var” diyor.

Kuluçkadan çıkan başarı öyküleri

MILDMANIA
Apple’da haftanın oyunu seçildi

ODTÜ ATOM’a Kasım 2011’de kabul edilen MildMania, mobil oyun sektörüne kaliteli oyunlar sunuyor. 27 Kasım 2013’te piyasaya çıkardığı Darklings, 3 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası ödüllere ve adaylıklara layık görüldü. Bunun yanında Apple tarafından ‘haftanın oyunu’ seçildi. Şirket kurucularından Emre Canbazoğlu, “Projelerimizi tamamen uluslararası odaklı geliştirmekteyiz. Darklings’in kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmı yurtdışında bulunuyor. Kuluçka merkezlerinin şirket kurmayı düşünen girişimciler için çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” diyor.

ACROME
Ürünlerini Ortadoğu’ya pazarlıyor

Acrome, kuluçka merkezine 2013 yılında yapılan ikinci İTÜ Çekirdek yarışmasında finalistler arasına girerek kabul edildi. Şirket, otomasyon, kontrol, robotik ve mekatronik alanlarında faaliyet gösteriyor. ACROME Robot, robot teknolojisinin küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha erişilebilir olması amacıyla geliştirildi. Ayrıca geleceğin elektronik, kontrol ve makine mühendislerine ileride uygulamalarda karşılaşacakları sistemleri, bu sistemlerde kullanılan mevcut teknolojileri tanıtan, onlara bu teknolojiler üzerine uygulama imkanı sunan akademik ve araşttrma setleri geliştiriyor. Türk Hava Yolları, Vestel gibi büyük firmalara hizmet verdiklerini, bunun yanında Türkiye’deki birçok üniversiteye akademik araştırma seti kurduklarını söyleyen şirketin kurucusu Başar Şahinbeyoğlu, “Yurtdışında yer alan partner firmalarımız sayesinde üretmekte olduğumuz setler birçok farklı ülkede kullanılıyor. Öncelikle Ortadoğu bölgesinde faaliyetlerimiz başladı. Halihazırda Fas, Tunus, Lübnan, Mısır ve Suudi Arabistan bölgesinde distribütör firmalarımız bulunuyor” diyor.

KARINCA LAB
Hedefinde Avrupa var

Karınca Lab, 2013 yılında ITÜ Çekirdek yarışmasına katıldı ve birincilik kazandı. Karınca Lab, elektronik ve yazılım alanında faaliyet gösteriyor ve şu anda MAKEY (Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz) projesini geliştiriyor. MAKEY, mıknatıslar ile birleştirilen küçük elektronik yapı blokları. Mıknatıslı modülleri birleştirerek saniyeler içerisinde hayalinizdeki robotları, araçları ve her türlü projeyi hayata geçirebiliyorsunuz. Ses, ısı, ışık ve akıllı cihazlar ile kontrol edilebilen tasarımları sadece mıknatıslı modülleri birleştirerek yapabiliyorsunuz. Firmanın kurucusu Şahin incik, “Henüz yurtdışı faaliyetlerimiz başlamadı fakat ürün pazara tam anlamıyla çıktığında Avrupa’ya açılmayı hedefliyoruz” diyor.

ENDPOINT
DolmabahçeYıin güvenliğini sağlıyor

Bilişim güvenliği problemlerine yönelik çözümler ve sistemler üretmek üzere kurulan Endpoint, mayıs sonunda girdiği Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nin de verdiği güçle hızlı bir büyüme sürecine girdi. İtalya’da bir firma ile ortaklık kurmayı başaran şirket, geliştirdiği teknoloji ile Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere birçok milli sarayın internete güvenli erişimini sağlıyor. 2015 yılında Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyaya açılarak ürünlerini ihraç etmeyi planladıklarını söyleyen Endpoint’in kurucusu Cüneyt Kalpakoğlu, “Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi’nde gerek AR-GE çalışmalarımızda gerekse çözümlerimizin test ve tanıtımlarında büyük olanaklar yakaladık. 2014 yılında beklediğimiz büyümeyi Teknopark bünyesinde yakalamış olmaktan çok memnunuz. 2015 yılı bizim için önemli bir kilometre taşı olacaktır” diye konuşuyor.

IMONACLOUD
Sudan ve Cibuti’ye bulut ihraç ediyor

2012 ARI Çekirdek yarışmasında birinci olan ImonaCloud, bulut bilişim ve kurumsal yazılım pazarında faaliyet gösteriyor. Banka, telekom, internet servis sağlayıcı (ISS), yatırım bankası, sigorta gibi firmaların müşterilerine sunacakları online hizmetlerden oluşan web sitelerini, uygulama pazaryeri iş modeli ile açmalarını sağlayan bir teknoloji sunuyor. Bu firmalar ImonaCloud teknolojisiyle uygulama pazaryeri açıyorlar, ayrıca üçüncü partilerin kendi hizmetlerine entegre yazılımlar üretebilmeleri için arayüzlerini de (API) açıyorlar. Üçüncü parti kurumsal veya bireysel yazılımcılar geliştirdikleri ürünlerini bu pazaryerlerinde sergileyerek yeni bir satış kanalı elde etmiş oluyorlar. Örneğin iş Bankası’nın telekomünikasyon şirketi isnet’in açtığı istepazaryeri.com ImonaCloud teknolojisi ile açıldı. Şirketin kurucusu Bahadır Ödevci, “Sudan Canar Telekom ve Cibuti Telekom için KOBİ müşterilerine yönelik uygulamalar içeren imonaCloud pazaryeri açma projelerini yürütüyoruz. Ortadoğu’da üç telekom firması ile de görüşmelerimiz sürüyor” diyor.

DATUM
Denizaltı üretecek

Türkiye’nin ilk milli sualtı intikal aracının tasarımını yapan ve şu anda insanlı ve insansız denizaltı yapımı üzerine çalışan Datum, Teknopark İstanbul’a 2014’ün mayıs ayında taşındı. Teknopark İstanbul’un savunma ve denizcilik sektörünün buluştuğu bir forum gibi olduğunu söyleyen Datum’un sahibi Münir Cansın Özden, “Restaurantta yemek yerken bile bu konuda çalışan şirketlerle ve insanlarla bir araya geliyorsunuz. Bu da yeni iş potansiyelleri ve ortak çalışma alanları doğuruyor” diyor. Yurtdışından pek çok ortaklık teklifi alan şirket, şimdilik bu tekliflere sıcak bakmıyor. Amaçlarının Türkiye’de Türk mühendisler tarafından tasarlanmış denizaltıların ve su altı araçlarının inşa edilmesi olduğunu söyleyen Özden, “Orta ve uzun vadeli hedefimiz ise Deniz Kuvvetleri için tasarlanacak olan milli denizaltı projesinde görev alabilmek” diyor.

Girişimcilere 5 kritik öneri

1- Fikrinizi hayata geçirmek için destek almaktan ve geri bildirim toplamaktan çekinmeyin.

2- Bir fikrin kendini kanıtlaması için geçen sürede birkaç kez başarısızlığa uğrayabileceğini, pazarını ararken kaybolabileceğini, girişimcinin zamanının ve parasının tükenebileceğim bilin ve tüm bunların bu sürecin doğal bir parçası olduğunu benimseyin.

3- Fikrinizi müşteriler ile test ederek geliştirin.

4- En ölçeklenebilir ve ^sürdürülebilir modeli bulma sürecinde en kısa yolu keşfetmeye odaklanın.

5- Dünyaya açılın, önce tanışın, sizin işlerinize benzerlik oluşturan girişimlerle işbirliğine açık olun.

Kosgeb’den yeni girişimci desteği

K0SGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni tamamlayarak eğitim veya programa katıldığını belgeleyen girişimciler Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru yapmaya hak kazanıyorlar. Bu destek bir nevi başlangıç sermayesi niteliğinde. Bu kapsamda hibe desteği üst limiti 30 bin TL, geri ödemeli destek üst limiti ise 70 bin TL. KÖSGEB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Canoruç, bugüne kadar 255 bin 499 kişinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aldığını, ayrıca 102 üniversitede bin 372 sınıfta girişimcilik dersi verildiğini söylüyor. Yeni Girişimci Desteği ile bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişinin kendi işletmesini kurduğunu belirten Canoruç, şöyle devam ediyor: “Başarıyı yakalayan çok sayıda girişimcimiz var. Örneğin tekstil ürünleri alanında faaliyet göstermekte olan bir girişimci üç boyutlu bir kumaşın kullanım hakkını aldı ve bu kumaşı öncelikle otomobil kılıfı, çanta, şişe kılıfı olarak üretti, ilerleyen zamanlarda tekstil sektöründe başka ürünlerin üretimi için de kullanılabilecek. Teknoloji alanında faaliyet göstermekte olan bir diğer işletme nano teknolojiyi yakından takip ederek anti bakteriyel özelliğe sahip hijyen içerikli sıvılar üreterek geniş bir pazar payı yakaladı.”


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu