Girişimcilik Haberleri

Girişimciler ajans desteğinden yararlanmalı

Son 8 yılda Konya ve Karaman bölgesinde bine yakın projeye 125 milyon TL’lik kaynak sunan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 201/de de girişimcilere destek vermeye devam edecek. Şu anda yürütülen 30 projeye 40 milyon TL’lik bütçe ayırdıklarını belirten MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, ‘Tüm girişimcilerimiz Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden projelerini ajansımıza sunabilir”diyor.

Türkiye özel sektörü, ekonomide 2016’da yaşanan sıkıntıları 2017 yılında aşmaya çalışıyor. Geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilerin üstüne çıkan büyümeye rağmen, özel sektöründeki yatırım iştahını daha da artırmak için ekonomi yönetimi de birbiri ardında destek paketleri açıklıyor.

Türkiye’de sayısı 27’yi bulan kalkınma ajansları da özellikle yerel girişimcilerin iş dünyasına adım atması adına çok önemli işlere imza atıyor. Bu ajansların en önemlilerinden biri de Orta Anadolu’nun yatırım merkezlerinden Konya-Karaman bölgesindeki Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA). Yerel yatırımcıların ihtiyaç duydukları mali ve eğitim desteklerine nasıl ulaşabileceğini MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman ile konuştuk.

Mevlana Kalkinma Ajansi

Kalkınma Ajansı olarak bu yılki destek bütçeniz nedir?

Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, kurulduğumuz 2009 yılından bu yana Konya – Karaman Bölgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarına, KOBl’lere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak çıktığımız proje teklif çağrılarında 125 milyon TL’nin üzerinde bir destek sağladık. Böylece bölgemizde 250 milyon TL’nin harekete geçirilmesine katkıda bulunduk. 2017 yılında ise bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgenin rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve bölgedeki iş ortamını iyileştirilerek istihdama katkıda bulunmak amacıyla Güdümlü Proje Desteği teklif çağrısına çıkmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu proje desteğimiz kapsamında Konya’ya 15 milyon TL ve Karaman’a 10 milyon TL olmak üzere toplamda 25 milyon TL bütçe ayrılmış durumda. Bu destek çağrımıza yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları proje sunabiliyor.

Sunduğunuz desteklerin içeriği nedir? Teknik ve mali ne tür destekler söz konusu?

Mevzuatın öngördüğü üzere Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan destekler “Teknik Destek” ve “Mali Destekler” olarak ikiye ayrılır. Mali destekler ise faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olarak üçe ayrılır. Doğrudan finansman destekleri ise, proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanır. Gerekli görülen durumlarda ajans aşamalı teklif çağrısı yöntemi ile destek sağlayabilir.

Yeni destek paketleri gündemde mi?

Öncelikle Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan ve Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, İğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van olmak üzere 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının yatırımcılar için büyük bir avantaj olduğunun altını çizmek istiyoruz. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak sorumlu olduğumuz Konya ve Karaman illerimiz ilan edilen bu program kapsamında yer almıyor. Ancak program kapsamına alınan illere yapılacak yatırımların sadece bu bölgelere değil ülkemizin her bölgesine orta ve uzun vadede çok olumlu katkıları olacaktır. Programın adeta bir kelebek etkisi yapacağına ve kısa süre içerisinde meyvelerini vereceğine inanıyoruz. Bu sebeple bizler de gerek bölgemiz gerekse de ülkemiz sanayicilerini bu tarihi fırsatı değerlendirmeye ve bir an önce yatırım planlarını harekete geçirmeye davet ediyoruz.

Şu ana kadar kaç projeye, ne kadarlık destek verdiniz?

2009 yılından bugüne kadar Mevlana Kalkınma Ajansı’na üç binin üzerinde proje teklif edilmiş ve 987 proje teklifi destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan projelere, 125 milyon Türk Lirası’nın üzerinde bir destek sağlandı.

Destek sunduğunuz örnek projelerden söz eder misiniz?

Ajansımız kurulduğundan bu yana bölgemizden farklı sektör ve alanlarda 3 binin üzerinde proje ajansımıza sunulmuş bunlardan bine yakını kabul görmüştür. Bu noktada ajansımıza sunulan projelerin bölgemiz rekabetine, istihdamına, ihracatına, insan kaynağına katkı sağlaması konusu bizim önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Şu anda ajansımız desteği ile yürütülen hali hazırda 30 proje mevcut olup bu projelerin bütçesi 40 milyon TL’nin üzerindedir. Bulunduğu bölgeye kattığı değer ne oldu? Mevlana Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden bu yana en büyük önceliğimiz bölgemizde rekabetçiliğin gelişmesi, yerel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi oldu. Bu çerçevede bölgemizdeki girişimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çiftçilerimize, KOBİ’lerimize ve ihracatçılarımıza yönelik olarak bugüne kadar değişik konularda eğitim programları düzenledik. Bununla birlikte bölgemiz için stratejik önem taşıyan fizibilite, analiz, raporlama, plan, program hazırlama vb. çalışmalar gerçekleştirerek bölge insanımızın bu alandaki ihtiyaçlarını giderme gayretinde olduk. Geldiğimiz noktada bölgedeki sanayicilerimizin, KOBİ’lerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve bölgedeki tüm paydaşlarımızın proje yazma konusunda çok iyi noktalarda olduklarını gördük. Yine AB, bakanlıklar, kalkınma ajansları ve destek – teşvik – hibe odaklı çalışan kurum ve kuruluşlara proje yazabilecek kapasiteye ulaştıklarını söyleyebilirim. Ajans desteği için girişimciler nasıl bir yol izlemeli?

Girişimciler, ajansımızın veya diğer kalkınma ajanslarının Kalkınma Bakanlığı’nın onayını ardından ilan ettiği Mali Destek Programlarına başvurabilmektedirler. Burada girişimcilerimizin KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler, patent sahibi olmak kaydıyla işletmesi olmayan gerçek kişiler olmak gibi temel şartları yerine getirmeleri gerekmekte. Ayrıca ajans tarafından çıkılan proje teklif çağrısı ile ilgili diğer şartları da yerine getirmeleri istenmekte. Çünkü şartlar çıkılan mali destek programlarına göre farklılık gösterebiliyor. Uygun şartları sağlayan girişimcilerimiz Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden projelerini ajansımıza sunabilmektedirler. Tabi ajansımızın girişimcilere yönelik destekleri sadece mali anlamda destekle de sınırlı değil. Yatırım Destek Ofislerimiz vasıtasıyla bölgemizdeki girişimcilere danışmanlık, diğer kurumlar tarafından verilen destekler, mentörlük, proje yazımı ve girişimcilik eğitimleri noktasında da fikri olan girişimcilerimizi yönlendirmeye özen gösteriyoruz.

“Projelerle bin 500’ün üzerinde istihdam sağlanıyor”

“Ajans olarak destek verdiğimiz projelerde istihdam konusuna ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ajansımıza sunulan projelerde proje sahiplerinin istihdam taahhütleri bizim için son derece önem arz ediyor. Çünkü istihdam konusu ülkemizin uzun yıllardır üzerinde durduğu ve çözmek için yeni projelerin geliştirildiği bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim çok yakın zamanda devlet ve özel sektör işbirliği ile Milli İstihdam Seferberliği başlatılmış durumda. Ajansımızın bölgemizdeki istihdama olan katkısına bakacak olursak kurulduğumuz günden bu yana ajansımız desteği ile yürütülen projeler kapsamında 1500’ün üzerinde bir istihdamın sağlandığım görüyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu