Girişimcilik Haberleri

Girişimci Dernekleri ve Hizmetleri

Her ne kadar girişimcilik alanında hızlı adımlar attığımızı düşünsek de araştırmalar ülke olarak yüksek bir girişimcilik potansiyeline sahip olduğumuzu ancak bu kapasitenin geliştirilmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.


Örneğin, bu alandaki global otorite, Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi süreç inovasyonu ve teknoloji düzeyimizi en zayıf yönümüz, yeni ürün geliştirme ve risk üstlenebilmeyi ise en güçlü yönümüz olarak tespit etmiş. Yani cesur ve yaratıcı bir potansiyele sahibiz. Ancak bu potansiyeli harekete geçirmek ve doğru yerlere kanalize etmek için ihtiyaçları ölçüp doğru tespit etmeye ve yol gösterici adımlar atılmasına ihtiyaç var. Zira geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda verilen hizmet ve desteklerin hedef kitlenin ihtiyaçları ile tamamen örtüşmediğine ve kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu noktada girişimcilik alanında faaliyet gösteren derneklerle işbirliğinin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor.

Türkiye’de girişimci derneklerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu dernekler mentorluk, eğitim, fon desteğinin yanı sıra, düzenledikleri etkinliklerle girişimciler için büyük ve önemli bir network ağı sunuyor. Haberimizde girişimci dernek ve vakıfları ve onların yeni dönem ajandalarını araştırdık.

girisimcilik agi

30 bin şirketi temsil ediyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFEO), konfederasyon yapısı itibariyle 20 bölgesel ve iki sektörel üye federasyonu ve bu federasyonlara bağlı Türkiye’nin her köşesine yayılmış 155 derneği içeriyor. Bu derneklere üye olan iş insanları sayısı ise 12 bin 500 civarında. TÜRKONFED üyelerinin sahip oldukları şirket sayısı yaklaşık 30 bin. Bu üye tabanı ile TÜRKONFED, toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83’iinü gerçekleştiriyor. TÜRKONFED üyeleri, tarım ve kamu dışı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlıyor.

TÜRKONFED 19’uncu Girişim ve iş Dünyası Zirvesi, 2015 yılı Zirvesi, Çanakkale Savaşı’nın 100’üncü yılı dolayısıyla Çanakkale’de, Çanakkale Sanayici ve işadamları Derneği (ÇASİAD) ev sahipliğinde Kasım ayında gerçekleştirilecek. TÜR-KONFED’in 2015 yılı teması olan ‘Türkiye’de Demokratikleşme ve Bölgesel Kalkınma’ kapsamında düzenlenecek etkinlikte, 2015 yılı raporunun tanıtımı ve ilgili panellerin olduğu bir program planlanıyor.

TÜRKONFED 10’uncu Rekabet Kongresi, 2015 yılı Aralık ayında, TÜRKONFED ve Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) tarafından düzenlenecek. Üst düzeyde ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı Rekabet Kongresi, üst düzey katılımcılar tarafından izleniyor. Kongre’de, ulusal, sektörel ve firma bazında rekabet gücü artışı için, tüm kesimlerin alması gereken stratejik kararlar tartışılıyor.

Ortak girişim projesi

TÜSİAD ve TÜRKONFED, çözüm sürecinin iktisadi ayağının güçlendirilmesi amacıyla 2013 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Yatırımcı Danışma Konseyi’ni kurdu. Bu amaçla Cizre ve Batman’da toplantılar düzenlendi. Bu yıl da söz-konusu toplantılara devam edilecek, bununla birlikte yine iki kurumun birlikte yürüteceği Böl-gelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) hayata geçirilecek. TÜRKONFED üyelerinin faydalanabileceği bir destek sistemi kurmayı öngören bu proje, özellikle şirket yönetim bilgi ve becerilerinin artırılması, hukuki, mali konularda anında destek hizmetlerinin sağlanması, pazarlama ve teknoloji kullanımı gibi alanlarda desteğe ihtiyaç duyan firmalara ulaşmayı hedefliyor.

Hollanda Büyükelçiliği Matra Fonu Destekli Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Girişimciler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında TÜRKONFED, Doğru ve Güneydoğu Anadolu illerinde sosyal sorumluluk bilincinin artırılması seferberliği başlattı. Proje ile söz konusu bölgelerde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Proje iki aşamadan oluşuyor, ilk olarak, bölgelerin kurumsal sosyal sorumluluk görünümlerini yansıtan bir rapor hazırlanıyor, ikinci aşamada ise her bir bölgede ikişer günlük eğitimler düzenleniyor.

Üniversiteliler için program

Türkiye Girişimcilik Vakfı, Markafoni Kurucusu Sina Afra öncülüğünde Türkiye’nin önde gelen girişimcileri, işadamları ve fikir önderleri tarafından 2014 yılında kurulan yeni bir dernek. Vakfın yönetim kurulunda lndex Grup CEO’su Erol Bilecik, Lidyana.com CEO’su Hakan Baş, Inveon Bilgi Teknolojileri ve Inventures CEO’su Yomi Kastro ve Google Türkiye’yi tem-silen Google Türkiye Kamu ilişkileri Müdürü Pelin Kuzey gibi Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve yatırımcıları yer alıyor. Bugün itibarıyla 30’un üzerindeki mütevelli heyeti üyeleri de Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen iş insanlarından, girişimci ve yatırımcılarından oluşuyor. Vakıfta üyelik sistemi geçerli değil. Fellow Programı aracılığıyla her yıl 40’a yakın üniversite öğrencisi Girişimcilik Vakfı’na dahil ediliyor. Daha çok özgüvenli, ne istediğini bilen, ileri görüşlü, uzun vadeli plan yapan, fikrine inanan ve savunan bir fellovv profilinden bahsedebiliriz. Fel-low Programı, 17-24 yaşında, T.C. vatandaşı olan, Türkiye’de ikamet eden, Türkiye’de bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış olan ve hâlihazırda üniversitelerin 1, 2,3 ve 4. sınıflarında okuyan tüm üniversite öğrencilerine açık. Eleme süreci, yenilikçi ve bilimsel yöntemler aracılığıyla adayların motivasyonunu ve girişimcilik potansiyelini ölçen özel kişilik testleri ve seçim komitesiyle yapılacak online ve yüz yüze mülakatlardan oluşuyor. Fellovv Programı’na katılma fırsatını yakalayan gençler, program dâhilinde ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyor, her iki ayda bir rol model alabilecekleri başarılı girişimcilerle bir araya gelerek onların hikâyelerinden ilham alma şansını elde ediyorlar. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan üniversite öğrencileri, aynı zamanda program kapsamında 12 ay boyunca aylık 500 TL burs almaya hak kazanıyorlar.

Fellovv Programı, bu yıl altı aşamalı bilimsel seçim sürecinin ardından katılımcılarını belirleyecek. 2015 fellovvları için yeni bir dönem olarak kurgulanıyor. Seçim sürecinin geliştirilmesinden ilk mezunların ‘alumni’ programıyla tanışmasına kadar, genişleyen bir netvvork’ün temelleri bu yıl atılacak. Aynı zamanda girişimcilik anlamında örnek teşkil eden Tel Aviv ve San Francisco gibi merkezlere uzanacak yeni konferans ve seyahat planları bulunuyor.

Pozitif girişimcilik

Genç Yönetici ve iş Adamları Derneği (GYİ AD), 1986 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşu. 341 üyesi ile faaliyet gösteriyor. GYİAD üyelerinin genel profili 25-49 yaş arasında, işyeri sahibi, aile şirketi mensubu ya da üst düzey yönetici olarak çalışan, üniversite mezunu isimlerden oluşuyor GYİAD’ın misyonu ve vizyonu, girişimcilik ve girişimciliğin Türkiye’de özendirilmesi ve geliştirilmesi üzerine yoğunlaşıyor. 2011 yılından bu yana devam eden ve şimdiye kadar 800’den fazla üniversite öğrencisinin yetişmesine yardımcı olan GYİAD Akademi Programı, yine üniversiteler ile işbirliği halinde devam edecek. Dersleri GYİAD üyeleri tarafından verilen GYİAD Akademi, üniversite ve iş hayatı ile olması gereken bağlantıyı sağlıyor ve gençlere katkıda bulunuyor. Girişimcilik, iş hayatında hukuk, başarı hikayeleri gibi içerikler sunan ve YÖK onaylı kredili bir ders olarak veriliyor.

Ayrıca yeni dönemde GYİAD’ın yönetim ekibi, ‘Pozitif Girişimcilik’ konusunu ayrı bir başlıkta değerlendirecek. ‘Pozitif Girişimci, Pozitif Türkiye’ başlığıyla, bu konuda seminerler ve paneller düzenleyecek, çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek.

Fırsat Eşitliği Modeli

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) kadın girişimciliğini geliştirmek yoluyla ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla 37 kadın girişimcinin bir araya gelmesi ile 2002 yılında kuruldu. Bugün KAGİDER’de farklı sektörleri temsil eden 289 girişimci kadın üye bulunuyor. En az iki yıl süre ile sahibi ya da ortağı olduğu işletmede bilfiil çalışan, ilgili meslek örgütüne serbest meslek erbabı olarak kayıtlı olan ve iş yerinde en az 5 kişiyi istihdam eden kişiler üye olabiliyor.

Girişimci ve girişimci olmak isteyen kadınlara rehberlik, mentörlük ve eğitim verilen çalışmalar gerçekleştiriyor. Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) ve VVEConnect projeleri ile iş hayatında kadınlara fırsat eşitliğinin sağlanması temelinde çalışmalar yapıyor. FEM sertifika programı ile ku-rumların işe alım ve terfi süreçlerinde kadın ve erkek çalışanlara ya da çalışan adaylarına ne kadar eşit fırsatlar sunduklarını bağımsız denetim firmasının denetiminden geçerek sertifika alma ve taahhüt etme imkânı tanıyor, iş sahibi kadınlara küresel piyasalara entegrasyonları için destek veren, kurumların tedarik zincirlerinde çeşitliliği destekleyen uluslararası ağ We-Connect’in Türkiye’deki yürütücüsü olarak, kadın girişimcilerin uluslararası tedarik zincirlerinde yer almalarını sağlıyor.


Geleceğin Kadın Liderleri, Kadın Girişimci Buluşmaları, Ekonomist ve Garanti Bankası iş-birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ve Genç Fikirler Güçlü Kadınların projeleri bulunuyor. Ayrıca girişimcilik eğitimlerini online olarak verecek KAGİDER Pusula projesi de bu yıl sonunda hayata geçirilecek.

Mentorluk hizmeti

Uluslararası bir dernek olan ve ilk ofisini 1997’de Şili’de açan Endeavor, Türkiye’de 2007 yılında genel sekreter Didem Altop ve sekiz yönetim kurulu üyesi ile faaliyetlerine başladı. Bugün itibariyle Endeavor’ın 24 ülkede 50’den fazla ofisi bulunuyor. Bu süre içinde Endeavor Türkiye ofisi bu global ağa Türkiye’yi temsilen 150’den fazla mentor ve 50 tane girişimci şirket kazandırdı. Endeavor ağında bugün itibariyle 19 yönetim kurulu üyesi, 151 üye ve 76 girişimci yer alıyor. Üyeler iş dünyasının her sektörün önde gelen üst düzey yöneticilerinden, girişimcilerden, yatırımcılardan ve servis sağlayıcılarından oluşuyor. Alanlarında uzman olan üyeler, rol modeli olarak Endeavor girişimcilerine ve ekosistemdeki adaylara mentorluk yapıyor.

Bu yıl J.P. Morgan Chase Vakfı’nın desteği ve akademik danışma kurulu üyeleri önderliğinde CaseCampus Girişimci Vaka Çalışmaları Programı harekete geçirildi. Türkiye’nin önde gelen örnek girişimcilerinin gerçek öykü ve ikilemleriyle katılımcılara, girişimcilik eğitimcilerine ve kurumlara yeni ve inovatif bir öğrenim ve eğitim fırsatı sunuluyor. Programla hedef; Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan yerel girişimci vaka çalışmaları ile gerçek rol modeller üzerinden toplumdaki girişimcilik algısını arttırmak ve geliştirmek. Aynı şekilde Girişimci Seçim Süre-ci’ne de ağırlık verilecek. Önümüzdeki dönemde girişimci adayları belirlenen altı tane yerel seçim paneli düzenleyecek. Bu panelden geçen girişimciler, uluslararası seçim paneli gidip Endeavor Girişimcisi olma şansını yakalıyor. Başvuru alınmaya devam ediliyor, ilgilenen girişimciler var ise www.endeavor.org.tr ana sayfasından başvurabilir.

Fon kurdu

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş adamları derneği olan TÜGİAD (Türkiye Genç işadamları Derneği), ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, hem bireysel hem de sosyal gelişimi sağlamak ve kamuoyunun ilgisini çekmek için 1986 yılında kuruldu.

Türkiye çapında 870 üyesi var. 60’dan fazla sektörü temsil ediyor. Ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş adamlarını, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsıyor. TÜGİAD üyeleri, girişimcilerin yenilikçi projelerini desteklemek üzere GirişimTürk’ü kurarak bir fon oluşturdu. Bu hem Türkiye’nin girişimcileri için yeni bir destek mekanizması yaratacak, hem de TÜGİAD üyeleri için yeni yatırım alanları açacak. Farklı ülkelere yaptığı ve yoğun katılımla gerçekleştirilen heyet ziyaretleriyle yeni iş imkânları yaratmak suretiyle, dünyanın her yanından genç işadamları ve girişimciler arasında bir ağ oluşturuyor. Bu ziyaretlerde aynı zamanda B2B toplantıları düzenleyerek sektörel bazda iş imkânlarını değerlendiriyor.

Teknoloji melekleri yetiştirecek

Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kurulu. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kuruldu.

Bu yıl gerçekleştirilecek projelerden en önemlisi Teknoloji Melekleri. Teknolojide artık kadınların gücü hızla hissedilmeye başladı. Üniversite ve iş dünyası işbirliğinde eğitim, danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ile 18 – 25 yaş arası en az lise mezunu olan genç kadınların mobil teknolojiler sektöründe istihdam edilmelerine ve girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak, mobil teknolojiler sektöründe istihdam edilen ve yenilikçi iş fikrini hayata geçiren genç sayısının arttırmak amacı ile İstanbul Ticaret odası, TOBB Kadın girişimciler kurulu ve İstanbul Kalkınma Ajansı birlikteliğinde Teknoloji Melekleri projesini hayata geçiriyor.

Proje ile 18-25 yaş arası genç kızların İstanbul Ticaret Üniver-sitesi’nde aldıkları Teknoloji Satış Uzmanlığı eğitimi ile yüzde 75 istihdam garantisi veriliyor. Toplamda 90 kişi 3 ayrı grupta eğitim alınıyor, eğitimler online, yüz yüze ve tablet ile veriliyor. Projenin ikinci ayağında iş fikri olan genç kızlar KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine dahil ediliyor. Eğitim sonunda düzenlenecek Proje Pazarı etkinliği ile iş fikirlerini hayata geçirmek için akademisyen ve melek yatırımcılarla bir araya gelmelerini ve iş fikirlerine yatırımcı bulmaları sağlanıyor. Ayrıca, başarılı olan iki kişi ABD’de Silikon Vadisi’ne götürülüyor.

Entrepreneurs’ Organization (EO – Dünya Girişimciler Organizasyonu), 46 ülkede 10 binin üzerinde üyenin yer aldığı dinamik ve global bir girişimciler ağıdır. 1987 yılında bir grup girişimci tarafından kurulan EO, bünyesinde bulundurduğu girişimcilerin gelişimine, birbirine fayda sağlamasına ve işlerini daha başarılı bir şekilde yürütmelerine olanak verirken, kişisel hayatlarını zenginleştirme imkanı da sunuyor. EO’nun 143 şubesine üyelik sadece davet ile gerçekleşiyor. Üyelerin yaş ortalaması 43, ortalama gelirleri ise 20 milyon dolar civarında.

Sosyal girişimciler için dernek

Sosyal Girişimciler Derneği bu yılın şubat ayında Konya Akşehir’de kurulan yeni bir dernek. Temel vizyonu girişimcilikten farklı olarak, sosyal girişimcilik alanında çalışmalar yapmak. Kısaca kar yerine sosyal faydayı sosyal farkındalığı ön planda tutuyor demek daha doğru. Bu doğrultuda gençlerin toplumsal duyarlılık eğitimler almasını sağlıyor, gençlere iş planı oluşturma konusunda mentorluklar veriyor, yerel kalkınma alanında araştırmalar yapmak ve yapılan bu araştırmalara uygun projeler üretiyor. Akşehir’in yurtdışında da tanıtılması ve ilçede sosyal farkındalığın artması için yurtdışındaki eğitimlere katılım gösteriliyor. Önümüzdeki yıl içinde Akşehir’e Türkiye’de bulunan sosyal girişimciler davet edilecek. Akşehir’in sosyal girişimciler pazar yeri olması hedefleniyor.

2012 yılı sonunda kurulan DENGİDER (Denizli Girişimcilik Derneği) ise 20 erkek, 25 kadın girişimci üyeye sahip. Dernek, 360 yeni girişimci geliştirdi. Ekonomi Bakanlığı ve İGEME (ihracatı Geliştirme Merkezi) tarafından 23 Ağus-tos’ta ve 6 Eylül’de tam gün sürecek ‘Sertifikalı Dış Ticaret Uzmanı Semineri’ düzenlenecek. DENGİDER Yönetim Danışmanı Mustafa Koç, “Girişimcilik dernekleri ya da vakıflarının girişimcilik eko sistemi üzerindeki katkıları hakkında umutluyuz. Çünkü demokratik gelişmenin olmazsa olması sivil toplum kuruluşlarıdır. Demokrasinin gelişmesi için demokrasiye inanan girişimcilere ihtiyaç vardır. Özellikle girişimci dernekleri bağımsız olur birilerine değil de topluma hizmet ederse hem ekonomi hem demokrasi kalkınır” diyor.

Girişimciliği Destekleme Eğitim ve Kültür Derneği ise AB Projeleri, Erasmus +, SODES vb proje fonlarından faydalanmak ve gençlere rehberlik yeni ülkeler ve arkadaşlıklar kurma adına çalışmalar yürütüyor. Derneğin profili çoğunluk olarak öğretmenlerden ve değişik meslek gruplarından oluşan 35 erkek, 17 kadın toplam 52 aktif üye bulunuyor, ilk kurulma misyonu üyelerin girişimcilik hedeflerini desteklemek. Üyelik girişimcilik ruhu taşıyan herkese açık.

Ekonomist Dergisi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu