Girişimcilik Haberleri

Alacağını sigortalamayan girişimci sıkıntıya girebilir

Alacağını sigortalamayan girişimci nakit akışında ciddi sorun yaşayabilir.

Türkiye’de fabrikasını sigortalayan, ama alacaklarını sigortalamayan çok sayıda girişimcinin olduğunu vurgulayan Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “Alacaklar, şirketlerin bilançosunun yaklaşık yüzde 40-50’sini oluşturuyor. Bunun sigortalanmaması, nakit akışlarında ciddi sorunlar yaratabilir” diyor.

alacak sigortasi

TÜRKİYE’DE sigorta sektörünün son 10 yılda adeta kabuk değiştirmesine karşın değişmeyen bir şey var: O da, sektörde trafik başta olmak üzere ‘oto sigortalarının’ ağırlığının sürmesi. Söz konusu sigortaların hegemonyasının kırılması ise sektörde diğer branşların özellikle de yeni branşların ağırlığının artmasından geçiyor. Yeni branşlar içinde en fazla potansiyele sahip olanların başında da ‘kredi sigortası’ diğer bir ifadeyle ‘alacak sigortası’ geliyor. İhracat yapan ya da yurtiçine mal satan şirketleri (alacaklı şirket) alacaklarının vadesinde ödenmemesi riskine karşı güvence altına alan kredi sigortası, şirketlerin nakit akışlarını da düzene sokuyor. Kredi sigortası ve Euler Hermes üzerine söyleştiğimiz Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner’in, Türkiye’deki girişimcilerle ilgili çok önemli bir tespiti var: “Türkiye’de fabrikasını sigortalayan ama alacaklarını sigortalatmayan çok sayıda girişimci var! yor Özüner. Bir işletmede fabrika binası gibi ‘duran varlıklar’m bilançonun belli bir yüzdesini oluşturduğunu ifade eden Özüner, “Bir şirket, genellikle duran varlıklarını sigortalamadan iş yapmaz. Ancak, alacaklar bilançonun yaklaşık yüzde 40-50’sini oluşturuyor. Alacaklar gibi dönen varlıkların sigortalanmaması ciddi nakit akış sorunları yaratabilir” diyor.

1.500 civarında şirket sigortalı

Türkiye’de halen 1.500 civarında şirketin alacak sigortasını yaptırdığını belirten Özüner, söz konusu sigortayı yaptırmaya uygun on binlerce şirketin olduğunu söylüyor. Burada küçük bir parantez açarsak, yurtdışmda ihracat kredi sigortası yaygınken, Türkiye’de ise sigortaya yurtiçi talep daha fazla. Özüner’den öğrendiğimize göre, Euler Hermes’in müşteri portföyü içinde de ağırlığı yüzde 70 ile yurtiçi alacak sigortası alırken, ihracat kredi sigortasının payı ise yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. Ülkemizde tahsilatın zor olması (Türkiye, Euler Hermes’in tahsilat raporlarına göre tahsilatın zor olduğu ilk 20 ülke içinde yer alıyor) ve vadelerin uzunluğu gibi faktörler, şirketlerin alacak risklerini güvence altına alma ihtiyacını artırıyor. Sigortaya talebin yüksek olduğu sektörler de kimya, demir-çelik, perakende (özellikle gıda dağıtıcıları) ve tekstil olarak sıralanıyor.


Kefalet’te bankalarla işbirliği yapacak

Kefalet sigortasında bankalarla ‘koasü-rans’ şeklinde risk paylaşımına yönelik işbirliği yapacaklarını ifade eden Özüner, “Bu konuda üç banka ile görüşüyoruz. Burada sözgelimi bir projenin belli bir kısmı banka tarafından bir kısmı da bizim tarafımızdan gerçekleştirilecek. Yurtdışmda da bu tür modeller çok yaygın. Yurtdışında-ki bir girişimci bankayı değil de sigorta şirketini tercih ediyorsa, biz bankanın yerine devreye girerek kefalet verebileceğiz.”

ALP SÜER


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu