Bayilik Veren Firmalar

Ptt Bayilik Şartları – Ptt Acentelik Alma

PTT Bayilik Bilgileri

ptt bayilikİş kurmak isteyen girişimciler için büyük bir iş fırsatı sizleri bekliyor. PTT bayiliği ve PTT acenteliği ile kendi işinizi kurabilirsiniz. PTT şubesi bulunmayan yerleri hemen araştırmaya başlasanız iyi olur çünkü PTT şubesi bulunmayan belde ve köylerde PTT şubesi açabileceksiniz.

Gerçek ve tüzel kişilere; teminat alınmak suretiyle PTT Şubesi bulunmayan belde ve köylerde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT bayilikleri ve PTT Acentelikleri verilecektir.


PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun % 40’ ı oranında bey’iye verilecektir.

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey’iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey’iye elde eden acentelere, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret brüt tutarını geçmemek üzere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 03/05/2011 tarihli ve 161 sayılı kararı gereğince; 2011 yılından itibaren, 16 yaşından büyüklere uygulanan asgari ücret aylık tutarı göz önünde bulundurularak asgari ücretin brüt tutarının altında prim elde eden acentelere, asgari ücret brüt tutarı net ele geçecek şekilde destek primi olarak yardım yapılacaktır.

PTT Bayilik Şartları

Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen Acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
İlan süresi 05/02/2014 tarihi ile 11/02/2014 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 21/02/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;T.C. vatandaşı olmak,
Reşit ve mümeyyiz olmak,
Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
PTT Merkez Müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

Bayilik ve Acenteliğe istekli olan;

a) Gerçek kişiler için;
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,
3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Tüzel kişiler için;
1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.

PTT Bayilik Bilgileri ve PTT Bayilik Başvurusu

PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlüğü ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.2 Yorum

  1. İyi günler. Ankara şehir içi için PTT acenteliği verilecektir. Maaş 1000 TL ile 4800TL arasındadır. İlgilenenlerin Ankara Ulus PTT başvurmaları gerekmektedir.
    Not: Lütfen Telefon ile görüşme yapmayınız. Personel içeriden tanıdıklarına almaya çalışmaktadır. Bu yüzden yüz yüze görüşmeye çalışınız.

  2. merhaba;

    ptt bayilik almak istiyorum,

    şartları ve getirisi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum,yardımlarınız için şimdiden tşk ler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu